Τετάρτη 24 Αυγούστου 2016

АКАТИСТ НА СВЕТИТЕ ПЪРВОВЪРХОВНИ АПОСТОЛИ ПЕТЪР И ПАВЕЛ НЕОФИТ

, ПАТРИАРХ БЪЛГАРСКИ·WEDNESDAY, 29 JUNE 2016
  Кондак 1.
Избрани проповедници на невинния Агнец, за нас заклан – Христос Бог, преславни апостоли Петре и Павле, вие със своето богопознание целия свят осветихте и с благодатни води обилно го напоихте. И сега с любов погледнете на ония, които усърдно почитат вашата памет; изпълнете ни с духа на премъдростта, а сърцата ни във вярата утвърдете, та непрестанно да ви възнасяме благодарност и с умиление да казваме: Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле!  
Икос 1.
Блажени апостоли Петре и Павле, вие на земята се показахте като ангели - благовестници, бяхте повикани на апостолска служба от самия Виновник на нашето спасение, Господ Иисус Христос, вие цялата земя преминахте като проповядвахте на евреите и на езичниците Христа Разпнатия – Божия Сила и Божия Премъдрост. Затова и ние, осветени от светостта на вашето учение, със сърца и устни възгласяме към вас така: Радвайте се, звезди светозaрни, които от Изток засветихте и на всички хора пътят към Христос показвате! Радвайте се, непоколебими стълбове и твърдини на Христовата Църква! Радвайте се, понеже от Христос сте приели властта да свързвате и развързвате нашите грехове! Радвайте се, понеже с вашите свети послания ни призовавате към вярата и надеждата в Бога! Радвайте се, понеже с вашия живот оставихте пример за онези, които грешат, и да се обърнат! Радвайте се, понеже с думи и дела ни показахте възвишеността на истинската любов! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле!  
Кондак 2.
Апостоле Петре, Господ, когато те видя на Галилейското море, където заедно с твоя брат Андрей хвърляхте мрежи в морето, ви рече: „Елате с мене и ще ви направя ловци на хора”. И вие в този час оставихте мрежите и тръгнахте след Него. Затова, красота на Вселенската Църква, със своето молитвено застъпничество, направи да бъдем бързи в извършването на Божиите заповеди и да отхвърляме греха, бидейки младенци за злото, всички да достигнем състояние на мъж съвършен, като пеем на Бога: Алилуия!  
Икос 2.
Божественият разум те просветли, Павле, избран съсъд Божий, когато ти с голямо ревност за бащините предания, бързаше към Дамаск да гониш Христовата Църква. Тъкмо тогава внезапно те освети светостта на славата Господня и дойде глас от небето: „Савле, Савле, защо ме гониш?” А ти, като ослепя телесно, с духът си съзря силата и славата на разпнатия Христос, Който тъмнината освети и с любов изгради Своята Църква. Това твоя дух заплени и ти с покаяние послушно рече: „Господи, какво искаш да направя?” След това, като прие призива на апостолството от самия Господ и като се кръсти с вода и Дух от блажения Ананий, ти по чуден начин стана избран благодатен съд и немълчалив свидетел на нашия Спасител, от Когото научаваме да ти възгласяме така: Радвай се, светлост на Църквата, която по чуден начин от Неизказаната Светост е запалена, за да осветява пътя на езичниците! Радвай се, защото в живота ти по чуден начин знаци на силата Божия са се проявили и така устата на непокорните завинаги си затворил! Радвай се, избран съсъде, който себе си смирено си нарекъл най-малък между апостолите и пръв между грешниците! Радвай се, защото като херувим тайновидец дори до третото небе с вяра и любов си се въздигнал! Радвай се, защото като огнен серафим, заради ревността към Бога, си бил непрестанно измъчван и гонен! Радвайте се, Петре и Павле, гръмогласни тръби на благовестието, които разрушихте основите на стария свят, като на втори Йерихон! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле!  
Кондак 3.
Силата на Всевишния, която се в слабост разпознава, се изля над тебе Павле, диаманте на вярата, като благодат върху благодат, защото истината си казал, когато си възкликнал: “Всичко мога с Иисус Христос, Който власт ми дава“. И наистина си проповядвал Евангелието с проявлението на Духа и силата, като си творил големи и неизразими дела, славни и пречудни. Така езичниците се учеха на богопознание, твърдите си сърца в елея на милосърдието потапяха и всички пръснати овце отвсякъде се сбраха със стадото на Единия Пастир и се научиха изкусно да му пеят: Алилуия! 
 Икос 3.
Като имаше смела любов към Господа, ти – апостоле Петре, си тръгнал по развълнуваните води като по суша. Но като се уплаши от съмнението, започна да потъваш, но все пак не си потънал в морската шир, защото към Спасителя си обърнал ръце и очи, като си Му се молил от дълбочината на сърцето: Господи, спаси ме! И в този час протегнатата ти за помощ ръка е хванал Христос, Спасителя наш. Така и ние в тази земна долина, заплашвани от опасности и в битките със страстите потопени, обръщаме очи към тебе, който към тихото пристанище ни водиш и с благодарност ти възгласяме така: Радвай се, скъпоценен камък на вярата, защото от Крайъгълния Камък си избран и утвърден! Радвай се, храме на Светия Дух, защото от него с различни дарове си прекрасно украсен! Радвай се, простодушен рибарю, изпълнен с Божията мъдрост, на която никой от хората не може да се противи! Радвай се, очевидецо на Божията сила, защото от Господа навеки си прославен повече от всички царе и славни хора на земята! Радвай се, светило неугасимо, равно на апостол Павел ! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле!  
Кондак 4.

 Буря от свирепи изкушения напрати в древно време вечният човекоубиец, като искаше Божията Църква да унищожи и учениците на Спасителя да разпръсне като пшеница. Но Господ се молеше за тебе, Петре, твоята вяра да не секне. И така, просветляван от Спасителя и от Него в немощта подкрепян, ти наистина счупи вилата на дявола и като се обърна към братята си ги утвърди като пееше на Бога: Алилуия!
   Икос 4.
 Като те слушаха, премъдри Павле, който си чудесно избран да провъзгласиш името на Господа Иисуса на народите, царете и синовете Израилеви и като те гледаха, че си в словото, в живота, в любовта, в духа, във вярата, в чистотата – светлина, поставена пред езичниците за тяхното спасение, неверните във вярата се просветляваха, а верните с ликуване прославяха Господа. Затова и ние, като приемаме заповед с тях да се радваме, с радостни гласове ти принасяме това: Радвай се, верни служителю Христов, защото цялото богатство на този свят го смяташе за прах и пепел, а заради Христос и Евангелието на всички послужи! Радвай се, светъл воине Христов, защото в Божието всеоръжие си се облякъл и всички народи в послушание към Христа си привел! Радвай се, най-угодна жертва, разпнат с Христа, защото си се научил всеки ден за Христа да умираш! Радвай се, сеячо с много сълзи и окови, изповеднико преславен, защото раните на Иисус Христос с радост по тялото си носил! Радвай се, слава и похвала на Вселенската Църква, ти си бил зрелище на света и заради Христа често си претърпявал глад, жажда, голота, бой и присмех! Радвайте се, Петре и Павле, украса на апостолите, благовестници на света и твърдини на Църквата! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле!
 Кондак 5.
 Ти, Павле, се показа като от Бога водена звезда, когато своето славно пътуване от Дамаск започна, продължи до Рим; и както преди това звездата от изток научи мъдреците да се поклонят на Слънцето на правдата, така и ти, богомъдри, показа пътя към Христа на всички, които искаха да достигнат спасение, като смело им говореше: Погледнете на мене, както аз на Христа. Той и нас ни научи с една уста да Му пеем: Алилуия!
 Икос 5.
Като гледаше на планината Тавор славата на Единородния от Отца, облечен със светлина като с дреха, и Който заради нас поиска да се облече в дрехата на присмеха, ти – Петре, като гледаше към неизказаната слава на ония избавени чрез кръвта на Невинното Агне – Христос, думаше: Господи, добре е ние да бъдем тук. Заради това и ние, далечните народи, лишени от светозарната чистота, като недостойни, но от твоят апостолски глас повикани към безсмъртното наследство, чисто, истинско, пазено на небесата, като единни споделящи славата, която ще се прояви, ти викаме така: Радвай се благословен, от Вечната Истина с право наречен благословен! Радвай се, най-прекрасен бисер, от Господа до езерото намерен и със святост от Светостта осветен! Радвай се, ти, който от самият Избавител на човешкият род си пратен, за да проповядваш Евангелието! Радвай се, ти, който се показа като истински ловец на човеци, защото както и преди с благодат отвеждаш помрачените души в чудесната светлина на Христа Бога! Радвай се, изворе животворен, защото си потекъл от извора на вечния живот и от богатите дарове на Светия Дух напояваш жадните души! Радвайте се, Петре и Павле, защото като шестокрили серафими около престола на Царя на славата бдите и светлината на Божиите тайни гледате! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле! 
 Кондак 6.
 И след смъртта си, богоносни Петре, се показа като безспирен проповедник, защото от мисленото небе, като тайнствен гръм, ти по различни начини ни напомняш за призванието ни на християни. А ние, като знаем твоята непрестанна любов и постоянната ти молитва за нас пред Божия престол, с издигнати сърца пеем: Алилуия!  
Икос 6.
Откакто, великоименити Павле, Светият Дух ти нареди в Антиохия да започнеш извънмерна апостолска служба за езичниците, ти засия със знамения и чудеса. При това, като пристигна в Кипър, ти лекаря Елим ослепи и проконсула Сергий със светлината на истината освети. Удостой ни и нас, като вземем участие в тая светлина, да прославим твоите прекрасни дела с духовни песни и пение и да ти викаме така: Радвай се, светлина на кротките и разумни сърца, която като кърмителка грееш и ги възпитаваш със своите боговдъхновени слова! Радвай се, жезъл на изобличението, който разбиваш съдовете на лъжи и измами, а съкрушените сърца повдигаш на непоклатимия камък на вярата в Христа! Радвай се, защото в себе си Христовото Евангелие си въплътил и заради това над всички си бил въздигнат и прославен! Радвай се, че с медоносни устни обяви голяма радост на апостолите и верните, защото чрез тебе Господ отвори на всички езичници вратата на спасението! Радвай се, ревнителю към Бога, нов Илия, защото не градиш на чужди основи и със своята ревност далечни земи обикаляш! Радвайте се, Петре и Павле, вие целия свят поделихте помежду си, единият да бъде спасител на езичниците, а другият да проповядва на избрания народ! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле!  
Кондак 7.
Като искаше да утвърдиш истината и да осигуриш Църковния мир, ти, апостол Павле, поборник на правдата, си дошъл в Светия град. Там на Събора на светите апостоли и вярващите си свидетелствал заедно с Петър и Варнава, че Светият Дух диша, където поиска, като дава благодат в изобилие на евреите и на езичниците, на обрязаните и необрязаните, като ги спасява всички с вяра, а не с мъртвите дела на стария закон. И така, всички вярващи, наистина придобивайки свобода и мир, свързани с нишката на любовта, благодарно пеят на Бога: Алилуия ! 
Икос 7.
 За нов Архангел, огласител на тайната, скрита от векове, те избра Господ апостол Петре, когато попита своите ученици: „А вие какво мислите, кой Съм Аз?” – Тогава ти, от Небесният Отец посъветван, изказа истинската основа на нашата вяра, като каза на Господа: „Ти си Христос, Синът на живия Бог”. Заради това и ние, като те почитаме, защото открито си изповядал надеждата на нашето спасение, ти викаме така: Радвай си, нов Синай, защото на хората ясно показа скрижалите на спасението и им изказа свободата в Христа! Радвай се, от Небесният Зидар първопоставен камък на вярата и изповеданието, на който Христовата Църква необоримо е положена! Радвай се, защото Господ първо теб постави за вратар на рая като обеща да ти даде ключовете на Небесното Царство! Радвай се, праведни съдия, защото с останалите апостоли ще съдиш дванадесетте колена израилеви ! Радвай се, защото твоите благословени очи и уши на земята видяха и слушаха в плът Христос, нашия Спасител, Който пророците пламенно искаха да видят! Радвайте се, Петре и Павле, защото като имате осветени сърца и прекрасни благовестителни нозе, вие послужихте на Евангелието Му и евангелски живяхте! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле!  
Кондак 8.
Апостол Петре, ти се показа като необичайно и трудно за разбиране чудо на ония, които умуват на земята, защото Господ избра тебе, неизвестен и нищожен в очите на света, и ти мъдри посрами, царства победи, неизброимо много помрачени към истинската Светлина доведе и сега като огнен стълб осветяваш всички хора, като им показваш сигурния път към блаженото отечество. Заради това, като се възхищаваме на богатата благодат в тебе, ние пеем на Бога: Алилуия!  
Икос 8.
За всички си бил всичко, богославни Павле, с любов всички си обгърнал, със спасителни слова си достигнал далечни и близки, с вяра всичко си победил, защото и във Филипи като благовести мир, въпреки че си бит жестоко със сопи и в тъмница окован и хвърлен, ти, заедно със Сила, си пял чудесни похвални и благодарствени песни на Бога, Който отговори на Своите слуги с голям земетръс и така разруши затворническата тъмница и вратите се отвориха. А ние, като те виждаме, премъдри, как мракът на тъмницата със светлината на богопознанието осветяваш и Христовата свобода на затворниците даваш, ти възгласяме така: Радвай се, Христов затворнико, защото затворническата тъмница в храм си претворил и със своите окови хората си освободил от демонските вериги! Радвай се, силни, защото слабостите на слабите си поел, като искаше да угодиш на ближните, а не на себе си! Радвай се, прекрасни, защото веригите и неволите си хвалел и си поучавал хората да се радват с радостните и да плачат с плачещите! Радвай се, ти, който си умрял за греха, но всякога си жив за Бога, защото за теб Христос е живот, а смъртта придобивка! Радвайте се, Петре и Павле, като мъченици да служите на Господа до смърт, и с нея като с венец, своя подвиг увенчахте ! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле! 
 Кондак 9.
 Всички към Христос като привеждаше, ти в Атина, славни апостол Павле, на ония, които се смятаха за мъдри предаде мъдрост, която слиза отгоре, за да могат тези, които досега незначителни неща знаеха, да познаят непознатия им Бог и да се докоснат до Него, защото в Него живеем и се движим и в Него сме. Затова и ние, по неизказаната благодат, като приемаме познанието за истината и в сърцата си истински усещаме, че Бог е благ, Му пеем с твърда вяра, като онази от Тома с пръст докосната: Алилуия!  
Икос 9.
 Човешкият език немееше, когато Господ на Силите миеше нозете на Своите слуги и ги бършеше с кърпа. А ти, Петре, при това така извика обзет от страх: „Господи, никога няма да ми умиеш нозете”, като веднага след това се превърна в послушание, когато Господ ти каза: „Ако не те измия, нямаш дял с мене.” И с цяло сърце си извикал: „Господи, не само краката, а също и ръцете и главата ми!” Ние пък, като знаем, че с това като злато през огън си се очистил и със смирение до послушание си се въздигнал, покланяме се на тайнствения Божи промисъл и със смирено сърце викаме така: Радвай се, Петре, който с орлови очи си гледал как Слънцето на правдата, Христос Бог, нозете на Юда е умил и как онзи след това с лукава целувка Го предава! Радвай се, ти, че душата си завинаги подари на Христа, защото като агне си тръгнал след Невинния Агнец, до заколването си своята вярност си съхранил! Радвай се, неугасима жар, непрестанно разпалвана с божествената любов от небесния жертвеник! Радвай се, светило, което гориш и светиш, и със светостта на правдата осветяваш поколение след поколение! Радвай се, богат грозд на Христовата лоза, за радост на многотъжния свят отгледан! Радвайте се, Петре и Павле, защото Христа Бога в себе си верно изобразихте! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле! 
 Кондак 10.
 Неизследимата бездна на спасението в Христа и огромната сила на покаянието се прояви в тебе, Петре, когато ти, по предсказанието, три пъти се отказа от Господа: „Не го познавам тоя човек!” – когато се кълнеше и молеше в двора на първосвещеника; но веднага след това, като си спомни за Иисусовите думи, затича се из двора и горко плачеше. А ние, като гледаме с умиление този пресветъл пример на съкрушение, който ни е подарен за поука и изобличение на вкаменените ни сърца, пеем на Господа, Който пак прекрасно те е въздигнал: Алилуия!  
Икос 10.
Твърдина и непобедимо оръжие беше, Павле, против управителите на тъмнината на този свят, защото ти разори тяхното царство в Коринт, Ефес, и другите градове на вселената, прогонвайки тъмнината на многобожието и утвърждавайки познаването на истината, защото наистина си се показал като Божий слуга в много търпение, в неволи, в беди, в теготи, в рани, в тъмници, в бунтове, в трудове, в безсъние, в пост, така че нашият ум не е в състояние да изкаже богатството на твоята добрина и денонощните подвизи с много сълзи. Поради това, като гледаме морето на твоята любов, ние смело те молим: чуй ни нас, бедните, които с грешните си уста казваме това: Радвай се, непобедим благовестнико, който си умрял за греха, защото като победи в себе си стария човек, ти си се разпнал с Христа! Радвай се, многоплодни учителю и разобличителю на грабливите вълци, защото чрез себе си на верните даде пример, като винаги ни опазваш и поучаваш двойно: с думи и с живот воден според думите! Радвай се, обогатителю на всички, защото като стана беден и без нищо – ти всичко си имал! Радвай се, огнен ревнителю за християните, който ги запазваш за Христа, като чиста девойка, безукорна невеста! Радвай се, изстрадало сърце, ти в родилни мъки беше заради своите чеда, докато не се изобрази в тях Христос! Радвайте се, Петре и Павле – единица свързана в духа, защото в същия град верността към Христа запечатахте с кръв! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле!
  Кондак 11.
Праведно е да се почитат и възвеличават оковите и страданията твои, Павле многострадални, защото оковите, предсказани от пророк Агав, ги прие не само с голямо търпение, а и за радост на Кесарийската църква като потвърди с тези свои думи: „Аз не само, че искам да съм вързан, а и да умра в Йерусалим съм готов за името на Господа Иисуса.” На Него, прекрасният в Своите Светии, и ние Му пеем песен: Алилуия!  
Икос 11.
Със светостта на неизказаната радост и с Божествената любов беше осветен ти – богокрасен Петре, когато Господ, след възкресението Си, ти се яви преди останалите апостоли. И след това, междувременно като се яви, Господарят на живота три пъти те пита: „Симоне Йонин, обичаш ли ме?” А ти от огънят на любовта разпален, топло отговаряше: „Господи, Ти знаеш, че те обичам”. И заради това и ние, осиротели в духа, като си спомняме за потока на твоите сълзи и твоята любов, заради която Господ повторно те повика в предишното апостолско звание, божествено ти викаме: Радвай се, учителю на покаянието, защото с горчиви сълзи придоби подвига на смирението и от Онзи, Който от гроба възкръсна беше навеки въведен в неизказана радост! Радвай се, премъдра дълбочина, смирено мъдра височина, пламък на любовта, който на всички верни си показал пример на живот! Радвай се, приятелю на Господа Иисуса, че ярема на благовестието с голяма ревност си носил, не си искал да владееш над Божиите наследства, а си се научил на послушание към властите! Радвай се, апостоле Христов, защото змийската мъдрост и чистотата на гълъба в себе си си обединил и с твоята смърт на кръста крайна смиреност си показал! Радвай се, верен Божи слуга, защото дадения талант си умножил и в Господнята радост си влязъл! Радвайте се, Петре и Павле, защото вашите сърца с любов, целия свят в себе си побраха и просветиха всички краища на вселената! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле! 
 Кондак 12.
Благодатта на Духа Утешител, който във вид на огнени езици се изля върху главите на верните, веднага се изля от твоята уста с огнени слова, боговдъхновени Павле, за да благовестиш с голяма сила Христа Разпнатия, не само на изгубените овци от израилевия дом, а и на безплодната църква на езичниците, та и тя да донесе плод на Бога, безсмъртен крин на чистота и покаяние. Измоли и за нас, блажени апостоле, милост от Господа, Който чрез тебе върши големи и прекрасни дела, с твоята ръка като възкреси мъртви и с твоята смърт на кръста като разпалва нашата замряла любов, за да Му пеем непрестанно: Алилуия!  
Икос 12.
Като славим твоята прекрасна памет, богомъдри Павле, ние с право величаем неизказаните подвизи, страданията и трудовете, които си захванал в бдение, в глад и жажда, в пост, в студ, в голота. Защото, кой може да изброи раните, тъгите, и неволите твои по градове, из пустини, в морета, опасности от разбойници, опасности от сродници, опасности от езичници и лъжливи братя? Кой е подобен на теб? Ти си се потрудил повече от всички апостоли. Затова те умоляваме, не се гневи на нас грешните, които ти се молим, а като си бил всичко за всички, така и сега чуй това, което с немощни гласове ти принасяме: Радвай се, Христов затворнико, защото с думите и посланията от затворническата тъмница светлината си разпространил и в окови много си се потрудил, защото Божието Слово наистина не се връзва! Радвай се, неизчерпаема бездна на любовта, защото искрено си искал заради своите братя да бъдеш отлъчен и от Христа! Радвай се, прекрасен подвижнико, защото с добрия подвиг си се подвизавал, пътя си завършил и със своята кръв Църквата си украсил! Радвай се, който изливаш море от чудеса, защото твоите кърпи и убрусите, болести лекуваха и дяволи изгонваха! Радвай се, последователю на Божията любов, че за небесното мислиш, а не за земното и затова си поискал от тялото да се освободиш и с Христос да пребиваваш! Радвайте се, Петре и Павле, насадители на Христовата вяра, напоители с водата на благочестието и верни водачи към вечното пристанище! Радвайте се, свети първовърховни апостоли Петре и Павле! 
 Кондак 13.
 О, преславни благовестници Петре и Павле, като се молите за нас, чуйте въздишките на нашите сърца, защото молитвата на праведника има голяма сила пред Бога. Побързайте и сега да ни припомните небесния повик за християнския край на нашия живот, привлечете ни към красотата на Евангелската истина, завържете ни с възлите на Христовата любов, та всички, като се отречем от беззаконията и светските желания, да влезем в радостта на нашия Господ, като Му пеем с ангелите и събора на светиите: Алилуия!    

/ този кондак се чете три пъти и след това икос 1 и пак кондак 1 /  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου