Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

АКАТИСТ НА ВСИЧКИ СВЕТИИ

Кондак 1
На избраните угодници Божии, на всички светии, просияли от века по целия свят и приели венците на славата в Небесата, принасяме похвално пение. Като имате голямо дръзновение пред Господа, освободете ни от всякакви беди, та хвалебно да ви призовем: радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Икос 1
Ангелският събор, намален поради падението на гордите ангели, но възпълван от вас, всички светии, светло тържествува в деня на вашата памет, и цялата вселена свиква за духовно веселие. Подражавайки на ангелите, ние с радост ви зовем:
Радвайте се, светии, от века предузнати от Бога и определени за слава небесна; радвайте се, от всички родове, места и времена избрани за служение на Господа.
Радвайте се вие, които с подвизи на благочестие оправдахте своето избиране; радвайте се, понеже с примера на вашите добри дела ни показвате правия път към Небето.
Радвайте се, вие, които преди писания Божи закон, по закона на съвестта праведно живяхте; радвайте се, вие, които под сянката на закона живота си благочестиво завършихте.
Радвайте се, вие, които в новата благодат светло просияхте с добродетели; радвайте се, задето в тези последни времена Богу благоугодихте и награда с първите получихте.
Радвайте се вие, които от земните скърби преминахте в небесния покой; радвайте се вие, които се удостоихте със съзерцание на неизразимата слава Божия.
Радвайте се, вие, които с безплътните ликове непрестанно възхвалявате Пресветата Троица; радвайте се, че винаги Я молите за всички, които ви почитат.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 2
Православната Христова Църква, виждайки многочислените ликове на светиите, които като прекрасни райски цветя я украсяват, светло почита тяхната памет и величае Пречистата Божия Майка заедно с Родения от нея Христос Бог, като Му пее хвалебна песен: Алилуя.
Икос 2
Свети угодници Божии, изпросете от Господа просвещение за нашия разум, та отхвърляйки земните пристрастия, да възнесем сърцата и мислите си към наследените от вас и обещани на нас райски селения, и да ви пеем радостно:
Радвайте се, старозаветни праотци и патриарси, родоначалници по плът на Христа, Сина Божий; радвайте се, понеже с Божието благословение вашите родове се преумножиха като звезди небесни.
Радвайте се, вие, които сред мрака на древното беззаконие вашата права вяра в истинския Бог съхранихте; радвайте се, вие, които с надежда очаквахте обещания Изкупител.
Радвайте се, защото от вашия пламък възсия пре-светлата свещ – Богородица Мария; радвайте се, защото от нея се роди Победителят на смъртта и ада.
Радвайте се вие, които чрез вярата в идващия Христос спасение приехте; радвайте се, че така вместо древното проклятие, благословение получихте.
Радвайте се, вие, които и в ада Христовото пришествие очаквахте; радвайте се, вие, които от адските мъки бяхте от Него избавени.
Радвайте се вие, които на небесата със слава бяхте възведени; радвайте се, затова че заедно с ангелските ликове във вечните обители на небесния Отец бяхте поселени.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 3
Осенени със силата на Всевишния, о светии, вие дръзновено се опълчихте против началствата и властите на поднебесната злоба и побеждавайки техните коварства, добре завършихте всички ваши добри начинания, като възпявахте всесилния Човеколюбец Бог: Алилуя.
Икос 3
Свети пророци, като имате преславни обители в дома на небесния Отец и се просвещавате от вечно-съществуващата светлина на Божието лице, вие наистина се наслаждавате на неизказано блаженство заедно с всички светии; а ние, земните, желаейки да бъдем също нему причастни, ви възпяваме така:
Радвайте се, свети пророци, още преди раждането си от Бога избрани; радвайте се, вие, които вярно се потрудихте за Него преди Христовото въплъщение.
Радвайте се, вие, които още от младенческа възраст с благодатта на Светия Дух бяхте осветени; радвайте се, вие, пратени от Господа да вразумявате заблудените синове Израилеви.
Радвайте се, вие, които предвъзвестихте славното Христово раждане от Девата; радвайте се, звезди, предхождащи пришествието на истинското Слънце.
Радвайте се, дръзновени изобличители на законопрестъпните царе Израилеви; радвайте се, вие, които всяко човешко беззаконие с меча на словото Божие безпощадно посякохте.
Радвайте се, верни раби Господни, всяка Негова заповед изпълнили; радвайте се, неустрашими вестители на истината пред властите.
Радвайте се, вие, които много скърби в света претърпяхте; радвайте се, задето с всички избраници тържествувате на небесата във вечна слава.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 4

Като се избавихте от житейските бури вие, светии, преминахте в небесния покой, на места злачни и прохладни, там където са потоците на неизказаната сладост, нетленната храна на Божията слава, пеенето и гласът на празнуващите; там и вие тържествувате заедно с всички ангелски сили, пеейки на Бога: Алилуя.
Икос 4
Око не е видяло, ухо не е чуло и сърцето човешко не е познало радостите и сладостите, на които вие сега се наслаждавате, свети апостоли; затова и ние благоговейно ви пеем:
Радвайте се, свети апостоли, които заедно с Предтечата Йоан сте най-близки Христови приятели; радвайте се, вие, които след Пресветата Дева Мария стоите първи пред престола на Светата Троица.
Радвайте се, възвестители пред света на тайнството на нашето изкупление; радвайте се, вие, които със светлината на Христовата вяра потъналите в мрак люде просветихте.
Радвайте се, вие, които семето на словото Божие в човешките сърца посяхте; радвайте се, вие, които жънете плодовете на вашите трудове в небесната градина.
Радвайте се, свети отци, които на седемте Вселенски Събора изповеданието на православната вяра утвърдихте; радвайте се, че бурята на еретическото нечестие укротихте.
Радвайте се, вие, които догматите на православната вяра ни изяснихте; радвайте се, че и до сега с вашето учение ограждате Църквата Христова от ереси и разколи.
Радвайте се, свети йерарси, които със слово и живот просияхте; радвайте се, че заедно с вашите чеда сега в незалязващата светлина обитавате.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 5
Изкупени чрез пролятата Твоя божествена Кръв, Спасителю, всички светии, които вярно Ти послужиха на земята, сега сияят на звездното небе като пресветли звезди и всички нас, които плаваме в морето на страстния живот, наставляват на правия път, водещ към небесното Отечество; за това с радост благодарно пеем на Бога: Алилуя.
Икос 5
Виждайки, че в този свят всичко е суетно, напразно и тленно, вие свети мъченици, се потрудихте да благоугодите на предвечния Бог и чрез претърпяване на страшните мъчения да измените тленното в нетленно, за което и се сподобихте да предстоите пред страшния престол на Владиката във вечна слава; там не забравяйте и нас, които честваме вашата памет и ви пеем така:
Радвайте се, свети страстотерпци, които с кръвта си запечатахте вашата права вяра в Христа; радвайте се, понеже не се изплашихте от тия, които убиват тялото, но душата не могат да убият.
Радвайте се, вие, които претърпяхте страшни мъчения; радвайте се, вие, които явихте върху себе си образа на Христовите страдания.
Радвайте се, победители на свирепостта на лютите мъчители; радвайте се, понеже през огън и вода преминахте и във вечния покой влязохте.
Радвайте се, изповедници и свещеномъщеници, пострадали за благочестието и почитанието на светите икони; радвайте се, преподобномъченици, които с Бога в молитва беседвахте и чрез страданията си дявола победихте.
Радвайте се, вие, които за славата и честта на Небесния Цар мъжествено воювахте; радвайте се, понеже победна почест от Христа на небето приехте.
Радвайте се, защото велика благодат от Господа получихте; радвайте се, вие, които за слава Божия много и различни чудеса на земята извършвате.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 6
Християнските родове проповядват вашата слава, о всички светии; вие станахте плодороден рай, насаден посред Църквата и имащ за Дърво на живота самия Господ; като вкусихте от Него райските сладости, вие презряхте всичко преходно на този свят и радостно влязохте в небесната градина, пеейки: Алилуя.
Икос 6
Правоверието и добродетелите на преподобните отци сияят като слънце над целия свят и просвещават мрачния път на земния живот за нас, та да не се заблудим в пустинята на греха и душепагубните ереси; затова с похвала ги възпяваме:
Радвайте се, преподобни отци, които заради Божията любов света и онова, що е от него, доброволно оставихте; радвайте се, преподобни майки, които с духовни подвизи денем и нощем живота си изпълнихте.
Радвайте се, пустинници, които в пещери и планини заедно със зверовете живяхте; радвайте се, постници, които в глад и жажда този временен живот прекарахте.
Радвайте се, стълпници, които заради небесното Царство мраз и зной претърпяхте; радвайте се, затворници, които в тишината на сърцето Бога потърсихте.
Радвайте се, девственици, които съхранихте целомъдрието си и непорочния Агнец Христос последвахте; радвайте се, послушници, които Христовото смирение придобихте.
Радвайте се, вие, които в общежитийните обители с взаимна братска любов ангелски поживяхте; радвайте се, мъдри и кротки наставници на монасите.
Радвайте се, всички трудолюбци, които съвършенството на добродетелите придобихте; радвайте се, вие, които в покоя на своя Господ влязохте.
Радвайте се, вси светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 7
Всеблагият Господ, желаейки да яви пред света, че не напразно се трудят всички, които Му благоугаждат, но че голяма награда им е приготвена в Царството небесно, прослави събора на Своите свети угодници, които по различен начин Му послужиха на земята, та и ние, като възжелаем техния живот, в очакване на вечната слава да Му пеем: Алилуя.
Икос 7
“Който вярва в Мене, макар и да умре, жив ще бъде” – рече Господ. За вас, всички светии, особено подхождат тези Господни думи; защото вие, макар и да умряхте по плът на земята, но с душите си сте винаги живи в горните селения, извършвайки много и неизказани чудеса в света и с горещото си застъпничество помагате на нас, които ви пеем така:
Радвайте се, че разсъждавайки за небесното с вашия ум истинния Бог познахте; радвайте се, че вашата права вяра в Светата Троица непорочна опазихте.
Радвайте се, вие, които Христа Сина Божи за истински Бог и истински Човек изповядвахте; радвайте се, че без съмнение вярвахте в Неговите спасителни страдания.
Радвайте се, вие, които с православието си като звезди сияете; радвайте се, вие, които с праведността си като феникс процъфтявате.
Радвайте се, че по плът живяхте на земята, но с ума си обитавахте на небесата; радвайте се, че чрез временната смърт към безкрайния живот преминахте.
Радвайте се, вие, които по тесния евангелски път вървяхте; радвайте се, че през тесните врата в Царството небесно достигнахте.
Радвайте се, наследници на вечните блага; радвайте се, горещи застъпници пред Бога за нашето спасение.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 8
Като съзерцаваме с духовните си очи небесната страна, в която след земните си трудове почиват всички светии, ние, земните и облечените в плът, макар да не можем да постигнем тамошното блаженство, но го предусещаме чрез вярата и го предвкусваме в сърцата, пеейки на Бога, Който е дивен в Своите светии: Алилуя.
Икос 8
Като знаеш броя на звездите, на които си дал имена, Вседържителю Господи, Ти сам знаеш по име и всички, които са Ти благоугодили. А ние, бидейки творения на Твоята ръка, както не можем да преброим песъчинките на морския пясък, така не можем и да споменем по име всички светии, затова само най-великите сред Твоите раби, благоугодили Ти от началото на света, ще назовем, казвайки така:
Радвайте се, Адаме и Ево, праотци на целия род човешки; радвайте се, Авеле и Сите, първи в света любители на благочестието.
Радвайте се, Ное, втори родоначалник на нашия род, и Аврааме, приемник на Божия завет; радвайте се, Мойсее Боговидецо и Аароне, първи старозаветен свещенико.
Радвайте се, Енох и Илия, които не вкусихте смъртта по плът, но бяхте взети на небето; радвайте се, Исая, Давиде и Данииле, съзерцатели на тайните на Бога Вседържителя.
Радвайте се, Йоакиме и Анно, родители на Пресвета Дева Мария, Майката на Христа, нашия Бог; радвайте се, Петре, Павле, Йакове и Йоане, най-избрани апостоли Христови.
Радвайте се, светители Николай, Василий, Григорий, Йоан и Атанасий, непоколебими стълбове на Църквата Христова; радвайте се, преподобни Антоний, Пахомий, Евтимий, Иларионе, Сава и Йоане Рилски Чудотворче, на монасите велики наставници.
Радвайте се, Георги, Димитре, Евстратий и Пантелеймоне, велики Христови мъченици; радвайте се, Варвара, Ирина, Параскева, Екатерина и всички жени-мъченици, които със своята кръв тържеството на вярата възвеличихте.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 9
Всички Твои светии, Господи, като подражават на ангелския чин, непрестанно славят Твоето пресвято Име на небесата, пеейки: „Свят, свят, свят!”; а заедно с тях, на земята, ние грешните с тленни уста зовем: Алилуя.
Икос 9
Лъжовно мъдруващите ритори не могат да кажат как вие, всички светии, бидейки подобострастни нам човеци, останахте непобедени от страстите, побеждавайки с мъжеството си безплътните врагове. А ние, прославяйки укрепилия ви Господ, възхваляваме вашата доблест и с умиление зовем:
Радвайте се, светии, от все сърце и душа Господа възлюбили; радвайте се, вие, които заради Неговата любов своя живот не пощадихте.
Радвайте се, победители на света и на дявола, който го владее; радвайте се, вие, които всички мрежи на древната змия като паяжина разкъсахте.
Радвайте се, вие, които под крепката ръка на всеблагия Божи Промисъл се смирихте; радвайте се, вие, които покорихте волята си на волята на Небесния Отец.
Радвайте се, вие, които в душите и телата си Господа прославихте; радвайте се, вие, които във всичките си дела Го възвеличихте.
Радвайте се вие, които устремявахте ръцете си към вършенето на добри дела; радвайте се, вие, които насочвахте стъпките си по правия път.
Радвайте се вие, които не привързахте сърца към земните богатства и наслади; радвайте се вие, които винаги мислехте за небесните блага и вечното веселие.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 10
Като вървяхте в правия път на спасението и се поучавахте в съдбите на правдата Божия, о светии, вие станахте като доброплодни дървета край водни извори и принесохте на Бога плода на вашите добродетели, всеки в своето време. А сега в горния Едем, наслаждавайки се на неизказаното блаженство, спомнете си и за нас, вашите чеда, които възхваляваме отеческата ваша грижа за нашето спасение, пеейки Богу: Алилуя.
Икос 10
Твърда стена против вражето лице сте вие, всички светии, и горещи молитвеници пред Христа за целия християнски род. Затова ние, които винаги предпазвате от стрелите на невидимия враг, радостно зовем:
Радвайте се, вие, които за човешкия род сте велико украшение; радвайте се, вие, които по време на земното странстване за нас сте вечна радост и утешение.
Радвайте се, вие, които в борбата с враговете на нашето спасение сте силни наши помощници; радвайте се, вие, които с вашите молитви от меча на Божия гняв ни защитавате.
Радвайте се вие, които сами бяхте изкушавани и на нас в изкушенията помагате; радвайте се вие, които на покаянието на нас грешните много се радвате.
Радвайте се, вие, които в различни места и времена праведно живяхте; радвайте се, вие, които макар и да съгрешихте, но с истинско покаяние и сълзи сквернотата на греха умихте.
Радвайте се, вие, които от Адам дори до днес с надежда за вечния живот умирате; радвайте се, вие, които от Изток и от Запад дойдохте и в лоното Авраамово влязохте.
Радвайте се, защото вашият събор с нови заселници от земята винаги се умножава; радвайте се, защото мястото на падналите духове в ангелския събор от вас се възпълва.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 11
Нашите похвални песни, дори безброй да бяха, няма да стигнат, за да се прославят вашите добродетели, о светии, затова на нас немощните повече подобава да възлюбим безмълвието; но за да не се окажем лениви и неблагодарни за получените заради вас милости и благодеяния Божии, възпяваме прославилия ви Владика: Алилуя.
Икос 11
О, светии, вие сте светилници на незалязващата светлина, които заедно с ангелските чинове в молитва за нас постоянно горите пред Престола на Пресветата Троица и насочвате по светлия път на спасението ония, които ви зоват така:
Радвайте се, светилници на невеществения огън; радвайте се, обитатели на жилищата на Небесния Отец.
Радвайте се, гроздове от лозето Христово; радвайте се, благоуханни цветя от рая.
Радвайте се, реки от жива вода, които в духовната жажда ни напоявате; радвайте се, дъждоносни облаци, които в зноя на изкушенията ни разхлаждате.
Радвайте се, духовни ветрове, които зимата на унинието от сърцата ни прогонвате; радвайте се, сладкопойни славеи, които духовната пролет на вечното блаженство ни възвестявате.
Радвайте се, духовни планини, които към небето ни въздигате; радвайте се, лъчи на духовното Слънце, които Неговата милост над нас изливате.
Радвайте се, добри кормчии, които от греховното потъване ни спасявате; радвайте се, верни пътеводители, които в небесното отечество ни водите.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 12
Благодатта, дадена ви от Бога, като въздаяние за многото ви добродетели, кой от родените на земята може да прослави, о светии? Защото както не можем да изчерпим капка по капка морето, така и вашите чудни дела и даряваните ни от вас благодеяния не ще да изброим. Затова с радост извършваме славното ви тържество и всички зовем към действащия във вас Господ: Алилуя.
Икос 12
Възпявайки Те, Владико Вседържителю, ние всички възхваляваме Твоето пресвято Име, защото от началото на света в различни времена Ти яви приснопаметните Твои светии, които само на Теб – Единия прославян в Троица Бог благоугодиха и по чиито молитви избавяш от всички злини онези, които зоват към тях:
Радвайте се, свети Божи угодници, заедно с най-святата от всички твари Приснодева Мария; радвайте се и вие, безплътни ангели, пазители на рода човешки.
Радвайте се, свети царе и князе, които на земята благочестиво царувахте и Небесното Царство наследихте; радвайте се, добри градоначалници, които се удостоихте в небесния Град да обитавате.
Радвайте се, справедливи земни съдии, които от Небесния Съдия оправдание и милост получихте; радвайте се, ревностни пастири на словесните овци, от Пастиреначалника Христа похвалени и прославени.
Радвайте се, праведни земеделци, които в простота на сърцето и в кротост Богу послужихте; радвайте се, търпеливи странници, които небесното Отечество достигнахте.
Радвайте се, юродиви, които подигравки и укори заради
Христа претърпяхте; радвайте се, безсребърници, които даром давахте изцеления на болните и на Небесата награда приехте.
Радвайте се, съпрузи и съпруги от всяка възраст и звание угодили Богу, защото вие сте едно в Господа и душите ви са в ръцете Божии; радвайте се, защото в бъдещия век заедно с душите ви и телата ви на вечната слава причастни ще бъдат.
Радвайте се, всички светии, за целия свят пред Бога горещи молитвеници.
Кондак 13
О, всеблажени угодници Божии, всички светии, приели наследството на вечните блага! Приемете това наше хвалебно пение и чрез вашите приятни на Бога молитви изпросете за нас прошка на греховете и избавяне от вечните мъки, та заедно с вас в небесното наше Отечество да пеем Богу: Алилуя.
(Този кондак се чете три пъти и след това икос 1 и кондак 1)
Молитва

О, преблажени угодници Божии, всички светии, които предстоите пред Престола на Пресветата Троица и се наслаждавате на неизказано блаженство! Ето сега, в деня на вашето общо тържество, милостиво погледнете към нас, вашите по-малки братя, които ви поднасят това хвалебно пение и чрез вашето застъпничество просят милост и опрощаване на греховете от преблагия Господ: защото знаем, наистина знаем, че всичко, каквото поискате, да изпросите от Него можете. Затова смирено ви молим: молете милостивия Владика да ни дари с духа на вашата ревност в опазването на Неговите свети заповеди, та тръгвайки по вашите стъпки да можем в добродетелен живот и без порок да преминем земното поприще и в покаяние да достигнем преславните райски селения, и там заедно с вас да прославяме Отца и Сина и Светия Дух, во веки веков, амин.
http://svnikolai-rasnik.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου