Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

АКАТИСТ НА СВЕТИТЕ БЛАГОВЕРНИ КНЯЗ ПЕТЪР И КНЯГИНЯ ФЕВРОНИЯ МУРОМСКИ

Кондак 1
На избраните чудотворци и велики угодници Господни на град Муром, застъпници и всегдашни наши молитвеници, светите благоверни княз Петър и княгиня Феврония, да поднесем с благодарение това похвално пение като ви умоляваме усърдно: вие, които имате дързновение пред Господа с благомощните си молитви, освободете ни от всякакви беди и ни направете наследници на Царството Небесно, за да ви пеем радостно: Радвайте се, свети и преславни чудотворци, Петре и Февроние.

Икос 1
Показахте ни се същински земни ангели и човеци небесни, блажени Петре и Февроние, още от младини сте имали чистота в мислите си като на Бога сте се уповавали във всичко, в чистота и благочестие през дните на вашия живот сте се подвизавали, като ни оставихте за пример Богоугодно си житие, та ние, които сме озарени от вашите чудеса, да ви възпяваме с тези похвали:
Радвайте се, че от младостта си Христа сте възлюбили и на Него от душа сте служили; радвайте се, на целомъдрието пазители, на душевната и телесна чистота поръчители.
Радвайте се, че още тук на земята сте приготвили вашите души и тела за обиталище на Светия Дух; радвайте се,изпълнители на Божествената премъдрост и разум.
Радвайте се,че като безплътни, макар и носещи плът, заедно сте живели; радвайте се,защото чест, подобаваща на ангелите, по достойнство сте възприели.
Радвайте се, че от земята на Небето сте се издигнали и там заедно с Ангелите пред Светата Троица се молите;радвайте се, че заедно с безплътните чинове Трисветата песен възгласяте.
Радвайте се, че на Небесата и на земята от Господа сте прославени; радвайте се, намерили во веки светло място на вечно упокоение.
Радвайте се, на град Муром съкровище пребогато; радвайте се, извор на непрестанни чудеса.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 2
Като видя княз Петър знамението от гнева Божий, чрез възвръщането на болестта му, поради неизпълнение на дадения от него обет, да влезе в брачен съюз с премъдрата Феврония, побърза да изпълни обещаното и се съчета с нея в законен брак пред Господа. Като поживяха в съпружество целомъдрено и Богоугодно, блажените имаха единомислие, макар и идващо от две тела, но така те и благоугодиха Богу; затова и ние, заедно с Ангелите ги прославяме и им пеем: Алилуя.

Икос 2
С разум Богопросветен сте били озарени, свети Петре и Февроние, явили сте любовта си към бедните и немощните, на обижданите и безпомощните застъпници се показахте и с много други добродетели благоукрасихте времето от своето княжеско управление. Затова ви възпяваме така:
Радвайте се, блажени и триблажени, че поживяхте в Боголюбие и благоверие запазихте; радвайте се, преизпълнени с милост и състрадание.
Радвайте се, че на безпомощните, бързо на помощ се отзовавате; радвайте се, благи утешители на тези, които страдат безутешно.
Радвайте се, че сираците и вдовиците в телесните им нужди не оставяте; радвайте се, истински застъпници в напасти и беди.
Радвайте се, изкусни лечители на душевните ни и телесни болести; радвайте се утешители на сърбящите сърца.
Радвайте се, че своята любов към Бога, към ближните си проявихте; радвайте се, че вашето княжеско управление праведно и Богоугодно извършвахте.
Радвайте се, на православните князе и на град Муром утвърдители; радвайте се, на земята Руска и на православните християни истински застъпници.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 3
Като си бил укрепяван от силата на Божията благодат блажени княже Петре, поискал си да оставиш своето Отечество като по искане на горделивите боляри да напуснеш благочестивата Феврония ти не си пожелал да се разделиш с нея. За това Бог те прослави и така устрои, че заедно с твоята съпруга, отново да се върнеш на престола на Муромското княжество, давайки ни пример и на нас как да съблюдаваме Божиите заповеди, за да ти подражаваме в святото пазене на съпружеските обети, възпявайки на подвигоположника Христа: Алилуя.


Икос 3
Грижа за своите поданици сте имали, преблажени Петре и Февроние, непрестанно подвизавайки се за тяхно благо, насаждайки благочестие, изкоренявайки враждата и нечестието. Като видя Господ подвизите ви, благослови земята Муромска с плодородие, благослови с дълбок мир княжеството ви, научавайки поданиците да ви възпяват така:
Радвайте се, угодници Божии, станали съпричастници на живота, на великите Божии угодници; радвайте се предобри управители, водещи людите муромци към спасение.
Радвайте се, ревнители на християнското благочестие; радвайте се, изкоренители на раздорите и всяко Богомерзко нечестие.
Радвайте се, наставници на благочестие, християнските съпрузи напътващи; радвайте се преизрядни образи на съпружеско въздържание.
Радвайте се, на праведния съд поръчители; радвайте се ревнители, на безкорисността и непаметозлобието.
Радвайте се, подражатели в добродетелите на светите царе Константин и Елена; радвайте се, на равноапостолния княз Владимир и блажената княгиня Олга достойни приемници.
Радвайте се, двоице пречестна и благосъчетана, осияващи ни с непомръкващата светлина от чудеса; радвайте се пресветли светилници, озаряващи вашето отечество.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 4
Бурята от скърби и напасти, която се е надигнала поради злобата на този суетен свят, не разколеба вашата силна вяра в Бога, блажени Петре и Февроние, но ви умъдри как да отбивате нажежените стрели на дяволските изкушения: като се облякохте в бронята на вярата Христова, преминахте морето на житейските страсти и достигнахте тихото пристанище на спасението, за това и с вашите благомощни молитви и нас ни приведете през това разбунтувало се море, та заедно с вас да пеем на Бога: Алилуя.

Икос 4
От близо и далече людете чуха за вашето благочестиво житие, благоверни Петре и Февроние, прославяйки човеколюбивия Бог, опасвайки ви със сила и твърдост във всяко ваше доброчестие, а вие просияхте в тях като светли лъчи, озарявайки отечеството си, където и до днес със слава и чест се почитат вашите имената, а подвизите ви се възпяват с тези похвали:
Радвайте се, двоице пресветла, от Бога неразделно съединена; радвайте се, че просияхте със светлината на вашия благочестив живот като Богоозарени слънца.
Радвайте се, че с молитви и милостиня ви се отвориха дверите на Царството Небесно; радвайте се, че със смирение и пост вечното блаженство сте предвкусили.
Радвайте се, защото делата ви са записани на Небесата; радвайте се,защото не свършва радостта ви в изпълнение на истините в светлината на Евангелието.
Радвайте се, възлюбени раби Христови; радвайте се приятели на тези, които с трепет пазят светините.
Радвайте се, защото като незалязващи звезди указвате Богоугодния път на съпружеското благочестие;радвайте се, росоносни облаци, проготващи зноя на страстите и нечестието.
Радвайте се вие, които ни преподавате Божията милост и щедрости; радвайте се, защото сте преславно украшение за вашето отечество.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци, Петре и Февроние.

Кондак 5
Богопросветени светилници на благочестието и предивни чудотворци Петре и Февроние, обикнали сте Бога от цялата си душа и всичките Му заповеди сте опазили; затова и Христос ви яви преблажени като слънце и луна пресветли, озаряващи земята Муромска с безбройните ваши чудеса, както и земята Руска, прославяйки с нетление вашите свети и многоцелебни мощи. За това, припадайки пред тях, заслужено ви ублажаваме и от душа благодарейки ви, пеем на дивния в Своите светии Бог: Алилуя.

Икос 5
Людете муромци видяха вашия праведен и Богоугоден живот и ви прославиха,  милостивите си управници, благоверни Петре и Февроние, а вие като възлюбихте истинското смирение и избягнахте човешката слава и похвали, се показахте неподвластни на гордостта и тщестлавието, като ни дадохте пример на високо смирение, поучавайки ни с любов да ви възпяваме така:
Радвайте се, защото в делата си не показахте човешка слава; радвайте се, че възлюбихте Христовото смирение.
Радвайте се, на Господните заповеди изрядни изпълнители; радвайте се, истински последователи на Евангелските поучения .
Радвайте се, раби Господни, изпълняващи волята Му; радвайте се, че изпълнихте до край вярата Христова.
Радвайте се, на благочестието Христоименити люде; радвайте се, наставници за тези, които искат да живеят Богомъдро.
Радвайте се, че по вашите молитви се избавяме от всякакви беди; радвайте се,  изпълнители на всички наши благи просби.
Радвайте се, благодатни лечители на тези,които страдат от различни недъзи; радвайте се, милостиви покровители на земята Муромска.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци, Петре и Февроние.

Кондак 6
С цялото си житие, вие се показахте дързновени проповедници на светата Православна вяра, строги ревнители на благочестието за всички муромци, прехвални Петре и Февроние; затова и светата Църква, по достойнство ви почита и възхваля подвизите ви, с които сте се трудили за Слава Божия, непрестанно пеейки Му: Алилуя.

Икос 6
Просияхте в град Муром със светлината на вашия добродетелен живот като Богоозарени звезди, преблажени Петре и Февроние; но и след вашата смърт не престанахте да ни озарявате с лъчите на многобройните си чудеса, като ни осиявате с дивните лъчи на безсмъртието, произтичащи от вашите многоцелебни мощи, за да ви ублажаваме с тези похвални песнопения:
Радвайте се, верни пазители на църковния устав и чиноначалието; радвайте се,  благоговейни почитатели на служителите на Господния олтар.
Радвайте се, на светоотческите предания и обичаи, строги ревнители; радвайте се, че изкоренявате злите езически мъдрувания и обичаи;
Радвайте се, че с нелицеприятен съд отсъждахте вашите поданици; радвайте се, че присъждахте справедливо, но и милостиво.
Радвайте се, кротки и незлобливи Христови последователи; радвайте се, че злобата побеждавахте с добро.
Радвайте се, благоуханни цветя на нетлението; радвайте се незалязващи лъчи на безсмъртието.
Радвайте се, че на земята просияхте с величието на вашите чудеса; радвайте се, че на Небесата, заедно с Ангелите възхвалявате Божията слава.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 7
Поиска човеколюбецът Господ, Петре и Февроние, да ви яви образец за назидание не само на миряните, но и тези, които се подвизават в иночески образ като ви внуши да оставите славата на княжеското управление и да приемете иноческа схима, като се подвизавате в пост, молитва и бдение, непрестанно възпявайки Триединия Бог с ангелската песен: Алилуя.

Икос 7
Приехте нова Божия благодат, по време на иноческото си пострижение, преподобни, с нови подвизи се украси вашето равноангелно житие, и така принесохте на Христа усърден плод на духовно съвършенство като получихте от Него преподобническа награда. Като си спомняме ревността ви за духовни подвизи, прославяме ви с тези еднички вам дължими похвали:
Радвайте се, че заради любовта си към Господа оставихте земната слава на княжеското управление; радвайте се, че с голямо усърдие възприехте иноческия равноангелен живот.
Радвайте се, подвижници дълготърпеливи; радвайте се, ревнители на доброволното отказване от благата на този свят.
Радвайте се, че преди кончината си умъртвихте всичките си страсти с въздържание; радвайте се, че приехте светата схима като броня на спасението.
Радвайте се, че княжеската багреница заменихте с иноческата власеница; радвайте се, че с пост, бдение и непрестанни молитви на Бога угодихте;
Радвайте се, търсачи на Боголюбезното общение; радвайте се, любители на спасителното безмълвие.
Радвайте се, че сте били пропити със сълзите на молитвата; радвайте се, че на Небесата сте прославени в лика на преподобните.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 8
Странно и дивно чудо ни се показа, когато ти, блажени Петре, при смъртния твой час, по молитвите на твоята благочестива съпруга Феврония, забави изхода на пречистата си душа, докато тя не завърши изработваната от нея църковна покривка, и заедно с теб се приготви за смъртното заспиване, и така както се подвизавахте неразделни в живота, се показахте и неразделни в своето смъртно отхождане като предадохте в Божиите ръце светите си души в един ден и час, пеейки на Владиката Бога, Който владее над живите и мъртвите: Алилуя.

Икос 8
Всички прославиха Бога, Който Е дивен в Светиите Си, когато вашите свети тела бяха положени в различни ковчези,чудесно се оказаха да лежат в обща гробница, която сами си бяхте приготвили преподобни, в съборната църква на град Муром, където и до днес заедно се упокоявате, свети чудотворци, обилно подаващи изцеление на всички, които с вяра ви се покланят и ви пеят:
Радвайте се, че с вяра запазихте съюза в името на любовта до гроба и след него; радвайте се, че в Господа сте били съединени не само в живота, но и след смъртта си.
Радвайте се, истински помощници на тези, които желаят да подражават на съпружеското ви благочестиво житие; радвайте се, че с топлината на вашата любов и нас ни съгрявате.
Радвайте се, че чрез смъртта си преминахте във вечния живот; радвайте се, че от Господа бяхте прославени с нетление и чудеса.
Радвайте се, че вашата памет се тачи с подобаващи похвали като на светии; радвайте се, че във вашето отечество имената ви са символ на честност и благословение.
Радвайте се, на Руската страна благодатно съкровище; радвайте се, на град Муром оградо несъкрушима.
Радвайте се, небесни застъпници за всички, които свято тачат вашата памет; радвайте се, постоянни молители на Божията благост и милост.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 9
Целият Ангелски сонм и ликът на светиите се възрадваха с превелика радост, когато блажените ви души достигнаха вечната обител на райските селения и Сам Творецът на Ангелите и Най-Святият от светите, Царят на Славата, Христос нашия Господ, ви увенча с безсмъртни венци, и ви дарува благодат да Му се молите с дързновението на тези, които просят вашето застъпничество, поради което и ние грешните ви умоляваме да не ни лишавате от него, достохвални Петре и Февроние като пеем със смирение на прославилия ви Бог: Алилуя.

Икос 9
Човешкото слово е слабо и умът недостатъчен, за да възпеем по достойнство вашето дивно житие, свети чудотворци Петре и Февроние; кой може да изброи всичките ви молитви и постническо усърдие, болести и трудове? Кой може да преброи сълзите и въздишките, които проляхте и отправихте към Бога? Но ние, които сме изпълнени с любов към вас, дързновено ви поднасяме тези малки и нелицемерни похвали:
Радвайте се, избрани съсъди на благодатта на Светия Дух; радвайте се, наши вечни благоприятни ходатаи на радост.
Радвайте се, че на Богобоязливите съпрузи сте утвърждение в благочестието; радвайте се, страшно изобличаване на нарушилите съпружеското целомъдрие и съгласие.
Радвайте се, че възпирате праведния Божиий гняв срещу нас със силата на вашата действена молитва; радвайте се, че непрестанно умолявате Господа за мира по целия свят.
Радвайте се, силни наши помощници срещу видимите ни и невидими врагове; радвайте се, ангелоподобни човеци.
Радвайте се, наследници на преподобните и праведните; радвайте се, верни угодници на Пресветата Троица.
Радвайте се, блажени обитатели на горния, Небесен Иерусалим; радвайте се, че тържествувате с събранието на светиите.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 10
Като пребивавате в Небесните обители неръзлъчно в Бог, сподобихте вашите души с вечно спасение, Богоблаженни Петре и Февроние, за това и нетленно пребъдвате със светите си мощи в Божия храм като източвате благодат от изобилно изцеление, а ние които сме озарени от благодатта на вашите чудеса, да възхвалим Върховния Творец и Извора на чудеса, Бога, пеейки Му: Алилуя.

Икос 10
Намерихме ви благодатна стена на застъпничество, с вашите благоприятни молитви пред Бога, свети чудотворци Петре и Февроние, отправяйки на нашия Отец Небесен благодарения за всичките Му благодеяния към нас, които ни обдарува Господ, по вашите благомощни молитви, затова и ви възпяваме с тези похвали:
Радвайте се, наследници на всесветлото Христово Царство; радвайте се събеседници на Ангелските чинове.
Радвайте се, лицезрители на непрестъпната Божия слава; радвайте се, тайновидци на Трисияйното Божество.
Радвайте се, че заедно със светиите царствате вечно на Небесата; радвайте се, че милостиво поглеждате от висотата на Небесната слава към нас, живеещите на земята.
Радвайте се, разцъфнали кринове, изпълнени с небесно благоухание; радвайте се кипариси, източващи чудеса, посадени в рая Иисусов.
Радвайте се, лечители и безсребърници на немощните и болните; радвайте се ублажавани извършители на множество чудеса.
Радвайте се, че ни дарувате с обилни благодеяния; радвайте се, че ни обгръщате с вашето милостиво състрадание .
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 11
Поднасяме ви умилно пение, Божии угодници Петре и Февроние, и с любов се покланяме на раката, с многоцелебните ви мощи като прославяме Богоугодното ваше житие и безчислените ви подвизи. Молим ви се усърдно, свети чудотворци, помогнете ни да подражаваме на добродетелите ви, за да пеем Богоугодно на нашия Създател: Алилуя.

Икос 11
С небесна светлина бе изпълнен съборния храм на град Муром, когато по Божие съизволение, вашите многоцелебни мощи Петре и Февроние, бяха намерени там цели и благоуханни и от недрата на земята, сякаш многоценно съкровище се показаха, където и до днес почиват, източвайки непресъхващо изцеление на страдащите и болящи люде. Затова ви пеем тези похвали:
Радвайте се, злато нетленно,придобито от недрата на земята; радвайте се, сияйни бисери, които с благодатта си просвещавате човеците.
Радвайте се, похвало на светата Православна Църква; радвайте се, изобличители на ересите и разкола.
Радвайте се, премъдри светии, осияни с лъчите на Светия Дух;радвайте се, изобилно преизпълнени с благовонното миро на Христово благоухание.
Радвайте се, облечени в ризата на благодатното нетление; радвайте се, препоясани със силата на множеството ваши чудеса.
Радвайте се, че раката ви се показа многоцелебна лекарница за човешките недъзи; радвайте се, че всеки, който пристъпва към нея с вяра, приема преизобилно даровете на изцеление.
Радвайте се, че със светлината, произтичаща от вашите чудеса, озарявате мрака на нашите души; радвайте се, че с нетленните си мощи ни явявате светлината на всеобщото възкресение.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 12
Като приехме дадената ви свише благодат, свети чудотворци Петре и Февроние, покланяме се с благоговение на нетленните ви и многоцелебни мощи, и като приемаме от тях изцеление на нашите недъзи, страсти, болести и скърби, вие ни подавате велико утешение, а в бедите - благодатна помощ: затова заслужено ви прославяме небесни наши застъпници и молитвеници, пеейки и възпявайки на благотворящият и чудотворящият чрез вас наш Владика и Бог: Алилуя.

Икос 12
Възпявайки множеството ваши преславни чудеса, велики угодници Божии Петре и Февроние, ублажаваме ви като лечители, утешители и помощници, дадени ни от Господа, молитвено празнувайки вашата светла памет, пеейки ви със сърдечна любов благодарствено и хвалебно така:
Радвайте се, почиващи в благодатта на светинята, непознали тление; радвайте се, освещаващи с благодатта тези, които с вяра прибягват към раката с многоцелебните ви мощи.
Радвайте се, бързи момощници за тези, които молитвено призовават вашето застъпничество; радвайте се, дивни помощници, на които след Бога възлагаме всичкото си упование.
Радвайте се, всеизвестни умилостивители на Небесния Цар; радвайте се, наши силни защитници срещу невидимите ни врагове.
Радвайте се, постоянни ходатаи за нашето спасение; радвайте се, постоянни пазители на град Муром.
Радвайте се, на руските князете пречудна слава; радвайте се, от Бога дадени покровители на вашето отечество.
Радвайте се, благодатни лечители на нашите телесни немощи; радвайте се, усърдни молитвеници за нашите душите пред Господа.
Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.

Кондак 13
О, свети и преславни чудотворци, благоверни княже Петре и княгиньо Февроние! Приемете милостиво това наше малко похвално пение от нас недостойните, които с умиление ви поднасяме като просим вашето благомощно застъпничество пред Господа, изпросете за нас, утвърждаване във вярата и добрите дела, и избавяне от всякакви временни и вечни скърби и болести, за да се сподобим заедно с вас и с всички светии в Царството Небесно да славим Пресветата Троица с вечната хвалебна песен: Алилуя.


(Този кондак се чете 3 пъти,след което икос 1 и кондак 1)

Молитва

О, велики угодници Божии и предивни чудотворци, благоверни княже Петре и княгиньо Февроние, на град Муром застъпници и пазители, за всички нас пред Господа усърдни молитвеници! При вас прибягваме и вас умоляваме с твърдо упование: принесете пред Господа Бога, вашите свети молитви за нас недостойните и грешни люде, изпросете Неговата благост за това, което ни е благопотребно за душите и телата: твърда и непосрамваща вяра, благоприятна надежда, нелицемерна любов, непоколебимо благочестие, преуспяване във всяко добро дело, мир за света, земно плодородие, благотворен въздух, за душите и телата здраве и вечно спасение. Изходатайствайте пред Небесния Цар: за верните Му раби, които денем и нощем Го възпяват, да приклони ухото Си към многоболезните ни вопли и да избави от погиване живота ни. Изпросете за светата ни Църква, за държавата Русия, за България и всяка православна държава, мир, тишина, и доброденствие, на всички нас, благополучие и преуспяване в християнските добродетели и добър, безболестен и мирен завършек на дните ни.
Оградете отечеството си, град Муром, всички градове на земята Руска и всяка православна земя, от всяко зло, а всички правовярващи люде, прибягващи до вашия честен покров и целуващи светите ви мощи, осенете с благодатното действие на благоприятните си молитви и изпълнете всичките им благи просби във времето си. Ей, свети чудотворци! Не се отвръщайте от нашето прошение, което ви поднасяме с умилени сърца, но бъдете ни постоянни застъпници пред Господа и ни сподобете с вашата свята помощ, за да получим вечно спасение и да наследим Небесното Царство; да прославим неизказаното човеколюбие на Отца и Сина, и Светаго Духа, в Троица поклоняемия Бог, во веки веков. Амин.

Друга молитва

"О, Божии угодници, благоверни княже Петре и княгиньо Февроние, при вас пристъпваме и на вас в молитва се уповаваме: принесете за нас грешните Божии раби (имена), вашите свети молитви пред Господа Бога и измолете Неговата благост за всичко, което е благопотребно за спасението на нашите души и тела: твърда вяра, благоприятна надежда,нелицемерна любов, непоколебимо благочестие и преуспяване в добрите дела. Изходатайствайте за нас пред престола на Цар на Славата благополучие в живота ни, а така също и мирен, християнски, безболезнен завършек на дните ни. Ей чудотворци свети! Не пренебрегвайте нашите молитви, но ни бъдете наши постоянни застъпници пред Бога и ни сподобете с вашата помощ да получим вечно спасение, и да наследим Небесното Царство, за да славословим неизказаното човеколюбие на Отца и Сина и Светаго Духа, в Троица поклоняем Бог, во веки веков. Амин.

Тропар на свети благоверен княз Петър, в иночество Давид, и на света благоверна княгиня Феврония, в иночество Ефросиния, Муромски чудотворци.

Тропар, гл. 8

Като благочестива младочка на пречестен корен си бил, блажени Петре, като си поживял в благочестие с твоята благочестива съпруга, премъдрата Феврония, в света на Бога сте угодили, вие с преподобническо житие се сподобихте. Като ви почитаме и се молим непрестанно заедно с вас да се запази невредимо отечество ви.

Кондак

Избрани чудотворци и велики угодници Господни, застъпници на град Муром и винаги за душите ни молитвеници, свети благоверни княже Петре и княгине Февроние! Пение похвално ви принасяме и ви молим усърдно: като имате дръзновение към Господа, с вашето застъпничество ни опазете от всякакви беди и ни направете наследници на Царството Небесно, за да ви зовем радостно: Радвайте се, свети и преславни чудотворци Петре и Февроние.


Величание:
Величаем ви, свети чудотворци Петре и Февроние и почитаме светата ваша памет, вие молите за нас, Христа нашия Бог.Акатистът и молитвите са взети от профила във ФБ на свещеник Георги Аврамов

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου