Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2015

Молитва към Ангела-пазител от св. Макарий Велики

Светий Ангеле,
който покровителствуваш окаяната ми душа
и изпълнения ми със страсти живот,
не изоставяй мене грешния,
нито отстъпвай от мене, заради невъздържанието ми.
Не давай място на лукавия демон да ме завладее
чрез насилване на това смъртно тяло.
Укрепи бедствуващата ми и слаба ръка
и ме настави по пътя към спасение.
О, светий Ангеле Божий,
пазителю и покровителю на окаяната ми душа и тяло,
прости ми всичко, с каквото те оскърбих
през всички дни на моя живот
и ако нещо съгреших през изтеклата нощ,
закриляй ме през днешния ден
и ме запази от всяко вражеско изкушение,
та с никакъв грях да не прогневя Бога;
и моли се за мене на Господа да ме утвърди в Своя страх
и да ме направи достоен раб на Своята благост.

Амин.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου