Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

АКАТИСТ НА ЛЕУШИНСКАТА ИКОНА НА БОЖИЯТА МАЙКА „АЗ СЪМ С ВАС И НИКОЙ НЕ ЩЕ УСТОИ СРЕЩУ ВАС!”

 Да принесем похвални дарове на Нея - Пресветата Владичица на света, Дева Богородица, Избраницата на всички родове. На Тебе, Богородице, Която въздигаш падналите, изцеляваш болните, вразумяваш маловерните, ободряваш униващите, избавяш ни от видимите и невидимите врагове и ни учиш да вярваме в благодатната сила на Твоите свети икони, пеем с благодарност, с умилено сърце и уста:  Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души! 

Икос 1

Ангелите на Небесата възпяват Твоето величие и съвършенство, о, Майко и Дево, защото роди за нас Всемилостивия Бог и Спасител. И ние на земята им подражаваме, и макар и с грешни устни, Те славословим дръзновено така:  Радвай се, нестихващо удивление на Небесното Жителство!  Радвай се, всерадостно поклонение на земнородните!  Радвай се, Ти, Която разпръсваш злобата и духовната тъма!  Радвай се, съвършенство на мира и любовта за всички, които просят закрила от Тебе!  Радвай се,  защото се молиш на Твоя Син да ни помилва - грешните!  Радвай се, защото изливаш от Твоята икона милост за нас!  Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души! 

Кондак 2

Като видя с духовните си очи бъдещите времена на страшното богоборство, светият праведен Йоан Кронщадски благослови изографисването на светата Твоя икона, Богородице, та тя да бъде в помощ и застъпничество на скърбящите, които й се покланят и с надежда за спасение призовават Твоя Син, пеейки: Алилуия. 

Икос 2


Твоята икона, Богородице, просвещава нашия разум, защото разбираме, че не можем със своя сила да прогоним враговете, а само с Божието всемогъщество и с Твоето застъпничество, което Ти изливаш изобилно от иконите Си. Затова, могъща наша Покровителко, ние Те възхваляваме така:  Радвай се, бърза подкрепа на падащите и изнемогващите!  Радвай се, надеждно застъпничество срещу бесове и зли човеци!  Радвай се, Наставнице в часове на объркване и изкушения!  Радвай се, Ти, Която посочваш правия път на заблудените!  Радвай се, защото изкореняваш ересите и разколите!  Радвай се, Ти, Която разсейваш бързо богоборческата тъма!  Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души! 

Кондак 3

Когато се надигна силата на нечестивите и православните християни бяха подложени на гонения, отец Серафим Вирицки прие Твоята света икона, Богородице, като сигурен щит на Църквата. И о, чудо! Всички верни, потърсили помощ и застъпничество от тази Твоя икона, получиха избавление, възпявайки Богу: Алилуия! 

Икос 3

Вършейки безброй велики чудеса, Пресветата Дева Богородица помага на всички, които с вяра и любов търсят Нейното застъпничество чрез чудотворната Й икона, възгласяйки така:  Радвай се, Царице на Небето и земята!  Радвай се, Майко на Всевишния Господ!  Радвай се, Ти, Която изливаш изобилие от чудеса!  Радвай се, защото изобличаваш безчестието на богоборците!  Радвай се, защото изслушваш милостиво всички, които Ти се молят!  Радвай се, тихо Пристанище на обуреваемите души!  Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души! 

Кондак 4

Буря на богоборческо безчестие се понесе и оскверни светините. И допусна Господ това нашествие за християнските люде, та в скърби да се очистят и в сълзи да се умият и така, вразумявайки се, да се покаят и разкаяни да викат към Спасителя Бога: Алилуия. 

Икос 4
  
Слушайки за човешките скърби, отец Серафим поде подвига на Саровския старец и в своята келия пред иконата на Богородица денем и нощем усърдно се молеше така:  Радвай се, Ти, Която насочваш грешниците към покаяние!  Радвай се, защото не отхвърляш никого от каещите се!  Радвай се, Ти, Която омилостивяваш Твоя Син и наш Бог!  Радвай се, защото обръщаш скърбите ни в радост!  Радвай се, Ти, Която ни избавяш от видимите и невидимите врагове!  Радвай се, защото ни спасяваш от внезапна смърт!  Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души! 

Кондак 5

Виждайки как от светата Богородична икона, по воля Божия, се излива благодат, множество люде заприиждаха в село Вирица, за да лекуват душите и телата си, радостно възпявайки Сина на Пресветата, Пречиста и Преблагословена Богородица и Приснодева: Алилуия! 

Икос 5 

Ти, блага Майко, като разбра, че си приела от Твоя Син и наш Бог великата благодатна сила на изцеления и помощ, щедро започна да я даряваш на всички, които прибягват към Теб и ти се молят така:  Радвай се, Ти, която възкреси умрялото детенце!  Радвай се, защото изцеляваш и от неизлечими болести!  Радвай се, Здраве на нашите тела!  Радвай се, Спасение на нашите души!  Радвай се, Освобождение от греховните вериги!  Радвай се, Ти, Която въздигаш умовете и сърцата ни към Небето!  Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души! 

Кондак 6

Предизвестен за своето скорошно отшествие от този многоскръбен и метежен свят, ти си предрекъл, о, старче Серафиме, къде ще бъде новото убежище на светата Богородична икона, където с любов към Всемилостивия Бог, в Троица прославян, усърдно ще се пее: Алилуия! 

Икос 6

Осенявайки с радост игуменията, завладяна от скръб, че не може с немощните си сили да възобнови разрушената древна обител на свети Георги, Ти, Богородице, си й дарувала велика милост, като си й изпратила по чуден начин Твоята света икона, та с трепет и любов да Те възпяваме така:  Радвай се, Ти, Която не ни лишаваш никога от Своята майчинска помощ!  Радвай се, защото обгръщаш с Божествена любов онези, които Те обичат!  Радвай се, Ти, Която премахваш бързо хаоса в житейското море!  Радвай се, защото благовестиш на дохождащите при Теб: "Аз съм с вас!"  Радвай се, Ти, Която ни ободряваш със словата Си: "Никой не ще устои срещу вас!"  Радвай се, защото не забравяш намиращите се в неволи и скърби!  Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души!

Кондак 7

Виждайки Твоята икона как идва в обителта, посветена на св. Георги, людете, жадуващи спасение, видяха в нея Самата Теб, Царице Небесна, придружавана от светите апостоли Йоан и Иаков, на празника, именуван "Похвала на Пресвета Богородица", и в умиление прославиха Бога, пеейки: Алилуия!

Икос 7

Чрез Твоята чудотворна икона, Ти, Богородице Дево, ни оказа нова и дивна милост, защото чрез нея стават славни знамения и чудеса. Така Ти помагаш на всички, които пристъпват с вяра към нея и радостно те зоват:  Радвай се, защото обичаш много каещите се грешници! Радвай се, Ти, Която се молиш за нас на Твоя Син и Бог! Радвай се, Ти, Която наказваш с крепка ръка Божиите врагове! Радвай се, защото вразумяваш неочаквано непослушните синове! Радвай се, Ти, Която помиташ като прах вражеските пълчища, въстанали срещу светата Русия и Православието! Радвай се, Защитнице на Твоите боголюбиви чеда! Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души!

Кондак 8

Всички, които живееха и се подвизаваха в манастира "Свети Георги" видяха дивното чудо на Твоята грижа за светата обител, и как милостиво приемаш идващите в нея за молитва, как ги укрепяваш в монашеските подвизи, като ги избавяш от беди и скърби и научаваш всички да славословят чрез Тебе Спасителя Христа Бога, пеейки: Алилуия!

Икос 8

Ти, Богородице, Майко свята, си ни дала добър урок чрез страшното наказание на послушницата, дръзнала тайно да напусне обителта, но когато тя се покаяла, си се смилила над нея, та и ние в скръбен час да се научим да прибягваме към Твоята света икона и с умиление да Те славословим така:  Радвай се, Ти, Която осуетяваш безразсъдните намерения! Радвай се, Помощнице на желаещите да пожънат спасение! Радвай се, Ти, Която подкрепяш монасите в техните подвизи! Радвай се, бързо Въздигане на падналите! Радвай се, Ходатайко за нашето спасение! Радвай се, защото ни подтикваш по всякакъв начин да вършим само доброто! Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души!

Кондак 9

Всяко създание Те хвали, Господи; за Теб, Създателю, Изкупителю, Царю и бъдещ наш Съдия се радваме, защото ни дари Своята Майка за надеждно прибежище и застъпничество на всички, които пеят на Тебе, истинския Бог: Алилуия!

Икос 9

Красноречивите оратори могат само да се удивляват, слушайки гласа Божий и на Богородица: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!"; Ние пък, уповавайки се на светата и съвършена Божия воля, Те почитаме, Пречиста, с такива имена: Радвай се, Блага Майко на Благия Милостив Бог! Радвай се, Ти, Която бързаш да събереш овцете Христови! Радвай се, Защитнице на отритнатите и сиротните! Радвай се, Покровителко на всички оскърбени! Радвай се, Медоточна Сладост на молещите се! Радвай се, Подателко на вечни дарове и блага! Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души!

Кондак 10

Желаейки да спасиш мнозина чрез неизказаното чудо на намирането на светата Твоя икона, Повелителко Богородице, Ти си отворила очите на людете по градове и села, та всички, които Те виждат да идваш с тържество и слава към тях, с радост да възпеят Триединния Бог: Алилуия!

Икос 10

Защитна Стена и Чистота Неописана за девствениците и целомъдрените съпрузи, Милосърдие неизречено за страдащите и Победа Всепобеждаваща на Православието си Ти, Богоизбрана Отроковице. Погледни милостиво и на нас, които се молим пред Твоята икона и Те възпяваме, Благодатна, така: Радвай се, Непресъхващ Изворе на милости! Радвай се, Ти, Която утоляваш духовната жажда на всички! Радвай се, Милосърдна Застъпнице за нас, грешните! Радвай се, защото се молиш непрестанно за Христа Бога! Радвай се, Прибежище и Надеждо за нашето спасение!  Радвай се, милостива наша Ходатайко пред Бога! Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души!

Кондак 11

Благодарствени песни Ти принасяме, Богородице Дево, ние, Твоите раби - грешни и негодни, а ти достославно закриляш всички, които се обръщат към Тебе и се молят Богу: Алилуия!

Икос 11

Светоносна Свещ си Ти за нас, Майко Пресвята и Дево, защото дарявайки ни Своята икона, Ти ни просвещаваш със светлината на Твоя Син, за да не се спънем в нощта на последните времена. Така, закриляни от Тебе, ние ще работим за Господа и осенени с Неговата светлина, ще Те възпяваме така:  Радвай се, Лечителко на греховните язви!  Радвай се, Пътеводителко към Царството Божие! Радвай се, Ти, Която носиш на ръце Оня, Който всичко държи! Радвай се, Златна Врата на Небесното Царство! Радвай се, защото ни просвещаваш със светлината на Твоя Син! Радвай се, защото като гледаме Твоята икона, наслаждаваш душите ни! Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души!

Кондак 12

Като си пожелала, Владичице, да дадеш благодат на Своите люде, Ти си ни дарила Твоята икона, с уверението, че ще бъдеш с нас и тогава никой не ще може да устои срещу ни. Така, запазвани чрез Твоята помощ от всички наши видими и невидими врагове, ние с благодарност прославяме Бога: Алилуия!

Икос 12

Възпявяйки Твоите чудеса, Всемощна Владичице, ние Те познахме като гореща любвеобилна Застъпница, която предпазва от всяко зло прибягващите към Тебе, които Ти се молят така: Радвай се, Утеха на скърбящите! Радвай се, Оградо за уповаващите се на Господа Бога! Радвай се, Ти, от Която нашите врагове треперят! Радвай се, защото всички, които имат Твоята икона, ликуват! Радвай се, Прославо на прославящите Те! Радвай се, Мощна Застъпнице за Руската земя и на всички православни християни! Радвай се, Майко наша Небесна, Която с Твоите слова: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!" даряваш благодатна сила на нашите души!

Кондак 13

О, Пресвета, Пречиста, Преблагословена Богородице, Дево Мария, Всемилостива Майко на Бога и човеците, виж скръбните ни души и се смили над нас, Пречиста! Възнеси Твоята могъща молитва към Праведния Съдия да помилва нас, грешните! Бъди милостива, съжали ни и се погрижи за нас, Всевъзпявана Богородице! Осияй с просветление помръкналите ни сърца и озари Твоето стадо, Пречиста, та спасявани чрез Теб, радостно да възпеем Богу: Алилуия!

(Този кондак се чете три пъти, след това се прочита икос 1 и кондак 1, и накрая молитвата.)

Молитва

О, Всеблага Застъпнице за християнския род, Майко на Този, Който държи всичко с десницата Си - Христос, нашия Бог! Излей над нас милостите и щедростите Му! Богородице Дево, за да не се уплашим от нашите видими и невидими врагове, Ти си рекла на тези, които се уповават на Тебе: "Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!". Съхрани Светата Православна Църква и тази света обител (град, село, дом) от ереси и разколи и обърни към покаяние нашия народ! Върни страната ни на Богодарувания й път на правата вяра, за да се изпълни с благоуханието на молитвата и да разцъфти като полски крин, та да живеем в благочестие и чистота, винаги предпазвани от изкушенията на антихриста, от нашествия на чуждородци, междуособни войни, земетресения, огън, глад, мор, от внезапна смърт, плен и семейни раздори! Подкрепи монашестващите в техния подвиг, а и на нас помагай в нелекото ни житейско поприще, защото на Тебе се уповаваме, според Твоето уверение, че щом Ти си с нас, срещу нас никой враг не би устоял. Моли се за нас, Пресвета Владичице Богородице, на нашия Господ Бог да не ни лиши от Своето Небесно Царство, както и Сам е обещал на Своите верни чеда, че ще бъде с тях дори до свършека на света. На Него подобава всяка слава, чест и поклонение, заедно с Отца и Светия Дух, сега и винаги и во веки веков. Амин.

Тропар

Погледни милостиво към нас, Всепета Богородице, просвети нашите помрачени сърца и озари Твоето стадо, Пречиста, защото Ти можеш всичко, което поискаш като Майка на Създателя. И извикай към тези, които Ти се молят: „Аз съм с вас и никой не ще устои срещу вас!".


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου