Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Акатист на светите равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методий

Кондак 1

Избрани от Отца на светлините, от Неговия Божествен Син – Иисуса Христа, нашия Господ на славата и от Светия Дух на истината – Единия Бог в Троица Пребезначална и Вседействена, богомъдри Кириле и Методие! Като озарили славянските народи със светлината на Евангелието, като прославили истинската Христова вяра и потъпкали заблудата на всяко суеверие и зла ерес, ние, вашите молители ви принасяме това благодарствено и хвалебно пение. Така изпросвайки вашето топло застъпничество пред Всевишния за нашия народ и Православна Църква, с любов ви зовем: Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Икос 1

Като два Ангела – Благовестители на славянските народи ви яви Пратеникът и Първосвещеникът на нашето вероизповедание – Иисус Христос, блажени и преблажени Кириле и Методие, та оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот (Тит 3:7), и така, озарени от светлината на вашето учение, със сърце и уста да ви зовем: Радвайте се, единонравни на апостолите; радвайте се, учители на славянските страни.
Радвайте се, нови Петре и Павле, първовърховни апостоли на славяните; радвайте се, свети евангелисти на българския народ. Радвайте се, мироносци, Христово благоухание на Църквата; радвайте се, живителен дъх за живот за онези, които се спасяват. Радвайте се, наши просветители, открили ни извора на богопознанието; радвайте се, Божии приятели и духовни бащи на много народи.
Радвайте се, извели човеците не от водно море, а от многомрачното море на дявола: радвайте се, потопили не египетския фараон, а духовния фараон – сатаната,унищожавайки всичката му сила.
Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 2

Виждайки насъне събрани заедно всички девойки от твоя град, избрал си за своя нетленна невяста София, тоест Божията Премъдрост, Кириле всехвални – девойка със светнало лице и богато украсена със златни мъниста – евангелските добродетели, с бисери – Господните повеления и Господнята заповед, и така на премъдрия Соломон си се уподобил. А ние, твоите почитатели, като ти се молим да ни даруваш разум за разпознаване духа на истината от духа на заблудата, пеем на дивно възвеличилия те Господ: Алилуия!

Икос 2

Божествен разум и мъдрост, която иде отгоре, мъдрост, пълна с милосърдие и добри дела те осениха Методие, избран Божий съсъде, когато замени мрачните земни дела с небесни мисли и напускайки земната слава, отиде в Олимп, където живееха свети отци, подстрига се за монах и заживя в строг пост и непрестанна молитва. Помогни и на нас, живеещите по плът, да послужим Богу с обновен дух, така както си Му служил ти, та с умиление да ти зовем: Радвай се, заменил пустинята на суетния свят с оазиса на непрестанното богосъзерцание; радвай се, оставил отечество и дом, за да придобиеш небесното гражданство. Радвай се, отхвърлил човешката слава като мръсна дрипа; радвай се, облечен в чистия и светъл висон на Божиите светии. Радвай се, съсипал нападките на изкусителя – дявол; радвай се, винаги виждал пред себе си Господа.
Радвай се, нови пророче, който си съзерзавал бъдното като сегашно; радвай се, виделина за слепите и славни целителю на болните.
Радвай се, блажени, укрепил нозете си върху камъка на вярата; радвайте се, Кириле и Методие, нахранили славянските народи не с манна, а със самото Тяло на Христа Господа. Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 3

Със силата на Всевишния, богоблажени Методие, поразихте заедно с твоя брат Кирил нечестивата вяра на хазарските иудеи, отричащи Троичността на единия Бог и Божественото достойнство на Сина Божий – Иисуса Христа, О, поразяваща сила на молитвата, излизаща от твоите уста и сърце! О, дивна победа на Словото, изказано от твоя брат, вдъхновен богослов и философ! А ние, радвайки се на тази ваша победа, с веселие зовем: Алилуия!

Икос 3


Имайки божествения Григорий Богослов за свой духовен отец и учител Кириле, предивни и преславни угодниче Божий, написал си за него такава похвала: ,, О, Григорие, човече по тяло и ангеле по дух! Твоите уста, като устата на един от серафимите, прославят Бога и просвещават цялата вселена чрез изяснение на правата вяра!’’ Но нима тези вдъхновени слова не се отнасят със същата сила и за теб, равноапостолни? Ала научи и нас достойно да те възхвалим така: Радвай се, Кириле, жив светилниче на Светия Дух; радвай се, съобщниче на великите древни отци.
Радвай се, обогатил с даровете на богопознанието многоплеменния славянски народ; радвай се, унищожителю на множество ереси и зловерия.
Радвай се, пламенен защитниче на Светата Троица; радвай се, мъжествен воине, воювал за Иисуса Христа.
Радвай се, златообкована тръба на богословието; радвай се, показал истинския смисъл на философията. Радвай се, херувимски меч, посякъл безплодното дърво на иудейското суеверие; радвайте се, Кириле и Методие, братя по кръв, ала братя и по дух.
Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 4

Бурята на иконоборческата ерес неможа да те потопи, великоименити Кириле, но напротив, утихваше всеки път, когато ти издигаше мощното си слово срещу нея и оборваше богохулните еретици, казвайки, че Бог не е запрещавал никога почитането на честните икони, а е заповядал да не се правят само недостойни изображения, сиреч изображения на езически идоли и кумири. Затова, кланяйки се на твоята светлосияйна икона, на която си изобразен заедно със свети Методий, благодарствено зовем: Алилуия!

Икос 4

Изпълнен с божествено послушание към църковните отци и дори към своя по – малък брат, на Самия Господ си се уподобил, смиреномъдри Методие! Затова като ти се молим да ни даруваш от твоето послушание и кротост, ние те облажаваме с тези слова:
Радвай се, Методие, извисил се като царствен орел над тукашния суетен свят; радвай се, носен на крилете на смиреното послушание и добромъдрата кротост.
Радвай се, защото си бил готов да умреш за своя Господ; радвай се, славни премъдри учителю.
Радвай се, напоил от облаците на Писанието целия свят; радвай се, защото се уподоби по ревност на Илия, по кротост – на Моисей и по незлобие на Давид.
Радвай се, защото си служил като слуга на по – малкия си брат; радвай се, възвеличен от Царя на царете.
Радвай се, източил море от благодат; радвайте се, Кириле и Методие, всесвяти и истински пастири, положили душите си за овците.
Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие просветители на целия славянски род!

Кондак 5

Като Боготечна звезда на Православието си се явил в тъмния Запад, вече омрачен от разни ереси и секти, правоверни отче Методие, и много гонения си претърпял от немското духовенство, бидейки в тъмница, в труд и мъка, често в бдение, в глад и жажда, често в пост, на студ и в голота, но никога не си престанал православно да проповядваш Христа Бога и православно да пееш на Света Троица: Алиуия!

Икос 5

Виждайки се напълно поразени в своя спор с богоглаголивия Кирил и озлобени до краен предел, човекоубийците – сарацини, му дадоха да пие отрова. Но всемилостивия Бог, Който е рекъл на повярвалите в Него, че дори и ако изпият нещо смъртоносно, няма да им повреди, го запази невредим и го върна здрав в отечеството му. О, свети чудотворче Кириле! Запази своето наследие от погибелната за душата отрова на множеството ереси и разколи, които са се надигнали срещу Църквата, та с благодарност да ти зовем: Радвай се, Кириле, добра издънка от добър корен, отхранена с чисто мляко; радвай се, просветил тъмния Запад със светлината на Православния Изток.
Радвай се, поразил със словата си цял полк от агарянски мъдреци; радвай се, престоле на Духа Господен.
Радвай се, богато обдарен с приседналата до Божия престол премъдрост; радвай се, възвестил скритите Божествени тайни с достъпни словесни изрази.
Радвай се, стоящ високо горе в духовната мъдрост, но слязъл долу ниско и при най – простите; радвай се, дивен чудотворче. Радвай се, светломъдри философе, показал суетата на плътското мъдруване; радвай се, Кириле и Методие, довереници на Светата Троица и молители за нашите души. Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 6

Проповедник на Божието всемогъщество и на думи, и на дело, си се показал, славноименити Кириле, и нямаше чудо, което да не си могъл да извършиш, за да се сбъднат и с тебе словата на нашия Господ Иисус Христос, Който казва: ,, Който вярва в Мене, делата, що Аз върша, и той ще върши, и по – големи от тях ще върши. А ние, като благодарим на Бога за тази Негова милост към нас, грешните, Му зовем: Алилуия!

Икос 6

Просиял си като зора от истинното Слънце на Правдата, равноапостолни
Методие, която просвещава славянските народи с Евангелската премъдрост на Словото станало плът, Господа Иисуса Христа. Приведи към познание на тази Божия премъдрост и Божия сила и нас, прелъстените от мъдростта на този век, които ти зовем:
Радвай се, Методие, достоен наследниче на славния апостол Андроник; радвай се, прославен во веки.
Радвай се, облечен с пророческа благодат като с позлатена риза; радвай се, предсказвал на князете и победи, и поражения. Радвай се, прогонителю на бесовете и изцерителю на болните; радвай се, добър пастирю, събрал разпръснатите словесни овце. Радвай се, посял семето на Словото Божие на запад, на север и на юг; радвай се, нов Соломоне, изнесъл дивни притчи от нивата на сърцето си.
Радвай се, станал подобен на великите Арсений, Антоний и Сава; радвайте се, Кириле и Методие, завели помрачените по ум при Светлината на истината.
Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 7

Желаейки спасението по какъвто и да е начин на своето паство, светителю Методие, като първовърховния Павел си станал всичко за всички, проявявайки към тях и строгост, и кротост, а най – вече милост, любов и търпеливост в мъките. А те, познали чрез тебе Господа Иисуса Христа, благодарствено въззовяха: Алилуия!

Икос 7

Ново чудо на Божията благодат извърши, чудни и пречудни Кириле, когато състави славянската азбука и започна да пишеш Евангелските думи: ,, В начало беше Словото, и Словото беше у Бога, и Бог беше Словото.’’ на разбран за всички славянски език. А след като преведе целия църковен чин, тогава, според пророческите думи, отвориха се ушите на глухите та чуха думите на Писанието, и е езикът на гъгнивите стана ясен. О, свети Кириле, научи и нас на езика на евангелската любов, та с радост да ти зовем:
Радвай се, осветил и просветил седящия в мрак и сянка смъртна славянски род със светлината на спасението; радвай се, покорил славянските народи в послушание на Христа. Радвай се, подбудил цялата земя да възпее Господа с нова песен; радвай се, философе не на суетната мъдрост, а на Духа. Радвай се, изравнил със словото си пътищата на вярващите към Бога; радвай се, посял Словото сред всеки народ според собствения му разум.
Радвай се, отдавал сърцето си от ранно утро на Господа; радвай се, започвал всяко свое дело с пост и пламенна молитва. Радвай се, украсил църквите с духовни песни и славословия, разбираеми за всички; радвайте се, Кириле и Методие, две духовни вселени на Божията премъдрост.
Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 8

Странно и съмнително за неверните триезичници беше да слушат от устата ти, боговдъхновени Кириле, че Бог изпраща дъжд еднакво за всички, че слънцето грее еднакво за всички и че всички дишат един и същи въздух, - следователно същият този премилостив и любвеобилен Бог приема хваление и молитва с еднаква благосклонност от всички народи и на всички езици, съгласно написаното в Псалтира Божие Слово: ,,Цялата земя да ти се поклони и да Ти пее, да пее на Твоето име, Вишний, победната песен: Алилуия!’’

Икос 8

Всецяло си застанал на страната на Православното учение за Света Троица, Методие богоблажени, и си изобличил еретическата заблуда на латиняните, че Светия Дух изхожда не само от Отца, но и от Сина. Утвърди и нас в истините на Православната вяра, пречестни отче, та с благодарение да ти пеем така:
Радвай се, тружениче на добрия подвиг; радвай се, опазил добре християнската вяра.
Радвай се, стълб и крепило на истината; радвай се, яка крепост на Църквата.
Радвай се, печат на Евангелската правда; радвай се, клас многоплоден, лоза медоносна.
Радвай се, защото поради смирението си отклонил митрополитска катедра; радвай се, защото заради това твое смирение сега предстоиш в Небесната Църква.
Радвай се, защитниче наш от ереси и разколи; радвайте се, Кириле и Методие, смели изповедници на Православната вяра. Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 9

Всички Ангелски воинства се удивиха на твоите трудове, равноапостолни Методие, когато преведе бързо от гръцки език на славянски всичките библейски книги в пълнота. А ние, верните, получили тази велика благодат да четем Словото Божие на своя роден език, благодарно пеем на Бога: Алилуия!

Икос 9

Красноречивите витии на този свят не могат да изкажат със смислени думи величието на твоето апостолско дело, преподобни отче Кириле, защото нямат вяра нито в Бога, нито в твоята святост, затова и не знаят как подобава да те почетат. Помогни ни, достославни тружениче на Божията нива, да се издигнем над всяко плътско мъдруване и достойно да те прославим с такива слова:
Радвай се ти, чиято първа слава е високата ти святост; радвай се, защото всичко си вършил първо за Бога, а след това за човеците. Радвай се, глъбина на Божията премъдрост, в която се прониква само с очите на вярата; радвай се, висок връх на Господнето величие, до който се стига само с нозете на смирението. Радвай се, евангелска секиро, посякла триезичната ерес; радвай се, защото върху твоя език като върху херувим почиваше Светия Дух. Радвай се, обходил със светлозарните си нозе като слънце целия свят; радвай се, предал чисто и светлообразно жито на Църквата. Радвай се, защото това жито са славянските букви, изнамерени от тебе; радвайте се, Кириле и Методие, два многоплодни класа, с които нахранихте гладните народи. Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 10

Желаейки прославата на славянските букви, четмо и писмо, като богодарувани и благословени от сега и до века, милостивият Господ внуши на римския епископ да нареди отслужването на свети божествени литургии на славянски език навсякъде в престолния му град, а равноапостолния Кирил почете като велик Божий угодник и чудотворец, който дръзновено пее на дивно прославилия се в него Бог: Алилуия!

Икос 10

По – твърда от каменна стена беше твоята вяра, светителю Методие, и нажежените стрели на лукавия и на неговите зли служители се пречупваха като слаби пръчки в нея. Затова като прославяме твоето равноангелно житие на земята и твоя блажен покой на Небесата, ние ти се молим да удостоиш и нас с това райско наследие, та с умиление да ти зовем: Радвай се, равноапостолни Методие надминал словесните люде с дела; радвай се, превъзхождал деловитите – със слово. Радвай се, честит служителю на Светата Троица и прогонителю на ересите; радвай се, славни премъдри учителю. Радвай се, считал себе си за най – малък от Христовите свещенослужители; радвай се, защото за това Господ те издигна за пръв архиепископ на славяните.
Радвай се, явил силата на Господа Христа и словом, и делом; радвай се, защото сега си очевидец на Неговото величие. Радвай се, свети владико, който щедро ни благославяш от Небесата; радвайте се, Кириле и Методие, научени от Светия Дух на духовното изкуство да улавяте в Евангелската мрежа човешки души. Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 11

Възпяваме и облажаваме твоите окови и страдания, многотърпеливи Методие, които си претърпял за Божието Слово и за чистотата на Светото Православие, и се радваме с велика радост за това, че белезите на апостол се показаха на дело и върху тебе, във всяко търпение, в личби, чудеса и сили. Затова, удивлявайки се на богатството на благодатта в теб, пеем на Бога: Алилуия!

Икос 11

Живителния светилник на Светия Дух, достохвалния Константин Философ, след като прие монашески образ, и като прибави светлина към светлина, нарече се с името Кирил. А когато наближи часът да приеме покой и да се пресели във вечните жилища, рече на брата си Методий: ,,Ето, брате, ние бяхме една двойка, впрегната да тегли една бразда. Аз привършвам дните си и падам на нивата. Ти пък обичаш твърде много планината, тоест монастира; но недей заради планината да изоставяш своето учителство, защото чрез него можеш да се спасиш.’’ О, равноапостолни отче, научи и нас как да се спасим, та с умиление да ти зовем: Радвай се, Кириле, благодатен дъжд, оросил всички славяни; радвай се, мислено слънце, греещо еднакво върху всички. Радвай се, многоплодна бразда на Божията нива: радвай се, защото тази бразда достига Царството Небесно.
Радвай се, проповедниче, апостоле и учителю на славяните; радвай се, получил спасение в Христа Иисуса с вечна слава.
Радвай се, защото стотици храмове днес носят твоето име; радвай се, защото в хиляди училища сияе твоят благоприветлив образ. Радвай се, златен обков на всяка добра българска книга; радвайте се, Кириле и Методие, пронизващи като две стрели всяко суеверие и бледословие.
Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 12

Благодат ти се даде от Бога, блажени Кириле, защото когато те погребаха започнаха да се извършват много чудеса на твоя свят гроб: слепи проглеждаха, болни се изцеряваха, бесновати се очистваха, прославяйки Господа на силите и пеейки: Алилуия!

Икос 12

Възпяваме и твоята блажена кончина, богомъдри Методие, а ти, свети и пречестни отче, с молитвите си от висините поглеждай милостиво към нас, които копнеем за теб и ти зовем: Радвай се, Методие, вразумителю на неразумните български юроди; радвай се, посрамителю на срамуващите се от своя род и език. Радвай се, лечителю на новоезическото словоблудие; радвай се, получил венеца на правдата от Господа, праведния Съдия. Радвай се, крепък покров на учители и ученици; радвай се, молитвен застъпниче за славянските народи.
Радвай се, слово на Словото, станало плът; радвай се, светлина от Светлината на света – Христос, нашия Господ.
Радвай се, доброгласна тръба, която ни зове към покаяние; радвайте се, Кириле и Методие, златословесни изобличители на кичливата безсловесност.
Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на славянския род!

Кондак 13

О, свети славни равноапостоли Кириле и Методие, просветители на славянските народи в християнската вяра и благочестие! Приемете това наше нищожно моление, бедно на слово, но поднесено с искрена любов към вас и святото ви дело, и ни изпросете от Христа Бога да останем верни чеда на Неговата Православна Църква и достойни граждани на Българското ни отечество та заедно с вас и всички родни светии да влезем в радостта на нашия Господ, пеейки Му победната песен: Алилуия!

(Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1- ви икос и 1-ви кондак, и накрая се завършва с молитвата.)

Молитва

О, преславни учители и просветители на славянските народи, свети равноапостолни Кириле и Методие! Към вас, като чеда към своите отци, усърдно прибягваме сега и със съкрушени сърца ви се молим, просветилите ни в Христовата вяра на език разбран, на език роден, на езика на нашите бащи и деди. Простете ни, че бидейки непокорни на вашите свещени завети, не угодихме нито на Бога, нито на ближните си, и така мнозина от нас отпаднаха от християнската вяра, измениха на светото Православие и се предадоха на разпътен живот. И както през време на вашето земно житие не сте отвръщали милостивия си взор и от най – грешните и заблудени люде, така и сега, като имащи велико дръзновение пред Господа, изпросете от Него всичко онова, което е полезно за спасението на душите ни: Заблудените да настави в пътя на истината, отсъпилите от вярата да приведе към евангелската вяра, която изповядва Едната Света, Съборна и Апостолска Църква, богоборците, еретиците и разколниците да смири и покори под благото иго на Христа Спасителя, държавниците да умъдри в страха Господен, църковния клир и причт да възсъедини с Небесната Тържествуваща Църква на Христа, нейният Глава, на Богородица, Ангелите и всички светии. Погледнете с милостиво око върху Божиите раби (имената) и върху всички нас, които предстоим и с умиление се молим и просим от вас целебна помощ и застъпничество. Така по вашите молитви и по молитвите на всички български светии, ние грешните и недостойни Божии раби, се надяваме да славим заедно в бъдещия век Единия в Троица – Отец, Син и Свети Дух – наш Бог и Господ, Творец и Промислител, Чието Царство няма край. Амин.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου