Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

АКАТИСТ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Кондак 1
Избраният и Роден от Отца преди всички векове Спасител на света и Цар на вековете се роди за нас като Младенец и ни се даде като Син. И сега, доброволно приел плът от Дева, като умно Слънце на Правдата възсия боголепно за седящите в тъмнина и смъртна сянка. Дойдете да се възрадваме, виждайки Бога в плът, заради нас повит в пелени във Витлеем. И покланяйки Му се с мъдреците и пастирите, радостно да въззовем:
Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение.
Икос 1
Ангелите, пазещи някога пред вратите на Едем дървото на живота от падналия Адам, сега от градеца Витлеем благовестят голяма радост на земнородните, която ще бъде за всички човеци: защото се роди Спасител, Който е Христос Господ, като Младенец по плът в ясли на безсловесни. Дойдете, верни, да прославим Майката на Спасителя, пребъдваща Дева и след Рождеството, и с Ангелите и пастирите да възпеем достойна песен на Родилия се от Нея в пещерата:
Слава на Тебе, Пребезначално Слово, Който си Бог и си станал човек; слава на Тебе, Боже Велики и Вечни, неотстъпил от Своето Божество и родил се от девическа утроба.
Слава на Тебе, Сине Божий и Сине на Дева, приел образ на раб; слава на Тебе, Слове Божий, Неизследими, дошъл в долината на нашето изгнание.
Слава на Тебе, пребогата Рожба на Пречистата Невеста, с Чиято слава са пълни Небесата; слава на Тебе, възсияло Слънце на Правдата, с Чиято радост се изпълва цяла земя.
Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение.
Кондак 2
Творецът и Създателят на всичко, като видя човека, когото създаде с ръцете Си да погива, се умилостиви над него, преклони небесата и слезе на земята; Царуващият на Небесата, Когото Отец ражда преди вековете, стана земен, за да обнови падналото човешко естество. Гледайки Него, Самия Бог и Човек, и ликувайки с всички небесни и земни хвалещи предивното Божие снизхождение, да Му зовем: Алилуия.
Икос 2
Като искаха да познаят великата тайна на благочестието, пастири си казаха един на друг: да отидем до Витлеем и да видим какви са тия слова, които Господ ни каза. И побързали да дойдат, намериха Мариам и Иосиф, и Младенеца в ясли и Му се поклониха, славейки и хвалейки Бога за всичко, което чуха и видяха. С тях и ние, виждайки сбъдването на тайната на нашето спасение, на Родилия се по плът от Дева като на наш Цар и Бог да принесем похвали:
Слава на Тебе, явил се от Дева по благоволение на Отца и изпълнил с радост всичко; слава на Тебе, Събезначален на Отца, възвестяващ от Отца свобода на пленените и проглеждане на слепите.
Слава на Тебе, сияние на Божеството от славата на Отца, положен в ясли за спасението на света; слава на Тебе, Който си Бог, наречен Пресладък Иисус от Ангела на Иосиф.
Слава на Тебе, Огневидни, носен победно горе от Херувимите, а долу в обятията на Пречистата Дева; слава на Тебе, Сияние на Отца, Светлина за просвета на езичниците, необзет от тъмнината.
Слава на Тебе, Агнец Божий, за Когото Предтечата проигра още в утробата на майка си; слава на Тебе, Сине на Непозналата брак Невеста, истинна радост на прамайката Ева.
Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение.
Кондак 3

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Акафист преподобному отцу Порфирию Кавсокаливиту, провидцу и чудотворцу


Кондак 1
Храбрый воин Царя сил Господа Иисуса, предивный преподобный отче Порфирий! Ты любишь нас, исцеляешь и защищаешь от всяких бед и скорбных обстояний, тепло перед Господом ходатайствуешь о даровании нам обожения. Ведая помощь твою, мы благодарно взываем:
Радуйся отче Порфирий!
Икос 1
О, добрый пастырь стада Господня! Вдали от житейских бурь вёл ты тихое и богоугодное житие. Размышляя о жизни и служении Иоанна Каливита, ты, вняв голосу пламенного своего сердца, положил и сам пройти по стопам сего святого мужа. Мы же, прославляя решимость твою, так воспеваем:
Радуйся, ко Спасению своё стадо наставляющий;
Радуйся, лютые страсти исцеляющий;
Радуйся, воздержания ревнитель;
Радуйся, невыразимого таинства обитель;
Радуйся, хранилище святыням непорочное;
Радуйся, за правду ратующим ограждение прочное;
Радуйся, образ пастырям в служении явивший;
Радуйся, преобильную Божию благодать вместивший;
Радуйся, тьму неверия светом любви разгоняющий;
Радуйся, жизнью святой Спасение возвещающий;
Радуйся, Эвбеи утешение;
Радуйся, от тяжести скорбей избавление;
Радуйся, отче Порфирий!
Кондак 2
В Кавсокаливии, следуя пути великих подвижников, ты был иноком; наказам старцев внимал, никогда не прекословя, но исполнением дела отвечая слову их веления, как слову Самого Христа, Которому и ныне непрестанно взываешь: Аллилуиа!
Икос 2
За житие твое непорочное, отче, Бог сподобил тебя Своей благодати. Ты учил побеждать греховные страсти, тебе было дано провидеть великие тайны, стяжать всеусердное внимание ко всякому, к тебе в скорбях приходящему. И мы, чувствуя отеческую заботу твою, благодарно поём:
Радуйся, сумевший Христа в своё сердце принять;
Радуйся, обретший Его благодать;
Радуйся, жилище Духа Святого;
Радуйся, соратник воинства Христова;
Радуйся, чистым оком тайны прозревавший;
Радуйся, непорочными устами Истину вещавший;
Радуйся, всю жизнь обративший в служение;
Радуйся, новое Афона украшение;
Радуйся, многие раны безмездно лечивший;
Радуйся, от многих недугов исцеливший;
Радуйся, о страждущих имевший попечение;
Радуйся очам и душам прозрение;
Радуйся, отче Порфирий!
Кондак 3
Кротость и смирение – вот оружие послушника в духовной брани. Сим оружием искусно овладев, ты одолел врага. Наградой же за победу стало твоё, преподобный отче, земное пребывание в благодати Господней. Будучи преисполнен ею, ты изливаешь её на всех, прибегающих к тебе за помощью, утешаешь, исцеляешь, обращаешь к Творцу, призывая благодарно восклицать Ему: Аллилуиа!
Икос 3
Отче, прославил тебя Господь славою Своею Небесною, но ты не забывал и о отечестве земном. В монастыре святого Харлампия, ты всё время проводил в служении, избавляя людей от страдания. Избавленные же очищенным и благодарным сердцем поют тебе:
Радуйся, отечества земного прославление;
Радуйся, усердный делатель молитвенного бдения;
Радуйся, река чудес излиянная Богом;
Радуйся, глубина тишины, умирение тревогам;
Радуйся, миру себя не связавший;
Радуйся, ангельскую жизнь на земле стяжавший;
Радуйся, к покаянию возвращавший Христовых овец;
Радуйся, смягчивший горечь многих сердец;
Радуйся, всегда входивший через тесные врата;
Радуйся, ныне в лике ангельском для Господа поют твои уста;
Радуйся, возвращавший здравие телесное;
Радуйся, возвещавший Царствие Небесное;
Радуйся, отче Порфирий!
Кондак 4
Смиренно внимая Божественному промыслу, ты прибыл в Афины, пасти Христовых овец. Здесь, с неутомимым горением Церкви служа, ты многих людей, искавших помощи, опоры и надежды, наставил на истинный путь, побудил непрестанно взывать Богу: Аллилуиа!
Икос 4

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

АКАТИСТ НА СВ. АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ

Кондак 1

С песни да възхвалим първозванния Апостол Христов, проповедника на Светото Евангелие, боговдъхновения просветител на езичниците, стоящ на върха на хълма, където неговата десница въздигна Кръст и към него, като пръв последовател на Църквата, показващ след себе си пътя към Христа, с умиление да въззовем:  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Икос 1
На Агнеца Христос, вземащ греха на света, ангел благовестник си бил, Апостоле Андрее,  и с Него во веки пребиваваш на Небесата, погледни и оттам на пението, което ти принасяме в твоя храм, и както си богат с Божията благодат, дай ни с благи думи, да въззовем към тебе:  Радвай се, утринна звезда, възсияла към нас от град Витсаида;  радвай се, равночестни брате на върховния Петър; Радвай се, учениче на великия Христов Предтеча;  радвай се, пръв от останалите Апостол призван към Апостолско служение от Самия Господ; Радвай се, защото и другите с радост си призовал: "Елате, намерихме желания Месия";  радвай се, и нас привеждащ ни към Него.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 2
"Учителю, къде живееш?" - попитал си Андрее, Спасителя на нашите души, и пребивавайки с Него един ден, възлюбил си за всички дни на живота си намерения от тебе Месия и твоя по-голям брат си привел към Него. И нас, като твои по-малки братя, не преставащ да привличаш към Него, та и ние, следвайки твоите стъпки, да възпеем Бога: Алилуя.

Икос 2
Като видя в тебе, свети Андрее, пламъка на вярата и любовта, Господ те намери на Генисаретското езеро, като рибар хвърлящ заедно с брат си, мрежи в дълбините, и ви каза: "Вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци", Ти веднага го последва и с боговдъхновено слово като с мрежа уловил си човеци за Христа, и ние, уловени от тебе в спасението, ти възгласяме:  Радвай се, ти, който от Самия господ се научи на духовен лов;  радвай се, ти, който в същото това езеро, връхлетян от буря с останалите Апостоли,  с вяра си се спасил в Господа, запрещаващ на ветровете и морето. Радвай се, придобил голяма вяра, когато си видял пречудното насищане на пет хиляди души с пет хляба: радвай се, приел от Господа да изцеляваш всеки недъг и всяка болест.  Радвай се, ти, който като глас от небето бе чут от елините, видяли Христос чрез тебе;  радвай се, ти, комуто на Елеонската планина бе открито какво има да стане при свършека на света.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак З
Като верен Христов приятел си се насладил на Господните странствания и на Безсмъртната трапеза на планината Сион, заедно с останалите Апостоли, съзрял си Господа и Бога твой, от Него си приел и Дух Свети, да свързваш и развързваш греховете на хората. И пак в същата горница Сионска се изля върху тебе обещания Дух във вид на огнени езици. И се удивиха всички народи, на чиито езици възвести Божието величие, пеейки: Алилуя.

Икос З
Приел от Господа заповед да проповядваш Евангелието на всички твари, много градове и страни си обиколил, Апостоле Андрее, призовавайки хората към познание на Истинния Бог  и кръщавайки ги в Името на Отца и Сина и Светия Дух; с тях и ние се сподобихме с благодатта на кръщението. Затова благодарствено те възпяваме:  Радвай се, верни възвестителю на Христовите чудеса; радвай се, гръмогласни проповедниче на Светото Евангелие.  Радвай се, съкрушителю на идолското служение;  радвай се, насадителю на истинското благочестие. Радвай се, защото по твоето слово хората се възраждат от вода и Дух;  радвай се, защото верните на тебе се причащават от Безсмъртната трапеза. Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 4
Сила Божия те осени,Апостоле Първозванни, да благовестиш силата и славата на Сина Божий и да утвърждаваш всички да вярват в Светата Троица. С това и нас, които се покланяме на Единия в Три Лица Бог, на плодородните пасбища на вярата Христова опази, та винаги, освещавани от. благодатта на Светия Дух, велегласно да ти пеем: Алилуя.

Икос 4

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

АКАТИСТ НА СВЕТИЯ НАШ ОТЕЦ КЛИМЕНТ, АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ

Кондак 1.
Всепобедният военачалник на светлите безплътни сили те проводи, светителю отче Клименте, да прогониш бесовския мрак от българската земя. Затова ние, твоите чеда, просветени чрез словото ти, празнуваме твоята пресветла памет, възпявайки те с тая песен:
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Икос 1.
Ти си ангелът на Охридската църква, светителю отче Клименте, получил ангелската просвета от първоучителите на славянския род. Сам ти просвети и нашите сърца, за да ти пеем достойно тази хвалебна песен:
Радвай се, от Бога даруван сине на своите родители!
Радвай се, от Бога предизбран Христов свидетелю!
Радвай се, ти, който от майчиното мляко си възпитан в благочестие!
Радвай се, ти, който от детство си придобил правия дух Божи!
Радвай се, ти, който от младини си отправил взор към небето!
Радвай се, ти, който от първо дихание си възлюбил Бога!
Радвай се, ти, който се възнасяш с молитвите си към Бога!
Радвай се, ти, който се храниш с благоуханието на целомъдрието!
Радвай се, ти, който си роден за просвещение на българския род!
Радвай се, ти, който си възприел правата вяра от светите Методий и Кирил!
Радвай се, ти, който от тях премъдро си утвърден в православието!
Радвай се, неуморни радетелю за Христовото благовестие!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 2.
Виждайки след смъртта на свети Методий лютото гонение от папските духовници срещу учениците Методиеви, ти, светителю отче Клименте, изпита тежка скръб, но ти не потърси спасение от другаде, а възложи цялата си надежда на Бога, и дойде в нашата славянобългарска страна, пеейки с твърда вяра: Алилуия!

Икос 2.
Помрачен от латинската ерес, княз Светополк те хвърли в тъмница заедно с твоите съратници, светителю отче Клименте, и след тежки мъки те прогони към бреговете на Дунава. Ние те възпяваме като непоколебим изповедник на православието с тази похвална песен:
Радвай се, ти, който мъжествено встъпи в бран със злите латинци!
Радвай се, ти, който претърпя от тях люто гонение!
Радвай се, ти, който показа апостолска ревност!
Радвай се ти, който пренебрегна всичко заради благочестието!
Радвай се, ти, който не се убоя от жестоките мъки за православието!
Радвай се, ти, който предаде себе си на апостолска нищета заради Бога!
Радвай се, блюстителю на заповедите Господни!
Радвай се, изпълнителю на заветите на твоите наставници!
Радвай се, велегласни проповедниче на Евангелието сред славяните!
Радвай се, строги пазителю на чистотата на православието!
Радвай се, прекрасни храме на Светия Дух!
Радвай се, дързновени изобличителю на триезичното заслепление!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 3.
Сила Божия те напътстваше, светителю отче Клименте, да се отправиш заедно със своите събратя Наум и Ангеларий в богохранима България, където ти с твърда надежда начена да разпространяваш евангелската проповед на славянобългарски език, благодарствено възклицавайки: Алилуия!

Икос 3.
Дух Божий те отведе заедно с твоите съпътници в дома на боголюбив българин, светителю отче Клименте, комуто ти с молитва възкреси внезапно починалия обичан син. И ние, като се удивляваме на пребъдващата у тебе равноапостолна сила Божия, благоговейно ти пеем:
Радвай се, ти, който изтърпя негодуванието на скръбния баща!
Радвай се, ти, който след възкресението на мъртвия получи изобилните му благодарения!
Радвай се, ти, който с това спечели топла любов!
Радвай се, ти, който с това посрами лукавия!
Радвай се, ти, който с любовта си привлече всички към себе си!
Радвай се, ти, който в името на Христа успяваш всичко да направиш!
Радвай се, извършителю на велико чудо!
Радвай се, възкресителю на починалия момък!
Радвай се, ти, който със смирението си покри чудотворението!
Радвай се, ти, който с чудотворението обърна всички към Бога!
Радвай се, ти, който чрез благодатта на Бога си получил укрепление!
Радвай се, ти, който носиш в сърцето си дух на умиление!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Акатист на Въведение на Пресвета Богородица в храма

Кондак 1


На избраната от Предвечния Цар Богоотроковица Мария, Царица на Ангели и човеци, въведена някога в храма Господен в Светая Светих, за да обручи Своето девство с Небесния Жених и да се възпитава в Божието Жилище, усърдно принасяме достойно поклонение. А Ти като наша всемогъща Застъпница ни избави от всякакви беди и скърби, та с любов и умиление да Ти зовем:
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Икос 1

Архангелските и Ангелските ликове се стекоха от небесните висоти, за да видят Твоето преславно въведение в храма Господен, о, Богомайко, и заедно със земния лик от чисти деви, невидимият лик на безплътните умове вървеше с веселие, придружавайки Тебе, Пречиста Дево, и обкръжавайки Те по Божие повеление като избран съсъд на Бога и служейки Ти като на своя Господарка. И макар и да не виждаха тайните на Твоята сила, Те виждаха неизказано изпълнена с небесна чистота и гледайки всичко, което ставаше с Тебе, се ужасяваха и със страх Ти пееха така:
Радвай се, обрадована Дево, защото ще бъдеш Майка на Царя; радвай се, предпочетена пред всички Царице, защото ще живееш в Царевия храм.
Радвай се, избрана и превъзнесена Дъщеря на Бог-Отец; радвай се, отвека предизбрана за Майка на Бог-Син.
Радвай се, непознала брак, Невесто на Бог Дух Всесвети; радвай се, всежелана Владичице на всички видими и невидими твари.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 2

Като видяха Твоите праведни родители, Пресвета Дево, че се изпълниха три години от Твоето рождество, пожелаха да изпълнят на дело своето обещание, което бяха изрекли с устата си, и да Те принесат в дар на Бога. Затова събраха в Назарет всички свои сродници от царски и архиерейски род и много свещеници, поканиха и лик чисти деви, за да Те придружават със запалени свещи, както бе казано в Писанието: след Нея водят при Тебе девици, Нейни дружки, довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог[1]. И всички, събрани заедно, се помолиха за Теб на Бога и Му възпяха: Алилуия.

Икос 2

Откривайки Небесния разум, Богоотроковице, Ти си благоволила да застанеш в храма пред Небесния Цар не в бедни дрехи: затова си била облечена в голяма слава и красота, за да се изпълни над Теб предреченото от Твоя праотец Давид: Застана Царица Теб отдясно, облечена в позлатени дрехи и преизпъстрена[2]. А когато си била преукрасена като Божия Невеста и всичко се устрои достойно за Твоето всечестно въведение, Твоите родители Те поведоха като тригодишна Агница в Иерусалим и Ти пееха така:
Радвай се, богато облечена в златните ресни на девството и чистотата; радвай се, преукрасена с небесна красота.
Радвай се, Дъще на Царя, имаща вътре в Себе Си цялата слава на девството; радвай се, Невесто Божия, отиваща да застанеш отдясно на Небесния Жених.
Радвай се, одушевен Божий Кивоте, извършващ Своето шествие между девици с тимпани; радвай се, пречист Храм на Спасителя, насочващ Своя път към законния храм.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 3

Παράκλησις Ἁγίου ΙΩΣΗΦ τοῦ Μνήστορος, μ. Μελάνης


καί δευτερευόντως εἰς τούς συνωνυμοῦντας αὐτῷ Ἁγίους[1]

Ποίημα Μελάνης Μοναχῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρα Μεγαλοπόλεως

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ ρνβ’ (142) Ψαλμός καί τό Θεός Κύριος μετά τῶν στίχων αὐτοῦ· εἶτα τά Τροπάρια. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῷ τῇ Παρθένῳ μνηστευθέντι ἀσπίλως, ἵνα φυλάσσῃ τόν Αὐτῆς θεῖον Τόκον, τῷ μυστιπόλῳ Μνήστορι σεμνῷ Ἰωσήφ, κράξωμεν προσψαύοντες τάς αὐτοῦ θείας χεῖρας, αἵ ἐνηγκαλίσαντο τόν Θεόν βρεφωθέντα, παντός κινδύνου λύπης καί φθορᾶς, τούς σέ καλοῦντας ἀπάλλαξον, Ἅγιε.[2]
Δόξα. Τό  αὐτό.
Καί νῦν. Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσωμεν ποτε, Θεοτόκε…

Ὁ Ν’ Ψαλμός.
Εἶτα ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς:  ΘΕΙΕ ΜΝΗΣΤΩΡ ΦΥΛΑΤΤΕ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΜΝΗΣΤΡΑ.
Ὠδή α’. Ἦχος πλ. δ’. Ὑγράν διοδεύσας.
Θεοῦ σαρκωθέντος ἐπί τῆς γῆς, πατήρ ὡνομάσθης Ἰωσήφ οἰκονομικῶς, διό τούς υἱούς Θεοῦ γενέσθαι, ἐπιποθοῦντας ἀξίωσον Ἅγιε.
Ἐκάλεσας Πάτερ τόν Ἰωσήφ, ὅς τῆς Αἰγυπτίας μοχθηρίαν διαφυγών, ἐκλήθη ἀξίως σιτοδότης, ἵνα ἡμᾶς θείου Ἄρτου ἐμπλήσητε.
Ἰσχύν μοι παράσχου ὦ Ἰωσήφ, ἐξ ὅλης ψυχῆς μου διανοίας καί βιοτῆς, Χριστόν τόν Σωτῆρα καί Νυμφίον, καθυπουργεῖν καί λατρεύειν καί γεύεσθαι.
Θεοτοκίον.
Ἐπίβλεψον πάσαις Μῆτερ Ἁγνή, ψυχαῖς μονοτρόπων, λατρευόντων τόν Ἰωσήφ, ὅς Μνήστωρ καί φύλαξ ἀνεδείχθη, Σῆς παρθενίας Παρθένων ἡ πρόμαχος.

Ὠδή γ’. Οὐρανίας ἁψίδος.
Μεσιτείας ἁγίας τῆς σῆς τυχεῖν δέομαι, πρός τόν Ἐλεήμονα πάντη Θεόν καί Κύριον, Ὅν προσεκύνησας, μετά Ποιμένων καί Μάγων, βρέφος ἐπωλένιον Χριστόν ὁρώμενος.
Νάρδῳ σμύρνῃ ἀλόῃ ὁ Ἰωσήφ ἔδησε, λίαν εὐσχημόνως τό σῶμα τοῦ Παντευχνήμονος, τό ὑπό Μνήστορος, ἐντυλιχθέν ἐν σπαργάνοις, ὅθεν καί πλουτίζουσιν ἡμᾶς ἐν χάρισιν.
Ἡμαρτηκότα με δέξαι, ὦ Ἰωσήφ Ἅγιε, ἐκ χαμαιζηλίας τοῦ κόσμου ἐπαναστρέφοντα, καί βίον κρείτονα, ἀξίωσον με ἀνύειν, τόν πενθίμου Σχήματος τρίβους βαδίζοντα.
Θεοτοκίον.
Σωτηρίαν παράσχου, ἡ Ἰησοῦν τέξασα, πᾶσιν ἐκζητοῦσι Παρθένε πταισμάτων ἄφεσιν, καί ἀπολύτρωσιν, ἐκ τῶν δεινῶν καί κινδύνων, ἅ βίος ἐφάμαρτος ἡμῖν ἐπέφερεν.

Акатист на светите равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методий

Кондак 1

Избрани от Отца на светлините, от Неговия Божествен Син – Иисуса Христа, нашия Господ на славата и от Светия Дух на истината – Единия Бог в Троица Пребезначална и Вседействена, богомъдри Кириле и Методие! Като озарили славянските народи със светлината на Евангелието, като прославили истинската Христова вяра и потъпкали заблудата на всяко суеверие и зла ерес, ние, вашите молители ви принасяме това благодарствено и хвалебно пение. Така изпросвайки вашето топло застъпничество пред Всевишния за нашия народ и Православна Църква, с любов ви зовем: Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Икос 1

Като два Ангела – Благовестители на славянските народи ви яви Пратеникът и Първосвещеникът на нашето вероизповедание – Иисус Христос, блажени и преблажени Кириле и Методие, та оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот (Тит 3:7), и така, озарени от светлината на вашето учение, със сърце и уста да ви зовем: Радвайте се, единонравни на апостолите; радвайте се, учители на славянските страни.
Радвайте се, нови Петре и Павле, първовърховни апостоли на славяните; радвайте се, свети евангелисти на българския народ. Радвайте се, мироносци, Христово благоухание на Църквата; радвайте се, живителен дъх за живот за онези, които се спасяват. Радвайте се, наши просветители, открили ни извора на богопознанието; радвайте се, Божии приятели и духовни бащи на много народи.
Радвайте се, извели човеците не от водно море, а от многомрачното море на дявола: радвайте се, потопили не египетския фараон, а духовния фараон – сатаната,унищожавайки всичката му сила.
Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 2

Виждайки насъне събрани заедно всички девойки от твоя град, избрал си за своя нетленна невяста София, тоест Божията Премъдрост, Кириле всехвални – девойка със светнало лице и богато украсена със златни мъниста – евангелските добродетели, с бисери – Господните повеления и Господнята заповед, и така на премъдрия Соломон си се уподобил. А ние, твоите почитатели, като ти се молим да ни даруваш разум за разпознаване духа на истината от духа на заблудата, пеем на дивно възвеличилия те Господ: Алилуия!

Икос 2

Божествен разум и мъдрост, която иде отгоре, мъдрост, пълна с милосърдие и добри дела те осениха Методие, избран Божий съсъде, когато замени мрачните земни дела с небесни мисли и напускайки земната слава, отиде в Олимп, където живееха свети отци, подстрига се за монах и заживя в строг пост и непрестанна молитва. Помогни и на нас, живеещите по плът, да послужим Богу с обновен дух, така както си Му служил ти, та с умиление да ти зовем: Радвай се, заменил пустинята на суетния свят с оазиса на непрестанното богосъзерцание; радвай се, оставил отечество и дом, за да придобиеш небесното гражданство. Радвай се, отхвърлил човешката слава като мръсна дрипа; радвай се, облечен в чистия и светъл висон на Божиите светии. Радвай се, съсипал нападките на изкусителя – дявол; радвай се, винаги виждал пред себе си Господа.
Радвай се, нови пророче, който си съзерзавал бъдното като сегашно; радвай се, виделина за слепите и славни целителю на болните.
Радвай се, блажени, укрепил нозете си върху камъка на вярата; радвайте се, Кириле и Методие, нахранили славянските народи не с манна, а със самото Тяло на Христа Господа. Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 3

Със силата на Всевишния, богоблажени Методие, поразихте заедно с твоя брат Кирил нечестивата вяра на хазарските иудеи, отричащи Троичността на единия Бог и Божественото достойнство на Сина Божий – Иисуса Христа, О, поразяваща сила на молитвата, излизаща от твоите уста и сърце! О, дивна победа на Словото, изказано от твоя брат, вдъхновен богослов и философ! А ние, радвайки се на тази ваша победа, с веселие зовем: Алилуия!

Икос 3

Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

БЛАГОДАРСТВЕН АКАТИСТ " СЛАВА БОГУ ЗА ВСИЧКО "

Митрополит Трифон Туркестанов
Кондак 1
Нетленни Царю на вековете, държащ в десницата Си всички пътища на човешкия живот със силата на спасителния Твой промисъл. Благодарим Ти за всички знайни и съкровени Твои благодеяния, за земния живот и за небесните радости на Твоето бъдещо царство. Дарявай и занапред Твоите милости на нас, пеещите: Слава на Тебе, Боже, во веки.
Икос 1
Аз се родих слабо и безпомощно дете в света, но Твоят Ангел разпростираше светли криле и пазеше люлката ми. Оттогава Твоята любов сияе над всички мои пътища и чудно ме води към светлината на вечността. Славно са явени щедрите дарове на Твоя Промисъл от първия ми ден и до днес. Благодаря и зова с всички познали Те.
Слава на Тебе, призовалия ме към живота;
Слава на Тебе, явилия ми красотата на вселената;
Слава на Тебе, разтворилия пред мен небето и земята
като вечна книга на мъдростта;
Слава на Твоята вечност сред временния свят;
Слава на Тебе за тайните и явни Твои милости;
Слава на Тебе за всяка моя скръбна въздишка;
Слава на Тебе за всяка стъпка на живота, за всеки миг радост;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 2
Господи, колко е хубаво на гости у Тебе: благоуханен вятър, планини, достигащи небето, води като безкрайни огледала, отразяващи златото на лъчите и лекотата на облаците. Цялата природа тайнствено шепти, цялата е пълна с ласки и птиците и животните носят печата на Твоята любов. Благословена е майката земя с нейната бързопрехождаща красота, пробуждаща скръб по вечното отечество, където в нетленна красота звучи: Алилуя!
Икос 2
Ти ме въведе в този живот като в очарователен рай. Ние видяхме небето като дълбока синя чаша, в чиито лазур звънят птичи песни, слушахме умиротворяващия шум на лесовете и сладкозвучната музика на водите, хранехме се с благоуханните и сладки плодове и с ароматен мед. Хубаво е при теб на земята, радостно е на гости у Тебе.
Слава на Тебе за празника на живота;
Слава на Тебе за благоуханието на момини сълзи и рози;
Слава на Тебе за разнообразието на цветя и плодове;
Слава на Тебе за бисерното сияние на утринната роса;
Слава на Тебе за усмивката на светлото пробуждане;
Слава на Тебе за земния живот, предвестник на небесния;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 3
Чрез силата на Светия Дух е уханието на всяко цвете, тихия полъх на аромата, нежността на окраската, красотата на Великото в малкото. Хвала и чест на животворящия Бог, разпростиращ поляните, като разцъфнал килим, увенчаващ полята със златото на класовете и с лазура на полските треви, а душата – с радостта на съзерцанието. Веселете се и му пейте: Алилуя!
Икос 3
Колко си прекрасен в тържеството на пролетта. Когато възкръсва цялото създание и на хиляди гласове зове към Тебе: Ти си източникът на живота, Ти си победителят на смъртта.
Сред лунна светлина и песен на славеи долините стоят в своите белоснежни сватбени премени. Цялата земя е Твоя невеста, тя очаква нетленния жених. Ако Ти и тревата обличаш така, то как ли ще преобразиш нас в бъдещиявек на възкресението, как ли ще се просвветят нашите тела, как ли ще засияят нашите души!
Слава на Тебе, извелия от тъмнотата на земята разнообразни цветове, вкус и аромат;
Слава на Тебе за радушието и ласките на цялата природа;
Слава на Тебе за това, че си ни обградил с хиляди Твои създания;
Слава на Тебе за дълбината на Твоя разум, отпечатана в целия свят;
Слава на Тебе, благоговейно целувам следите на Твоите незрими стъпки;
Слава на Тебе, запалилия напред ярката светлина на вечния живот;
Слава на Тебе, за надеждата за безсмъртна, идеална, нетленна красота;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 4
Как услаждаш мислите за Теб, колко е животворно Твоето слово, по-мека от елей и по-сладка от мед е беседата с Тебе. Окриля и оживява молитвата към Тебе; с какъв трепет се изпълва тогава сърцето и колко величава и разумна става тогава природата и целия живот! Където те няма Теб – там е пустота. Където си Ти – там е богатството на душата, там като жив поток се излива песен: Алилуя!
Икос 4
Когато на земята се спуска залезът, когато се възцарява покоят на вечния сън и тишината на угасващия ден, аз виждам Твоя чертог като огнена палата в сияйните куполи на облаците. Огън и пурпур, злато и лазур пророчески говорят за неизречената красота на Твоите селения и тържествено заявяват: да идем при Отца!
Слава на Тебе, в тихия вечерен час;
Слава на Тебе, изливащия над света велик покой;
Слава на Тебе за прощалния лъч на залязващото слънце;
Слава на Тебе за отдиха на благодатния сън;
Слава на Тебе за Твоята благост в мрака, когато е далече целия свят;
Слава на Тебе за умилените молитви на затрогнатата душа;
Слава на Тебе за обещаното пробуждане за радостта
на вечния незалязващ ден;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 5
Не са страшни житейските бури за този, в чието сърце сияе светлината на Твоя огън. Наоколо – скръб и тъма, ужас и виене на вятъра. А в душата – тишина и светлина. Това е Христос!
Икос 5
Виждам Твоето небе, сияещо със звезди. Колко си богат, колко светлина има у Тебе! С лъчите на далечните светила към мене гледа вечността, аз съм толкова малък и нищожен, но с мене е Господ. Неговата любяща десница ме пази.
Слава на Тебе за непрестанните грижи за мене;
Слава на Тебе за промислителните срещи с хората;
Слава на Тебе за любовта на близките, за предаността на приятелите;
Слава на Тебе за кротостта на животните, които ми служат;
Слава на Тебе за светлите минути на моя живот;
Слава на Тебе за чистите радости на сърцето;
Слава на Тебе за щастието да живея, да се движа и да съзерцавам;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 6
Колко си велик и близък в мощното движение на бурята, колко е видна Твоята велика ръка в изблика на ослепителната мълния, дивно е Твоето величие. Глас Господен над полята и над шума на лесовете, глас Господен в тътена на гръмотевици и дъждове, глас Господен над многото води. Хвала на Тебе в грохота на огнедишащите планини.Ти разтърсваш земята като дреха. Ти вдигаш до небесата морските вълни. Хвала на смиряващия човешката гордост, на изтръгващия покаен вопъл: Алилуя!
Икос 6
Както мълния, когато освети царско пиршество и след нея огънят на светилниците изглежда жалък, така ти внезапно проблесна в душата ми по време на най-силните радости в моя живот. И след Твоята мълниеносна светлина колко безцветни, тъмни и призначни се оказаха те. Душата се затече след Тебе.
Слава на Тебе, край и предел на най-високата човешка мечта;
Слава на Тебе за нашата неутолима жажда за богообщение;
Слава на Тебе, вдъхналия в нас неудовлетвореност от земното;
Слава на Тебе, облеклия ни в Твоите най-тънки лъчи;
Слава на Тебе, съкрушилия властта на тъмните духове, обреклия на унищожение всяко зло;
Слава на Тебе за Твоите откровения, за щастието да те чувстваме и да живеем с Тебе;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 7
В дивното съчетание на звуците се чува Твоят зов. Ти ни откриваш предверието на идващия рай и мелодичността на песнопенията в хармоничните тонове, във висотата на музикалните съзвучия, в блясъка на творчеството. Всичко истински прекрасно с могъщ призив отнася душата към Тебе, заставя я възторжено да пее: Алилуя!
Икос 7
С напътствието на Светия дух, Ти озаряваш мисълта на художниците, поетите, на гениите на науката. Със силата на Свръхсъзнанието те пророчески постигат Твоите закони, разкриват ни безданата на Твоята творческа премъдрост. Техните дела неволно говорят за Тебе; о, колко си велик в Своите съзидания, колко си велик в човека.
Слава на Тебе, явилия непостижима сила в законите на вселената;
Слава на Тебе, цялата природа е пълна със законите на Твоето битие;
Слава на Тебе за всичко открито на нас, по твоята благост;
Слава на Тебе за гениалността на човешкия ум;
Слава на Тебе за животвирящата сила на труда;
Слава на Тебе за огнените езици на вдъхновението;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 8
Колко близък си в дни на болест, Ти Сам се накланяш над техния страдалчески одър и сърцето беседва с Тебе. Ти озаряваш душата с мир във времето на тежки скърби и страдания, Ти изпращаш неочаквана помощ. Ти утешаваш, Ти си любов, изпитваща и спасяваща, на Тебе пеем песен: Алилуя!
Икос 8
Когато в детството си за първи път съзнателно Те призовах, Ти изпълни моята молитва и благоговеен покой изпълни душата ми. Тогава разбрах, че Ти си благ и че са блажени прибягващите към Тебе. Започнах да призовавам отново и отново и днес зова:
Слава на Тебе, насищащия с блага моите желания;
Слава на Тебе, бдящия над мене ден и нощ;
Слава на Тебе, изцеляващия скърбите и загубите
с целителното лечение на времето;
Слава на Тебе, с Тебе няма безнадеждни загуби,
Ти даряваш на всики вечен живот;
Слава на Тебе, надарилия с безсмъртие всичко добро и високо,
Ти си обещал желателната среща с покойните;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 9
Защо цялата природа тайнствено се усмихва в дните на празниците? От какво тогава в сърцето се разлива дивна мекота, несравнима с нищо земно, и самият въздух в олтара и храма става светлоносен? Това е полъх на Твоята благодат, това е отблясък от Таворската светлина; тогава небето и земята хвалебно пеят: Алилуя!
Икос 9
Когато Ти ме вдъхновяваше да служа на ближния и озаряваше душата ми със смирение, един от безчислените Твои лъчи падаше в сърцето ми и то ставаше светлоносно, като желязото в огъня. Аз виждах Твоя тайнствен неуловим Лик.
Слава на Тебе, Преобразилия нашия живот с добри дела;
Слава на Тебе, Запечаталия неизказана сладост във всяка Твоя заповед;
Слава на Тебе, явно пребиваващия там, където благоухае милосърдието;
Слава на Тебе, изпращащия ни неудачи и скърби, за да бъдем отзивчиви
към страданията на другите;
Слава на Тебе, положилия велика награда в самоценността на доброто;
Слава на Тебе, приемащия високия порив;
Слава на Тебе, възвисилия любовта по-високо от всичко земно и небесно;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 10
Не може да се възстанови разбитото на прах, но Ти възстановяваш тези, у които съвестта е изтлела, но Ти възвръщаш предишната красота на душите, които безнадеждно с я загубили. С Тебе няма нищо непоправимо. Ти целият си любов. Ти си Творец и Вдъхновител. Тебе хвалим с песен: Алилуя!
Икос 10
Боже мой, Ти знаеш отпадането на гордия ангел денница. Спаси ме със силата на благодатта, не ми давай да отпадна от Тебе, не ми давай да се усъмнявам в Тебе. Изостри моя слух, да мога през всички мигове на моя живот да слушам Твоя тайнствен глас и да зова към Тебе, вездесъщия:
Слава на Тебе за промислителното стечение на обстоятелствата;
Слава на Тебе за благодатните предчувствия;
Слава на Тебе за откровенията насън и наяве;
Слава на Тебе, разрушаващия нашите безполезни замисли;
Слава на Тебе, отрезвяващия ни чрез страдания
от опиянението на страстите;
Слава на Тебе, спасително смиряващия гордостта на сърцето;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 11
През ледената мрежа на вековете чувствам топло Твоето Божествено дихание, чувам струящата кръв. Ти вече си близо, част от времената е отминала. Аз виждам Твоя Кръст – той е заради мен. Моят дух е в праха пред Кръста: тук е тържеството на любовта и спасението, тук не замлъква навеки хвалата: Алилуя!
Икос 11
Блажен е, който вкуси вечерята в Твоето Царство, но Ти още на земята си ме приобщил към това блаженство. Колко пъти си простирал към мен с Божествената десница Твоето тяло и Кръв и аз, многогрешният, съм приемал тази светиня и съм чувствал Твоята любов, неизказана, свръхестествена.
Слава на Тебе за непостижимата живителна сила на благодатта;
Слава на Тебе, въздигналия Твоята църква като тихо пристанище на
измъчения свят;
Слава на Тебе, възраждащия ни с животворящите води на кръщението;
Слава на Тебе, Ти възвръщаш на каещите се чистотата
на непорочните лилии;
Слава на Тебе, непресъхваща бездна от опрощение;
Слава на Тебе, за чашата на живота, за хляба на вечната радост;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 12
Виждах много пъти отражението на Твоята слава върху лицата на починали. С каква неземна красота и радост светеха те, колко въздушни, безплътни бяха техните черти, това беше тържество на достигнатото щастие и покой, чрез мълчание те зовяха към Теб. В часа на моята кончина просвети и моята душа, зовяща: Алилуя!
Икос 12
Каква е моята похвала пред Теб! Аз не съм чувал пението на херувимите, това е жребий на високите души, но зная как Те хвали природата. Съзерцавал съм през зимата как в лунното безмълвие цялата земя тихо се моли на Теб, облечена в бяла риза, сияеща със снежни бисери. Виждал съм как се радва за Тебе слънцето и птичи хорове възпяват Твоята слава. Чувал съм как тайнствено шуми лесът за Тебе, как пеят веровете, ромолят водите, как проповядват за Тебе хоровете на светилата със своето стройна движение в безконечното пространство. Какво е моята похвала! Природата е послушна, а аз – не, докато живея виждам Твоята любов, искам да благодаря, да се моля и зова:
Слава на Тебе, Който ни показа светлината;
Слава на Тебе, възлюбилия ни с любов дълбока, неизмерима, божествена;
Слава на Тебе, осеняващия ни със светлина чрез
сонмовете ангели и светии;
Слава на Тебе, всесвети Отче, призоваващ ни в Твоето Царство;
Слава на Тебе, Свети Душе, животворящи, слънце на бъдещия век;
Слава на Тебе за всичко, Троице Божествена, всеблага;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 13
О, всеблага и животворяща Троице, приеми благодарение за всички Твои милости и ни покажи достойни за Твоите благодеяния, та умножи дадените ни таланти, да влезем във вечната радост на нашия Господ с победна хвала: Алилуя! Алилуя! Алилуя!
(Този кондак се чете 3 пъти, след това се чете икос 1 и кондак 1).
Акатистът е сравнително нов и поради това не е включен в Акатистника. Издaден е на български от монашеското братство от Зографския манастир в Света Гора, 2003 година

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ИКОНА "РАДОСТ НА ВСИЧКИ СКЪРБЯЩИ"

Кондак 1
На Тебе, Поборнице Воеводо, след като се избавихме от вечна смърт по благодатта на родения от Тебе Христос наш Бог и по Твоето майчино ходатайство пред Него, ние, Твоите раби, пеем победни и благодарствени песни. А Ти, като имаш непобедима сила, ни избави от всякакви беди и скърби, за да Ти зовем:
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Икос 1
Първият Ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: “Радвай се!”, възвестявайки чрез Божественото Христово въплъщение Радостта, Която ще се роди от Нея за целия свят, погиващ в скърби. А ние, обременени от грехове, като получихме надежда за спасение в Тебе, умилено Ти зовем:
Радвай се, Божие благоволение към грешните; радвай се, крепка Застъпнице за каещите се пред Господа Бога.
Радвай се, призоваване на падналия Адам; радвай се, избавление на Ева от сълзи.
Радвай се, защото отнемаш греховната сквернота; радвай се, баня, която умива съвестта.
Радвай се, родила Избавителя, даром очистващ нашите беззакония; радвай се, пречудно примирение на всички с Бога.
Радвай се, мост, превеждащ ни от смърт към живот; радвай се, спасила света от греховния потоп.
Радвай се, небесна Лествице, по Която Господ слезе при нас; радвай се, причина за обожението на всички.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 2
Като виждаме извора на чудеса, подавани от Твоята света икона, блага Богородителко, защото Ти си блага помощница на молещите се, застъпница за обидените, надежда за безнадеждните, утешение на печалните, хранителка на гладните, одежда на голите, целомъдрие на девствените, наставница на странстващите, помощ за отрудените, проглеждане на слепите, чуване на глухите, изцеление на болните, ние благодарствено зовем за Теб към Бога: Алилуия.


Икос 2
В недоумение от постигащите ни люти скърби ние прибягваме към Тебе, о, Майко и Дево, и просим утешение. А Ти, като блага, научи ни в тях да виждаме милосърдния промисъл на Твоя благ Син за спасението на нашите души и за очистване на много съгрешения, за да Ти зовем радостно:
Радвай се, тихо пристанище на обуреваемите; радвай се, крепко утвърждаване на съмняващите се.
Радвай се, едничка Майко на милосърдието; радвай се, бърза помощнице в беди и напасти.
Радвай се, очистваща със скърби нашите грехове; радвай се, лекуваща с печали нашите душевни немощи.
Радвай се, защото ни учиш да презираме суетните радости на този свят; радвай се, защото въздигаш ума ни от земята към небето.
Радвай се, защото ни привличаш от земната любов към небесната Божия любов; радвай се, утешение в нашите страдания и подателка на благодатен живот.
Радвай се, обещание за вечни блага; радвай се, ходатайко за вечна радост.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 3
Укрепи ме със сила свише, блага Владичице, изнемогналия телом и духом, и ме удостой с Твоето посещение и промисъл, като прогонваш мрака на скръбта и унинието, та спасяван от Тебе, непрестанно да зова към Бога: Алилуия.


Икос 3
Имайки неизказано богатство от милосърдие, Ти простираш ръка за помощ на всички скърбящи, лекуваш недъзите, изцеляваш страстите. Не презирай и мен, блага Владичице, който лежа на одъра на моята немощ и Ти зова:
Радвай се, многоценно съкровище на милост; радвай се, едничка надежда на отчаяните.
Радвай се, здраве на моето тяло; радвай се, спасение на моята душа.
Радвай се, крепка опора на немощните; радвай се, застъпнице и подкрепа на изнемогващите.
Радвай се, защото скоро утоляваш Божия гняв с Твоето моление; радвай се, защото скоро умиряваш нашите страсти със силата на Твоите молитви.
Радвай се, защото даваш на слепите да виждат и на глухите да чуват; радвай се, защото даряваш на хромите да ходят и на немите да говорят.
Радвай се, благонадеждно посещение на болните; радвай се, защото чрез Теб според вярата се подават благодатни изцеления на всички немощни.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 4
Бурята на много беди и напасти ме връхлита и силно изнемогвам от вълнението: а Ти, като милостива Майка на моя Спасител и Бог, издигни ръце към Твоя Син и Го моли да погледне милостиво на лютата скръб на сърцето ми и да избави от бездната на отчаянието мен, който зова: Алилуия.