Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Όρθρος - Τυπικό καθημερινής χωρίς ΆγιοΚάτι χρήσιμο για τους αρχαρίους...

-1-Ευλογητός ο Θεός….
-2-Εξάψαλμος…(εγκόλπιο)
-3-ΔΕΗΣΗ
-4-Θεός Κύριος με στίχους…( ..εγκόλπιο..)
-5-Απολυτίκια:του Αγίου…(μηναίο ή Ωρολόγιο..).Δόξα το ίδιο…Και Νύν το    ομόηχο θεοτοκίο της ημέρας(…εις το Ωρολόγιο…)
-6-ΔΕΗΣΗ
-7-Καθίσματα…(παρακλητική ήχος της εβδομάδας.. ή μηναίο αν έχει..)***(1)

-8-Ο ν΄ ψαλμός χύμα.( εγκόλπιο)
-9-Κανόνες:μέχρι 3ης ωδής εναλλασσομένων παρακλητικής –μηναίου και στο τέλος της τρίτης ωδής, ψαλτά ο ειρμός του μηναίου με κατάληξη προς παύση.
-10-ΔΕΗΣΗ.
-11-Μεσώδιο κάθισμα και θεοτοκίο (με δόξα και νυν …)ψαλτά. (μηναίο)
-12-κανόνων συνέχεια μέχρι την στ΄ ομοίως και ψαλτά ο ειρμός  της στ΄ ωδής από το μηναίο με κατάληξη προς παύση.
-13-ΔΕΗΣΗ.
-14-Κοντάκιο, Οίκος ,Μηνολόγιο, Συναξάρι (μηναίο)***(2)
-15-Αινούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν….
ψαλτά την η΄ ωδή και πάλι με κατάληξη προς παύση.(Μηναίο)
-16-ΔΕΗΣΗ και …¨την Θεοτόκο και Μητέρα….¨ από τον Ιερέα
-17-Την Τιμιωτέρα με στίχους…(στον ίδιο ήχο με τους προψαλλόμενους ειρμούς…) (εγκόλπιο).
-18-Η θ΄ ωδή των ειρμών του κανόνα του μηναίου ως κατακλείδα με κατάληξη προς παύση.(μηναίο)
-19-ΑΙΤΗΣΗ
-20-Εξαποστειλάρια, Θεοτοκία ψαλτά (εάν έχει το μηναίο.. ή της  εβδομάδας στα πίσω φύλλα της Παρακλητικής…και σε μερικά εγκόλπια..)***(3)

-21-Σοι δόξα πρέπει….και δοξολογία χύμα (εγκόλπιο)
-22-ΕΚΤΕΝΗ ΔΕΗΣΗ και Απόστιχα των αίνων (παρακλητική…)
-23-Αγαθόν το εξομολογείσθαι….
-24-Τρισάγιον απολυτίκιο του Αγίου(όπως στο ''Θεός Κύριος…''
-25-Απόλυση όρθρου και εν συνεχεία
……ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΗ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ…..    ΜΝΗΜΗ ΕΟΡΤΑΖΟΜΕΝΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ
                            ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ
-Στη θέση ***(1) του παραπάνω τυπικού παρεμβάλλετα η τάξις του εωθινού  Ευαγγελίου δηλαδή:
Μετά το -7- ψάλλουμε το αντίφωνο του δ΄ ήχου,
Το προκείμενο της εορτής το Πάσα Πνοή ,ανάγνωση του πρωινού Ευαγγελίου και μετά ο ν΄ χύμα και κλείνει με τα 12 Κυρ.Ελέησον, όλα αυτά από το εγκόλπιο.

-Έπειτα στη θέση ***(2) ψάλλουμε τις καταβασίες, (στα πσω φύλλα του εγκολπου) της εκάστοτε  περιόδου και εν συνεχεία μετά την δέηση του Ιερέως την ομόηχη «Τιμιωτέρα…» με κατακλείδα την θ΄των καταβασιών αυτή τη φορά.

-Και στη θέση ***(3) ψάλλουμε τους αίνους με τα στιχηρά τους ,Δοξαστικό Αγίου, (από το Μηναίο..) Δοξολογία μεγάλη, (από το εγκόλπιο..) Απολυτίκιο, Αγίου, και Ευλογημένη η Βασιλεία…
Πηγή: Εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου