Σάββατο 10 Μαρτίου 2012

Παναγία Ευεργέτιδα


Α π ο λ υ τ ί κι ο ν
Ήχος πλάγιος α΄
(προς το Συνάναρχον Λόγον)

Την Αγίαν Είκόνα της Ευεργέτιδος, κατασπαζόμεθα ώσπερ Βασιλεύουσης τερπνήν, χαριτόβρυτον  πηγήν θείων ελλάμψεων, ότι εκβλύζει ιλασμούς, τοις λατρεύουσιν πιστώς, όν έτεκεν απειράνδρως και απαύστως καθικετεύει, Ευεργετούσα τας ψυχάς ημών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου