Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

Акатист на Пресвета Богородица в чест на Нейната чудотворна икона "Иверска"

Кондак 1
На Тебе, Богородице, Поборнице Воеводо, ние, Твоите раби, принасяме похвални песни, защото с идването на Твоята честна икона ни се даде крепка защита, несъкрушима стена и неуморна стража. А Ти, Владичице, като имаш непобедима сила, покрий и ни защити от всички видими и невидими врагове, и ни избави от всяко душевно и телесно зло, за да Ти зовем:
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Икос 1
Първият Ангел бе пратен да каже на Богородица, когато ѝ се падна по жребий апостолското служение на Иверската земя: “Не се отделяй от Иерусалим, защото жребият, който Ти се падна, ще се просвети в последните дни, а Ти ще се потрудиш в земята, в която Бог благоволи за Тебе”. Затова,
Радвай се Ти, чрез Която ще се благовести Евангелието; радвай се Ти, чрез Която ще бъде потъпкана идолската прелест.
Радвай се Ти, чрез Която ще се разруши властта на княза на тъмнината; радвай се Ти, чрез Която ще се утвърди Христовото Царство.
Радвай се, призоваване на падналите от тъмнината на идолослужението в светлината на Евангелието; радвай се, привеждане от робството на дявола в свободата на славата на Божии чеда.
Радвай се, бърза Служителко на Своя Син и Бог; радвай се, защото чрез послушание изцеляваш непослушанието на Ева.
Радвай се, висота на добродетелите; радвай се, дълбина на смиреномъдрието.
Радвай се Ти, чрез Която неверните познават Твореца; радвай се Ти, чрез Която верните се осиновяват на Отца.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 2
Светата Дева, видяла дивния и нов Божий промисъл за Себе Си, като Господня рабиня, винаги готова да изпълнява Неговата воля, въззова: Алилуия.

Икос 2
За да направи непостижимите ангелски думи разбираеми за Тебе, Пречиста, Господ насочи Твоя път към Атонската Гора, където Евангелието се проповядва от Теб, и така се яви Твоят жребий. А ние радостно зовем:
Радвай се, осветила Атон със Своето пришествие; радвай се, потъпкала идолите в него.
Радвай се, насадила там истинната вяра; радвай се, прогонила неверието.
Радвай се, избрала тази Гора за Свой жребий; радвай се, обещала благодат на това място.
Радвай се, Подателко на земни блага на верните, живеещи в нея; радвай се, Застъпнице за тяхното вечно спасение.
Радвай се, топла Ходатайко за живеещите в Твоя жребий; радвай се, заплаха за всичките им врагове.
Радвай се, обещала милостта на Своя Син да пребъдва на това място до края на вековете; радвай се, предсказала, че Неговата благодат неотстъпно ще пребивава там.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 3
Силата на Всевишния осени Света Гора по застъпничеството на Божията Майка и показа нейните долини и дебри като плодоносна нива за всички, желаещи да пожънат спасение в монашеско житие, пеейки: Алилуия.

Икос 3
Имайки промисъл за Своя жребий, хората от Иверската земя, на мястото, където Сама си пристигнала на Атон, Ти си устроила обител за техния род, търсещ спасение в тихо пристанище, и си пожелала да ѝ дариш Своята икона като щит и ограда, за да зоват всички:
Радвай се, изпратила проповедница на Евангелието в Иверската земя; радвай се, обърнала тази страна от идолската прелест към Христовата светлина.
Радвай се, клонка от неувяхващата Младочка, дарила дивната лоза Нина; радвай се, произрасла от нея гроздове на чудеса и блага вяра.
Радвай се, насадила духовна градина на Атон; радвай се, източила от нея струя на духовно просвещение за Иверската страна.
Радвай се, златословесна уста на Евтимий; радвай се, непобедима крепост на Торникий.
Радвай се, укрепление на всички благочестиви; радвай се, ограда на монасите.
Радвай се, тихо пристанище за търсещите спасение; радвай се, приготвила вечен покой за тях.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 4
Изпълнена с буря от помисли на съмнение, една честна вдовица от Никея се смути, виждайки светата и почитана икона на Божията Майка прободена с копие от воин иконоборец, и веднага източила кръв. И обзета от страх да не бъде поругана светата икона, тя със слъзна молитва я пусна в морето. Като я видя да се носи изправена по водата и да отива на Запад, въззова с веселие: Алилуия.

Икос 4
Монасите от Света Гора, като видяха явилия се в морето огнен стълб и пламък, достигащ до Небесата и сияещ като слънце, през нощта се затекоха към брега на морето, и видели светата икона на Божията Майка, носена по морето от сила свише, въззоваха към Благодатната:
Радвай се, Къпино, пророчески видяна от Законодателя; радвай се, огнен стълб, посочващ пътя на блуждещите в тъмнина.
Радвай се, лествице, достигаща от земята до Небето, по Която слезе Бог; радвай се, мост, превеждащ земните на Небето.
Радвай се, зора на тайнствения ден; радвай се, Звезда, явяваща Слънцето.
Радвай се, родила Неизказаната Светлина; радвай се, ненаучила никога как стана това.
Радвай се, облечена в слънце, сияеща с благодат и слава по цялата вселена; радвай се, мълния, просвещаваща душите и озаряваща умовете на верните.
Радвай се, светлина, светеща в мрака; радвай се, защото правиш да изгрее многосветлото просвещение.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 5
Като искаше да дадеш Своята Богопратена икона на Иверската обител, Майко Божия, Ти си казала на преподобния Гавриил: “Иди с лик монаси на брега на морето, влез във водата и вземи Моята икона”. А той, окрилен с вяра и любов, ходейки по водата като по суша, я взе в своите обятия, и достигнал съкровището, недостъпно за други, за наследство на монасите от своя иверски род, с веселие пееше: Алилуия.

Икос 5
Като видяха иверските монаси иконата на Божията Майка, много пъти изнасяна от храма от невидима сила и поставяна над манастирските врати, се ужасяваха и стояха, зовейки към Нея така:
Радвай се, благоволила да ни дариш Своята света икона; радвай се, обещала ни да я дадеш за наш покров.
Радвай се, показала Своята любов към нашата обител; радвай се, явила благ промисъл за нея.
Радвай се, наша Помощнице в чужда страна; радвай се, утешение в нашето странстване.
Радвай се, Божие благоволение към нас; радвай се, наше дръзновение към Бога.
Радвай се, защото ни избавяш от сълзи; радвай се, Защитнице на нас, сираците.
Радвай се, наша ограда; радвай се, едничка наша Радост.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 6
Ти си направила Гавриил проповедник на Своята воля, Владичице, и си му казала: не дойдох да бъда пазена от вас, но Аз да бъда ваша Пазителка не само в настоящия, но и в бъдещия век. Ето, давам ви знамение: докато виждате Моята икона в манастира, благодатта и милостта на Моя Син няма да отстъпи от вас, за да Му зоват всички: Алилуия.


Икос 6
Голяма радост се даде на слушащите Твоите обещания, Богомайко, и монасите с веселие построиха храм на Тебе, Небесната Вратарница, при вратите на обителта и зовяха така:
Радвай се, наша Пазителко в сегашния век; радвай се, наша Застъпнице в бъдещия.
Радвай се, защото ни учиш на страх Божий; радвай се, защото ни наставляваш по пътя на добродетелите.
Радвай се, наше дръзновение и Надежда; радвай се, наше упование и покров.
Радвай се, преклонила към нас милосърдието на Своя Син; радвай се, възвестила ни, че Неговата благодат винаги ще бъде с нас.
Радвай се, дала светата икона като залог за милост; радвай се, обдарила я с дар на чудотворство.
Радвай се, защото отблъскваш от обителта прилозите на всяко зло; радвай се, защото отваряш вратите за всяко добро.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 7
Някога злочестивият Амир, като искаше да разруши Иверската обител и да разпръсне стадото на монасите, събрани там, скоро позна крепкото застъпничество на Божията Майка за обителта, като видя своите кораби потопени в морската дълбина и войниците загинали. И като дойде със смирение, даде сребро и злато в обителта, просейки молитви. А монасите, видели това, въззоваха към Бога: Алилуия.

Икос 7
Нови и безбройни чудеса показа Божията Майка, допълвайки недостига от вино, брашно и елей в обителта, изцелявайки бесноватите, дарявайки на хромите да ходят и на слепите да прогледнат и лекувайки всеки недъг, та видели тези чудеса, да Те възпяват:
Радвай се, Поборнице Воеводо, побеждаваща враговете; радвай се, бърза помощнице на призоваващите Те.
Радвай се, защото не пренебрегваш нашето моление; радвай се, защото не отстъпваш от Своето обещание.
Радвай се, защото обръщаш скръбта в обителта на радост; радвай се, защото допълваш недостига в обителта.
Радвай се, защото даваш на слепите да прогледнат; радвай се, защото даваш на хромите да ходят.
Радвай се, Изцелителко на всички немощни; радвай се, Утешителко на всички скърбящи.
Радвай се, защото не преставаш да промисляш за нас и да ни спасяваш; радвай се, защото ни избавяш от множество беди.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 8
Като слушаше за Иверската обител, чудно закриляна от иконата на Божията Майка, Патриарх Никон пожела да направи и Руската страна причастна на Нейната благодат; затова, като създаде обител в чест на славния образ, с усърдие изпроси изображението на чудотворната икона на Божията Майка, та запазвани под Нейния покров, да зоват към Бога: Алилуия.

Икос 8
Бидейки цяла в Небесните, но не отстъпвайки и от земните, Ти си благоволила, Майко Божия, както някога на преподобния Антоний се даде благословение от Атонската Гора за утвърждаване на Печерската обител, да дариш и на новата обител в Руската страна Своята благодат, с която си благословила Атон, подобно на Твоята честна икона. Затова Ти зовем:
Радвай се, покров на Руската страна, по-просторен от облак; радвай се, ограда и утвърждение на православната вяра в нея.
Радвай се, непоколебим стълб на Православната Църква; радвай се, изобличение на ересите и разколите.
Радвай се, защото озаряваш цялата страна със светлите лъчи на чудотворните икони; радвай се, защото източваш от тях дарове на изцеление и милост.
Радвай се, заплаха за враговете; радвай се, веселие на светителите.
Радвай се, похвало на иереите; радвай се, Наставнице на монасите.
Радвай се, спасение на целия наш род.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 9
Преизпълнени с усърдие за изписването на честния образ на милостивата Вратарница, сонм иверски постници извършиха молебно пение; умиха с вода от чудната икона дъската, на която ще се изобрази честният образ, и осветиха преподобния Иамвлих, който, като се подвизаваше в пост, молитва и бдение с цялото братство, нарисува с бои, осветени със светена вода и свети мощи, честното изображение на Божията Майка, като се молеше и зовеше към Бога: Алилуия.

Икос 9
Многоречивите витии ги виждаме като безгласни риби за Тебе, Богородице: защото недоумяват как да възхвалят достойно Твоите чудеса, явени на нашия род от Твоята света икона: защото тя още по пътя към Руската страна вършеше чудеса, като заповяда на благочестивия Мануил да даде откуп на неверните, които пречеха на влизането на светата икона в Руската страна, и след това му възвърна двойно. А ние с удивление вярно Ти зовем:
Радвай се, неизчерпаем извор на чудеса; радвай се, Подателко на всяка милост.
Радвай се, винаги топла Ходатайко за нас пред Бога; радвай се, съкровище на Неговия промисъл за нас.
Радвай се, прибежище на намиращите се в беда; радвай се, утешение на скърбящите.
Радвай се, изцеление на болните; радвай се, укрепяване на немощните.
Радвай се, застъпнице за вдовиците; радвай се, милосърдна Майко на сираците.
Радвай се, обръщане на заблудените към пътя на истината; радвай се, призоваване на грешниците към покаяние.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 10
Желаейки да спасиш много хора от скърби и беди, Майко Божия, Ти източваш неизчерпаем извор на милост от Своята икона за нашия род: защото и в престолния град Москва се явяваш блага Вратарница и скоро изпращаш помощ на всички, които Ти се покланят, и в новата Иверска обител изливаш благодатни струи от Твоята икона, и изпълняваш молбите за полза на всички и в други градове и обители. Затова, прославяйки Бога, дал ни такава благодат, Му зовем: Алилуия.

Икос 10
Стена си за монашеския чин, Богородице, и за всички прибягващи към Тебе; защото Творецът на Небето и земята, като се всели в Твоята девствена утроба, научи всички ревнители на чистотата и целомъдрието да Ти възгласят:
Радвай се, избран съсъд на девството; радвай се, пречист образ на целомъдрие.
Радвай се, чертоже на безсеменно оневестяване; радвай се, Невесто Неневестна.
Радвай се, родила Сеяча на чистотата; радвай се, съчетала верните с Господа.
Радвай се, бърза Помощнице в бурята на изкушенията; радвай се, защото отблъскваш прилозите на врага.
Радвай се, разпръсваща мъглата на душевредните страсти; радвай се, очистваща помислите.
Радвай се, защото ни учиш да презираме земните наслаждения; радвай се, защото насочваш умовете и сърцата към Горното.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 11
Всяка песен е недостатъчна, за да възпее неизброимите Твои щедрости: защото, ако и да Ти принесем песни, равни по брой на морския пясък, наша Владичице Богородице, не вършим нищо достойно за това, което ни даваш, за да Ти пеем: Алилуия.

Икос 11
Като светоподателна свещ, явила се на намиращите се в мрака на бедите, виждаме светата икона на Божията Майка: защото, приела невеществения огън на благодатта, тя озарява всички с лъчи на чудеса и учи да зовем на Благословената така:
Радвай се, бърза Помощнице във всякакви нужди; радвай се, защото бързо чуваш намиращите се в печали.
Радвай се, избавяща ни от огън, меч и нашествие на другородци; радвай се, освобождаваща ни от глад и внезапна смърт.
Радвай се, запазваща ни от язви и смъртно губителство; радвай се, неочаквана помощ на бедстващите на път, по вода и суша.
Радвай се, изцеление от душевни и телесни язви; радвай се, приемаща в Своите ръце оставените от лекарите.
Радвай се, милосърдна Утешителко на всички скърбящи и обременени; радвай се, защото не отхвърляш всички презрени и отхвърлени.
Радвай се, извличаща и най-отчаяните от рова на погибелта; радвай се, защото и мен, празния от добри дела, не оставяш без Своя покров и застъпничество.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 12
Като искаше да даде благодат за древните дългове, Освободителят от всички дългове на човеците Сам дойде при отдалечилите се от Неговата благодат и като разкъса ръкописанието, ни дари крепкото ходатайство на Богоблагодатната, за да зовем всички по Нейните молитви: Алилуия.

Икос 12
Като възпяваме Твоите чудеса, явявани ни в този живот, Те хвалим, Богородице, като неизчерпаем извор на милост. Но припадайки пред Теб чрез Твоята чудотворна икона, смирено Те молим: бъди ни покров и застъпница и в деня на нашата смърт, и когато ще застанем на съд пред страшния Престол на Твоя Син, за да Ти зовем:
Радвай се, защото седиш в слава пред Престола на Твоя Син и там винаги си спомняш за нас; радвай се, защото вечно царуваш с Твоя Син и Бог и ходатайстваш за нас.
Радвай се, защото даряваш непосрамен край на живота на уповаващите се на Тебе; радвай се, защото устройваш безболезнена и мирна кончина.
Радвай се, избавление от страшните митарства; радвай се, освобождаване от властта на въздушния княз.
Радвай се, непомнене на нашите грехове; радвай се, след Господа наше упование за блажен живот.
Радвай се, защото устройваш за уповаващите на Теб да застанат отдясно на Твоя Син; радвай се, защото ги удостояваш да чуят онзи блажен глас, обещаващ наследяване на Царството Небесно.
Радвай се, блага Майко, защото въдворяваш да живеят с Теб всички, които Те почитат; радвай се, твърда Надежда за вечно спасение на всички християни.
Радвай се, блага Вратарнице, отваряща райските врати за верните.

Кондак 13
О, Всевъзпявана Майко, Пресвета Госпожо, Дево Богородице! Погледни милостиво на нас, които смирено Ти принасяме тези слъзни молитви пред пречистия Твой образ и възлагаме всичкото си упование и надежда на Тебе, избави ни от всякакви беди и напасти в този живот и ни освободи от бъдещата мъка, та спасявани чрез Тебе, непрестанно да зовем: Алилуия.


Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Първият Ангел бе пратен...” и 1-ви кондак “На Тебе, Богородице...”.

Молитва към Пресвета Богородица
О, Пресвета Дево, Майко на Господа, Царице на Небето и земята! Чуй многоболезнените въздишки на нашите души, погледни от Твоята света висота на нас, който с вяра и любов се покланяме на пречистия Твой образ. Ето, потопени в грехове и постигани от скърби, като гледаме Твоя образ, като на Самата Теб, принасяме нашите смирени моления. Защото нямаме друга помощ, нито друго застъпничество и утешение, освен Тебе, о, Майко на всички скърбящи и обременени! Помогни на нас, немощните, утоли нашата скръб, настави на правия път нас, заблудените, изцели и спаси безнадеждните, дарувай ни да преминем останалото време от нашия живот в мир и тишина, подай ни християнски край и бъди наша милосърдна Застъпница на Страшния Съд на Твоя Син, та винаги да Те възпяваме, величаем и славим като блага Застъпница за християнския род, заедно с всички угодили на Бога. Амин.

Тропар, глас 1.
От Твоята света икона, о Владичице Богородице, обилно се леят изцеления и здраве за ония, що с вяра и любов отиват при нея — тъй и моята немощ посети и душата ми помилва, о Блага, и тялото ми излекувай с благодатта си, Пречиста!

Кондак, глас 8.
Макар да беше хвърлена в морето светата ти икона, Богородице, от вдовицата, която не можеше да я спаси от враговете, ала ти стана на Атон Пазителка и на Иверския манастир Вратарка, която хвърля враговете в страх и от всякакви беди избавя всички православни християни, които те почитаме!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου