Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА КАЗАНСКА ИКОНА

Кондак 1
На Избраната от всички родове Застъпница за християнския род, закриляща нашата православна страна с покрова на Своята благост, принасяме благодарствено пение за явяването на Твоята чудна икона. А Ти, като Всемилостива Помощница на всички прибягващи към Тебе, застъпи се за нас във всички скърби и нужди, беди и напасти, за да Ти зовем:
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Икос 1
Първият Ангел бе пратен да каже на Богородица: Радвай се! - когато Бог Слово се въплъщаваше в Нейната утроба; а ние, грешните, прославяйки явяването на Нейните чудни икони и Божествения Младенец, Спасителя Христа, с умиление зовем към Благодатната:
Радвай се, Богоизбрана Отроковице; радвай се, Майко Божия.
Радвай се, Царице на Небето и земята; радвай се, светло украшение на Небесната и земната Църква.
Радвай се, почитана от Ангелите; радвай се, възпявана от Серафимите.
Радвай се, дивно изпълнение на пророчествата; радвай се, похвало на апостолите.
Радвай се, изповядване на мъчениците; радвай се, венец на преподобните.
Радвай се, веселие на праведните; радвай се, упование на грешните.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 2
Виждайки, Всенепорочна, от висотата на Своето небесно жилище, където пребиваваш в слава заедно с Твоя Син, скръбта на Твоите раби в новопросветения град, как заради посещението на Божия гняв Христовата вяра бива поругавана от агарянското зловерие, си благоволила да явиш Своята икона и си я прославила с чудеса, та укрепени от знаменията на Твоята благодат, христолюбивите люде вярно да зоват към Бога: Алилуия.


Икос 2
Като искаше да разбере трикратното явяване на Божията Майка, мъдрата девица отиде при властите и им разказа за дивното явяване и страшната заплаха; а ние, удивлявайки се на вразумлението, дадено свише на девицата, благоговейно зовем към Преблагословената:
Радвай се, принасяща с чисти уста хвала на Бога; радвай се, откриваща тайните на Божията благодат на верните.
Радвай се, крепка похвало на верните; радвай се, мълния, устрашаваща неверните.
Радвай се, озаряваща ума на верните със славата на Твоите чудеса; радвай се, изобличение на агарянското зловерие.
Радвай се, побеждаваща тяхната гордост; радвай се, утвърждаване на християнската вяра.
Радвай се, освещаваща почитането на светите икони; радвай се, претворяваща нашата скръб в радост.
Радвай се, развеселяваща ни с несъмнена надежда.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 3
Силата на Всевишния и благодатта на Божията Майка умъдри и укрепи девицата да търси многоценния Божи дар, и тя, дерзаейки с вяра в Господа, пристъпи към труд, и намерила скритото в земята съкровище - иконата на Божията Майка, радостно въззова към Бога: Алилуия.


Икос 3
Имайки милостив промисъл за новопросветените хора на град Казан, Владичице, Ти си източила струи на чудеса от Твоята пречестна икона, подавайки зрение на слепите с телесните очи, озарявайки душевно помрачените със светлината на богопознанието и благочестието и дарявайки на живеещите в девство безбурно пристанище под покрова на Твоята икона. Затова Ти зовем:
Радвай се, защото с явяването на Твоята икона разпръсваш тъмата на злите напасти; радвай се, просвещаваща всички с лъчите на Твоите чудеса.
Радвай се, проглеждане на слепите; радвай се, просвещение на помрачените по ум.
Радвай се, слава на Православието; радвай се, тихо пристанище на търсещите спасение.
Радвай се, Майко на целомъдрието; радвай се, покров и ограда на девството.
Радвай се Ти, чрез Която ликува цялото множество верни; радвай се Ти, чрез Която ридае демонското пълчище.
Радвай се, възжелана Помощнице на всички християни; радвай се, Радост на всички скърбящи.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.Кондак 4
Като искаше да умири бурята от вълнения и крамоли, повдигната от враговете на нашата страна, блаженият Ермоген, писателят на чудесата от Твоята икона, Богомайко, слъзно се молеше пред нея, и като видя, че Твоята икона се даде на православното воинство като щит и победно знамение, укрепен с вяра до края на дните си зовеше към Бога: Алилуия.


Икос 4
Православните воини, чули откритата от преподобния Сергий на светителя Арсений тайна, че по застъпничеството на Божията Майка присъдата над нашето Отечество е да бъде помилвано, и приели Нейната икона като победно знаме, избавиха майката на руските градове от ръцете на враговете и въззоваха към Застъпницата на християните:
Радвай се, Майко на Всевишния Бог; радвай се, защото молиш за всички Твоя Син Христа, нашия Бог.
Радвай се, защото правиш да се спасят всички, прибягващи под Твоя всесилен покров; радвай се, Застъпнице за всички, намиращи се в скърби и болести.
Радвай се, защото даряваш полезното на всички, молещи се със съкрушено сърце пред пречистия Твой образ; радвай се, защото избавяш от злини всички, имащи непоколебима надежда на Тебе.
Радвай се, тихо и добро пристанище; радвай се, бърза Помощнице.
Радвай се, готов и топъл покров на спасение; радвай се, защото неоскъдно източваш милости за нас.
Радвай се, бързо притичваща се на помощ; радвай се, избавяща от всички беди.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 5
Като Боготечна звезда се яви Твоята икона, Богомайко, обхождаща цялата Руска страна и озаряваща с лъчи на чудеса всички блуждаещи в страстното море на живота, прогонваща мрака на скърбите и печалите и наставляваща по пътя на спасението всички, които с вяра прибягват към Тебе и зоват към Бога: Алилуия.


Икос 5
Като видя цар Петър, че от светата икона на Божията Майка по Божията благодат се извършват много чудеса, я прие за пътеводителка на своето воинство и за щит и покров в деня на битката с шведите, и победил докрай врага с помощта на Божията Майка, постави Твоята чудна икона като съвършен камък в основата на новия царстващ град, като освещение, щит и ограда в сърцето на града. Затова зовем към Пречистата:
Радвай се, жилище и дом на Христа, нашия Бог; радвай се, вместилище на Неговата неизказана слава.
Радвай се, одушевен град, царуващ вечно; радвай се, преукрасена Палато.
Радвай се, Радост на градове и села; радвай се, непобедима пазителка и ограда.
Радвай се, Похвало на Православната Църква; радвай се, утвърждение на Руската земя.
Радвай се, Помощнице на христолюбивото воинство; радвай се, победа над враговете.
Радвай се, избавление от беди; радвай се, посещаваща всички с Твоите Майчини щедрости.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 6
Като предстоят пред пречистия Твой образ, архиереите и всички хора, монаси и миряни, проповядват, Госпожо Богородителко, Твоите велики милости: Ти ограждаш градовете, защитаваш селата и закриляш обителите, и знаейки Те като силна и непобедима Помощница, със сълзи Ти принасят молитви да издигнеш Богоносни ръце към Твоя Син за Твоите люде, за да ни избавиш от всички беди и напасти, та благодарно да зовем към Бога: Алилуия.


Икос 6
Просияла с истинно просвещение и прогонила някога агарянската прелест от новопросветената Казанска страна, сега във всички руски градове светиш със светлина от чудеса и милости: прибягващите с вяра към Твоята многоцелебна икона получават избавление от скърби, изцеление от недъзи и пълнотата на всяка радост, и усърдно Ти зоват:
Радвай се, неизчерпаем извор на святост; радвай се, обилно течаща река на Божествена благодат.
Радвай се, примирение на грешните с Бога; радвай се, очистване на нашите грехове.
Радвай се, Наставнице на благочестието; радвай се, утвърждение и помощ в добрите дела.
Радвай се, приемаща добрите обети; радвай се, спомагаща за благите намерения.
Радвай се, разрушаваща злите начинания; радвай се, разпръсваща вражеските козни.
Радвай се, бърза Помощнице на човеците; радвай се, подаваща ни голяма милост.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 7
Православният народ, като искаше да изповяда милостите на Преблагословената Царица на Небето и земята, и по силите си да принесе благодарение за своето избавление от нашествието на другоплеменниците, на дивния храм, създаден в чест на Твоята пречудна икона, принесе в дар победни песни, та всички, като помнят милостта на Божията Майка, спасила този град и страна, винаги да възпяват на Бога с благодарни уста: Алилуия.


Икос 7
Твоята свята икона, Богомайко, наистина се яви блага Пътеводителка на престолния град на Русия, както някога на Цариград: към Тебе прибягват хората, просейки Твоята помощ в своите дела и принасяйки Ти благодарствени моления пред Твоята пречиста икона за избавянето от скърби и напасти, и Те имат за Своя крепка Помощница и Застъпница. Затова благодарно Ти зовем:
Радвай се, покров на Руската страна; радвай се, ограда и утвърждение на Православието в нея.
Радвай се, несъкрушим щит на нашите воини; радвай се, тяхна неуязвима броня.
Радвай се, изобличаваща козните на враговете; радвай се, разкъсваща ги като паяжина.
Радвай се, изправяне на младите от заблужденията; радвай се, утешение на старците.
Радвай се, победа над душевредните учения; радвай се, даряване на душеполезни знания.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 8
Странно и съмнително за неверните е да слушат как от Твоята икона се изливат струи на благодат и благоухание на живот: а ние, вярвайки на думите, изречени от Тебе, Владичице, към Твоята първоизписана икона: “С теб е Моята благодат и сила”, уповаваме, че Твоята благодат вечно пребъдва и с тази икона; затова благоговейно предстоим пред нея и я целуваме, покланяме ѝ се като на Самата Тебе, защото честта, отдавана на иконата, преминава към първообраза и Твоята благодат чрез тази икона извършва знамения и чудеса за всички, които с вяра прибягват към Тебе и зоват към Бога: Алилуия.


Икос 8
Всецяло си била горе, взета в Небесните, Богомайко, но не оставяш и земните с Твоето свещено застъпничество: защото имаш Майчино дръзновение пред Христа, нашия Бог. Затова утвърди в дълбок мир живота на православните и винаги дарявай всичко полезно на Твоите раби, за да Те величаем и възпяваме така:
Радвай се, вместилище на Невместимия; радвай се, осенена от силата на Всевишния.
Радвай се, произрасла Небесния Клас; радвай се, избавила света от душепагубен глад.
Радвай се, защото винаги ходатайстваш за нашия род; радвай се, защото Твоята молитва има голяма сила пред Твоя Син и Бог.
Радвай се, осиновила всички нас при Кръста на Твоя Син; радвай се, защото винаги показваш майчина любов към нас.
Радвай се, Ходатайко за вечни блага; радвай се, защото ни подаваш и полезното във временния живот.
Радвай се, наше крепко прибежище във всички скръбни обстоятелства; радвай се, несъмнено утешение в печали.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 9
По-висша от всяко ангелско естество си се явила, Пресвета Дево: защото си заченала Бога по плът, вместила си в Твоята утроба Невместимия за всички, носила си на ръце Носещия целия свят със Своята длан: затова, величаейки Те като по-почитана от Херувимите и несравнено по-славна от Серафимите, зовем за Тебе към Бога: Алилуия.


Икос 9
Многоречивите витии ги виждаме като безгласни риби, когато говорят за Тебе, Богородице: всеки език недоумява да Те възхвали достойно, умът се изумява да Те възпее; но като Блага, приеми архангелския глас и от нас, които Ти пеем:
Радвай се, Благодатна; радвай се, защото Господ е с Тебе.
Радвай се, Благословена между жените; радвай се, намерила благодат у Бога.
Радвай се, родила Спасителя на света; радвай се, Майко на Сина Божий.
Радвай се, Родителко на Вечния Цар; радвай се, произрасла за нас Плода на живота.
Радвай се, осветена от Дух Светий; радвай се, осенена от силата на Всевишния.
Радвай се, вярна Рабиньо Господня; радвай се, защото Те облажават всички родове.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 10
Като искаше да спасиш мнозина от постигащите ги беди, скърби и болести, Ти си дарила Твоята чудна икона, Богомайко, чрез която слепи проглеждат, хроми ходят, разслабени се вдигат, бесновати се изцеляват, подава се плодородие на земята, хората се избавят от смъртоносни язви, градове и домове се спасяват от огън. Затова, като прославяме Бога, даряващ ни такива милости, усърдно Му зовем: Алилуия.


Икос 10
Богородице Дево, Ти си опора на Руската земя, ограда и слава на градовете, укрепяване на православното воинство против враговете. Затова благодарно Ти зовем:
Радвай се, защото прославяш прославящите Те; радвай се, защото посрамваш непочитащите Те.
Радвай се, заплаха за враговете; радвай се, избавление от нашествия на другоплеменници.
Радвай се, крепост на воините; радвай се, защита и ограда в дни на война.
Радвай се, живоносна градина в мирни дни, развеселяваща сърцата на верните; радвай се, оръжие, пред което треперят демоните.
Радвай се, спасителен елей, помазващ греховните рани на каещите се; радвай се, топло наше упование.
Радвай се, несъмнена наша Надежда; радвай се, тихо и добро пристанище.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 11
Хвалебно и благодарствено пение Ти принасят, Владичице, ликовете на девиците, водещи тихо и мирно монашеско житие под Твоя могъщ покров, като припадат пред Твоята икона и я целуват с любов, и възложили всичкото си упование на Тебе, радостно зоват към Бога: Алилуия.


Икос 11
Като светоносна свещ виждаме Твоята честна икона, Пресвета Владичице: защото тя, приела невеществения огън на Твоята благодат, и в своите подобия запалва нови светилници, причастни на същата благодатна сила, и озарява с чудеса, наставлявайки по пътя на спасението всички, които Ти зоват така:
Радвай се, Невесто Неневестна; радвай се, Богоизбрана Отроковице, Майко и Дево.
Радвай се, добра Наставнице на непорочното девство; радвай се, Пазителко на ревнуващите за чистота.
Радвай се, похвало на жените; радвай се, величание на девиците.
Радвай се, застъпнице за вдовиците; радвай се, грижа за сираците.
Радвай се, Хранителко на бедните; радвай се, одеждо на голите.
Радвай се, утешение на печалните; радвай се, веселие на скърбящите.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 12
Пожелала да дадеш благодат на почитащите Те с любов, Богородителко, Ти си оставила присъщата Ти благодатна сила в Твоите свети икони, защото Божествената благодат, пребиваваща в тях, непрестанно извършва знамения и чудеса и подава изцеление от душевни и телесни недъзи на всички идващи с вяра, по Твоите усърдни Майчини молитви към Бога за онези, които Му зоват: Алилуия.


Икос 12
Като възпяваме Твоите чудеса, станали в древни времена и днес, Те хвалим като Живоносен Извор на благодат, като неизчерпаема река от чудеса, като бездна от милости и щедрости, и възлагайки всичкото си упование след Бога на Тебе, в този и в бъдещия живот, Те прославяме и зовем:
Радвай се, непосрамващо упование на християните; радвай се, спасително прибежище на верните.
Радвай се, надежда на безнадеждните; радвай се, спасение на отчаяните.
Радвай се, баня, умиваща съвестта; радвай се, роса, оживяваща душите.
Радвай се, бързо и безвъзмездно лекарство от болести; радвай се, скорошно избавление от всякакви беди.
Радвай се, Утешителко във всяка скръб; радвай се, спасяваща от бездната на погибелта.
Радвай се, отрада в деня на смъртта, радвай се, едничка Надежда и след смъртта.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 13
О, Всевъзпявана Майко, родила най-святото от всички светии Слово, приеми това малко моление и поради величието на Твоята благост и бездната на Твоите щедрости, не си спомняй многото наши грехове, но изпълни нашите моления за добро, като подаваш здраве на тялото и спасение на душата, избавяш от всякакви нужди и печали, и правиш наследници на Царството Небесно всички, които вярно зоват към Бога: Алилуия.


Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Първият Ангел бе пратен...” и 1-ви кондак “На Избраната от всички родове...”.


Молитва
О, Пресвета Госпожо, Владичице Богородице! Със страх, вяра и любов припадаме пред Твоята честна икона и Те молим: не отвръщай лицето Си от прибягващите към Тебе, умоли, милосърдна Майко, Твоя Син и наш Бог, Господа Иисус Христос, да запази нашата страна в мир и Своята Света Църква непоколебима от неверие, ереси и разколи. Защото нямаме друга помощ, нямаме друга надежда освен Тебе, Пречиста Дево: Ти си всесилна Помощница и Застъпница за християните. Избави всички, които с вяра Ти се молят, от греховни падения, от навети на зли човеци, от всякакви изкушения, скърби, беди и внезапна смърт; дарувай ни дух на съкрушение, сърдечно смирение, чистота на помислите, изправяне на греховния живот и прощаване на прегрешенията, та всички, благодарно възпявайки Твоето величие, да се удостоим с Небесното Царство и там с всички светии да прославим Пречестното и Великолепно Име на Отца и Сина, и Светия Дух. Амин.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου