Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ИКОНА "РАДОСТ НА ВСИЧКИ СКЪРБЯЩИ"

Кондак 1

На Тебе, Поборнице Воеводо, след като се избавихме от вечна смърт по благодатта на родения от Тебе Христос наш Бог и по Твоето майчино ходатайство пред Него, ние, Твоите раби, пеем победни и благодарствени песни. А Ти, като имаш непобедима сила, ни избави от всякакви беди и скърби, за да Ти зовем:
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Икос 1
Първият Ангел бе пратен от небето да каже на Богородица: “Радвай се!”, възвестявайки чрез Божественото Христово въплъщение Радостта, Която ще се роди от Нея за целия свят, погиващ в скърби. А ние, обременени от грехове, като получихме надежда за спасение в Тебе, умилено Ти зовем:
Радвай се, Божие благоволение към грешните; радвай се, крепка Застъпнице за каещите се пред Господа Бога.
Радвай се, призоваване на падналия Адам; радвай се, избавление на Ева от сълзи.
Радвай се, защото отнемаш греховната сквернота; радвай се, баня, която умива съвестта.
Радвай се, родила Избавителя, даром очистващ нашите беззакония; радвай се, пречудно примирение на всички с Бога.
Радвай се, мост, превеждащ ни от смърт към живот; радвай се, спасила света от греховния потоп.
Радвай се, небесна Лествице, по Която Господ слезе при нас; радвай се, причина за обожението на всички.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 2
Като виждаме извора на чудеса, подавани от Твоята света икона, блага Богородителко, защото Ти си блага помощница на молещите се, застъпница за обидените, надежда за безнадеждните, утешение на печалните, хранителка на гладните, одежда на голите, целомъдрие на девствените, наставница на странстващите, помощ за отрудените, проглеждане на слепите, чуване на глухите, изцеление на болните, ние благодарствено зовем за Теб към Бога: Алилуия.


Икос 2
В недоумение от постигащите ни люти скърби ние прибягваме към Тебе, о, Майко и Дево, и просим утешение. А Ти, като блага, научи ни в тях да виждаме милосърдния промисъл на Твоя благ Син за спасението на нашите души и за очистване на много съгрешения, за да Ти зовем радостно:
Радвай се, тихо пристанище на обуреваемите; радвай се, крепко утвърждаване на съмняващите се.
Радвай се, едничка Майко на милосърдието; радвай се, бърза помощнице в беди и напасти.
Радвай се, очистваща със скърби нашите грехове; радвай се, лекуваща с печали нашите душевни немощи.
Радвай се, защото ни учиш да презираме суетните радости на този свят; радвай се, защото въздигаш ума ни от земята към небето.
Радвай се, защото ни привличаш от земната любов към небесната Божия любов; радвай се, утешение в нашите страдания и подателка на благодатен живот.
Радвай се, обещание за вечни блага; радвай се, ходатайко за вечна радост.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 3
Укрепи ме със сила свише, блага Владичице, изнемогналия телом и духом, и ме удостой с Твоето посещение и промисъл, като прогонваш мрака на скръбта и унинието, та спасяван от Тебе, непрестанно да зова към Бога: Алилуия.Икос 3
Имайки неизказано богатство от милосърдие, Ти простираш ръка за помощ на всички скърбящи, лекуваш недъзите, изцеляваш страстите. Не презирай и мен, блага Владичице, който лежа на одъра на моята немощ и Ти зова:
Радвай се, многоценно съкровище на милост; радвай се, едничка надежда на отчаяните.
Радвай се, здраве на моето тяло; радвай се, спасение на моята душа.
Радвай се, крепка опора на немощните; радвай се, застъпнице и подкрепа на изнемогващите.
Радвай се, защото скоро утоляваш Божия гняв с Твоето моление; радвай се, защото скоро умиряваш нашите страсти със силата на Твоите молитви.
Радвай се, защото даваш на слепите да виждат и на глухите да чуват; радвай се, защото даряваш на хромите да ходят и на немите да говорят.
Радвай се, благонадеждно посещение на болните; радвай се, защото чрез Теб според вярата се подават благодатни изцеления на всички немощни.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 4
Бурята на много беди и напасти ме връхлита и силно изнемогвам от вълнението: а Ти, като милостива Майка на моя Спасител и Бог, издигни ръце към Твоя Син и Го моли да погледне милостиво на лютата скръб на сърцето ми и да избави от бездната на отчаянието мен, който зова: Алилуия.


Икос 4
Слушайки, Пресвета Дево и Майко, пророчеството на праведния Симеон, че и на Сама Тебе меч ще прониже душата[1], си слагала тези думи в сърцето Си и си разбирала, че радостта на майчиното сърце за чедата бива причастна на много скърби в този свят. Затова, като изпитана във всичко и можеща да състрадаваш на майчината скръб, Ти зовем:
Радвай се, родила радостта на света, Спасителя Христа; радвай се, избавяща света от скърби.
Радвай се, претърпяла хули и клевети срещу Твоя Син; радвай се, страдала с Неговото страдание.
Радвай се, утешение на скърбящите майки; радвай се, благодатна закрила на техните чеда.
Радвай се, наша бърза застъпнице в беди; радвай се, изправяне на заблудените.
Радвай се, защото храниш младенците; радвай се, наставнице на младите.
Радвай се, Майко на сираците; радвай се, застъпнице за вдовиците.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 5
Виждайки Боготечната Кръв на Твоя Син, проливана на Кръста за нашето спасение, като Господня Рабиня, смирено покоряваща се на волята на Небесния Отец, си ни показала пример на злострадание и търпение, та и ние, изпитвани в пещта на изкушения и беди, смирено да зовем към Бога: Алилуия.


Икос 5
Като Те видя Твоят Син и Бог да стоиш при Кръста с възлюбения ученик и да се съразпъваш с Него в сърцето Си, каза: Жено, ето син Ти, и на ученика:ето Майка ти[2], и с това осинови на Тебе всички вярващи в Него. А ние, съпричастни на скърбите и страданията на Твоя Син, Те имаме за своя блага Майка, на Теб възлагаме всичкото си упование в скърби и Ти зовем:
Радвай се, Майко на християнския род; радвай се, осиновила ни при Кръста на Твоя Син.
Радвай се, съединила Бога с човеците; радвай се, съчетала верните с Господа.
Радвай се, Агнице, родила Агнеца, вземащ греха на света; радвай се, чаша, черпеща радост за нас от Извора на безсмъртието.
Радвай се, ходатайко за спасението на грешните; радвай се, търсеща погиналите.
Радвай се, неочаквана радост за грешните; радвай се, ставане на падналите.
Радвай се, изцелителко на всички немощи; радвай се, утоление на всяка печал.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 6
Всички краища на вселената проповядват Твоите милости, Майко Божия, защото с Твоя честен покров закриляш целия християнски род, непрестанно се молиш за него на Христа, нашия Спасител, и избавяш от всякакви беди благонравните и богобоязливи раби, които вярно зоват към Бога: Алилуия.


Икос 6
Просия светозарна благодат от Твоята пречудна икона, Майко Божия, пред която припадаме със сълзи и Ти се молим: прогони облака на постигналите ни изкушения, за да Ти зовем радостно:
Радвай се, принасяща моленията на верните на Твоя Син и Бог; радвай се, защото и Сама непрестанно се молиш за нас пред Престола на Твоя Син.
Радвай се, ходатайко пред Бога, спасяваща света от беди; радвай се, застъпнице за християнския род, дарена ни от Бога.
Радвай се, добросенчесто дърво, под което мнозина се подслоняват; радвай се, светлоплодовито дърво, от което се хранят верните.
Радвай се, покров на света, по-просторен от облак; радвай се, обетована земя, от която тече мед и мляко.
Радвай се, светъл облак, непрестанно освещаващ верните; радвай се, огнен стълб, напътстващ избраните към небесното наследие.
Радвай се, нива, принасяща изобилни щедрости; радвай се, подателко на всяка благост.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 7
Като искаше да явиш, Владичице, извор на чудеса от Своята икона “Радост на всички скърбящи”, Ти си заповядала на болната Евтимия да извърши молебно пение пред нея, и като получи изцеление, да проповядва на всички милостта, получена от тази икона, за да не остане скрит изворът на благодатни изцеления за всички нуждаещи се. Затова и ние не таим Твоите благодеяния, но благодарствено прославяме Бога и Му пеем: Алилуия.


Икос 7
Нова Силоамска къпалня, по-голяма от древната, се яви Твоят храм, Пречиста Владичице, в който се покланяме на Твоята чудотворна икона: защото подаваш здраве на тялото не само веднъж в годината и не само на първия, който влиза, но винаги лекуваш всеки недъг и всяка язва на душата и тялото за всички, прибягващи с вяра и любов към Тебе. Затова Ти зовем:
Радвай се, купел, в която се потопяват всички наши скърби; радвай се, чаша, от която черпим радост и спасение.
Радвай се, камък, напоил жадуващите за живот; радвай се, дърво, услаждащо солените води на житейското море.
Радвай се, неизчерпаем извор на животворни води; радвай се, баня, умиваща греховната сквернота.
Радвай се, услада в нашите скърби; радвай се, утоляване на нашите печали.
Радвай се, изцеление на нашите болести; радвай се, избавление от беди.
Радвай се, потъпкване на демоните; радвай се, посрамване на враговете.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 8
Всички сме странници и пришълци на тази земя и търпим, по думите на апостола, беди от врагове, беди от сънародници, беди от лъжебратя, в много лишения и скърби[3]. А Ти, Владичице, като блага Пътеводителка, насочи ни към тихо пристанище и моли Твоя Син да ни дари преди края прошка на прегрешенията, за да пеем непрестанно на Бога: Алилуия.


Икос 8
Целият ни живот на земята е изпълнен с болка и печал от клевети, обиди, укори и многоразлични беди и напасти: боледува тялото, изнемогва духът ни. Към Тебе прибягваме, Майко Божия, и припадаме пред Твоята пречиста икона: изпълни с радост и веселие нашите скръбни сърца, за да Ти зовем:
Радвай се, пътеводителко, водеща ни към небесното отечество; радвай се, Царице на небето и земята, отваряща ни райските врати.
Радвай се, милостива, Която ни милуваш; радвай се, домостроителко, Която добре устройваш нашия живот.
Радвай се, оросено руно, предвидяно от Гедеон; радвай се, блажена утроба, вместила невместимия за всички Бог.
Радвай се, неопалима къпина; радвай се, нерушима стена.
Радвай се, живоносен източник; радвай се, неувяхващ цвят.
Радвай се, смекчаване на злите сърца; радвай се, умиление на благите.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 9
Всяка житейска сладост на този свят бива примесена с печал: славата е нетрайна, богатството преминава, красотата и здравето увяхват, приятелите и близките се отнемат от смъртта. Услади нашите скърби Ти, Която си причина за всяко добро, и ни дари Твоята нетленна радост, за да зовем към Бога: Алилуия.


Икос 9
Многоречивите витии недоумяват с какви думи да утешат скърбящите, но Ти Сама, Владичице, изречи в сърцата ни думи на утешение, и с лъчите на Твоята благодат разсей облака на нашите скърби и мрака на унинието, за да Ти пеем:
Радвай се, зарадвала всички християни с надежда на Тебе; радвай се, радост и умирение на света.
Радвай се, подателко на Божествена благост; радвай се, надежда за вечни блага.
Радвай се, кораб за желаещите да се спасят; радвай се, пристанище на плаващите в живота.
Радвай се, вярна пазителко на уповаващите на Теб след Бога; радвай се, одежда на лишените от дръзновение.
Радвай се, пазителко и утвърждение на всички; радвай се, ограда и свещено прибежище за всички верни.
Радвай се, помощ на молещите Ти се с вяра; радвай се, светло познание на благодатта.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 10
Като искаше да спаси човешкия род от вечните мъки и безкрайните скърби, Човеколюбецът Господ се всели в Твоята вечно девствена утроба и дари Теб, Своята Майка, за помощ, покров и защита на погиващите, за радост на скърбящите и надежда на отчаяните, избавяща от вечните мъки със Своето ходатайство и привеждаща към небесно веселие всички, които вярно зоват към Твоя Син и наш Бог: Алилуия.


Икос 10
Стена си за девиците, Богородице Дево, и за всички прибягващи към Твоя покров. Затова Те молим: покрий, защити и запази от изкушения, страдания и беди всички сираци и безпомощни, които с любов Ти зоват:
Радвай се, стълб на девството; радвай се, избран съсъд на чистотата и целомъдрието.
Радвай се, изрядно увенчаваща с целомъдрие воюващите против плътта; радвай се, подателко на вечна радост за благоскърбящите монаси.
Радвай се, защото угасяваш пламъка на страстите; радвай се, защото разпръсваш мрака на изкушенията.
Радвай се, наставнице на целомъдрието; радвай се, пазителко на чистотата.
Радвай се, изправяне на човеците; радвай се, защото чрез Тебе станахме от падението.
Радвай се, крепко утвърждаване на вярата; радвай се, приятно молитвено кадило.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 11
Всеумилно пение Ти принасяме ние, Твоите раби, Богородице, всесилна Застъпнице за нашия род: утоли болката на моята скръбно въздишаща душа, укроти Божия гняв, справедливо насочен срещу нас заради греховете ни, и избави от всяка люта скръб и болест нас, които зовем за Теб на Бога: Алилуия.


Икос 11
Като светоносна свещ, запалена от огъня на Божията благодат, ни се яви Твоята пречестна икона, Владичице, за наше освещение и утешение. А ние, като я почитаме с любов и припадаме пред нея с вяра, Ти зовем:
Радвай се, защото с Твоето силно застъпничество ни избавяш от всякакви беди; радвай се, защото ни запазваш от трус и потоп.
Радвай се, защото ни насищаш в душевен и телесен глад; радвай се, защото угасяваш огъня с росата на Твоите молитви.
Радвай се, защото ни спасяваш от неизбежна погибел; радвай се, крепка помощнице в борби.
Радвай се, защото ни ограждаш от нашествия на другородци; радвай се, защото ни запазваш от междуособни войни.
Радвай се, леко преминаване по водите на плаващите; радвай се, добра водителко на пътешестващите.
Радвай се, освобождение на пленените; радвай се, бързо избавяне от справедливия Божи гняв.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 12
Пожелала да дадеш на нашия род залога на благодатта, Ти си ни явила Твоята целебна икона, Майко Божия, от която за идващите с вяра се източва извор на чудеса, изцеление на недъзите и утоляване на скърбите. Затова с радост зовем за Теб към Бога: Алилуия.


Икос 12
Като възпяваме Твоите милости и чудеса, Богородителко, всички Те хвалим като наша крепка застъпница и с умиление се покланяме на Тебе, наша Молитвенице, и просим: издигни ръце към Твоя Син и моли Неговото милосърдие да не отстъпва от нас в този живот и след смъртта, за да Ти зовем:
Радвай се, наше непосрамващо упование в живота и след нашето преставяне; радвай се, подаваща мирен край на уповаващите се на Тебе.
Радвай се, наша надежда и защита в съдния ден; радвай се, защото умоляваш праведния Съдия.
Радвай се, избавяне от вечната геена; радвай се, надежда за вечно спасение.
Радвай се, ключ към Христовото Царство; радвай се, райска врата.
Радвай се, мост, привеждащ към небето; радвай се, прибежище и блага застъпнице за всички каещи се грешници.
Радвай се, радост на Ангелите; радвай се, слава и утешение на всички праведни.
Радвай се, Благодатна Богородице Дево, Радост на всички скърбящи.


Кондак 13
О, Всевъзпявана Майко, обрадвана от Бога, родила Царя Христа, нашия Бог, за радост на небето и земята! Чуй гласа на Твоите скърбящи раби, приеми това наше малко моление и ни избави от всякакви беди, скърби и напасти. Изцели нашите недъзи, премахни лъжливите клевети, прогони от нас всяка злоба и вражда и ни освободи от бъдещите мъки, за да Ти пеем: Алилуия.


Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Първият Ангел...” и 1-ви кондак “На Тебе, Поборнице Воеводо...”.


Молитва
О, Пресвета Владичице и Богородице, по-висша от Херувимите и по-честна от Серафимите, Богоизбрана Отроковице, Радост на всички скърбящи! Подай утешение и на нас, намиращите се в скърби: защото освен Тебе нямаме друго прибежище и помощ. Ти едничка си ходатайка за нашата радост, и като Божия Майка и Майка на милосърдието, предстоиш пред Престола на Пресвета Троица и можеш да ни помогнеш: защото никой, прибягващ към Тебе, не си отива посрамен. Чуй в деня на нашата скръб и нас, които припадаме пред Твоята икона и със сълзи Ти се молим: прогони от нас постигналите ни скърби и печали в този временен живот и не ни лишавай от Твоето всесилно ходатайство и от вечната, безкрайна радост в Царството на Твоя Син и наш Бог. Амин.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου