Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019

Απολυτίκιο Γέροντος Εφραίμ Φιλοθεΐτη


Αριζόνος το κλέος και του Όρους το βλάστημα, Οικουμένης απάσης αρετής τύπον γνήσιον, Εφραίμ Φιλοθεΐτην τιμήσωμεν πιστοί, τον ένθεον θεράποντα Χριστού• λόγοις θεοπνεύστοις νουθετούντα πάντας ημάς, δυνάμει Θείου Πνεύματος. Δόξα τω αγιάσαντι αυτόν, δόξα τοις θαυμασίοις Του, δόξα τω εν εσχάτοις τοις καιροίς μορφαίς αγίαις δείξαντι.