Τετάρτη 1 Ιουλίου 2015

АКАТИСТ НА ПРЕПОДОБНИЯ И БОГОНОСЕН НАШ ОТЕЦ СВ. ИВАН РИЛСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Кондак 1

Избран от Бога и пречуден по живот, преподобни Иване!  Ти от малък си обикнал Христа и към Него по тесния път си шествувал. Така че, заради твоите велики подвизи и сълзи, Господ те обогати с дарованията на Светия Дух.  И понеже имаш голямо дръзновение пред Света Троица, ние те ублажаваме и ти се молим: освободи ни от всички беди, та да ти зовем:  радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Икос 1
Ангел земен и човек небесен ти си бил, преподобни Иване! Как да възпеем достойно твоята слава и твоята чудна благодат? Ние сме потънали в немощи и грехове и не сме достойни да се наричаме твои потомци. Но ти сам вложи в устата ни хвалебна песен за тебе и ни научи сърдечно да ти викаме тъй:
Радвай се Отче, ти, който си роден от благочестиви родители: радвай се, защото си бил добре възпитан от тях в Божия страх. Радвай се, защото си обикнал Църквата още от малък и никога не си се отдалечавал от нея; радвай се, защото в нея ти си придобил от свещените учения благодатен разум. Радвай се, на Господните заповеди пазителю верен; радвай се, винаги в пост и молитва усърден работнико. Радвай се, защото след смъртта на твоите родители ти си раздал наследството си на бедните; радвай се, защото заради твоя благочестив живот ти си бил гонен от лоши хора. Радвай се, защото неправедно си бил наклеветен; радвай се, защото всичко с кротост си понесъл. Радвай се, защото от малък си имал пламенна любов към Христа Бога; радвай се, защото в Негово име си избрал тесния път на монашеството. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 2
Като си видял суетата на този свят, преподобни Иване, ти си побързал безвъзвратно да го оставиш; защото нищо не можеше да те раздели от Христа Господа: нито слава, нито богатства, нито почести, нито земна красота, нито пък твоята младост! Ти си счел всичко това за смет и като елен към водни извори, побързал си към Бога, пеейки Му: Алилуя!

Икос 2
Покорен на божествения разум, блажени Иване, когато си видял Бога в сънно видение, ти веднага си оставил родното си място и, следейки Божието указание, отишал си далеч в Руенската планина и там в тиха обител си приел монашеския образ. Затова и ние ти викаме така: Радвай се, Отче, защото си обикнал монашеския живот; радвай се, защото заради него си пожелал даже до смърт да се бориш с греха. Радвай се, защото заедно с косите си, ти си отрязал и мирските пожелания; радвай се, защото с ненаситна жажда си тръгнал по пътя на иноческите подвизи. Радвай се, защото си усетил в себе си сладостта на уединения живот; радвай се, защото от любов към Бога си обикнал пустинното житие. Радвай се, защото по тази причина си оставил мястото на твоето пострижение; радвай се, защото си дошъл в планината , посочена ти във видение. Радвай се, защото си се заселил в скромна колиба; радвай се, защото си направил от себе си чуден пустинножител и подражател на Йоан Кръстител! Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 3
Осенен от силата на Светаго Духа, блажени отче Иване, ти си прекарвал в пустинята безмълвен живот и постоянно с Бога си беседвал и си Го славословил непрестанно като ангел, озаряван от лъчите на божествената светлина и за всички хора и целия свят постоянно молейки се на Спасителя и Бога с ангелската песен: Алилуя!

Икос 3
Имайки огнено желание като Мойсея да се насладиш на божествени видения, блажени Иване, ти си се възкачил на планината на духовното съвършенство, за да възприемеш от божествената слава такива явления, които око не е видяло, ухо не е слушало и човеку на ум не са идвали. И кой може да изрече всички твои подвизи, преподобни Иване, извършени в безмълвие? Затова и ние, като се очудваме на твоето ангелско житие, възпяваме те усърдно така: Радвай се, Отче, защото си понесъл бремето на велики подвизи; радвай се, защото си учудил с твоя живот и ангелите. Радвай се, защото не с хляб, но с тревно растение си се хранил; радвай се, защото и от него по малко след заход-слънце си вкусвал. Радвай се, защото си утолявал жаждата си с мярка водица; радвай се, защото заедно с пророка си викал към Бога: Станах като добиче пред Тебе. Радвай се, защото потоци сълзи от очите ти са изтекли; радвай се, защото молитвите си винаги към Бога си възнасял. Радвай се, защото с тези подвизи и сълзи си очиствал себе си от страсти; радвай се, защото си посрамил бесовете, които в образ на зверове са искали да те изплашат. Радвай се, защото срещу техните вражески козни ти като несъкрушим адамант си пребивавал; радвай се, защото във всички изпитания и беди ти си бил с Бога. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 4
Желаейки да укротиш бурята на дяволските нападения, преподобни отче Иване, ти си дошъл в тъмна пещера и като си заживял в нея, поробвайки тялото си, ти доброволно си лишил себе си от слънчевата светлина, за да не се лишиш от Божествената светлина в царството на Господа и да Му пееш там заедно със всички ветии: Алилуя!

Икос 4
Като чу за тебе, преподобни Иване, братовият ти син Лука, макар и да бе малко момченце, скри се от родителите си и като дойде, намери те в пустинята и възприе като тебе подвизите на монашеския живот. А ние, като се очудваме на силата на твоята благодат, възпяваме те и викаме: Радвай се, райско цвете, цъфнало на скалите на Рилската планина; радвай се, защото от божествения камък - Христа - обилно жива вода си пил. Радвай се, тайниче Божий, защото и в пустинята не си можал да се укриеш; радвай се, светилниче Христов, защото и в тъмна пещера си възсиял. Радвай се, защото твоя роднина с божествена светлина си озарил; радвай се, защото от малко дете пустинен жител си направил. Радвай се, защото заради това от древната злоба - дявола - нова беда си приел; радвай се, защото си бил наклеветен, че си откраднал момчето. Радвай се, защото си претърпял поругание от брата си; радвай се, защото си благословил детето, ухапано от змия, и чрез смъртта си го съединил с Господа. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 5
Не можейки да търпи твоя богоугоден живот, преподобни Иване, древният завистик - дявола, нападна те в образ на разбойници, които жестоко те набиха и те изгониха от твоята пещера. Но ти, като им прости, отиде си оттам и се засели в един дъб, дето продължи с още по-големи трудове и усърдие да служиш на Бога и да Му пееш: Алилуя!

Икос 5
Като видя твоето дълготърпение и доброволни страдания, преподобни Иване, Господ заповяда на земята да произрасте слатунък, който да ти бъде за препитание и те откри най-напред на овчари, та всички, които чуят за това, да прославят Бога и така да те възпяват: Радвай се, отче Иване, защото си претърпял от демоните много страдания; радвай се, войне Христов непобедими. Радвай се, защото не са могли да те победят; радвай се, защото си бил защитен от крилото на Христа. Радвай се, защото от Бога си бил пред овчарите прославен; радвай се, защото неволно е трябвало да им известиш за твоето житие. Радвай се, защото си ги нахранил с чудното растение; радвай се, защото си им показал дивно чудо. Радвай се, защото заради това чудо от пастирите си бил между народа прославен; радвай се, защото не си скрил Божиите дарби от идващите при тебе. Радвай се, защото бесен с молитва си излекувал; радвай се, защото за извършването на това чудо цялата надежда на Бога си възложил. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 6
Ние трябва да проповядваме твоето смирение, Иване, което ти си проявил при излекуването на бесния, молейки се така: "Боже милосрдни! Не съм достоен да именувам Твоето пречисто име с моите нечисти уста; но припадам пред Тебе и умилно Ти се моля: чуй ме, Боже, от светото Си небе! Така и ние, отче Иване, се стараем в смирение да се молим на Господа и да Му пеем: Алилуя!

Икос 6
След като просия с велики чудеса, преблажени отче Иване, и твоята слава се разнесе по цялата българска страна, много православни християни започнаха да идват при тебе с голяма вяра и любов и да те прославят. Но ти, не желаейки човешка слава, излязъл си от кухия дъб и си отишъл дълбоко в гората. Затова и ние, като те ублажаваме за твоето смирение, така те възпяваме: Радвай се, отче Иване, защото си обикнал божественото смирение; радвай се, защото си възненавидял човешката слава. Радвай се, защото си послушал гласа на Христа, който ни зове към смирение; радвай се, защото винаги си спазвал думите на Писанието: не нам, но на Божието име слава да отдаваме. Радвай се, защото си достигнал високо съвършенство; радвай се, защото си бил подобен на плодоносно дърво с натегнали от плодове клони. Радвай се, защото ревностно си подражавал на Давид, който казва: "аз съм червей, а не човек"; радвай се, защото с пророк Исая "О, окаяният аз" си викал. Радвай се, защото с Апостола себе си пръв грешник си наричал; радвай се, защото в смирението си на Самия Господ си подражавал. Радвай се, защото доблество си противостоял на тщеславието; радвай се, защото с това на висока планинска скала си се изкачил. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 7
Желаейки да понесеш още по-големи страдания, от пламенна любов към Христа, на дивния стълпник Симеон си се уподобил, преподобни Иване, денем и нощем, като безплътен, непрестанно си бил в молитва потопен, оросявайки скалата с топли сълзи и беседвайки сърдечно и умилно с Бога. А ние, като се чудим на този твой подвиг, прославяме всемогъщата сила Божия, проявена в тебе и Му пеем: Алилуя!

Икос 7
Като не можа да стърпи твоя нов и чуден подвиг, блажени Иване, дяволът взе със себе си легион бесове, които те блъснаха от скалата и те хвърлиха в дълбока пропаст. Но ти с голям труд и с Божия помощ, си станал и пак си се изкачил на същия камък и си продължил молитвите си. Ние пък, учудвайки се на твоето търпение, прославяме любовта ти към Христа Бога и така ти викаме: Радвай се, отче Иване, защото си обикнал Христа повече от всичко; радвай се, защото заради това тежко си пострадал от демонските пълчища. Радвай се, защото си сметнал тия страдания за нищо; радвай се, защото си възлюбил Христа повече от живота си. Радвай се, защото нищо не е могло да те разлъчи от Христа; радвай се, защото си бил затова възлюбен от Него. Радвай се, защото си достигнал ангелско служение; радвай се, защото от ръката на Ангел си получавал хляб. Радвай се, защото с любовта към Христа си победил всички дяволски изкушения; радвай се, защото чрез нея си упазил заповедите. Радвай се, защото заради тази любов си търсил само Божията слава; радвай се, защото заради това си бил от Господа прославен. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 8
Странният начин на твоя живот и голямото ти смирение и любов към Христа умножиха в тебе благодатта, която ти бе подарена при кръщението заради Христовите страдания и Кръстна смърт. Затова и Господ те направи, преподобни отче Иване, слънце духовно на Православната Църква, - да се просвещават чрез тебе нейните чеда към спасение и да пеят Богу: Алилуя!

Икос 8
Ти си станал избран съсъд на Божествената благодат, велики Иване, защото върху тебе се изпълни словото на Кръстителя, че Бог не дава духа с мярка. С Какви благодатни дарования не си бил увенчан от Бога? И с кои прояви на благодатта не бе изпълнен твоя живот? Затова и ние, гледайки на тебе като на съсъд на дивна благодат, принасяме ти тези наши похвали: Радвай се, отче Иване, защото си придобил дара на Христовото смирение; радвай се, защото си достигнал благодатта на умилението и сълзите. Радвай се, защото си приел от Бога дара на чистотата и целомъдрието; радвай се, защото си бил озарен от чудодействената вяра. Радвай се, защото си придобил дар не само да вярваш в Христа, но и да страдаш за Него; радвай се, защото си бил увенчан с дара на ревност по Бога. Радвай се, защото си бил изпълнен и с дар на любов към ближния; радвай се, защото си бил украсен с дар на божествено знание. Радвай се, защото си просиял и като прозорливец; радвай се, защото си имал и дарованието на непрестанна серафимска молитва. Радвай се, защото си запазил докрай надеждата на бъдещото блаженство; радвай се, защото си предвкусил това блаженство от Духа Утешителя още в този живот. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 9
Когато възприе всяко дарование от Светия Дух, преподобни Иване, твоята слава достигна до благочестивия цар Петър, който пожела да те види и изпрати при тебе девет мъже. А ни, като разбра, че те са гладни, с малко парче хляб ги нахрави, та и ние като чуем за това преславно чудо да пеем Богу: Алилуя!

Икос 9
Витиите на този свят не разбират как цар Петър, който беше в славата си с дарове тръгна към тебе, блажени Иване; и твърде се опечали, като не можа, поради планинските стръмнини, да се приближи до твоята светиня. А ние, помнейки думите на Господа: "търсете първом Царството Божие и Неговата правда", така ти викаме: Радвай се, Отче, защото си достигнал Царството Божие в придобиване на благодат; радвай се, защото си имал правда и мир и радост в Светия Дух. Радвай се, защото още в плът ти си имал в себе си райското блаженство; радвай се, защото си намерил многоценния бисер и си посочил суетата на временните блага. Радвай се, защото с твоето благодатно сияние ти си имал небесно съкровище и царските дарове не си приел. Радвай се, защото си обещал на цар Петър да се видите с него в Царството Небесно; радвай се, защото с писмо си го увещал да бъде милосърден и послушен на църквата. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 10
Желаейки да се спасиш докрай от вражеските козни, преподобни Иване, ти си прекарал върху скалата в непрестанна молитва седем години и четири месеца. И мнозина като поревнуваха твоя подвиг, дойдоха около скалата, съградиха църква, създадоха обител и тебе имаха пръв началник и пастир, та винаги да се възнася от тази света обител към Бога хвалебна песен: Аллилуя.

Икос 10
Непреоборима стена си бил за твоето стадо чак до смъртта си, блажени отче Иване. Но когато си разбрал, че е близо времето на твоето отшествие, възнесъл си умилителна молитва към Бога, казвайки така: "Отче Вседържителю! Нищо добро на земята не направих! Затова, моля Те, изпрати Твоя благ Ангел, за да не ми бъде пресечен пътя към небето от лукавите духове". А ние, чудейки се на твоето преставяне, така те ублажаваме: Радвай се, Отче, защото и с живота си и с кончината си ти ни учиш как да се спасяваме; радвай се, защото с всичко ни приканваш да мислим за небесните, а не за земните неща. Радвай се, защото, като Апостол Павел, смъртта си желаел; радвай се, защото като него си имал желание да се освободиш от тялото и да бъдеш с Христа. Радвай се, защото си приел блажена кончина от Бога; радвай се, защото през целия си живот за смъртния час си се готвил. Радвай се, защото не си се допрял до никоя мирска сладост; радвай се, защото си изпълнил думите на апостола: "всеки ден умирам". Радвай се, защото с молитва и сълзи ти се приготви за смъртта; радвай се, защото по тая причина от смъртта не на съд, но към живот си преминал. Радвай се, защото след смъртта във вечна радост при Христа си влязъл; радвай се, защото голямо дръзновение пред Бога си спечелил. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 11
Когато настана време да те ублажават с молебно пение, благовоние почна да излиза от твоя гроб, блажени Иване. И като разкопаха и отвориха гроба, намериха твоето тяло нетленно и благоуханно. Оттогава много чудеса започнаха да стават от твоите свети мощи и тия, които започнаха да стават от твоите свети мощи и тия, които получават изцеление, с благодарност пеят Богу: Алилуя!

Икос 11
Ти възсия като светла звезда още на земята, перподобни отче Иване. Затова и твоето тяло стана храм на Светия Дух и незасегнато от тление. Ние пък, виждайки тази благодат, така те прославяме: Радвай се, отче Иване, защото с твоето нетление ти проповядваш за Божието всемогъщество; радвай се, защото ни даваш образ на безсмъртието на телата след общото възкресение. Радвай се, защото с твоето нетление ти яви в Църквата славата Божия; радвй се, защото ти утвърди истината за възкресението на мъртвите. Радвай се, защото след смъртта си ти в сънно видение си се явил на игумена; радвай се, защото си му заповядал да се пренесат твоите мощи в град Средец. Радвай се, защото и тук си извършил дивни чудеса; радвай се, защото на Мануил, гръцкия цар, изцеление си подарил. Радвай се, защото с твоите нетленни мощи и в плен чудеса си вършил; радвай се, защото на невярващия католически епископ страшно знамение си изпратил. Радвай се, защото си го помилвал, когато се е разкаял; радвай се, защото и в чужди страни си явил Божията милост и слава, дарувани на Българската Църква. Радвай се, защото с пренасянето на твоите свети мощи в Търново, ти и там си направил велики знамения; радвай се, защото с твоето свещенно пътуване ти освети престолните градове и благослови цялата Българска земя. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 12
Голяма благодат ти даде Господ, угодниче Божий: да целиш нашите недъзи, заблудените да просвещаваш и за всички да бъдеш всичко за спасение. А ние като благодарим на Господа, Който ни дарува тебе възпяваме Му ангелската песен: Алилуя!

Икос 12
Възпявайки те, ние недоумяваме, преподобни Иване: как можем да изобразим с думи всички твои чудни дела? И като те виждаме, че си велик между Божиите угодници от древни времена и до наши дни, ние така те възхваляваме: Радвай се, блажени Иване, защото си дивен в подвизи и слава; радвай се, защото думите Господни: "Аз ще прославя ония, които Ме прославят" върху тебе се изпълниха. Радвай се, защото благодатна светлина далеч от Българската земя си разпръснал; радвай се, защото не само от Българската, но и от другите църкви си почитан. Радвай се, защото с дясната си ръка и с благодатния си покров ти обитаваш в Руската Църква; радвай се, защото ти блестиш с благодатта на великите църковни отци. Радвай се, защото си показал подвизите на преподобните Антоний и Макарий Велики. Радвай се, защото си предизобразил деянията на руските църковни светила преподобните Сергий и Серафим; радвай се, защото благодатно си бил с великия всеруски подвижник, молитвеник и чудотворец Йоан Кронщадски. Радвай се, защото и от унгарския крал и от турските султани си бил тачен; радвай се, защото и досега в Рилската света обител от верни и неверни си почитан. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 13
О, велики Иване, Рилски Чудотворче! Приеми тази наша малка похвала и моли се за нас пред Господа да ни изпрати отгоре Своята милост и ни научи на истинско покаяние; моли Го да избавя твоята радна страна от всички видими и невидими врагове и да я запази непорочна в Православната вяра! Моли го да дарува благодатен живот на целия наш народ, та спасени чрез твоето непосрамващо ходатайство, да пеем Богу вечно: Алилуя, Алилуя, Алилуя!
  
Този кондак се чете три пъти. После се повтаря първия икос, първия  кондак .

Икос 1
Ангел земен и човек небесен ти си бил, преподобни Иване! Как да възпеем достойно твоята слава и твоята чудна благодат? Ние сме потънали в немощи и грехове и не сме достойни да се наричаме твои потомци. Но ти сам вложи в устата ни хвалебна песен за тебе и ни научи сърдечно да ти викаме тъй: Радвай се Отче, ти, който си роден от благочестиви родители: радвай се, защото си бил добре възпитан от тях в Божия страх. Радвай се, защото си обикнал Църквата още от малък и никога не си се отдалечавал от нея; радвай се, защото в нея ти си придобил от свещените учения благодатен разум. Радвай се, на Господните заповеди пазителю верен; радвай се, винаги в пост и молитва усърден работнико. Радвай се, защото след смъртта на твоите родители ти си раздал наследството си на бедните; радвай се, защото заради твоя благочестив живот ти си бил гонен от лоши хора. Радвай се, защото неправедно си бил наклеветен; радвай се, защото всичко с кротост си понесъл. Радвай се, защото от малък си имал пламенна любов към Христа Бога; радвай се, защото в Негово име си избрал тесния път на монашеството. Радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!

Кондак 1
Избран от Бога и пречуден по живот, преподобни Иване! Ти от малък си обикнал Христа и към Него по тесния път си шествувал. Така че, заради твоите велики подвизи и сълзи, Господ те обогати с дарованията на Светия Дух. И понеже имаш голямо дръзновение пред Света Троица, ние те ублажаваме и ти се молим: освободи ни от всички беди, та да ти зовем: радвай се, преподобни Иване, Рилски Чудотворче, славо и радосте наша!
http://www.pravoslavieto.comΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου