Πέμπτη 21 Μαΐου 2015

АКАТИСТ НА ВЪЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ

Кондак 1
Поборниче Воеводо, Творче на небето и земята! На Тебе, Победителю на смъртта, принасяме похвално пение, защото след Твоето пресветло възкресение от мъртвите се възнесе със слава на небето и с Твоята пречиста плът седна отдясно на Бога и Отца, за да издигнеш със Себе Си и нашето естество, и навеки да ни избавиш от грехове и вечна смърт. А ние, като празнуваме Твоето Божествено Възнесение, с Твоите ученици от душа Ти зовем:
Иисусе, възнесъл се от нас на небето, не ни оставяй сираци.

Икос 1
Ликовете Архангели и Ангели застанаха до Тебе, Царю на всички, на Елеонската планина и като гледаха със страх Твоето възнасяне с плът на небесната висота, прославяха величието на Твоето човеколюбие и Ти пееха така:
Иисусе, Царю на Славата, възлез на небесата при възклицание на тръбен звук; Иисусе, Господи на силите, седни на Херувими и полети на ветрени криле.
Иисусе, предвечни Боже, въззови със силен глас, за да потрепери цяла земя; Иисусе, небесна Светлина, яви Твоята сила на облаците, и огън да се възпламени от Твоето лице.
Иисусе, Изкупителю на творението, приготви Твоя Престол на небесата и Твоето Царство да няма край; Иисусе, Творче на небето и земята, седни отдясно на Твоя Отец, за да бъде Бог на всичко във всички.
Иисусе, възнесъл се от нас на небето, не ни оставяй сираци.

Кондак 2
Апостолите, видели Те възкръснал от мъртвите, Владико Господи, когато през четиридесет дни им Се явяваше и им говореше за тайните на Царството Божие и получили от Тебе заповед да не се отделят от Иерусалим, но да чакат обещанието на Отца, докато се облекат в сила свише, се събраха и пребъдваха единодушно в молитва, и с едни уста и едно сърце Ти пееха: Алилуия.

Икос 2
Откривайки смисъла на Божествения промисъл, всеблаги Иисусе, Ти изведе Своите ученици до Витания, възведе ги на Елеонската планина и започна да ги подготвяш за великото тайнство на Твоето възнесение на небето, като им казваше: Приближи се, о, приятели Мои, времето за възлизане. Затова идете, научете всички народи на словото, което чухте от Моя глас, като ги кръщавате в името на Отца и Сина, и Светия Дух. А те, мислейки още за земното, питаха: не в това ли време възстановяваш Царството Израилево? Но Ти им каза: не се пада вам да знаете времената или годините, които Отец е положил в Своя власт, за да бъдат винаги готови за среща със Своя Небесен Жених, и да зоват:
Иисусе, добри Пастирю, не се отделяй от нас, но неотстъпно бъди с нас; Иисусе, Учителю благи, изпрати ни Светия Дух Утешител, за да пребъдва неизменно с нас.
Иисусе, Просветителю наш, просвети душите ни за Твоето възнесение към Небесния Отец; Иисусе, Спасителю наш, спаси ни с Твоето застъпничество от малодушие и от буря.
Иисусе, Наставниче наш, със словото на Твоите уста ни научи как да Ти служим; Иисусе, Помощниче наш, чрез Светия Твой Дух ни припомни Твоето откровение.
Иисусе, възнесъл се от нас на небето, не ни оставяй сираци.

Кондак 3
Като искаше да облечеш Твоите апостоли със сила свише, Иисусе, Ти им обеща на Елеонската планина съшествието на Светия Дух и им заповяда да Ти бъдат свидетели в Иерусалим и в цяла Иудея, дори до краищата на земята, като им каза: Дойдете и влезте през Моите врата, пригответе Ми пътя и проправете път на Моите люде, отместете камъните от пътя и издигнете знамение пред народите, та всички верни да пеят с вас: Алилуия.

Икос 3
Имайки бездна от милосърдие, пресладки Иисусе, Твоите ученици и жените, които Те следваха, и най-вече родилата Те Твоя Майка, си изпълнил с безмерна радост при Твоето Възнесение, когато, вече отделил се от тях, си прострял ръце и си ги благословил с думите: Ето, Аз съм с вас до свършека на света. А те, изпълнени със страх, прославяха Твоето милостиво снизхождение, и зовяха:
Иисусе, Подателю на милост, дошъл на Елеонската планина да помилваш човешкия род; Иисусе, Развеселителю на скърбящите, пожелал да утешиш Твоите приятели, които бяха с Тебе.
Иисусе, Надежда на безнадеждните, Който с Твоето благословение при възнасянето на небесата ни запазваш от униние; Иисусе, Прибежище на безприютните, Който с Твоето възнесение на небето и на нас си дарил възход към Небесния Отец.
Иисусе, благи Утешителю, обещал да ни изпратиш друг Утешител от Отца; Иисусе, велик Пастирю на овците, Който не си благоволил да се разпръсне Твоето вярно стадо.
Иисусе, възнесъл се от нас на небето, не ни оставяй сираци.

Кондак 4
Обзети от буря от недоумение и печал, апостолите се изпълниха със слъзни ридания, когато Те видяха, Христе, да се възнасяш на облаци, и с плач говореха: Владико, как оставяш сега Твоите раби, които си възлюбил по Твоето милосърдие, къде отиваш Ти, Който държиш в ръката Си краищата на земята? А ние, оставили всичко, последвахме Тебе, Бога, радвайки се, че имаме надежда да бъдем навеки с Теб. Не ни оставяй сираци, както си обещал, не се отделяй от нас, добри наш Пастирю, но ни изпрати Пресветия Твой Дух, Който да наставлява, да просвещава и освещава душите ни, та благодарствено да Ти пеем: Алилуия.

Икос 4
Като слушаше риданията на Твоите ученици, Владико Господи, скърбящи за разлъката с Тебе, Ти си преподал съвършено благословение на Твоите приятели и си казал: не плачете, възлюбени, оставете всяка тъга; за вас е полезно Аз да замина при Моя Отец, а ако не замина, Утешителят няма да дойде. Заради вас слязох от небето и пак заради вас възлизам на небето, за да ви приготвя място, защото няма да оставя Моите овци, които избрах, няма да забравя, които възлюбих. А те, утешени от тези Божествени слова, с умиление въззоваха към Тебе:
Иисусе всеблаги, изменил в радост нашата печал и сълзи, не ни лишавай и от вечната радост в Твоето Царство; Иисусе всещедри, изпълнил ни с радост при Твоето възнесение, запази духа ни във вечна радост и през земното странстване.
Иисусе, събрал като кокошка пилците Си, не допускай да се разпилеем по пътищата на този свят; Иисусе, свързал ни на вечерята със съюза на любовта, не ни давай да се разпръснем като пшеница по действие на сатаната.
Иисусе, оставил ни Твоя мир за наследие, запази ни в Твоята любов и единомислие; Иисусе, устроил много жилища в рая, приготви ни място в Твоята Небесна Обител.
Иисусе, възнесъл се от нас на небето, не ни оставяй сираци.

Кондак 5
Пратен от Бога пресветъл облак Те издигна високо, Жизнодавче Господи, и учениците, гледащи Твоето отделяне от тях, си благословил, и така, с голяма слава, като носен на херувимски криле, си извършил Твоя предивен възход към Твоя Отец на небето, което, преди затворено поради духовете на поднебесната злоба и князете на въздушната власт, сега Те прие в себе си, за да слушаш от цялото видимо и невидимо творение ангелска песен: Алилуия.

Икос 5

Σάββατο 2 Μαΐου 2015

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ЧУДОТВОРНА ИКОНА НАРЕЧЕНА "НЕОЧАКВАНА РАДОСТ"

Иконата на Божията Майка “Неочаквана Радост” се празнува на 1/14 май и 9/22 декември.

Кондак 1
"На Тебе, Богородителко, Избрана от всички родове Божия Майко и Царице, явила се някога на един беззаконен човек, за да го отклониш от пътя на нечестието, принасяме благодарствени песни. А Ти, имайки неизказано милосърдие, ни избави от всякакви беди и грехове, за да Ти зовем:
Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Икос 1
Ангелите и праведните души се удивиха, когато Ти си застанала пред Твоя Син и Бог и с много моления си ходатайствала за човек, постоянно пребиваващ в грехове; а ние, виждайки с очите на вярата великото Твое милосърдие, с умиление Ти се молим така:
Радвай се, защото приемаш молитвите на всички християни; радвай се, защото не отхвърляш моленията и на най-отчаяните грешници.
Радвай се, защото се застъпваш за тях пред Твоя Син; радвай се, защото им подаваш неочакваната радост на спасението.
Радвай се, защото спасяваш целия свят с Твоето ходатайство; радвай се, утоляваща всички наши печали.
Радвай се, Майко на Бога на всички, утешаваща скърбящите души; радвай се, добре устройваща нашия живот.
Радвай се, донесла избавление от греховете на всички човеци; радвай се, родила Радост за целия свят.
Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 2
Пресветата, като видя човек, който, макар и беззаконник, всеки ден с вяра и упование припадаше пред Нейната честна икона и Й принасяше Архангелското приветствие, чу славословието и на такъв грешник, та всички, виждайки Нейното Майчино милосърдие, на Небето и на земята да пеят на Бога: Алилуия.

Икос 2
Твоята любов към християнския род наистина превъзхожда човешкия разум, защото и тогава не си престанала да ходатайстваш за човека беззаконник, когато Твоят Син Ти показа язвите от гвоздеите, причинени Му от човешките грехове. Като виждаме Твоето неотстъпно ходатайство за нас, грешните, със сълзи Ти зовем:
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род, дарена ни от Бога; радвай се, наша Пътеводителко, възвеждаща ни към Небесното Отечество.
Радвай се, ограда и прибежище на верните; радвай се, помощ на всички, призоваващи Твоето свято Име.
Радвай се, защото избавяш от рова на погибелта презрените и отхвърлени от всички; радвай се, защото ги обръщаш към правия път.
Радвай се, защото разпръсваш непрестанното униние и душевния мрак; радвай се, защото подаваш нов ум и по-добър разум на изгубилите ума си от болестта.
Радвай се, защото приемаш на Своите всемогъщи ръце оставените от лекарите.
Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 3
Силата на благодатта преизобилства там, където се умножава грехът[]; и всички Ангели на Небесата се радват за един покаял се грешник[] и пеят пред Божия Престол: Алилуия.

Икос 3
Имайки Майчино милосърдие към християнския род, Ти подаваш ръка за помощ на всички прибягващи с вяра и любов към Тебе, Владичице, та всички с едно сърце и едни уста да Ти принасят такова славословие:
Радвай се, защото чрез Тебе низхожда към нас Божието благоволение; радвай се, защото чрез Тебе и ние имаме по-голямо дръзновение към Бога.
Радвай се, защото във всички наши беди и напасти принасяш усърдни молитви за нас на Твоя Син; радвай се, защото и нашите молитви правиш приятни на Бога.
Радвай се, защото прогонваш от нас невидимите врагове; радвай се, защото ни избавяш от видимите врагове.
Радвай се, защото смекчаваш сърцата на злите човеци; радвай се, защото ни запазваш от клевети, обиди и укори.
Радвай се, защото чрез Тебе се изпълняват всичките ни благи желания; радвай се, защото Твоята молитва има голяма сила пред Твоя Син и Бог.
Радвай се Ти, Която даряваш неочаквана радост на верните.

Кондак 4
Обзет от буря от греховни помисли, беззаконният човек се молеше пред Твоята честна икона и като видя Кръвта, обилно изтичаща от язвите на Предвечния Твой Син, както на Кръста, падна от страх и с ридание Ти зовеше така: “Помилуй ме, о, Майко на милосърдието, за да не надделее моята злоба над неизказаната Твоя благост и милосърдие, защото Ти си едничка Надежда и Прибежище за всички грешници; преклони се към милост, Блага Майко, и умолявай за мен Твоя Син и мой Творец, за да Му зова непрестанно: Алилуия”.