Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2015

Акатист на Въведение на Пресвета Богородица в храма

Кондак 1


На избраната от Предвечния Цар Богоотроковица Мария, Царица на Ангели и човеци, въведена някога в храма Господен в Светая Светих, за да обручи Своето девство с Небесния Жених и да се възпитава в Божието Жилище, усърдно принасяме достойно поклонение. А Ти като наша всемогъща Застъпница ни избави от всякакви беди и скърби, та с любов и умиление да Ти зовем:
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Икос 1

Архангелските и Ангелските ликове се стекоха от небесните висоти, за да видят Твоето преславно въведение в храма Господен, о, Богомайко, и заедно със земния лик от чисти деви, невидимият лик на безплътните умове вървеше с веселие, придружавайки Тебе, Пречиста Дево, и обкръжавайки Те по Божие повеление като избран съсъд на Бога и служейки Ти като на своя Господарка. И макар и да не виждаха тайните на Твоята сила, Те виждаха неизказано изпълнена с небесна чистота и гледайки всичко, което ставаше с Тебе, се ужасяваха и със страх Ти пееха така:
Радвай се, обрадована Дево, защото ще бъдеш Майка на Царя; радвай се, предпочетена пред всички Царице, защото ще живееш в Царевия храм.
Радвай се, избрана и превъзнесена Дъщеря на Бог-Отец; радвай се, отвека предизбрана за Майка на Бог-Син.
Радвай се, непознала брак, Невесто на Бог Дух Всесвети; радвай се, всежелана Владичице на всички видими и невидими твари.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 2

Като видяха Твоите праведни родители, Пресвета Дево, че се изпълниха три години от Твоето рождество, пожелаха да изпълнят на дело своето обещание, което бяха изрекли с устата си, и да Те принесат в дар на Бога. Затова събраха в Назарет всички свои сродници от царски и архиерейски род и много свещеници, поканиха и лик чисти деви, за да Те придружават със запалени свещи, както бе казано в Писанието: след Нея водят при Тебе девици, Нейни дружки, довеждат ги с веселие и ликуване, влизат в Царевия чертог[1]. И всички, събрани заедно, се помолиха за Теб на Бога и Му възпяха: Алилуия.

Икос 2

Откривайки Небесния разум, Богоотроковице, Ти си благоволила да застанеш в храма пред Небесния Цар не в бедни дрехи: затова си била облечена в голяма слава и красота, за да се изпълни над Теб предреченото от Твоя праотец Давид: Застана Царица Теб отдясно, облечена в позлатени дрехи и преизпъстрена[2]. А когато си била преукрасена като Божия Невеста и всичко се устрои достойно за Твоето всечестно въведение, Твоите родители Те поведоха като тригодишна Агница в Иерусалим и Ти пееха така:
Радвай се, богато облечена в златните ресни на девството и чистотата; радвай се, преукрасена с небесна красота.
Радвай се, Дъще на Царя, имаща вътре в Себе Си цялата слава на девството; радвай се, Невесто Божия, отиваща да застанеш отдясно на Небесния Жених.
Радвай се, одушевен Божий Кивоте, извършващ Своето шествие между девици с тимпани; радвай се, пречист Храм на Спасителя, насочващ Своя път към законния храм.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 3Силата на Всевишния Те осени и Дух Свети слезе върху Теб и бе Твой Предводител, когато след три дни път достигна до град Иерусалим и като Божий Кивот бе водена към храма Господен, Богородице Дево, за да се сбъднат псаломските думи, които казват: Видяхме Твоето шествие, Боже, шествието на моя Бог, на моя Цар в светинята[3]. И така, за Твоята преголяма небесна чистота Ти си се удостоила да бъдеш храм Божий, където да живее Дух Свети, за да Те направи Свое жилище, небесна обител, и пак да се изпълни над Теб друго Писание, което казва: Освети Своето Жилище Всевишният, свят е Твоят храм, Господи, дивен в правдата[4]. Затова всички Ти пеем: Алилуия.

Икос 3

Когато стана на три години, Пресвета Дево, Ти бе въведена в храма, и Твоите свети родители, единият от едната страна, другият от другата, взеха за ръце Тебе, дадената им от Бога Дъщеря, кротко и честно Те въведоха в храма и казваха: “Вървете пред Девата със свещи, предшествайте Богоотроковицата”. И цялото множество сродници и съседи, и свещеникът Те следваха със свещи в ръце, и Те обкръжаваха, както звезди обкръжават светла луна. Събра се и целият Иерусалим, за да види това ново, тържествено шествие на тригодишната Отроковица, облечена в такава слава и почетена със свещи, и Ти пееха така:
Радвай се, тригодишна по тяло, и по-пространна от небето на небесата; радвай се, многогодишна по дух, превъзхождаща горните сили.
Радвай се, Агнице непорочна, принесла Своето девство в чиста жертва на Бога; радвай се, нескверна Гълъбице, удивила Ангелите със Своята чистота.
Радвай се, приведена пред Господа с девствените ликове; радвай се, съпровождана до храма с горящи светилници.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 4

Имайки буря от помисли на съмнение, първосвещеник Захария се смути, виждайки, Пречиста, Твоето въведение в храма Господен с голяма слава и Твоето приближаване към затворените врати, гледащи на изток. А когато си спомни древното пророчество на Иезекиил: Тези врати ще бъдат затворени, и никой няма да премине през тях, защото Господ Бог ще мине през тях, и ще бъдат заключени, се изпълни с Дух Свети, и получил откровение свише да отвори заключените врати на приведената Богоотроковица, въззова към Бога: Алилуия.

Икос 4

Чуй, Дъще, и виж, наклони ухо и забрави Твоя народ и дома на баща Си, и силно ще пожелае Царят Твоята красота[5]. Така Ти говореха, Пресвета Дево, Твоите родители, когато бе приведена в храма Господен. А свещениците, извършващи службата, видяха Твоето пришествие, излязоха да посрещнат Твоето славно въведение, и Те приеха с песни, като бъдеща Майка на Великия Архиерей, преминал набесата, и казваха:
Радвай се, предобраз на Божието благоволение, предизвестена от пророците; радвай се, проповед на човешкото спасение, явена на нас сега.
Радвай се, съпровождана от небесните Ангели със слава; радвай се, посрещната с радост от Божиите иереи.
Радвай се, оставила дома на баща Си и Твоя народ; радвай се, осветила Божия дом със Своето явяване.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 5

Бидейки Боговместим храм, Богородице Дево, Ти си била съпроводена до законния храм с голяма слава, за да се изпълни предсказаното от пророк Агей:И ще изпълня тоя Дом със слава, защото славата на тоя последен храм ще бъде по-голяма, отколкото на предишния, казва Господ Вседържител. А Твоята майка Те съпроводи до църковния вход и казваше: Върви, Дъще, при Този, Който Те дари на мен. Върви, осветен Кивот, при добросърдечния Владика. Върви, Врата на живота, при милосърдния Подател. Върви, Кивот на Словото, към храма Господен. Влез в Църквата Господня, радост и веселие на света, за да пея за Теб на Бога: Алилуия.

Икос 5

Като видя Твоята майка, Богородице Дево, Божиите иереи, излезли от храма, и великия светител Захария, идещ да Те посрещне, му рече: “Приеми, Захарие, нескверната Сянка; приеми, свещениче, непорочния Кивот; приеми, пророче, Кадилницата на невеществения Въглен; приеми, праведниче, духовното Кадило. Приеми, о, пророче, даруваната от Бога моя Дъщеря и Я въведи в храма на твоя Създател, въведи Я и насади в Твоята светиня, в готовото Божие жилище, без да изпитваш нищо, защото чрез Нея ще дойде избавление”. С нея и ние Ти зовем така:
Радвай се, развеселила небесните ликове с Твоето въведение; радвай се, зарадвала Божиите иереи с Твоето явяване.
Радвай се, Небесно Жилище, осветила с благодат законния храм повече от първия; радвай се, земно Небе, Сама приготвила Себе Си с чистота за Христово жилище.
Радвай се, Невесто Божия, защото велико и дивно е Твоето предшествие; радвай се, чиста Дево, защото страшно и преславно е Твоето обитаване в храма.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 6

Проповедник на Твоето влизане в храма Господен, праведният Захария силно се удиви, като видя Твоето дивно възлизане, Богородице Дево, по църковната стълба, имаща петнайсет стъпала: поставена от Твоите родители на първото стъпало, Ти веднага Сама се изкачи на следващите стъпала, неподкрепяна от никого, и стигнала до най-високото стъпало, застана там, укрепявана от невидимата Божия сила; а свети Захария, като видя това, се изпълни с Дух Божий и рече на Твоята майка: “Благословен е Плодът на твоята утроба, о, жено, преславно е твоето привеждане; защото въвеждаш истинната Майка на Живота, Която как ще вмести храмът?” Затова, благодарейки на Бога, Му пееше: Алилуия.

Икос 6

Велика радост възсия за всички, предстоящи в законния храм, когато великият светител Захария, изпълнен с Дух Свети, Те прие, о, Богомайко, пред църковните врати, държейки Те с ръцете си и въвеждайки Те в Светая, Ти говореше така: “О, нескверна Отроковице! О, неопетнена Дево! О, прекрасна Девице! О, украшение на жените! О, красота на дъщерите! Ти си благословена между жените, Ти си препрославена с чистота, Ти си запечатана с девство, Ти си разрешение на Адамовата клетва. Върви, сбъдване на моето пророчество. Върви, изпълнение на Господните обещания. Върви, откриване на Неговия съвет. Върви, Огледало на всички пророци. Върви, обновление на овехтелите. Върви, Светлина за лежащите в тъмнина. Върви, най-ново и Божествено Дарование. Влез в радостта, в Църквата на Твоя Господ, сега в земната, в която влизат човеците, а не след дълго и в небесната и непристъпната”. С него и ние Ти пеем така:
Радвай се, одушевена Лествице, изкачила се по стъпалата на високата стълба в храма Господен; радвай се, Врата, непроходима с човешки помисли, влязла през вратите на храма.
Радвай се, защото по стълбата на добродетелите си се изкачила до висотата на Небесния Олтар; радвай се, защото на крилете на девството и чистотата си достигнала и Града на Великия Цар.
Радвай се, достигнала Божия Дом на върха на планината; радвай се, преминала през заключената врата.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 7

Като искаше да спаси човешкия род, човеколюбивият Господ избра Тебе единствена за Своя Майка и Те въведе в светия Свой храм, та там, в уединение и дълбока тишина, далеч от съблазните на света, да се възпитаваш в Господнята светиня и в Божието жилище. А Ти, играейки и радвайки се, като в чертог, си влязла в Божия дом, макар и малка на възраст, едва тригодишна, но съвършена по благодат, като предузната и предизбрана от Бога преди сътворението на света, и там си Му пеела: Алилуия.

Икос 7

Нови, дивни и велики неща извърши с Теб Господ, Богоблагодатна, когато великият светител Захария, бидейки вън от себе си, по тайнствено Божие откровение, въпреки закона, Те въведе зад втората завеса, във вътрешната скиния, наречена Светая Светих, където не само женският пол, но и свещениците не подобаваше да влизат, а само първосвещеникът, и то веднъж в годината; защото на Тебе като одушевен Кивот, преизпълнен с чистота повече от всяко естество още преди зачатието, подобаваше да застанеш на мястото на законния Божий Кивот, скрит от Иеремия, та храмът Господен пак да се изпълни със слава. А ние, като виждаме Твоето пречудно влизане, Ти зовем така:
Радвай се, влязла в Светая Светих като в земно небе; радвай се, по-голяма от Светая Светих, застанала пред Божия Престол.
Радвай се, удивила Ангелите с Твоето преславно влизане в Светая Светих; радвай се, развеселила човеците с това, че си изпълнила със слава храма Господен.
Радвай се, прекрасен Чертог, в който Свръхестественият сътвори жилище на Пресвета Троица; пресвет Престол, на който се подготви сядането на Пребожествения в плът.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 8

Странно е Твоето зачатие и рождество. Странен е начинът на Твоето израстване. Странно и преславно, Богоневесто, е Твоето въведение вътре в светилището, Твоето постоянно пребиваване в молитва, и всичко, което е Твое: защото през всички дни, от сутринта до третия час, си стояла на молитва в светилището, след това си се упражнявала в ръкоделие в притвора заедно с другите девици, а от деветия час пак си предстояла в храма, в Светая Светих, на молитва пред Бога, в Богомислие и в четене на Божествените Писания, докато Ангел Господен Ти се явяваше и Те хранеше с небесна храна. Като се удивляваме на Твоето равноангелно житие, зовем към така благоволилия за Тебе Бог: Алилуия.

Икос 8

Цяла Те освети Всесветият Дух, когато пребиваваше вътре в храма, Пресвета Дево. Затова, за да не се докосне до Теб нищо от земните скверноти, Ти си била хранена с небесна храна, а подаваната Ти земна храна си раздавала на бедните и странниците. И така, приемайки всеки ден небесен хляб от Ангела, Ти си преуспявала в мъдрост и благодат, радвайки се тялом и духом, за да вместиш непорочно невместимото Слово Божие. И Архангел Гавриил бе неотстъпен пазител на Твоята девствена чистота, и често Ти се явяваше с други Божии Ангели, укрепяваше Те в духовните подвизи, в молитвата и поста, в кротостта и смирението, и любезно беседваше с Теб, разкривайки Предвечния Съвет на Всевишния за Тебе, за да бъдеш готова да приемеш Бога, и Ти зовеше така:
Радвай се, предивно изпълнение на неизказаните Божии тайни; радвай се, всечудно осъществяване на Предвечния Съвет на Всевишния.
Радвай се, тайнствено хранена с небесен хляб от Ангела; радвай се, неизказано укрепявана от Божията благодат от небето.
Радвай се Ти, Която в Светая Светих посрещат многооките Херувими; радвай се Ти, с Която непрестанно беседват шестокрилите Серафими.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 9

Всяко Ангелско естество се удиви на превеликата красота на Твоето девство, Всесвета Дево. Защото Ти, пребивавайки с Ангелите в Светая Светих, Сама си възжелала вечно да живееш в ангелска чистота и неповредено девство. Затова първа в света си дала обет за девство, обручила си се за вечно служение на Бога в девическа чистота и си станала Негова Невеста, за да бъдеш подготвена от Светия Дух за чисто и нетленно Жилище на Божието Слово, пеейки Му ден и нощ: Алилуия.

Икос 9

Богогласните витии не могат да изрекат тайната на Твоето житие в девствена чистота в храма, Богородице. Като растеше на години, Ти от ден на ден се укрепяваше духом и Твоето житие ставаше все по-високо: с трудолюбието умножаваше молитвата, издигайки се от сила в сила, докато Те осени силата на Всевишния. В Теб растяха и даровете на Светия Дух: колкото повече преуспяваше във възрастта, толкова повече се упражняваше в молитвата и ръкоделието, и цели нощи прекарваше в молитва с Ангелите зад втората завеса. Затова с удивление Ти зовем така:
Радвай се, Дево, по-свята от Светая Светих, принесла в чиста жертва на Бога Своето непорочно девство; радвай се, пречиста Палато на Светия Дух, възпитала се като Христово Жилище.
Радвай се, Небесна Врата, пребивавала в храма като на небесата; радвай се, Планина, оросена от Духа, процъфтяла в Светилището с всички добродетели.
Радвай се Ти, Която Божиите Ангели тържествено придружават; радвай се Ти, Която верните непрестанно славословят.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 10

Радостната пролет на нашето спасение възсия за всички краища на земята чрез Твоето преславно въведение в храма, Богородице. Писанието и законът преминаха като сянка, и когато Ти влезе в Божия храм, Дево чиста, за всички изгряха лъчите на благодатта, просвещаващи душите и помислите на всички, седящи в тъмата на неведението. Затова да се радват небето и земята, виждайки идването на Умното небе, и Ангелските чинове и човешкото множество да зоват: в храма се въвежда радостта и избавлението за всички, които пеят: Алилуия.

Икос 10

Стена си за девиците, подвизаващи се в обителите в девствена чистота, Богородице Дево, понеже, като си дала обет за девство пред Бога, Ти дивно си го опазила и след като си достигнала дванайсет години, когато другите девици, живеещи при храма, се съчетаваха в съпружество по законния обичай. А Ти си открила тайната на Твоя обет, и затова си била дадена за опазване на Твоето девство на стареца Иосиф, посочен от Бога чрез излитането на гълъбица от неговия жезъл. И така, облякла се в цялата красота на девството като Божия Невеста, Ти на всички, извършващи своето служение в чистота, подаваш Твоя кротък и мълчалив дух, Твоята тишина, смирение и неизказана чистота, та всички, спасявани чрез Тебе, с благодарност да Ти пеят така:
Радвай се, вечно бодърстваща в молитви в Господния храм и не ни давай да заспим в грехове; радвай се, пребиваваща в безмълвие в Светая Светих, сподоби и нас да поживеем в тишината на живота.
Радвай се, събеседнице на Ангелите в Светилището, научи и нас да се вслушваме в думите на безплътните; радвай се, Съжителко на чистите деви в храма, помогни и на нас да преминем своя живот в девство и чистота.
Радвай се, одушевен Храм на Живия Бог, направи и нас храм на Светия Дух; радвай се, прескъп Чертог на всяка добродетел, утвърди ни във всички дарове на Светия Дух.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 11

Пение всеумилно от неземни звукове Ти принасяха, Пресвета Дево, светите Ангели, служейки на Твоето девическо въведение и припявайки с небесни гласове на Тебе, Която влизаше да служиш на Бога. С тях на земята девствените ликове с човешки гласове пеят на Господа, псаломски възпявайки и почитайки Тебе, Неговата Майка. С тях сподоби и нас с чист ум и нескверни уста да пеем на честното Твое въведение: Алилуия.

Икос 11

Като светоносна свещ си възсияла за нас, Богородице, с Твоето идване в Господния храм, блестейки там с голяма радост и горейки в молитва в Светая Светих, откъдето си осияла с небесна чистота целия свят, пребиваващ в греховна тъмнина, та и ние с девите свещеносици, придружаващи Те тържествено с девствена слава към храма Господен, да Те посрещнем радостно, сияеща в светлината на душевна и телесна чистота, и да Ти пеем с такива похвали:
Радвай се, неугасваща Свещ, запалена в Светилището, съпътствана от деви свещеносици; радвай се, незалязваща Зора, озарила целия свят, посрещната от светли Ангели в храма.
Радвай се, Светилниче на небесната слава, възсиял с истинска светлина в целия храм; радвай се, Чертог на Божията благодат, приел словесния Хляб от ръката на Ангела.
Радвай се, предизбрана да бъдеш Майка на Светлината, просвещаваща всички със светлината на Твоята чистота; радвай се, Майко на Сиянието на тихата Светлина, утешаваща всички със Своите топли молитви.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 12

Бидейки нов и одушевен Кивот на Божията благодат, Богородице Дево, в който, вместо чувствената манна и веществените скрижали, се вместват невеществените и неизчерпаеми Божии дарования, Ти си била достойно въведена в Светая Светих, като имаща да вместиш по плът безначалното Слово Божие, където небесните сили Ти служеха, страшните Херувими и пламтящите от любов Серафими Те осениха с крилете си, Престолите и Господствата, Началата, Силите и Властите паднаха пред Тебе с Архангелите и Ангелите, и Ти зовяха: Алилуия.

Икос 12

Като възпяваме Твоето пречестно въведение в храма Господен, всички възхваляваме Твоето пречудно пребиваване в Светая Светих с Ангелите и приемането на небесен хляб за храна, покланяме се на Твоята девствена, равноангелна чистота, Богородице, и вярваме, че си дошла от земния дом в Божия Дом като чиста жертва, като осветен дар за обручение на Твоето девство с Небесния Жених, за да се подготвиш достойно за нетленното и чисто Христово рождество в Божието Жилище. И като вярваме на това, Ти зовем така:
Радвай се, осветила Господния храм с пречистите стъпки на Твоите нозе; радвай се, умила Божието жилище от осквернението на грешните.
Радвай се, в светия храм, като на небесата, приела поклонение от горните сили; радвай се, застанала пред Божия Престол в Светая Светих като на небесата.
Радвай се, прекрасна Девице, принесла мир на целия свят с Твоето излизане от бащиния дом; радвай се, нова Гълъбице, чрез Твоето влизане в храма, първа дарила надежда на праведните в преизподнята.
Радвай се, Богоизбрана Отроковице, отворила райските врати за нас със Своето влизане в храма.

Кондак 13

О, Всевъзпявана Отроковице, дошла в храма Господен, за да се възпитаваш в Светая Светих като Божие Жилище, приеми нашето приношение за Твоето всечестно въведение в храма и ни избави от всякакви скърби, напасти и вражески изкушения, очисти ни от всяка сквернота на плътта и духа и ни запази до самия ни край в целомъдрие и чистота, та, осветени от Тебе, да бъдем достойни да влезем в райските обители с мъдрите деви, с които да пеем за Теб на Бога: Алилуия.

Този кондак се чете три пъти. След това се чете 1-ви икос “Архангелските и Ангелските ликове...” и 1-ви кондак “На Избраната от Предвечния Цар...”.

Молитва

О, Пресвета Дево, Царице на Небето и земята, преди вековете избрана за Божия Невеста, а в последните времена дошла в законния храм за обручение с Небесния Жених! Ти си оставила Твоя народ и дома на баща Си, за да Се принесеш в чиста и непорочна жертва на Бога, и първа си дала обет за вечно девство. Дарувай и на нас да запазим себе си в целомъдрие, чистота и страх Божий през всички дни на живота си, за да бъдем храм на Светия Дух, и най-вече помогни да бъдат Твои подражатели на Тебе на всички, живеещи в обителите и обещали пред Бога да прекарат живота си в девство и чистота и от младини взели на себе си Христовото благо и леко иго, свято пазейки своите обети. Ти, Всечиста, си прекарала всички дни на Своята младост в Господния храм, далеч от съблазните на този свят, в постоянно молитвено бодърстване и във всяко душевно и телесно въздържание, помогни и на нас да отблъскваме всички вражески изкушения от плътта, света и дявола, които ни нападат от младини, и да ги побеждаваме с молитва и пост. Ти, пребивавайки в Господния храм с Ангелите, си се украсила с всички добродетели, най-вече достойно си се пазела със смирение, чистота и любов, за да бъдеш готова да вместиш по плът невместимото Слово Божие. Сподоби и нас, обхванатите от гордост, невъздържание и леност, да се облечем във всяко духовно съвършенство, та всеки от нас да приготви с Твоя помощ брачната одежда на душата си и елея от добри дела, за да не се явим голи и неготови на срещата с нашия безсмъртен Жених и Твой Син, Христа Спасителя и нашия Бог, но да ни приеме с мъдрите деви в райските обители, където да ни сподоби с всички светии винаги да славим и прославяме всесветото име на Отца и Сина и Светия Дух и Твоето милостиво застъпничество сега и всякога и във вечни векове. Амин.


Акатисти. Книга 1.
Славянобългарски манастир
"Св. Вмчк Георги Зограф",
Света Гора, Атон, 2006 г.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου