Κυριακή 12 Απριλίου 2015

АКАТИСТ НА ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

Кондак 1
Поборниче Воеводо, Господи на Небето и земята, 
победно-благодарствено пение Ти принасяме, Твоите раби, на Тебе, Който слезе в ада и възкреси всички със Себе Си, и като празнуваме нашето избавление, радостно зовем:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Икос 1
Ангел Господен в събота вечер с голям трус слезе от Небето, отвали камъка от вратата на гроба Иисусов и седеше на него. От страх пред него се разтрепериха стражите и станаха като мъртви. А ние с мироносиците се покланяме на Възкръсналия Жив Бог и благовестим тайнствената Пасха така:
Христос възкръсна и адските князе паднаха;
Христос възкръсна и портите адови се уплашиха;
Христос възкръсна и медните врата се съкрушиха;
Христос възкръсна и твърдините на ада дойдоха в запустение;
Христос възкръсна и смъртта ридае;
Христос възкръсна и адът стене и вика:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 2
Като видяха Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия юноша в гроба Иисусов, облечен в бяла дреха и седнал отдясно, се ужасиха. А той им рече: “Иисуса Разпнатия ли търсите? Няма Го тук, но възкръсна, както бе казал. Дойдете, вижте мястото, където лежа Господ, и скоро идете и кажете на учениците Му:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.”
Икос 2
Като искаха да разберат непостижимото, Петър и другият ученик се затекоха към гроба и като влязоха вътре, видяха, че само повивките стоят, а кърпата, която бе на главата Му, не стоеше при тях, а свита отделно. Тогава повярваха и възгласиха с веселие:
Христос възкръсна и цялото творение се радва;
Христос възкръсна, да се веселят небесата;
Христос възкръсна и ликуват с нас Ангелите;
Христос възкръсна и преизподнята се просвети;
Христос възкръсна, възпейте, праведни души, от ада избавени;
Христос възкръсна, да възкликнем с веселие, спасени от смърт, пей на Господа, цяла земьо:
Христос възкръсна от мъртвите, като със смърт смъртта потъпка, и на тези, които са в гробовете, живот дарува.
Кондак 3

Κυριακή 5 Απριλίου 2015

АКАТИСТ НА НЕДЕЛЯ ВАИЯ

Кондак 1

Избрани Царю на Горния Сион, кротък, спасяващ и праведен Избавителю наш, Тебе, носен във висините на Херувими и възпяван от Серафими, сега виждаме възседнал осле и отиващ на доброволно страдание в Иерусалим. Затова се покланяме на Твоето неизказано снизхождение, умилено Те посрещаме с палмови клонки и с еврейските деца Ти зовем:

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!Икос 1

Архангелските и Ангелските ликове със страх и трепет се взираха от небесните висоти в Твоя вход в Иерусалим на доброволно страдание, Христе Спасителю, и с Апостолите невидимо Те придружаваха, своя Цар, с еврейските деца Ти принасяха “осана във висините” и Ти пееха:

Благословен си, Господи Боже наш, посетил и извършил избавление на Своя народ; благословен си, Владико Христе, дошъл и дарил на Своите чеда спасение чрез Кръста.

Благословен си Ти, Който идеш да призовеш Адам от дълбините на ада; благословен си Ти, Който си дошъл да избавиш Ева от древната печал.

Благословен си Ти, Който благовестиш мир на Израил и спасение на народите; благословен си Ти, Който възвестяваш Нов Завет чрез поръсване със Своята кръв.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!Кондак 2

Като Те видяха, Иисусе, Марта и Мария, че пак си дошъл във Витания шест дни преди Пасха, приготвиха вечеря за Тебе и Лазар бе един от седящите на трапезата. Марта с усърдие Ти служеше, Подателю на всичко, а Мария избра добрата част, благодарна за възкресяването на брат си, и като взе литра нардово, драгоценно миро, помаза Твоите пречисти нозе и ги изтри с косата си с преизпълнено с любов сърце и Ти зовеше: Алилуия.Икос 2

Не разбирайки непостижимия смисъл на Твоето идване на доброволно страдание, Иуда, който скоро щеше да Те предаде, се смути, виждайки Мария да помазва нозете Ти с миро, Господи, и рече: Защо е това прахосване: това миро можеше да се продаде за триста динария, и парите да се раздадат на сиромаси. Това каза той, не че се грижеше за сиромасите, а защото беше крадец. А Ти, Господи, като трябваше скоро да претърпиш смърт, си оправдал тази света жена и си казал: Оставете я, тя е запазила това за деня на погребението Ми. Затова, почитайки Твоето идване на доброволно страдание, Ти зовем:

Благословен си, Господи, приготвен за погребение от Мария на вечерята; благословен си, Иисусе, осъден на смърт от Иуда в душата му още във Витания.

Благословен си, дошъл във Витания, в дома на мира, за да приемеш помазване от Мария с любов и с миро; благословен си Ти, Който влизаш в Иерусалим на доброволно страдание, за да възвестиш отново любов на целия свят чрез жените мироносици.

Благословен си, възкресил от мъртвите Лазар, за да бъде Твоето пришествие със сила; благословен си Ти, Който идеш да издигнеш от гроба Самия Себе Си, за да бъде Твоето влизане с власт.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!Кондак 3

Имайки наистина Божествена власт, Владико Христе, Ти си излязъл от Витания в ранно утро и наближавайки Витфагия, си изпратил двама от Твоите ученици и си казал: Идете в селото, що е насреща ви, и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея, което никой човек никога не е възсядал; отвържете и докарайте Ми ги; и, ако някой ви рече нещо, ще кажете, че те са потребни Господу. Учениците излязоха и доведоха ослицата и ослето, и сложиха върху тях дрехите си. А Ти, бидейки Бог, носен на Херувими, си се качил на осле заради нас, за да извършиш като кротък Цар Своето влизане в града на Твоя отец Давид. Затова Те посрещаме с похвали:

Благословен си Ти, Който седиш с Отца на Престол, благоволил да седнеш на осле; благословен си Ти, на Когото се покланяме на небесата от Горните Сили, приел поклонение от децата на земята.

Благословен си Ти, Който царуваш със сила вовеки, влизащ в Иерусалим със слава; благословен си Ти, Който милостиво поглеждаш на смирените, дошъл с кротост в Своя град.

Благословен си, възседнал безсловесно осле, за да ни избавиш от древното безсловесие; благословен си, странно обеднял на земята, седящ на небесата заедно с Отца и Духа.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!Кондак 4

Буря от недоумение смущава ума ми, как да възпея достойно великото тайнство на Твоето снизхождение, Господи, защото, имайки за престол небето, Ти си се качил на малко осле, търсейки човека и желаейки да развържеш неговото древно безсловесие, за да се сбъдне казаното от пророк Захария: Ликувай от радост, дъще Сионова, тържествувай, дъще Иерусалимова: ето, твоят Цар иде при тебе, праведен и спасяващ, кротък, възседнал на ослица и на младо осле, син на подяремница. Затова прославяме Твоето влизане с мир в Иерусалим, и от цялата си душа Ти зовем: Алилуия.Икос 4

Като чуха, че идеш на празника в Иерусалим, Господи, множество народ се събра в едно и постилаха дрехите си по пътя, други режеха клони от дърветата и слагаха по пътя, и вървящите пред Теб и след Тебе викаха: Осана Сину Давидову! Благословен Идещият в име Господне! Благословено царството на отца ни Давида, което иде в име Господне! Осана във висините! Затова и ние, в този предпразничен ден, носейки клонки като знамение на възкресението на Тебе, Победителя на смъртта, зовем:

Благословен си, Царю Израилев, дошъл да търсиш Царството не от този свят; благословен си, Сине Давидов, не пожелал да преломиш съкрушена тръст.

Благословен си, добър Пастирю, идещ да намериш заблудената овца; благословен си, Агънче Божий, желаещ да принесеш в жертва Самия Себе Си.

Благословен си, Владико на творението, с любов посрещнат от Своето творение и облажаван с клонки; благословен си, Царю на Славата, съпровождан с царска слава от учениците и прославян от децата.

Благословен Идещият в име Господне! Осана във висините!