Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

АКАТИСТ НА СВЕТИТЕ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ЗОГРАФСКИ ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦИ

Кондак 1. 


Избраните 26 Божии угодници, преподобно живели в Зографската обител и мъжествено претърпели изгаряне от латинците за правоверието, достойно да възпеем с похвални песни. А вие, които имате дръзновение пред Господа, от всякакви беди ни избавете, за да ви зовем:
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Икос 1.

Ангелите на небесата се удивиха, гледайки как в безбожния си устрем латинците изгаряха заради благочестието преподобните, които пожелаха благочестно да умрат, и потъпкаха гордостта на мъчителя, а от нас слушат такива похвали:
Радвайте се, твърдо опълчение на многострадалните!
Радвайте се, двадесет и шест преподобни страдалци!
Радвайте се, крепки подвижници на вярата и благочестието!
Радвайте се, мъдри изобличители на нечестието!
Радвайте се, непоколебими стълбове на Православието!
Радвайте се, твърд камък, съкрушил злословието!
Радвайте се, защото отблъсквате ересите от Христовата църква!
Радвайте се, защото запазихте невредим кораба на православната вяра!
Радвайте се, прославили Света Гора със своето страдание за Православието!
Радвайте се, развеселили нейните населници със своята смърт за правоверието!
Радвайте се, защото за вас нашата (Зографска) обител радостно тържествува!
Радвайте се, защото с вас се хвали православна България!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 2.

Преподобният старец, като видя иконата на Божията Майка, чудесно пренесена от неговата уединена келия и поставена над манастирските врати, силно се удиви и разказа на всички това, което му бе известено от тази икона за нашествието на богопротивните римляни. А братята, като чуха това, с радост и въззоваха към Бога:Алилуия!

Икос 2.

Като узна за бедите, които имаше да се случат с тях, игуменът Тома започна да учи своето стадо да стои непоколебимо в благочестието и да не се бои от временните мъки, за които са приготвени венци на небесата. Затова облажаваме наставника и неговите ученици с такива похвали:
Радвайте се, преподобни отци, единодушно поживели в постничество!
Радвайте се, възпламенили се от любов към Бога!
Радвайте се, защото не сте се уплашили от вражеското нашествие!
Радвайте се, защото мъжествено сте се устремили към страдалчески подвиг!
Радвайте се, изкачили се на висотата на кулата!
Радвайте се, защото сте изобличавали от тази висота!
Радвайте се, защото взехте със себе си иконата на Божията Майка Предвъзвестителка!
Радвайте се, защото тя чудно остана невредима в огъня!
Радвайте се, мъдри защитници на православния Символ на вярата!
Радвайте се, защото се подвизавахте до смърт за неговата нерушимост!
Радвайте се, проповедници на Православието!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 3.

Укрепени от силата на Всевишния, светиите в огъня, както тримата отроци във Вавилонската пещ, дръзновено изповядаха православната вяра пред мъчителите, и освободили се от тялото, като благовонна жертва се възнесоха към Божия престол, пеейки: Алилуия!

Икос 3.

Имайки равноангелно житие на земята, всеблаженни отци, вие се окрилихте от Божествено желание и като благовонно миро принесохте своите трудове на Христа, заради което ви възхваляваме така:
Радвайте се, земни ангели и небесни човеци!
Радвайте се, защото поживяхте в плът като безплътни!
Радвайте се, защото умъртвихте страстите с пост и въздържание!
Радвайте се, защото покорихте плътта на духа!
Радвайте се, защото добре обработихте земята на своето сърце!
Радвайте се, защото я оплодотворихте с много трудове и смирение!
Радвайте се, защото взехте на себе си благото иго!
Радвайте се, защото усърдно последвахте Владиката Христа!
Радвайте се, драгоценни бисери, светлоблестящи за нас! радвайте се, защото озарявате монашеското битие със светлината на вашите добродетели!
Радвайте се, чудно украшение на Атонската Гора!
Радвайте се, слава и благолепие на Зографската обител!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 4.

Избегнали бурите на житейската суета, вие, преподобни отци, добре се подвизавахте в Зографската обител и за твърдото изповядване на Православната вяра се увенчахте с мъченически венци: в нея запазете и нас със своите молитви към Бога, та винаги да Му зовем с вас: Алилуия!

Икос 4.


Слушайки за вашите подвизи, преподобни Зографски отци, ние се удивляваме на вашето мъжество и търпение като ревнители за благочестието и прогонители за злословието. Затова ви приветстваме така:
Радвайте се, подвизавали се с добрия подвиг!
Радвайте се, богоугодно завършили течението на временния живот!
Радвайте се, наставници на мъжество и търпение!
Радвайте се, верни изпълнители на монашеските обети!
Радвайте се, много пострадали заради Божията любов! Радвайте се, възприели от него венци на славата!
Радвайте се, мъдри изяснители на догматите!
Радвайте се, крепки защитници на Православната вяра!
Радвайте се, потъпкали папската гордост посред огъня! Радвайте се, нарекли глава на Църквата единия Христос!
Радвайте се, помощници на живеещите в пустинята! Радвайте се, спасяващи и намиращите се в света!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 5.

Богосветли звезди се показахте, преславни Тома и Варсануфие, с чудния Партений и другите двадесет и трима страдалци. Молим ви, о, честни личе, запазете от различни напасти вашата обител и всички, които ви почитат, за да зовем благодарно с вас към Спасителя Бога: Алилуия!

Икос 5.

Виждаме ви, богомъдри отци, добре опазили всички Божии заповеди, усърдни в духовния подвиг и очистени от огъня като злато в горнило. Затова всерадостно ви зовем:
Радвайте се, усърдни ревнители за благочестието!
Радвайте се, избягали от прелестта на света, както Лот от Содом!
Радвайте се, умно видели славата Божия на Атонската Гора, както Илия в Хорив!
Радвайте се, разделени по тяло!
Радвайте се, духовно съединени от братолюбието!
Радвайте се, преминали през огъня!
Радвайте се, влезли в покоя на своя Господ!
Радвайте се, причастници на брака на Агнеца, заклан за света!
Радвайте се, участници в безсмъртната Христова трапеза!
Радвайте се, защото голяма е наградата ви на небесата! Радвайте се, защото вашата слава е вечна в светлостта на светиите!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 6.

Проповедници на равночестието на Пресвета Троица се явихте, всеблажени, когато латиномъдърстващите еретици говореха суетно, че Дух Свети изхожда от Отца и от Сина – а вие явно затворихте техните хулни уста с премъдрото изясняване на Свещените Писания, в които ясно се вижда предвечното изхождане на Светия Дух. Затова и ние, изповядвайки го православно, пеем: Алилуия!

Икос 6.

Възсия като светлина вашата правда, досточудни отци, когато дръзновено изобличихте вашите мъчители за тяхното жертвоприношение с пресен хляб и за подстригването на косите на свещениците – защото това не са апостолски правила, нито предания на светите отци. Затова, като се удивляваме на вашето дръзновение, ви пеем така:
Радвайте се, богоозарени светилници, водещи ни по пътя към спасението!
Радвайте се, благи и мъдри наставници, привеждащи заблудените към изправяне!
Радвайте се, строители на благочестието!
Радвайте се, прогонители на нечестието!
Радвайте се, мъдри учители на това, че Дух Свети изхожда само от Отца!
Радвайте се, верни служители на Пресвета Троица!
Радвайте се, дръзновено проповядвали Триипостасното Слово!
Радвайте се, органи на Светия Дух, възглавяващи Божието величие!
Радвайте се, защото чрез вас бе изобличена духоборната ерес!
Радвайте се, защото чрез вас бе отхвърлена латинската жертва с пресен хляб!
Радвайте се, защото чрез вас бе оголена прелестта на зловерието!
Радвайте се, защото чрез вас се утвърди истинността на апостолските и отеческите предания!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 7.

Като искаха да обърнат папските служители от прелестта, доблестният Тома и дружината му ги поучаваха да оставят пагубната ерес и да пристъпят към благочестието. А те не само не се обърнаха, но като люти зверове се устремиха към тях и запалиха светата обител отвсякъде.


А светиите, стоейки в пламъка, предаваха душите си в Божиите ръце, пеейки: Алилуия!

Икос 7.

Ново учение искаха да донесат папските служители на Светата Атонска Гора и да обърнат всички монаси към своята пагубна ерес. Но по застъпничеството на Пречистата Божия Майка и с крепка съпротива преподобните страдалци разрушиха тяхното зло начинание. Затова облажаваме Христовите изповедници с такива похвали:
Радвайте се, подражавали на светите седмочисленици в защита на Православието!
Радвайте се, подобно на тях претърпели много беди от латинците!
Радвайте се, подобни на двете хиляди мъченици, изгорени в Никомидия!
Радвайте се, всеблажени наследници на Небесното царство заедно с тях!
Радвайте се, утвърдили стените на Църквата чрез изгарянето на вашите тела като пепел!
Радвайте се, осветили земята със своята кръв!
Радвайте се, защото частици от вашите мощи са се запазили невредими в пламъка!
Радвайте се, защото чрез тях давате изцеление на нашите недъзи!
Радвайте се, духовни дървета в градината на Небесната Царица!
Радвайте се, кринове, разцъфнали в рая!
Радвайте се, всички преподобни страдалци, пострадали от латинците по всички места на Светата Гора!
Радвайте се, защото чрез вашите страдания сте потъпкали невидимия враг и неговите слуги!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 8.

Странно и преславно чудо се извърши в тази Зографска обител: когато светиите загиваха в пламъка – Божията сила избави от огъня един страдалец, за да разкаже на скрилите се братя как страдалците изобличиха заблуждението на латинците, и се чу глас от небето, призоваващ ги във вечния покой и обещаващ голяма награда на тях, които пееха: Алилуия!

Икос 8.

Цялата Атонска Гора и всички православни, и най-вече едноплеменните славянски народи ви възхваляват, преподобнострадални отци, защото вие изобличихте нечестивото римско нововъведение и утвърдихте древното благочестие. Затова с удивление ви зовем:
Радвайте се, всечестни отци, умножили великия събор на Атонските преподобни!
Радвайте се, причислени към чудното войнство на Небесната Царица!
Радвайте се, прославени от Бога във вашето страдание!
Радвайте се, призовани от небесен глас във вечния покой!
Радвайте се, издигнали се към небето от висотата на кулата като стълба!
Радвайте се, излетели чрез огненото изгаряне като лек облак в небесните обители!
Радвайте се, прерадостно влезли в неръкотворните храмове! Радвайте се, застанали пред Божия престол в лика на мъчениците и изповедниците!
Радвайте се, добропобедни страдалци, увенчани от Христовата десница!
Радвайте се, всеславни венценосци, винаги веселящи се в Небесното Царство!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 9.

Всички ангели възхвалиха Бога, дарувал ви такова мъжество, преподобнострадални отци, защото стоейки в пламъка, вие не престанахте да изповядвате православната вяра и да се молите на Господа да запази Своята Църква от хищните вълци и да съхрани невредим жребия на Своята Пречиста Майка, която ликовете монашески денонощно възпяват: Алилуия!

Икос 9.

Нашите речи, макар и да не могат достойно да ви възхваляват, преподобни отци, но ние, надявайки се на вашата благодатна помощ, дръзваме, като чеда към бащите, смирено да зовем:
Радвайте се, велики Божии угодници!
Радвайте се, верни Божии раби и служители!
Радвайте се, съчетали в себе си преподобието и мъченичеството!
Радвайте се, добре угодили на Бога и в двете!
Радвайте се, облечени в преподобие като драгоценна дреха! Радвайте се, украсени с мъченичество като честна багреница!
Радвайте се, съкрушили главата на прегордия велиар! Радвайте се, потъпкали неговата сила и крепкост!
Радвайте се, усърдно подвизавали се против греховните пожелания!
Радвайте се, трудили се да насадите и вкорените в себе си всички добродетели!
Радвайте се, прославили Господа чрез изгарянето на вашите тела!
Радвайте се, принесли Му в жертва сами себе си!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 10.

Бъдете помощници и защитници на нас, желаещите да се спасим, о, преподобни страдалци Христови! И със своите молитви запазете от всяко зло вашата света обител и всички, призоваващи ви с вяра и пеещи на Бога: Алилуия!

Икос 10.

Твърда опора на Православието сте вие, о преподобни страдалци! Затова запазете и нас от нищета, напасти, недъзи и различни скърби, за да ви зовем:
Радвайте се, крепки защитници в беда!
Радвайте се, твърди застъпници за ония, които ви почитат!
Радвайте се, силни помощници в борбата ни с враговете на нашето спасение!
Радвайте се, защитаващи ни от меча на Божия гняв! Радвайте се, росоносни облаци, прохлаждащи зноя на нашите страсти!
Радвайте се, помощници на човеците в беди и скърби!
Радвайте се, пазители на светата Атонска Гора от вражески нашествия!
Радвайте се, вие, които спасявате вашата обител от зли нападения!
Радвайте се, бързи помощници във време на безпомощност!
Радвайте се, молитвеници пред Бога за сродния ви български народ!
Радвайте се, защото не допускате да падне в ереси и разколи!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 11.

Пение всеумилно ви принасяме, всеблажени отци, положили душите си за правото изповядване на вярата: помогнете ни с вашите благоприятни молитви към Бога да завършим земното поприще в правоверие и покаяние, зовейки към Бога: Алилуия!

Икос 11.

Светли лъчи озаряват днес Зографската обител, имаща ви за свои застъпници и покровители, защото вие, като пресветли звезди в слънцевиден кръг, се явихте някога в нощта над обителта, преди освещаването на вашия паметник. А ние, като спомняме това, радостно зовем:
Радвайте се, преподобни наши отци и наставници! Радвайте се, наши грижовници в житейските нужди!
Радвайте се, духовни звезди, явили се видимо над вашата обител!
Радвайте се, увенчали с пресветли венци мястото на вашето страдание!
Радвайте се, явили вашата святост в огнен стълб!
Радвайте се, показали вашата небесна слава в благодатна светлина!
Радвайте се, просвещаващи и нас със същата светлина! Радвайте се, почетени от Бога с дар на чудотворство!
Радвайте се, получили от Бога благодат на изцеление! Радвайте се, топли наши молитвеници пред Христа Бога!
Радвайте се, могъщи наши застъпници!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 12.

Измолете за нас благодат и милост от Господа, преподобнострадални отци, и заедно с великия страстотерпец Георги и преподобните Козма и Пимен непрестанно се молете за нас да се избавим от внезапна смърт и да получим мирен християнски край, и безпрепятствено да преминем изпитанието на въздушните митарства, пеейки победна песен: Алилуия!

Икос 12.

Възпявайки вашите монашески подвизи, преподобни отци, ние почитаме вашата страдалческа смърт в пламъка, възнасяйки ви поименни похвали:
Радвайте се, Тома, Варсануфие, началници на този Божествен лик!
Радвайте се, Кириле и Михее, честни подвижници и изповедници!
Радвайте се, Симоне и Иларионе, избрани Христови раби! Радвайте се, Иакове и Иове, изрядни служители на Пресвета Троица!
Радвайте се, Киприане и Саво, чудни защитници на Православието!
Радвайте се, Иакове и Мартиниане, дръзновени изобличители на нечестието!
Радвайте се, Козма и Сергие, мъдри последователи на светоотеческите предания!
Радвайте се, Мина и Йосифе, славни победители на латиномъдрите начинания!
Радвайте се, Иоаникие и Павле, получили от Господа мъченически венци!
Радвайте се, Антоние и Евтимие, приели наследието на вечните блага!
Радвайте се, Дометиане и Партение, светло ликуващи в небесните обители!
Радвайте се, две двоици страдалци, чиито имена, неизвестни за нас, са записани на небесата в книгата на вечния живот!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 13.

О, всеблажени преподобни старци! Вие, от голяма любов към Бога и ближните, изгаряни в пламъка, не преставахте да се молите за Православната Църква, за жребия на

Божията Майка и за живеещите в него. Затова и сега, предстоейки пред престола на Царя на Славата, молете се за нашето спасение, за да се сподобим с вас вечно да възпяваме в Царството небесно: Алилуия!
Молитва към светите Двадесет и шест Зографски преподобномъченици

О, свети Двадесет и шест преподобномъченици, подвизавали се в Зографската обител, претърпели изгаряне с огън за благочестието и влезли в покоя на своя Господ! Към вас прибягваме с вяра и любов! Чуйте милостиво нашите молитви и умолете човеколюбивия Бог да запази своята Света Църква и нашата обител, и всички православни християни от видими и невидими врагове, от всякакви беди, напасти и скърби, постигащи ни внезапно, да ни опази в мир, тишина и покой, да дари изобилие и преуспяване във всяко добро дело, на нас, които празнуваме вашата свята памет!
О, свети угодници Божии! Усърдно прибягваме към вас, не преставайте да ни помагате в твърдото и непоколебимо изповядване на православната вяра и на всички апостолски и светоотечески предания, които вие опазихте неповредени до самия си край, изповядахте православната вяра и положихте душите си за нейната чистота. И сега, получавайки награда от Христа Бога, молете Му се прилежно да не лишава и нас след смъртта ни от Своите небесни блага, които да получим с праведните, славословейки Го с Отца и Светия Дух във вечни векове! Амин.


Тропар, гл. 1

Преподобна дружино, доблестни 26 отци, преминали честно живота си постнически в Зографската обител с твърдо устояване Православието, вие в огъня се прнинесохте жертва на Бога. Затова и приехте от Господа Бога венци, като отправихте слава Нему, Който ви увенча.


Акатистът е написан на 9 октомври, 1919 г. от монах Панарет.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου