Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015

БЛАГОДАРСТВЕН АКАТИСТ " СЛАВА БОГУ ЗА ВСИЧКО "

Митрополит Трифон Туркестанов
Кондак 1
Нетленни Царю на вековете, държащ в десницата Си всички пътища на човешкия живот със силата на спасителния Твой промисъл. Благодарим Ти за всички знайни и съкровени Твои благодеяния, за земния живот и за небесните радости на Твоето бъдещо царство. Дарявай и занапред Твоите милости на нас, пеещите: Слава на Тебе, Боже, во веки.
Икос 1
Аз се родих слабо и безпомощно дете в света, но Твоят Ангел разпростираше светли криле и пазеше люлката ми. Оттогава Твоята любов сияе над всички мои пътища и чудно ме води към светлината на вечността. Славно са явени щедрите дарове на Твоя Промисъл от първия ми ден и до днес. Благодаря и зова с всички познали Те.
Слава на Тебе, призовалия ме към живота;
Слава на Тебе, явилия ми красотата на вселената;
Слава на Тебе, разтворилия пред мен небето и земята
като вечна книга на мъдростта;
Слава на Твоята вечност сред временния свят;
Слава на Тебе за тайните и явни Твои милости;
Слава на Тебе за всяка моя скръбна въздишка;
Слава на Тебе за всяка стъпка на живота, за всеки миг радост;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 2
Господи, колко е хубаво на гости у Тебе: благоуханен вятър, планини, достигащи небето, води като безкрайни огледала, отразяващи златото на лъчите и лекотата на облаците. Цялата природа тайнствено шепти, цялата е пълна с ласки и птиците и животните носят печата на Твоята любов. Благословена е майката земя с нейната бързопрехождаща красота, пробуждаща скръб по вечното отечество, където в нетленна красота звучи: Алилуя!
Икос 2
Ти ме въведе в този живот като в очарователен рай. Ние видяхме небето като дълбока синя чаша, в чиито лазур звънят птичи песни, слушахме умиротворяващия шум на лесовете и сладкозвучната музика на водите, хранехме се с благоуханните и сладки плодове и с ароматен мед. Хубаво е при теб на земята, радостно е на гости у Тебе.
Слава на Тебе за празника на живота;
Слава на Тебе за благоуханието на момини сълзи и рози;
Слава на Тебе за разнообразието на цветя и плодове;
Слава на Тебе за бисерното сияние на утринната роса;
Слава на Тебе за усмивката на светлото пробуждане;
Слава на Тебе за земния живот, предвестник на небесния;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 3
Чрез силата на Светия Дух е уханието на всяко цвете, тихия полъх на аромата, нежността на окраската, красотата на Великото в малкото. Хвала и чест на животворящия Бог, разпростиращ поляните, като разцъфнал килим, увенчаващ полята със златото на класовете и с лазура на полските треви, а душата – с радостта на съзерцанието. Веселете се и му пейте: Алилуя!
Икос 3
Колко си прекрасен в тържеството на пролетта. Когато възкръсва цялото създание и на хиляди гласове зове към Тебе: Ти си източникът на живота, Ти си победителят на смъртта.
Сред лунна светлина и песен на славеи долините стоят в своите белоснежни сватбени премени. Цялата земя е Твоя невеста, тя очаква нетленния жених. Ако Ти и тревата обличаш така, то как ли ще преобразиш нас в бъдещиявек на възкресението, как ли ще се просвветят нашите тела, как ли ще засияят нашите души!
Слава на Тебе, извелия от тъмнотата на земята разнообразни цветове, вкус и аромат;
Слава на Тебе за радушието и ласките на цялата природа;
Слава на Тебе за това, че си ни обградил с хиляди Твои създания;
Слава на Тебе за дълбината на Твоя разум, отпечатана в целия свят;
Слава на Тебе, благоговейно целувам следите на Твоите незрими стъпки;
Слава на Тебе, запалилия напред ярката светлина на вечния живот;
Слава на Тебе, за надеждата за безсмъртна, идеална, нетленна красота;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 4
Как услаждаш мислите за Теб, колко е животворно Твоето слово, по-мека от елей и по-сладка от мед е беседата с Тебе. Окриля и оживява молитвата към Тебе; с какъв трепет се изпълва тогава сърцето и колко величава и разумна става тогава природата и целия живот! Където те няма Теб – там е пустота. Където си Ти – там е богатството на душата, там като жив поток се излива песен: Алилуя!
Икос 4
Когато на земята се спуска залезът, когато се възцарява покоят на вечния сън и тишината на угасващия ден, аз виждам Твоя чертог като огнена палата в сияйните куполи на облаците. Огън и пурпур, злато и лазур пророчески говорят за неизречената красота на Твоите селения и тържествено заявяват: да идем при Отца!
Слава на Тебе, в тихия вечерен час;
Слава на Тебе, изливащия над света велик покой;
Слава на Тебе за прощалния лъч на залязващото слънце;
Слава на Тебе за отдиха на благодатния сън;
Слава на Тебе за Твоята благост в мрака, когато е далече целия свят;
Слава на Тебе за умилените молитви на затрогнатата душа;
Слава на Тебе за обещаното пробуждане за радостта
на вечния незалязващ ден;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 5
Не са страшни житейските бури за този, в чието сърце сияе светлината на Твоя огън. Наоколо – скръб и тъма, ужас и виене на вятъра. А в душата – тишина и светлина. Това е Христос!
Икос 5
Виждам Твоето небе, сияещо със звезди. Колко си богат, колко светлина има у Тебе! С лъчите на далечните светила към мене гледа вечността, аз съм толкова малък и нищожен, но с мене е Господ. Неговата любяща десница ме пази.
Слава на Тебе за непрестанните грижи за мене;
Слава на Тебе за промислителните срещи с хората;
Слава на Тебе за любовта на близките, за предаността на приятелите;
Слава на Тебе за кротостта на животните, които ми служат;
Слава на Тебе за светлите минути на моя живот;
Слава на Тебе за чистите радости на сърцето;
Слава на Тебе за щастието да живея, да се движа и да съзерцавам;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 6
Колко си велик и близък в мощното движение на бурята, колко е видна Твоята велика ръка в изблика на ослепителната мълния, дивно е Твоето величие. Глас Господен над полята и над шума на лесовете, глас Господен в тътена на гръмотевици и дъждове, глас Господен над многото води. Хвала на Тебе в грохота на огнедишащите планини.Ти разтърсваш земята като дреха. Ти вдигаш до небесата морските вълни. Хвала на смиряващия човешката гордост, на изтръгващия покаен вопъл: Алилуя!
Икос 6
Както мълния, когато освети царско пиршество и след нея огънят на светилниците изглежда жалък, така ти внезапно проблесна в душата ми по време на най-силните радости в моя живот. И след Твоята мълниеносна светлина колко безцветни, тъмни и призначни се оказаха те. Душата се затече след Тебе.
Слава на Тебе, край и предел на най-високата човешка мечта;
Слава на Тебе за нашата неутолима жажда за богообщение;
Слава на Тебе, вдъхналия в нас неудовлетвореност от земното;
Слава на Тебе, облеклия ни в Твоите най-тънки лъчи;
Слава на Тебе, съкрушилия властта на тъмните духове, обреклия на унищожение всяко зло;
Слава на Тебе за Твоите откровения, за щастието да те чувстваме и да живеем с Тебе;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 7
В дивното съчетание на звуците се чува Твоят зов. Ти ни откриваш предверието на идващия рай и мелодичността на песнопенията в хармоничните тонове, във висотата на музикалните съзвучия, в блясъка на творчеството. Всичко истински прекрасно с могъщ призив отнася душата към Тебе, заставя я възторжено да пее: Алилуя!
Икос 7
С напътствието на Светия дух, Ти озаряваш мисълта на художниците, поетите, на гениите на науката. Със силата на Свръхсъзнанието те пророчески постигат Твоите закони, разкриват ни безданата на Твоята творческа премъдрост. Техните дела неволно говорят за Тебе; о, колко си велик в Своите съзидания, колко си велик в човека.
Слава на Тебе, явилия непостижима сила в законите на вселената;
Слава на Тебе, цялата природа е пълна със законите на Твоето битие;
Слава на Тебе за всичко открито на нас, по твоята благост;
Слава на Тебе за гениалността на човешкия ум;
Слава на Тебе за животвирящата сила на труда;
Слава на Тебе за огнените езици на вдъхновението;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 8
Колко близък си в дни на болест, Ти Сам се накланяш над техния страдалчески одър и сърцето беседва с Тебе. Ти озаряваш душата с мир във времето на тежки скърби и страдания, Ти изпращаш неочаквана помощ. Ти утешаваш, Ти си любов, изпитваща и спасяваща, на Тебе пеем песен: Алилуя!
Икос 8
Когато в детството си за първи път съзнателно Те призовах, Ти изпълни моята молитва и благоговеен покой изпълни душата ми. Тогава разбрах, че Ти си благ и че са блажени прибягващите към Тебе. Започнах да призовавам отново и отново и днес зова:
Слава на Тебе, насищащия с блага моите желания;
Слава на Тебе, бдящия над мене ден и нощ;
Слава на Тебе, изцеляващия скърбите и загубите
с целителното лечение на времето;
Слава на Тебе, с Тебе няма безнадеждни загуби,
Ти даряваш на всики вечен живот;
Слава на Тебе, надарилия с безсмъртие всичко добро и високо,
Ти си обещал желателната среща с покойните;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 9
Защо цялата природа тайнствено се усмихва в дните на празниците? От какво тогава в сърцето се разлива дивна мекота, несравнима с нищо земно, и самият въздух в олтара и храма става светлоносен? Това е полъх на Твоята благодат, това е отблясък от Таворската светлина; тогава небето и земята хвалебно пеят: Алилуя!
Икос 9
Когато Ти ме вдъхновяваше да служа на ближния и озаряваше душата ми със смирение, един от безчислените Твои лъчи падаше в сърцето ми и то ставаше светлоносно, като желязото в огъня. Аз виждах Твоя тайнствен неуловим Лик.
Слава на Тебе, Преобразилия нашия живот с добри дела;
Слава на Тебе, Запечаталия неизказана сладост във всяка Твоя заповед;
Слава на Тебе, явно пребиваващия там, където благоухае милосърдието;
Слава на Тебе, изпращащия ни неудачи и скърби, за да бъдем отзивчиви
към страданията на другите;
Слава на Тебе, положилия велика награда в самоценността на доброто;
Слава на Тебе, приемащия високия порив;
Слава на Тебе, възвисилия любовта по-високо от всичко земно и небесно;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 10
Не може да се възстанови разбитото на прах, но Ти възстановяваш тези, у които съвестта е изтлела, но Ти възвръщаш предишната красота на душите, които безнадеждно с я загубили. С Тебе няма нищо непоправимо. Ти целият си любов. Ти си Творец и Вдъхновител. Тебе хвалим с песен: Алилуя!
Икос 10
Боже мой, Ти знаеш отпадането на гордия ангел денница. Спаси ме със силата на благодатта, не ми давай да отпадна от Тебе, не ми давай да се усъмнявам в Тебе. Изостри моя слух, да мога през всички мигове на моя живот да слушам Твоя тайнствен глас и да зова към Тебе, вездесъщия:
Слава на Тебе за промислителното стечение на обстоятелствата;
Слава на Тебе за благодатните предчувствия;
Слава на Тебе за откровенията насън и наяве;
Слава на Тебе, разрушаващия нашите безполезни замисли;
Слава на Тебе, отрезвяващия ни чрез страдания
от опиянението на страстите;
Слава на Тебе, спасително смиряващия гордостта на сърцето;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 11
През ледената мрежа на вековете чувствам топло Твоето Божествено дихание, чувам струящата кръв. Ти вече си близо, част от времената е отминала. Аз виждам Твоя Кръст – той е заради мен. Моят дух е в праха пред Кръста: тук е тържеството на любовта и спасението, тук не замлъква навеки хвалата: Алилуя!
Икос 11
Блажен е, който вкуси вечерята в Твоето Царство, но Ти още на земята си ме приобщил към това блаженство. Колко пъти си простирал към мен с Божествената десница Твоето тяло и Кръв и аз, многогрешният, съм приемал тази светиня и съм чувствал Твоята любов, неизказана, свръхестествена.
Слава на Тебе за непостижимата живителна сила на благодатта;
Слава на Тебе, въздигналия Твоята църква като тихо пристанище на
измъчения свят;
Слава на Тебе, възраждащия ни с животворящите води на кръщението;
Слава на Тебе, Ти възвръщаш на каещите се чистотата
на непорочните лилии;
Слава на Тебе, непресъхваща бездна от опрощение;
Слава на Тебе, за чашата на живота, за хляба на вечната радост;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 12
Виждах много пъти отражението на Твоята слава върху лицата на починали. С каква неземна красота и радост светеха те, колко въздушни, безплътни бяха техните черти, това беше тържество на достигнатото щастие и покой, чрез мълчание те зовяха към Теб. В часа на моята кончина просвети и моята душа, зовяща: Алилуя!
Икос 12
Каква е моята похвала пред Теб! Аз не съм чувал пението на херувимите, това е жребий на високите души, но зная как Те хвали природата. Съзерцавал съм през зимата как в лунното безмълвие цялата земя тихо се моли на Теб, облечена в бяла риза, сияеща със снежни бисери. Виждал съм как се радва за Тебе слънцето и птичи хорове възпяват Твоята слава. Чувал съм как тайнствено шуми лесът за Тебе, как пеят веровете, ромолят водите, как проповядват за Тебе хоровете на светилата със своето стройна движение в безконечното пространство. Какво е моята похвала! Природата е послушна, а аз – не, докато живея виждам Твоята любов, искам да благодаря, да се моля и зова:
Слава на Тебе, Който ни показа светлината;
Слава на Тебе, възлюбилия ни с любов дълбока, неизмерима, божествена;
Слава на Тебе, осеняващия ни със светлина чрез
сонмовете ангели и светии;
Слава на Тебе, всесвети Отче, призоваващ ни в Твоето Царство;
Слава на Тебе, Свети Душе, животворящи, слънце на бъдещия век;
Слава на Тебе за всичко, Троице Божествена, всеблага;
Слава на Тебе, Боже, во веки.
Кондак 13
О, всеблага и животворяща Троице, приеми благодарение за всички Твои милости и ни покажи достойни за Твоите благодеяния, та умножи дадените ни таланти, да влезем във вечната радост на нашия Господ с победна хвала: Алилуя! Алилуя! Алилуя!
(Този кондак се чете 3 пъти, след това се чете икос 1 и кондак 1).
Акатистът е сравнително нов и поради това не е включен в Акатистника. Издaден е на български от монашеското братство от Зографския манастир в Света Гора, 2003 година

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ИКОНА "РАДОСТ НА ВСИЧКИ СКЪРБЯЩИ"

Кондак 1
На Тебе, Поборнице Воеводо, след като се избавихме от вечна смърт по благодатта на родения от Тебе Христос наш Бог и по Твоето майчино ходатайство пред Него, ние, Твоите раби, пеем победни и благодарствени песни. А Ти, като имаш непобедима сила, ни избави от всякакви беди и скърби, за да Ти зовем:
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Икос 1
Първият Ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: “Радвай се!”, възвестявайки чрез Божественото Христово въплъщение Радостта, Която ще се роди от Нея за целия свят, погиващ в скърби. А ние, обременени от грехове, като получихме надежда за спасение в Тебе, умилено Ти зовем:
Радвай се, Божие благоволение към грешните; радвай се, крепка Застъпнице за каещите се пред Господа Бога.
Радвай се, призоваване на падналия Адам; радвай се, избавление на Ева от сълзи.
Радвай се, защото отнемаш греховната сквернота; радвай се, баня, която умива съвестта.
Радвай се, родила Избавителя, даром очистващ нашите беззакония; радвай се, пречудно примирение на всички с Бога.
Радвай се, мост, превеждащ ни от смърт към живот; радвай се, спасила света от греховния потоп.
Радвай се, небесна Лествице, по Която Господ слезе при нас; радвай се, причина за обожението на всички.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 2
Като виждаме извора на чудеса, подавани от Твоята света икона, блага Богородителко, защото Ти си блага помощница на молещите се, застъпница за обидените, надежда за безнадеждните, утешение на печалните, хранителка на гладните, одежда на голите, целомъдрие на девствените, наставница на странстващите, помощ за отрудените, проглеждане на слепите, чуване на глухите, изцеление на болните, ние благодарствено зовем за Теб към Бога: Алилуия.


Икос 2
В недоумение от постигащите ни люти скърби ние прибягваме към Тебе, о, Майко и Дево, и просим утешение. А Ти, като блага, научи ни в тях да виждаме милосърдния промисъл на Твоя благ Син за спасението на нашите души и за очистване на много съгрешения, за да Ти зовем радостно:
Радвай се, тихо пристанище на обуреваемите; радвай се, крепко утвърждаване на съмняващите се.
Радвай се, едничка Майко на милосърдието; радвай се, бърза помощнице в беди и напасти.
Радвай се, очистваща със скърби нашите грехове; радвай се, лекуваща с печали нашите душевни немощи.
Радвай се, защото ни учиш да презираме суетните радости на този свят; радвай се, защото въздигаш ума ни от земята към небето.
Радвай се, защото ни привличаш от земната любов към небесната Божия любов; радвай се, утешение в нашите страдания и подателка на благодатен живот.
Радвай се, обещание за вечни блага; радвай се, ходатайко за вечна радост.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 3
Укрепи ме със сила свише, блага Владичице, изнемогналия телом и духом, и ме удостой с Твоето посещение и промисъл, като прогонваш мрака на скръбта и унинието, та спасяван от Тебе, непрестанно да зова към Бога: Алилуия.


Икос 3
Имайки неизказано богатство от милосърдие, Ти простираш ръка за помощ на всички скърбящи, лекуваш недъзите, изцеляваш страстите. Не презирай и мен, блага Владичице, който лежа на одъра на моята немощ и Ти зова:
Радвай се, многоценно съкровище на милост; радвай се, едничка надежда на отчаяните.
Радвай се, здраве на моето тяло; радвай се, спасение на моята душа.
Радвай се, крепка опора на немощните; радвай се, застъпнице и подкрепа на изнемогващите.
Радвай се, защото скоро утоляваш Божия гняв с Твоето моление; радвай се, защото скоро умиряваш нашите страсти със силата на Твоите молитви.
Радвай се, защото даваш на слепите да виждат и на глухите да чуват; радвай се, защото даряваш на хромите да ходят и на немите да говорят.
Радвай се, благонадеждно посещение на болните; радвай се, защото чрез Теб според вярата се подават благодатни изцеления на всички немощни.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 4
Бурята на много беди и напасти ме връхлита и силно изнемогвам от вълнението: а Ти, като милостива Майка на моя Спасител и Бог, издигни ръце към Твоя Син и Го моли да погледне милостиво на лютата скръб на сърцето ми и да избави от бездната на отчаянието мен, който зова: Алилуия.


Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2015

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА КАЗАНСКА ИКОНА

Кондак 1
На Избраната от всички родове Застъпница за християнския род, закриляща нашата православна страна с покрова на Своята благост, принасяме благодарствено пение за явяването на Твоята чудна икона. А Ти, като Всемилостива Помощница на всички прибягващи към Тебе, застъпи се за нас във всички скърби и нужди, беди и напасти, за да Ти зовем:
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Икос 1
Първият Ангел бе пратен да каже на Богородица: Радвай се! - когато Бог Слово се въплъщаваше в Нейната утроба; а ние, грешните, прославяйки явяването на Нейните чудни икони и Божествения Младенец, Спасителя Христа, с умиление зовем към Благодатната:
Радвай се, Богоизбрана Отроковице; радвай се, Майко Божия.
Радвай се, Царице на Небето и земята; радвай се, светло украшение на Небесната и земната Църква.
Радвай се, почитана от Ангелите; радвай се, възпявана от Серафимите.
Радвай се, дивно изпълнение на пророчествата; радвай се, похвало на апостолите.
Радвай се, изповядване на мъчениците; радвай се, венец на преподобните.
Радвай се, веселие на праведните; радвай се, упование на грешните.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 2
Виждайки, Всенепорочна, от висотата на Своето небесно жилище, където пребиваваш в слава заедно с Твоя Син, скръбта на Твоите раби в новопросветения град, как заради посещението на Божия гняв Христовата вяра бива поругавана от агарянското зловерие, си благоволила да явиш Своята икона и си я прославила с чудеса, та укрепени от знаменията на Твоята благодат, христолюбивите люде вярно да зоват към Бога: Алилуия.


Икос 2
Като искаше да разбере трикратното явяване на Божията Майка, мъдрата девица отиде при властите и им разказа за дивното явяване и страшната заплаха; а ние, удивлявайки се на вразумлението, дадено свише на девицата, благоговейно зовем към Преблагословената:
Радвай се, принасяща с чисти уста хвала на Бога; радвай се, откриваща тайните на Божията благодат на верните.
Радвай се, крепка похвало на верните; радвай се, мълния, устрашаваща неверните.
Радвай се, озаряваща ума на верните със славата на Твоите чудеса; радвай се, изобличение на агарянското зловерие.
Радвай се, побеждаваща тяхната гордост; радвай се, утвърждаване на християнската вяра.
Радвай се, освещаваща почитането на светите икони; радвай се, претворяваща нашата скръб в радост.
Радвай се, развеселяваща ни с несъмнена надежда.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Кондак 3
Силата на Всевишния и благодатта на Божията Майка умъдри и укрепи девицата да търси многоценния Божи дар, и тя, дерзаейки с вяра в Господа, пристъпи към труд, и намерила скритото в земята съкровище - иконата на Божията Майка, радостно въззова към Бога: Алилуия.


Икос 3
Имайки милостив промисъл за новопросветените хора на град Казан, Владичице, Ти си източила струи на чудеса от Твоята пречестна икона, подавайки зрение на слепите с телесните очи, озарявайки душевно помрачените със светлината на богопознанието и благочестието и дарявайки на живеещите в девство безбурно пристанище под покрова на Твоята икона. Затова Ти зовем:
Радвай се, защото с явяването на Твоята икона разпръсваш тъмата на злите напасти; радвай се, просвещаваща всички с лъчите на Твоите чудеса.
Радвай се, проглеждане на слепите; радвай се, просвещение на помрачените по ум.
Радвай се, слава на Православието; радвай се, тихо пристанище на търсещите спасение.
Радвай се, Майко на целомъдрието; радвай се, покров и ограда на девството.
Радвай се Ти, чрез Която ликува цялото множество верни; радвай се Ти, чрез Която ридае демонското пълчище.
Радвай се, възжелана Помощнице на всички християни; радвай се, Радост на всички скърбящи.
Радвай се, усърдна Застъпнице за християнския род.


Σάββατο 10 Οκτωβρίου 2015

АКАТИСТ НА СВЕТИТЕ ДВАДЕСЕТ И ШЕСТ ЗОГРАФСКИ ПРЕПОДОБНОМЪЧЕНИЦИ

Кондак 1. 


Избраните 26 Божии угодници, преподобно живели в Зографската обител и мъжествено претърпели изгаряне от латинците за правоверието, достойно да възпеем с похвални песни. А вие, които имате дръзновение пред Господа, от всякакви беди ни избавете, за да ви зовем:
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Икос 1.

Ангелите на небесата се удивиха, гледайки как в безбожния си устрем латинците изгаряха заради благочестието преподобните, които пожелаха благочестно да умрат, и потъпкаха гордостта на мъчителя, а от нас слушат такива похвали:
Радвайте се, твърдо опълчение на многострадалните!
Радвайте се, двадесет и шест преподобни страдалци!
Радвайте се, крепки подвижници на вярата и благочестието!
Радвайте се, мъдри изобличители на нечестието!
Радвайте се, непоколебими стълбове на Православието!
Радвайте се, твърд камък, съкрушил злословието!
Радвайте се, защото отблъсквате ересите от Христовата църква!
Радвайте се, защото запазихте невредим кораба на православната вяра!
Радвайте се, прославили Света Гора със своето страдание за Православието!
Радвайте се, развеселили нейните населници със своята смърт за правоверието!
Радвайте се, защото за вас нашата (Зографска) обител радостно тържествува!
Радвайте се, защото с вас се хвали православна България!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 2.

Преподобният старец, като видя иконата на Божията Майка, чудесно пренесена от неговата уединена келия и поставена над манастирските врати, силно се удиви и разказа на всички това, което му бе известено от тази икона за нашествието на богопротивните римляни. А братята, като чуха това, с радост и въззоваха към Бога:Алилуия!

Икос 2.

Като узна за бедите, които имаше да се случат с тях, игуменът Тома започна да учи своето стадо да стои непоколебимо в благочестието и да не се бои от временните мъки, за които са приготвени венци на небесата. Затова облажаваме наставника и неговите ученици с такива похвали:
Радвайте се, преподобни отци, единодушно поживели в постничество!
Радвайте се, възпламенили се от любов към Бога!
Радвайте се, защото не сте се уплашили от вражеското нашествие!
Радвайте се, защото мъжествено сте се устремили към страдалчески подвиг!
Радвайте се, изкачили се на висотата на кулата!
Радвайте се, защото сте изобличавали от тази висота!
Радвайте се, защото взехте със себе си иконата на Божията Майка Предвъзвестителка!
Радвайте се, защото тя чудно остана невредима в огъня!
Радвайте се, мъдри защитници на православния Символ на вярата!
Радвайте се, защото се подвизавахте до смърт за неговата нерушимост!
Радвайте се, проповедници на Православието!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 3.

Укрепени от силата на Всевишния, светиите в огъня, както тримата отроци във Вавилонската пещ, дръзновено изповядаха православната вяра пред мъчителите, и освободили се от тялото, като благовонна жертва се възнесоха към Божия престол, пеейки: Алилуия!

Икос 3.

Имайки равноангелно житие на земята, всеблаженни отци, вие се окрилихте от Божествено желание и като благовонно миро принесохте своите трудове на Христа, заради което ви възхваляваме така:
Радвайте се, земни ангели и небесни човеци!
Радвайте се, защото поживяхте в плът като безплътни!
Радвайте се, защото умъртвихте страстите с пост и въздържание!
Радвайте се, защото покорихте плътта на духа!
Радвайте се, защото добре обработихте земята на своето сърце!
Радвайте се, защото я оплодотворихте с много трудове и смирение!
Радвайте се, защото взехте на себе си благото иго!
Радвайте се, защото усърдно последвахте Владиката Христа!
Радвайте се, драгоценни бисери, светлоблестящи за нас! радвайте се, защото озарявате монашеското битие със светлината на вашите добродетели!
Радвайте се, чудно украшение на Атонската Гора!
Радвайте се, слава и благолепие на Зографската обител!
Радвайте се, преподобни страдалци, изобличители на латинското суетно мъдруване!

Кондак 4.

Избегнали бурите на житейската суета, вие, преподобни отци, добре се подвизавахте в Зографската обител и за твърдото изповядване на Православната вяра се увенчахте с мъченически венци: в нея запазете и нас със своите молитви към Бога, та винаги да Му зовем с вас: Алилуия!

Икос 4.

Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2015

АКАТИСТ НА СВ. НЕКТАРИЙ ЕГИНСКИ ЧУДОТВОРЕЦ

Кондак 1

Избрани Нектарие, митрополит на Пентапол и Егински чудотворче, на теб принасяме моления за нашите боледуващи сродници: защото си се явил изряден изцелител на раковите язви и други недъзи, дарявайки благодат на цялата вселена. Затова с едни уста и с едно сърце непрестанно те възпяваме:
Радвай се, Нектарие, архиерею Божий.

Икос 1

Намерил своя Ангел Пазител в светото кръщение, от младини си пожелал равноангелно житие, отче наш Нектарие. А сега, като се наслаждаваш с Ангелите на съзерцанието на Божията Слава, моли Владиката на всички Ангели за нас, които ти пеем така:
Радвай се, благословен плод на увенчани родители; радвай се, осветен от Бога от майчината утроба.
Радвай се, от детство научен на послушание; радвай се, от младини изучил Писанието.
Радвай се, одушевена книга на Божиите слова; радвай се, жив скрижал на боголюбието.
Радвай се, избран от Бога за своята кротост и смирение; радвай се, оставил своя дом заради духовното учение.
Радвай се, защото заради теб се укроти силната буря в морето; радвай се, защото чрез твоя пояс счупената мачта се укрепи.
Радвай се, млад орел, имащ крилете на умната молитва; радвай се, елен, търсил изворите на покаянието.
Радвай се, Нектарие, архиерею Божий.

Кондак 2

Като те видя да се молиш във въздуха, една монахиня силно се изплаши, Боголюбче; а ти, скривайки дара на молитвата, си запечатал с клетва в Господа устата на девицата, и си пял в сърцето си: Алилуия.

Икос 2

Разум Христов си придобил чрез молитвата, свети Нектарие, за да познаеш кое е воля Божия, блага, угодна и съвършена, научи и нас на всяко място да издигаме ръце към Бога без гняв и съмнение и приеми от нас похвални песни:
Радвай се, поставил възлизания в долината на плача; радвай се, отгледал плодове на Духа.
Радвай се, чедо на Атонската Гора; радвай се, извор на Иисусовата молитва.
Радвай се, светило на древното благочестие; радвай се, град на Света Троица.
Радвай се, осенен от благодатта; радвай се, огнен Херувим.
Радвай се, сол на обетованата земя; радвай се, защото си сял със сълзи и жънеш с радост.
Радвай се, защото върху теб процъфтя светостта на Христа; радвай се, защото Бог ти стори добро.
Радвай се, Нектарие, архиерею Божий.

Кондак 3

Облечен в силата на Всевишния, отче Нектарие, си утвърдил силата на Христовите слова: в Моето Царство – е казал Той – нито се женят, нито се мъжат, но като Ангели на небесата непрестанно пеят: Алилуия.

Икос 3

Имайки Пречистата Богородица за Свои служители цялото небесно войнство, теб, угодниче, като Ангел в плът постави за певец на Своите чудеса. А ние, като виждаме омофора на Пресвета Богородица над теб, със страх и любов припадаме пред теб:
Радвай се, таен избраниче на Божията Майка; радвай се, изпълнителю на Нейните повеления.
Радвай се, приел дух на кротост от Чистата Гълъбица; радвай се, прославил Приснодевата в духовни песни.
Радвай се, защото си учил да угаждаме на Царицата на небето и земята; радвай се, по молитвите на Майката намерил милост у Сина.
Радвай се, мерило за праведност и палата на премъдрост; радвай се, висота на разсъжденията и глъбина на смирението.
Радвай се, Егински крине, източващ нектар на покаяние; радвай се, Едемска пчела, доставяща ни меда на богословието.
Радвай се, мироварнице, изливаща миро; радвай се, чаша на духовното умиване.
Радвай се, Нектарие, архиерею Божий.

Кондак 4