Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ИКОНА "РАДОСТ НА ВСИЧКИ СКЪРБЯЩИ"

Кондак 1

На Тебе, Поборнице Воеводо, след като се избавихме от вечна смърт по благодатта на родения от Тебе Христос наш Бог и по Твоето майчино ходатайство пред Него, ние, Твоите раби, пеем победни и благодарствени песни. А Ти, като имаш непобедима сила, ни избави от всякакви беди и скърби, за да Ти зовем:
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Икос 1
Първият Ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: “Радвай се!”, възвестявайки чрез Божественото Христово въплъщение Радостта, Която ще се роди от Нея за целия свят, погиващ в скърби. А ние, обременени от грехове, като получихме надежда за спасение в Тебе, умилено Ти зовем:
Радвай се, Божие благоволение към грешните; радвай се, крепка Застъпнице за каещите се пред Господа Бога.
Радвай се, призоваване на падналия Адам; радвай се, избавление на Ева от сълзи.
Радвай се, защото отнемаш греховната сквернота; радвай се, баня, която умива съвестта.
Радвай се, родила Избавителя, даром очистващ нашите беззакония; радвай се, пречудно примирение на всички с Бога.
Радвай се, мост, превеждащ ни от смърт към живот; радвай се, спасила света от греховния потоп.
Радвай се, небесна Лествице, по Която Господ слезе при нас; радвай се, причина за обожението на всички.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 2
Като виждаме извора на чудеса, подавани от Твоята света икона, блага Богородителко, защото Ти си блага помощница на молещите се, застъпница за обидените, надежда за безнадеждните, утешение на печалните, хранителка на гладните, одежда на голите, целомъдрие на девствените, наставница на странстващите, помощ за отрудените, проглеждане на слепите, чуване на глухите, изцеление на болните, ние благодарствено зовем за Теб към Бога: Алилуия.


Икос 2
В недоумение от постигащите ни люти скърби ние прибягваме към Тебе, о, Майко и Дево, и просим утешение. А Ти, като блага, научи ни в тях да виждаме милосърдния промисъл на Твоя благ Син за спасението на нашите души и за очистване на много съгрешения, за да Ти зовем радостно:
Радвай се, тихо пристанище на обуреваемите; радвай се, крепко утвърждаване на съмняващите се.
Радвай се, едничка Майко на милосърдието; радвай се, бърза помощнице в беди и напасти.
Радвай се, очистваща със скърби нашите грехове; радвай се, лекуваща с печали нашите душевни немощи.
Радвай се, защото ни учиш да презираме суетните радости на този свят; радвай се, защото въздигаш ума ни от земята към небето.
Радвай се, защото ни привличаш от земната любов към небесната Божия любов; радвай се, утешение в нашите страдания и подателка на благодатен живот.
Радвай се, обещание за вечни блага; радвай се, ходатайко за вечна радост.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 3
Укрепи ме със сила свише, блага Владичице, изнемогналия телом и духом, и ме удостой с Твоето посещение и промисъл, като прогонваш мрака на скръбта и унинието, та спасяван от Тебе, непрестанно да зова към Бога: Алилуия.


Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 2017

АКАТИСТ КЪМ СВЕТИ СЕРАФИМ САРОВСКИ

КОНДАК 1. 

Избран чудотворче и предивен угодниче Христов, бърз наш помощниче и молитвениче, преподобни отче Серафиме. Величаем прославилия те Господ и ти пеем похвални песни. А ти, като имаш велико дръзновение пред Господа, от всякакви беди освободи нас, които ти зовем: Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче. 

ИКОС 1. 
Творецът на ангелите те избра изначало да прославиш с твоя живот пречудното име на Светата Троица. Ти се яви като земен ангел и като серафим в плът, като пресветъл лъч на вечното Слънце на правдата животът ти просия. Виждайки преславните твои дела, ние с благоговение и радост ти казваме така: 
Радвай се, правило на вярата и благочестието; радвай се, образец на кротостта и смирението. 
Радвай се, преславно величие на верните; радвай се претихо утешение на скръбните. 
Радвай се, прелюбима похвало на монасите; радвай се, предивна помощ на живеещите в света. 
Радвай се, славо и закрило на Русия; радвай се, свещено украшение на Тамбов. 
Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче. 


КОНДАК 2. 
Виждайки сърдечната ти любов към монашеския живот, преподобни отче Серафиме, майка ти разбра святата Божия воля за тебе и те принесе Богу като съвършен дар, благославяйки те в тесния монашески път със своя свят кръст, който ти си носил на гърдите си до края на своя живот, показвайки велика любов към разпналия се за нас Христос, нашия Бог, Комуто ние всички с умиление зовем: Алилуя. 

ИКОС 2. 
Небесен разум ти се дарува, свети угодниче Божий: от юноша непрекъснато си мислил за небесното, напуснал си бащин дом заради Царството Божие и Неговата правда. Затова приеми от нас тази похвала: 
Радвай се, богоизбрано чедо на град Курск; радвай се, пречестно клонче на благочестиви родители. 
Радвай се, наследниче на добродетелите на майка си; радвай се, че си научен от нея на благочестие и молитва. 
Радвай се, че си с кръст от майка си благословен за духовни подвизи; радвай се, че до смъртта си ти като светиня си пазил това благословение. 
Радвай се, че си оставил родния дом заради любов към Господа; радвай се, че всички радости на този свят си сметнал за нищо. 
Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче. 

КОНДАК 3. 
Силата на Всевишния те пазеше още от детство, преподобни, защото, като падна от високия храм, Господ те запази невредим, и когато страдаше тежко, сама Владичицата на света ти се яви и ти донесе небесно изцеление, понеже от младини вярно си служил на Бога, всякога зовейки: Алилуя. 

ИКОС 3. 
Имайки усърдие за подвизи в монашеския равноангелски живот, си отишъл в светия град Киев на поклонение на Печерските преподобни и от устата на преподобния Доситей си получил заповед да отидеш в Саровската пустиня. С вяра отдалеко си разцелувал това свято място и заселвайки се там, си завършил своя богоугоден живот. Ние, удивлявайки се на това Божие промишление за тебе, с умиление ти пеем: 
Радвай се, ти, който си се отказал от светската суета; радвай се, ти, който пламенно си пожелал небесното отечество. 
Радвай се, ти, който си възлюбил Христа с цялото си сърце; радвай се, ти, който си възприел благото Христово иго. 
Радвай се, ти, който си изпълнен със съвършено послушание; радвай се, ти, верен пазителю на светите Господни заповеди. 
Радвай се, ти, който си утвърдил молитвено ума и сърцето си в Бога; радвай се, непоколебими стълбе на благочестието. 
Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски чудотворче. 

КОНДАК 4. 
Като си усмирил бурята на злите напасти, преминал си целия тесен и скръбен път на монашеския подвиг, понесъл си ярема на пустинния живот, затвора и мълчанието, многонощното бдение и така с Божията благодат, преминавайки от сила в сила, от деяния към Боговидение, преселил си се в горните обители, където с ангелите пееш на Бога: Алилуя. 

ИКОС 4. 
Слушайки и виждайки твоя свят живот, преподобни отче Серафиме, всички твои братя ти се удивляваха и идвайки при тебе, се поучаваха от твоите слова и подвизи, прославяйки Господа, дивен в Своите светии. А ние всички с вяра и любов те възхваляваме, преподобни отче, и ти пеем така: 
Радвай се, ти, който си принесъл изцяло себе си в жертва на Господа; радвай се, че си се издигнал на висотата на базстрастието. 
Радвай се, добропобедни войне Христов; радвай се, благи и верни рабе на Небесния Домовладика. 
Радвай се, непосрамени ходатаю за нас, пред Господа; радвай се, наш усърден молитвениче към Богородица. 
Радвай се, пустинен крине на пречудното благоухание; радвай се, непорочен съсъде на Божията благодат. 
Радвай се, преподобни Серафиме, Саровски Чудотворче.