Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

АКАТИСТ НА СВ. АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ

Кондак 1

С песни да възхвалим първозванния Апостол Христов, проповедника на Светото Евангелие, боговдъхновения просветител на езичниците, стоящ на върха на хълма, където неговата десница въздигна Кръст и към него, като пръв последовател на Църквата, показващ след себе си пътя към Христа, с умиление да въззовем:  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Икос 1
На Агнеца Христос, вземащ греха на света, ангел благовестник си бил, Апостоле Андрее,  и с Него во веки пребиваваш на Небесата, погледни и оттам на пението, което ти принасяме в твоя храм, и както си богат с Божията благодат, дай ни с благи думи, да въззовем към тебе:  Радвай се, утринна звезда, възсияла към нас от град Витсаида;  радвай се, равночестни брате на върховния Петър; Радвай се, учениче на великия Христов Предтеча;  радвай се, пръв от останалите Апостол призван към Апостолско служение от Самия Господ; Радвай се, защото и другите с радост си призовал: "Елате, намерихме желания Месия";  радвай се, и нас привеждащ ни към Него.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 2
"Учителю, къде живееш?" - попитал си Андрее, Спасителя на нашите души, и пребивавайки с Него един ден, възлюбил си за всички дни на живота си намерения от тебе Месия и твоя по-голям брат си привел към Него. И нас, като твои по-малки братя, не преставащ да привличаш към Него, та и ние, следвайки твоите стъпки, да възпеем Бога: Алилуя.

Икос 2
Като видя в тебе, свети Андрее, пламъка на вярата и любовта, Господ те намери на Генисаретското езеро, като рибар хвърлящ заедно с брат си, мрежи в дълбините, и ви каза: "Вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци", Ти веднага го последва и с боговдъхновено слово като с мрежа уловил си човеци за Христа, и ние, уловени от тебе в спасението, ти възгласяме:  Радвай се, ти, който от Самия господ се научи на духовен лов;  радвай се, ти, който в същото това езеро, връхлетян от буря с останалите Апостоли,  с вяра си се спасил в Господа, запрещаващ на ветровете и морето. Радвай се, придобил голяма вяра, когато си видял пречудното насищане на пет хиляди души с пет хляба: радвай се, приел от Господа да изцеляваш всеки недъг и всяка болест.  Радвай се, ти, който като глас от небето бе чут от елините, видяли Христос чрез тебе;  радвай се, ти, комуто на Елеонската планина бе открито какво има да стане при свършека на света.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак З
Като верен Христов приятел си се насладил на Господните странствания и на Безсмъртната трапеза на планината Сион, заедно с останалите Апостоли, съзрял си Господа и Бога твой, от Него си приел и Дух Свети, да свързваш и развързваш греховете на хората. И пак в същата горница Сионска се изля върху тебе обещания Дух във вид на огнени езици. И се удивиха всички народи, на чиито езици възвести Божието величие, пеейки: Алилуя.

Икос З
Приел от Господа заповед да проповядваш Евангелието на всички твари, много градове и страни си обиколил, Апостоле Андрее, призовавайки хората към познание на Истинния Бог  и кръщавайки ги в Името на Отца и Сина и Светия Дух; с тях и ние се сподобихме с благодатта на кръщението. Затова благодарствено те възпяваме:  Радвай се, верни възвестителю на Христовите чудеса; радвай се, гръмогласни проповедниче на Светото Евангелие.  Радвай се, съкрушителю на идолското служение;  радвай се, насадителю на истинското благочестие. Радвай се, защото по твоето слово хората се възраждат от вода и Дух;  радвай се, защото верните на тебе се причащават от Безсмъртната трапеза. Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 4
Сила Божия те осени,Апостоле Първозванни, да благовестиш силата и славата на Сина Божий и да утвърждаваш всички да вярват в Светата Троица. С това и нас, които се покланяме на Единия в Три Лица Бог, на плодородните пасбища на вярата Христова опази, та винаги, освещавани от. благодатта на Светия Дух, велегласно да ти пеем: Алилуя.

Икос 4

Привел към Христа твоя брат Симон Петър, с него си и излязъл на Апостолското си служение, първо в Антиохия и Синоп, и там си победил полк демони, от тъмнични вериги си освободил твоя спътник Апостолтей, и си кръстил заедно с него бившите затворници, изпратил с братско целувание върховния Петър в западните страни, сам ти добре си се подвизавал на Изток.  Затова и ние, хората от Източната Църква те ублажаваме:  Радвай се, сило Божия, прогонваща полкове демони и съкрушаваща тъмничните вериги;  радвай се, вместилище на Апостолската благодат, освобождаващ ни тайнодействено от адовите вериги. Радвай се, ти, който чрез жребие си разделил с твоя богомъдър брат Запада и Изтока заради проповядването на словото Божие;  радвай се, ти, който със силата на твоите чудеса си изобличил в град Синоп неверието на юдеите.  Радвай се, защото там заради Христа от безбожниците бе бит; радвай се, защото от Самия Господ, Който ти се яви, ти се дарува изцеление на твоите рани. Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 5
Двукратно завръщащ се в светия град, където заедно с останалите Апостолси празнувал деня Петдесетница, пак двукратно си шествал от светия Сион, за да проповядваш Христа на вселената, първо с Йоан, любимеца Господен, после със Симон Кананит и Матия, който чрез жребий бе избран Апостол, и всички предели на Асия и Понт си пребродил, оглавявайки всички съе словото на спасението, да пеят Богу: Алилуя.

Икос 5
Разпрострял си твоята Апостолска мрежа от Галилейското море до Черно море и цялото крайбрежие наоколо си огласил с твоето благовестие, Пьрвозванни, и в страната Скития навсякъде си въздигнал Кръста Христов като знамение за нашето спасение. Заради това и ние, макар и по-късно родени, ти възгласяме:  Радвай се, ти, който в Никея си укротил лютите разбойници и най-лютия дракон си умъртвил;  радвай се, ти, който си въздигнал посред този град Кръста Христов, като същински Предтеча на събралите там двукратно богоносни отци.  Радвай се, защото чрез тебе в Асия и Понт възсия Христовата светлина; радвай се, защото твоят Апостолски жезъл разпръсна Христовата светлина в Кавказ. Радвай се, озарил кимерийския мрак; радвай се, напоил вселената със струи жива вода.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 6
Завладените от бурята на страстите и вълнуващи се като водите на океана човешки племена, непознаващи Истинския Бог, привел си, Апостол към тихото пристанище Христово и в тези сърца, подмятани от неверието като ненадеждна ладия, си спуснал котвата на православната вяра. Затова и ние, като чеда на православната вяра, с благодарни сърца и уста възпяваме Бога: Алилуя.

Икос 6
Някога на Елеонската планина попитал си с останалите Апостоли твоя Божествен Учител, Андрее: "Кажи ни, какво ще бъде знамението за Твоето пришествие”? На Киевските възвишения, като истински орган на благодатта на Светия Дух, ти си предвъзвестил бъдещата слава на това място; и ние, сподобили се с тази предсказана нам милост, умилно те зовем:  Радвай се, ти, който от планината Сион ни донесе евангелския закон;  радвай се, Апостоле Божий, по водите на Днепър дошъл към Киев.  Радвай се, дарил ни заради нашето спасение благодатта Йорданова, на Киевските възвишения въздигнал Кръста на нашето спасение.  Радвай се, ти, който си предрекъл там обилното изливане на Божията благодат;  радвай се, ти, който си предвъзвестил съществуването на голям град и на многото църкви в него. Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 7
Днес,в изпълнение на твоя пророчески глас, на мястото, където ти по дара на Светия Дух си предсказал, се издига преславен храм; за истинността на твоите думи свидетелства големия град около него съсзлатовърхите си църкви, от чиито амвони и до днес ти благовестиш мир. Затова и ние, виждайки сбъдването на боговдъхновените ти думи, с гръмки гласове зовем към Бога: Алилуя.

Икос 7
Възприела от светоносната заря на Първозванния Апостол светлината на богопознанието света Олга възсия над руската земя като утринна звезда, възвеждайки след себе си като светозарно светило своя внук Владимир, просветителя на цялата полунощна страна. Затова и ние, въздигайки очите си към тебе, богомъдре Андрее, като към първия благовестник на нашето спасение, възпяваме те с тези похвали:  Радвай се, ти, който на звездата на нашето спасение света Олга дари светлината на Божественото познание; радвай се, защото чрез благата й вяра се откри Царството Христово. Радвай се, защото по твоето благословение от тази звезда произлезе преславно светило; радвай се, защото по твоето предвъзвествяне Апостолско ни се яви равноапостолен княз. Радвай се, защото чрез тебе свети Владимир се приобщи от земното към небесното Царство, радвай се защото киевските реки Днепър и Почайна станаха за русите спасителен купел. Радвай се, Първозваний Андрее, Христов Апостоле.

Кондак 8
В преславния град Киев и по цялата Руска страна пастири и пасоми проповядват за твоите деяния, богомъдри Апостоле Андрее; нетленно почиващите в пещерните недра угодници Божии ведно с Антоний и Теодосий Псчерски, с незамлъкващи уста, като живи, възгласят твоята слава от век на век и от род в род, издигнатият от тебе Кръст се разлисти като огромно дърво, даващо ни плодове на благочестие и святост. Ние в твоята райска градина, като птички духовни от тебе сме научени да възпяваме Бога: Алилуя.

Икос 8
Не само на Русия си бил възвестител на спасението, Първозваний Апостоле Христов, но и на всички славянски племена, както кокошка събира пиленцата си под крилете си си привел към Христа. С твоята проповед преди много векове си проправил пътя на премъдрите учители Кирил и Методий, ние като че ли с устата на тези наши просветители, велегласно те възпяваме:  Радвай се, ти, който си благословил изначално славянските племена; радвай се, ти, който си умъдрил тяхното слово с Божието. Радвай се,защото си им възвестил Алфата и Омегата,  началото и края - Христос Божията Премъдрост: радвай се, защото светите братя ни предложиха всички боговдъхновени писания на славянски език. Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 9
Не си се убоял от пустинната Скития, в полунощната глъбина си прострял над страната твоето Апостолско странстване, Първозванни, от там си отишъл и в стария Рим, където тогава е бил главата на езическия свят; обаче заради идолския мрак си го напуснал и си дошъл на красивия бряг на Босфора, там в града Византион, който стана нов Рим и майка на християните, си утвърдил Апостолския си престол, от него целия изток и Север със светлината на вярата си озарил, верните пък чеда на Църквата Христова единомисленно зоват към Бога: Алилуя.

Икос 9
Киев стана за нас новият Сион: в него се яви светлината и благодатта Божия на всички руски синове от катедрата, която ти. Първозваний Апостоле, утвърди във Византия,  затова и ние, озарени от Невечерната Светлина благодарствено възкликваме:  Радвай се, ти, който слезе от планината Сион и озари многохълмистия Киев с горната светлина;  радвай се, ти, който изпрати на тоя град твоето духовно благословение. Радвай се, защото утвърди Апостолския си престол по средата на вселената;  радвай се, защото под неговата закрила в новия Рим си събрал всички просветени от тебе народи.  Радвай се, защото православието се утвърждава в техните души;  радвай се, защото от Изток се отдръпва тъмата на Запада.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 10
Когато настана време за твоето блажено представяне, ти дойде в древната Патра Ахейска, да се принесеш там в жертва, подвизал се с добрия подвиг, на всички проповядвал Христа разпнатия, за иудеите съблазън, за елините безумие, за нас, званите и спасяваните - Христос, Божията Сила и Божията Премъдрост, от Която и се научихме да пеем на Бога: Алилуя.

Икос 10
С името на Господа Иисуса навсякъде си изцелявал болни, мъртви възкресявал, бесове изгонвал и с предсмъртната си проповед в Патра си утвърдил с чудеса, Апостоле Христов, и антипата Лезвий си обърнал към познание на истината, когато бил поразен от рани, чрез тебе бил вдигнат от одъра на болестта, всички хора, виждайки в тебе силата Божия, съборили своите идоли, по-късно и Господ ти се яви, както някога на Павел в Коринт и ти заповяда да вземеш кръста си, предсказвайки ги ти очакващите те заради Него страдания в Патра.  Затова и ние, удивлявайки се на великата благодат в тебе; благоговейно възкликваме:  Радвай се, сило голяма на всемогъщия Бог;  радвай се, многоценно съкровище на чудесата;  радвай се, обърнал неверието на антипата във вяра;  радвай се, защото там пак ти се яви Господ, призоваващ те на кръстен подвиг;  радвай се, защото ти се приготви венец на правдата.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 11
Кесарят Нерон, както някога Ирод, повдигна гонение срещу всички верни, в Рим Павел с меч посече, Петър пък на кръст разпна, и теб те достигна в Патра ръката на мъчителя, когато вместо кроткия Лезвий постави за съдия лютия Егеат, който като не прие кръщението на своя брат, нито пък бе умилостивен с изцелението на своята жена, те хвърли в тъмница и подобно на върховния Петър те осъди на смърт. Ти, затворникът, в мрачната тъмница като в светъл храм ръкоположи брата на антипата Стратоклис за епископ на Патра, възпявайки Бога с всички верни посред тъмницата. Алилуя.

Икос 11
Като си видял на лобното място въздигнатия кръст, на който си щял да бъдеш разпънат, не си се убоял Апостоле, да свидетелстваш даже до смърт за възлюбилия те и възлюбения от Тебе Христос, и като си прострял ръце към това знамение на спасението, умилено си възкликнал: Радвай се, Кръсте Всечестни, пред който с веселие предстоя; Радвай се, Кръсте Животворящ, достигащ до Небето, чието подножие съкруши вратата адови. Радвай се, Кръсте достоен за поклонение, възприеман от моя Владика като най-сладко грозде, изливащо ни спасение;  радвай се, Кръсте благословени, спасил разбойника и му дал плода на изповеданието.  Радвай се, защото си бил сбъдване на моята радост;  радвай се и ти, страстотерпче, запечатал на Кръста твоята вяра в Христа.  Радвай се, Андрее, Пьрвозванни Христов Апостоле.

Кодак 12
"Елате, свидетели на моята радост! - извикал си Апостоле към изпълнителите на волята на Егеат - изпълнете волята на двама ни, разпиете ме, и, като агнец ме принесете в жертва на създалия ме Творец". А като си казал това, въздигнал си се на кръста, като на висока катедра, от която три дни и три нощи си проповядвал словото Божие на стоящите наоколо хора, да не се боят от смъртта, изповядващите Господа Иисуса. Когато твоят лик се озари от небесна светлина, мъчителят се ужаси и заповяда да те снемат от кръста, обаче ти, търпеливи страдалче, не си поискал да се избавиш от кръстните мъки, до самия си край непрестанно възпявайки Бога: Алилуя.

Икос 12
Славещи Апостолския ти подвиг, Андрее Първозванни, ублажаваме светата ти кончина, с която прослави Сина Божи, в умилението на сърцата си те зовем:  Радвай се, друже Христов, с радост кръстни страдания за Него претърпял;  радвай се, верни Апостоле, ти, който от кръста си проповядвал Вечния живот на хората. Радвай се, защото в часа на снемането ти от кръста те осени светлина, като мълния от небесата;  радвай се, защото си обещал велика благодат на православно изповядващите проповядвания от тебе Христос Сина Божий.  Радвай се, Апостолска основа на горния Йерусалим;  радвай се, седящ с Апостолте на един от дванадесетте престола да съдиш всички колена Израилеви.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 13
О, Първозванни Апостоле Христов Андрее, приеми тези благохваления на всички почитащи светата ти памет и както си въздигнал Кръстното Дърво на Киевските възвишения,  сега осени и нас с това спасително знамение, Кръста на Господа Бога и Наш Спасител,  та запазвани от него да достигнем в пълнота изпълнението на Христовата възраст  и да се сподобим с тебе и с всички светии, с радостен глас, в безкрайните векове да пеем на Бога, Спасителя наш: Алилуя.

(Този кондак се чете три пъти, след това се чете Икос 1 и Кондак 1)


МОЛИТВА КЪМ СВ. АП. АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ

Свети апостоле Андрее, пръв повикан и пръв отзовал се ученик на Господа Иисуса Христа. Твоето благородно отзивчиво сърце почувствало идването на Агнеца Божий, Който взема греховете на света. Ти си търсил правдата, истината и доброто в света, затова Спасителят първо на тебе се откри, когато слушаше речите на Иоана Кръстителя. Ти не се поколеба и тръгна след Христа, за да не се отделяш от Него никога. 
Споделил си с Него несгодите на бездомничеството, студа и горещината, дългия изморителен път, благодарността на народните маси и завистта и хладината на завистливите фарисейски сърца след всяко чудо, възторга на дечицата и чистите души и злобата на Христовите убийци. Твоята душа се откликваше на всяко Божие слово и всяка човешка неволя. Затова и след възкресението на Спасителя, обновен с благодатта на Духа Светаго, ти стана апостол на вяра чрез слова и велики дела. Ние днес славим твоите апостолски подвизи и се надяваме на твоето милосърдие. Защото в апостолската си грижа за спасение на народите ти си посетил и нашите предели и посея първите семена на християнската вяра. Пред тебе са сега част от плодовете на твоите трудове, вярващите членове на Едната Православна Вселенска Църква, които очакват твоята помощ и застъпничество. Дай на тези Божии раби (имената) полезното за спасение. Подкрепи ни да растем във вярата и благочестието, да се отзоваваме на всяка полезна християнска инициатива и послушно да изпълняваме евангелските истини. Нека всеки християнски дом стане твърдиня на доброто, да има мир и разбирателство в семейството, младежите да растат в добродетели, а старците да бъдат за пример и подражание. Апостолските ти подвизи да не секнат до края на света, та чрез твоето духовно ръководство да живеем в мир, разбирателство и обич помежду си и с това да поддържаме Светата Христова жива Църква, основни камъни на която бяха първите апостоли и която по твоите молитви да пребъде. Амин!Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου