Τετάρτη 10 Αυγούστου 2011

Απολυτίκιον Παναγίας της Ιεροσολυμιτίσσης
Ήχος α΄. Της ερήμου πολίτης.

Την σεπτήν σου εικόνα ως της δόξης σου σκήνωμα,
Ιεροσολυμίτισσα Παρθένε, προσκυνούμεν Πανάχραντε.
Εκ ταύτης γαρ πηγάζεις μυστικώς θαυμάτων ποταμούς τας δωρεάς•
και αρδεύεις τας καρδίας και τας ψυχάς των πίστει κραυγαζόντων σοι•
Δόξα τω Θείω Τόκω σου, Αγνή, δόξα τη παρθενία σου, δόξα τη προς ημάς σου ανεκφράστω προνοία, Άχραντε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου