Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015

АКАТИСТ НА СВЕТИЯ НАШ ОТЕЦ КЛИМЕНТ, АРХИЕПИСКОП ОХРИДСКИ

Кондак 1.
Всепобедният военачалник на светлите безплътни сили те проводи, светителю отче Клименте, да прогониш бесовския мрак от българската земя. Затова ние, твоите чеда, просветени чрез словото ти, празнуваме твоята пресветла памет, възпявайки те с тая песен:
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Икос 1.
Ти си ангелът на Охридската църква, светителю отче Клименте, получил ангелската просвета от първоучителите на славянския род. Сам ти просвети и нашите сърца, за да ти пеем достойно тази хвалебна песен:
Радвай се, от Бога даруван сине на своите родители!
Радвай се, от Бога предизбран Христов свидетелю!
Радвай се, ти, който от майчиното мляко си възпитан в благочестие!
Радвай се, ти, който от детство си придобил правия дух Божи!
Радвай се, ти, който от младини си отправил взор към небето!
Радвай се, ти, който от първо дихание си възлюбил Бога!
Радвай се, ти, който се възнасяш с молитвите си към Бога!
Радвай се, ти, който се храниш с благоуханието на целомъдрието!
Радвай се, ти, който си роден за просвещение на българския род!
Радвай се, ти, който си възприел правата вяра от светите Методий и Кирил!
Радвай се, ти, който от тях премъдро си утвърден в православието!
Радвай се, неуморни радетелю за Христовото благовестие!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 2.
Виждайки след смъртта на свети Методий лютото гонение от папските духовници срещу учениците Методиеви, ти, светителю отче Клименте, изпита тежка скръб, но ти не потърси спасение от другаде, а възложи цялата си надежда на Бога, и дойде в нашата славянобългарска страна, пеейки с твърда вяра: Алилуия!

Икос 2.
Помрачен от латинската ерес, княз Светополк те хвърли в тъмница заедно с твоите съратници, светителю отче Клименте, и след тежки мъки те прогони към бреговете на Дунава. Ние те възпяваме като непоколебим изповедник на православието с тази похвална песен:
Радвай се, ти, който мъжествено встъпи в бран със злите латинци!
Радвай се, ти, който претърпя от тях люто гонение!
Радвай се, ти, който показа апостолска ревност!
Радвай се ти, който пренебрегна всичко заради благочестието!
Радвай се, ти, който не се убоя от жестоките мъки за православието!
Радвай се, ти, който предаде себе си на апостолска нищета заради Бога!
Радвай се, блюстителю на заповедите Господни!
Радвай се, изпълнителю на заветите на твоите наставници!
Радвай се, велегласни проповедниче на Евангелието сред славяните!
Радвай се, строги пазителю на чистотата на православието!
Радвай се, прекрасни храме на Светия Дух!
Радвай се, дързновени изобличителю на триезичното заслепление!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Кондак 3.
Сила Божия те напътстваше, светителю отче Клименте, да се отправиш заедно със своите събратя Наум и Ангеларий в богохранима България, където ти с твърда надежда начена да разпространяваш евангелската проповед на славянобългарски език, благодарствено възклицавайки: Алилуия!

Икос 3.
Дух Божий те отведе заедно с твоите съпътници в дома на боголюбив българин, светителю отче Клименте, комуто ти с молитва възкреси внезапно починалия обичан син. И ние, като се удивляваме на пребъдващата у тебе равноапостолна сила Божия, благоговейно ти пеем:
Радвай се, ти, който изтърпя негодуванието на скръбния баща!
Радвай се, ти, който след възкресението на мъртвия получи изобилните му благодарения!
Радвай се, ти, който с това спечели топла любов!
Радвай се, ти, който с това посрами лукавия!
Радвай се, ти, който с любовта си привлече всички към себе си!
Радвай се, ти, който в името на Христа успяваш всичко да направиш!
Радвай се, извършителю на велико чудо!
Радвай се, възкресителю на починалия момък!
Радвай се, ти, който със смирението си покри чудотворението!
Радвай се, ти, който с чудотворението обърна всички към Бога!
Радвай се, ти, който чрез благодатта на Бога си получил укрепление!
Радвай се, ти, който носиш в сърцето си дух на умиление!
Радвай се, светителю отче Клименте, Охридски чудотворче, равноапостолен просветителю на българския народ!

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Акатист на Въведение на Пресвета Богородица в храма

Кондак 1


На избраната от Предвечния Цар Богоотроковица Мария, Царица на Ангели и човеци, въведена някога в храма Господен в Светая Светих, за да обручи Своето девство с Небесния Жених и да се възпитава в Божието Жилище, усърдно принасяме достойно поклонение. А Ти като наша всемогъща Застъпница ни избави от всякакви беди и скърби, та с любов и умиление да Ти зовем:
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Икос 1

Архангелските и Ангелските ликове се стекоха от небесните висоти, за да видят Твоето преславно въведение в храма Господен, о, Богомайко, и заедно със земния лик от чисти деви, невидимият лик на безплътните умове вървеше с веселие, придружавайки Тебе, Пречиста Дево, и обкръжавайки Те по Божие повеление като избран съсъд на Бога и служейки Ти като на своя Господарка. И макар и да не виждаха тайните на Твоята сила, Те виждаха неизказано изпълнена с небесна чистота и гледайки всичко, което ставаше с Тебе, се ужасяваха и със страх Ти пееха така:
Радвай се, обрадована Дево, защото ще бъдеш Майка на Царя; радвай се, предпочетена пред всички Царице, защото ще живееш в Царевия храм.
Радвай се, избрана и превъзнесена Дъщеря на Бог-Отец; радвай се, отвека предизбрана за Майка на Бог-Син.
Радвай се, непознала брак, Невесто на Бог Дух Всесвети; радвай се, всежелана Владичице на всички видими и невидими твари.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 2

Като видяха Твоите праведни родители, Пресвета Дево, че се изпълниха три години от Твоето рождество, пожелаха да изпълнят на дело своето обещание, което бяха изрекли с устата си, и да Те принесат в дар на Бога. Затова събраха в Назарет всички свои сродници от царски и архиерейски род и много свещеници, поканиха и лик чисти деви, за да Те придружават със запалени свещи, както бе казано в Писанието: след Нея водят при Тебе девици, Нейни дружки, довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог[1]. И всички, събрани заедно, се помолиха за Теб на Бога и Му възпяха: Алилуия.

Икос 2

Откривайки Небесния разум, Богоотроковице, Ти си благоволила да застанеш в храма пред Небесния Цар не в бедни дрехи: затова си била облечена в голяма слава и красота, за да се изпълни над Теб предреченото от Твоя праотец Давид: Застана Царица Теб отдясно, облечена в позлатени дрехи и преизпъстрена[2]. А когато си била преукрасена като Божия Невеста и всичко се устрои достойно за Твоето всечестно въведение, Твоите родители Те поведоха като тригодишна Агница в Иерусалим и Ти пееха така:
Радвай се, богато облечена в златните ресни на девството и чистотата; радвай се, преукрасена с небесна красота.
Радвай се, Дъще на Царя, имаща вътре в Себе Си цялата слава на девството; радвай се, Невесто Божия, отиваща да застанеш отдясно на Небесния Жених.
Радвай се, одушевен Божий Кивоте, извършващ Своето шествие между девици с тимпани; радвай се, пречист Храм на Спасителя, насочващ Своя път към законния храм.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 3

Παράκλησις Ἁγίου ΙΩΣΗΦ τοῦ Μνήστορος, μ. Μελάνης


καί δευτερευόντως εἰς τούς συνωνυμοῦντας αὐτῷ Ἁγίους[1]

Ποίημα Μελάνης Μοναχῆς
Ἱερᾶς Μονῆς Κοιμήσεως Θεοτόκου Μπούρα Μεγαλοπόλεως

Εὐλογήσαντος τοῦ Ἱερέως ὁ ρνβ’ (142) Ψαλμός καί τό Θεός Κύριος μετά τῶν στίχων αὐτοῦ· εἶτα τά Τροπάρια. Ἦχος δ’. Ὁ ὑψωθείς ἐν τῷ Σταυρῷ.
Τῷ τῇ Παρθένῳ μνηστευθέντι ἀσπίλως, ἵνα φυλάσσῃ τόν Αὐτῆς θεῖον Τόκον, τῷ μυστιπόλῳ Μνήστορι σεμνῷ Ἰωσήφ, κράξωμεν προσψαύοντες τάς αὐτοῦ θείας χεῖρας, αἵ ἐνηγκαλίσαντο τόν Θεόν βρεφωθέντα, παντός κινδύνου λύπης καί φθορᾶς, τούς σέ καλοῦντας ἀπάλλαξον, Ἅγιε.[2]
Δόξα. Τό  αὐτό.
Καί νῦν. Θεοτοκίον.
Οὐ σιωπήσωμεν ποτε, Θεοτόκε…

Ὁ Ν’ Ψαλμός.
Εἶτα ὁ Κανών, οὗ ἡ ἀκροστιχίς:  ΘΕΙΕ ΜΝΗΣΤΩΡ ΦΥΛΑΤΤΕ ΠΑΡΘΕΝΩΝ ΜΝΗΣΤΡΑ.
Ὠδή α’. Ἦχος πλ. δ’. Ὑγράν διοδεύσας.
Θεοῦ σαρκωθέντος ἐπί τῆς γῆς, πατήρ ὡνομάσθης Ἰωσήφ οἰκονομικῶς, διό τούς υἱούς Θεοῦ γενέσθαι, ἐπιποθοῦντας ἀξίωσον Ἅγιε.
Ἐκάλεσας Πάτερ τόν Ἰωσήφ, ὅς τῆς Αἰγυπτίας μοχθηρίαν διαφυγών, ἐκλήθη ἀξίως σιτοδότης, ἵνα ἡμᾶς θείου Ἄρτου ἐμπλήσητε.
Ἰσχύν μοι παράσχου ὦ Ἰωσήφ, ἐξ ὅλης ψυχῆς μου διανοίας καί βιοτῆς, Χριστόν τόν Σωτῆρα καί Νυμφίον, καθυπουργεῖν καί λατρεύειν καί γεύεσθαι.
Θεοτοκίον.
Ἐπίβλεψον πάσαις Μῆτερ Ἁγνή, ψυχαῖς μονοτρόπων, λατρευόντων τόν Ἰωσήφ, ὅς Μνήστωρ καί φύλαξ ἀνεδείχθη, Σῆς παρθενίας Παρθένων ἡ πρόμαχος.

Ὠδή γ’. Οὐρανίας ἁψίδος.
Μεσιτείας ἁγίας τῆς σῆς τυχεῖν δέομαι, πρός τόν Ἐλεήμονα πάντη Θεόν καί Κύριον, Ὅν προσεκύνησας, μετά Ποιμένων καί Μάγων, βρέφος ἐπωλένιον Χριστόν ὁρώμενος.
Νάρδῳ σμύρνῃ ἀλόῃ ὁ Ἰωσήφ ἔδησε, λίαν εὐσχημόνως τό σῶμα τοῦ Παντευχνήμονος, τό ὑπό Μνήστορος, ἐντυλιχθέν ἐν σπαργάνοις, ὅθεν καί πλουτίζουσιν ἡμᾶς ἐν χάρισιν.
Ἡμαρτηκότα με δέξαι, ὦ Ἰωσήφ Ἅγιε, ἐκ χαμαιζηλίας τοῦ κόσμου ἐπαναστρέφοντα, καί βίον κρείτονα, ἀξίωσον με ἀνύειν, τόν πενθίμου Σχήματος τρίβους βαδίζοντα.
Θεοτοκίον.
Σωτηρίαν παράσχου, ἡ Ἰησοῦν τέξασα, πᾶσιν ἐκζητοῦσι Παρθένε πταισμάτων ἄφεσιν, καί ἀπολύτρωσιν, ἐκ τῶν δεινῶν καί κινδύνων, ἅ βίος ἐφάμαρτος ἡμῖν ἐπέφερεν.

Акатист на светите равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методий

Кондак 1

Избрани от Отца на светлините, от Неговия Божествен Син – Иисуса Христа, нашия Господ на славата и от Светия Дух на истината – Единия Бог в Троица Пребезначална и Вседействена, богомъдри Кириле и Методие! Като озарили славянските народи със светлината на Евангелието, като прославили истинската Христова вяра и потъпкали заблудата на всяко суеверие и зла ерес, ние, вашите молители ви принасяме това благодарствено и хвалебно пение. Така изпросвайки вашето топло застъпничество пред Всевишния за нашия народ и Православна Църква, с любов ви зовем: Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Икос 1

Като два Ангела – Благовестители на славянските народи ви яви Пратеникът и Първосвещеникът на нашето вероизповедание – Иисус Христос, блажени и преблажени Кириле и Методие, та оправдани с Неговата благодат, да станем по надежда наследници на вечния живот (Тит 3:7), и така, озарени от светлината на вашето учение, със сърце и уста да ви зовем: Радвайте се, единонравни на апостолите; радвайте се, учители на славянските страни.
Радвайте се, нови Петре и Павле, първовърховни апостоли на славяните; радвайте се, свети евангелисти на българския народ. Радвайте се, мироносци, Христово благоухание на Църквата; радвайте се, живителен дъх за живот за онези, които се спасяват. Радвайте се, наши просветители, открили ни извора на богопознанието; радвайте се, Божии приятели и духовни бащи на много народи.
Радвайте се, извели човеците не от водно море, а от многомрачното море на дявола: радвайте се, потопили не египетския фараон, а духовния фараон – сатаната,унищожавайки всичката му сила.
Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 2

Виждайки насъне събрани заедно всички девойки от твоя град, избрал си за своя нетленна невяста София, тоест Божията Премъдрост, Кириле всехвални – девойка със светнало лице и богато украсена със златни мъниста – евангелските добродетели, с бисери – Господните повеления и Господнята заповед, и така на премъдрия Соломон си се уподобил. А ние, твоите почитатели, като ти се молим да ни даруваш разум за разпознаване духа на истината от духа на заблудата, пеем на дивно възвеличилия те Господ: Алилуия!

Икос 2

Божествен разум и мъдрост, която иде отгоре, мъдрост, пълна с милосърдие и добри дела те осениха Методие, избран Божий съсъде, когато замени мрачните земни дела с небесни мисли и напускайки земната слава, отиде в Олимп, където живееха свети отци, подстрига се за монах и заживя в строг пост и непрестанна молитва. Помогни и на нас, живеещите по плът, да послужим Богу с обновен дух, така както си Му служил ти, та с умиление да ти зовем: Радвай се, заменил пустинята на суетния свят с оазиса на непрестанното богосъзерцание; радвай се, оставил отечество и дом, за да придобиеш небесното гражданство. Радвай се, отхвърлил човешката слава като мръсна дрипа; радвай се, облечен в чистия и светъл висон на Божиите светии. Радвай се, съсипал нападките на изкусителя – дявол; радвай се, винаги виждал пред себе си Господа.
Радвай се, нови пророче, който си съзерзавал бъдното като сегашно; радвай се, виделина за слепите и славни целителю на болните.
Радвай се, блажени, укрепил нозете си върху камъка на вярата; радвайте се, Кириле и Методие, нахранили славянските народи не с манна, а със самото Тяло на Христа Господа. Радвайте се, равноапостолни Кириле и Методие, просветители на целия славянски род!

Кондак 3

Със силата на Всевишния, богоблажени Методие, поразихте заедно с твоя брат Кирил нечестивата вяра на хазарските иудеи, отричащи Троичността на единия Бог и Божественото достойнство на Сина Божий – Иисуса Христа, О, поразяваща сила на молитвата, излизаща от твоите уста и сърце! О, дивна победа на Словото, изказано от твоя брат, вдъхновен богослов и философ! А ние, радвайки се на тази ваша победа, с веселие зовем: Алилуия!

Икос 3