Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015

АКАТИСТ НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Кондак 1
Избраният и Роден от Отца преди всички векове Спасител на света и Цар на вековете се роди за нас като Младенец и ни се даде като Син. И сега, доброволно приел плът от Дева, като умно Слънце на Правдата възсия боголепно за седящите в тъмнина и смъртна сянка. Дойдете да се възрадваме, виждайки Бога в плът, заради нас повит в пелени във Витлеем. И покланяйки Му се с мъдреците и пастирите, радостно да въззовем:
Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение.
Икос 1
Ангелите, пазещи някога пред вратите на Едем дървото на живота от падналия Адам, сега от градеца Витлеем благовестят голяма радост на земнородните, която ще бъде за всички човеци: защото се роди Спасител, Който е Христос Господ, като Младенец по плът в ясли на безсловесни. Дойдете, верни, да прославим Майката на Спасителя, пребъдваща Дева и след Рождеството, и с Ангелите и пастирите да възпеем достойна песен на Родилия се от Нея в пещерата:
Слава на Тебе, Пребезначално Слово, Който си Бог и си станал човек; слава на Тебе, Боже Велики и Вечни, неотстъпил от Своето Божество и родил се от девическа утроба.
Слава на Тебе, Сине Божий и Сине на Дева, приел образ на раб; слава на Тебе, Слове Божий, Неизследими, дошъл в долината на нашето изгнание.
Слава на Тебе, пребогата Рожба на Пречистата Невеста, с Чиято слава са пълни Небесата; слава на Тебе, възсияло Слънце на Правдата, с Чиято радост се изпълва цяла земя.
Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение.
Кондак 2
Творецът и Създателят на всичко, като видя човека, когото създаде с ръцете Си да погива, се умилостиви над него, преклони небесата и слезе на земята; Царуващият на Небесата, Когото Отец ражда преди вековете, стана земен, за да обнови падналото човешко естество. Гледайки Него, Самия Бог и Човек, и ликувайки с всички небесни и земни хвалещи предивното Божие снизхождение, да Му зовем: Алилуия.
Икос 2
Като искаха да познаят великата тайна на благочестието, пастири си казаха един на друг: да отидем до Витлеем и да видим какви са тия слова, които Господ ни каза. И побързали да дойдат, намериха Мариам и Иосиф, и Младенеца в ясли и Му се поклониха, славейки и хвалейки Бога за всичко, което чуха и видяха. С тях и ние, виждайки сбъдването на тайната на нашето спасение, на Родилия се по плът от Дева като на наш Цар и Бог да принесем похвали:
Слава на Тебе, явил се от Дева по благоволение на Отца и изпълнил с радост всичко; слава на Тебе, Събезначален на Отца, възвестяващ от Отца свобода на пленените и проглеждане на слепите.
Слава на Тебе, сияние на Божеството от славата на Отца, положен в ясли за спасението на света; слава на Тебе, Който си Бог, наречен Пресладък Иисус от Ангела на Иосиф.
Слава на Тебе, Огневидни, носен победно горе от Херувимите, а долу в обятията на Пречистата Дева; слава на Тебе, Сияние на Отца, Светлина за просвета на езичниците, необзет от тъмнината.
Слава на Тебе, Агнец Божий, за Когото Предтечата проигра още в утробата на майка си; слава на Тебе, Сине на Непозналата брак Невеста, истинна радост на прамайката Ева.
Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение.
Кондак 3

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2015

Акафист преподобному отцу Порфирию Кавсокаливиту, провидцу и чудотворцу


Кондак 1
Храбрый воин Царя сил Господа Иисуса, предивный преподобный отче Порфирий! Ты любишь нас, исцеляешь и защищаешь от всяких бед и скорбных обстояний, тепло перед Господом ходатайствуешь о даровании нам обожения. Ведая помощь твою, мы благодарно взываем:
Радуйся отче Порфирий!
Икос 1
О, добрый пастырь стада Господня! Вдали от житейских бурь вёл ты тихое и богоугодное житие. Размышляя о жизни и служении Иоанна Каливита, ты, вняв голосу пламенного своего сердца, положил и сам пройти по стопам сего святого мужа. Мы же, прославляя решимость твою, так воспеваем:
Радуйся, ко Спасению своё стадо наставляющий;
Радуйся, лютые страсти исцеляющий;
Радуйся, воздержания ревнитель;
Радуйся, невыразимого таинства обитель;
Радуйся, хранилище святыням непорочное;
Радуйся, за правду ратующим ограждение прочное;
Радуйся, образ пастырям в служении явивший;
Радуйся, преобильную Божию благодать вместивший;
Радуйся, тьму неверия светом любви разгоняющий;
Радуйся, жизнью святой Спасение возвещающий;
Радуйся, Эвбеи утешение;
Радуйся, от тяжести скорбей избавление;
Радуйся, отче Порфирий!
Кондак 2
В Кавсокаливии, следуя пути великих подвижников, ты был иноком; наказам старцев внимал, никогда не прекословя, но исполнением дела отвечая слову их веления, как слову Самого Христа, Которому и ныне непрестанно взываешь: Аллилуиа!
Икос 2
За житие твое непорочное, отче, Бог сподобил тебя Своей благодати. Ты учил побеждать греховные страсти, тебе было дано провидеть великие тайны, стяжать всеусердное внимание ко всякому, к тебе в скорбях приходящему. И мы, чувствуя отеческую заботу твою, благодарно поём:
Радуйся, сумевший Христа в своё сердце принять;
Радуйся, обретший Его благодать;
Радуйся, жилище Духа Святого;
Радуйся, соратник воинства Христова;
Радуйся, чистым оком тайны прозревавший;
Радуйся, непорочными устами Истину вещавший;
Радуйся, всю жизнь обративший в служение;
Радуйся, новое Афона украшение;
Радуйся, многие раны безмездно лечивший;
Радуйся, от многих недугов исцеливший;
Радуйся, о страждущих имевший попечение;
Радуйся очам и душам прозрение;
Радуйся, отче Порфирий!
Кондак 3
Кротость и смирение – вот оружие послушника в духовной брани. Сим оружием искусно овладев, ты одолел врага. Наградой же за победу стало твоё, преподобный отче, земное пребывание в благодати Господней. Будучи преисполнен ею, ты изливаешь её на всех, прибегающих к тебе за помощью, утешаешь, исцеляешь, обращаешь к Творцу, призывая благодарно восклицать Ему: Аллилуиа!
Икос 3
Отче, прославил тебя Господь славою Своею Небесною, но ты не забывал и о отечестве земном. В монастыре святого Харлампия, ты всё время проводил в служении, избавляя людей от страдания. Избавленные же очищенным и благодарным сердцем поют тебе:
Радуйся, отечества земного прославление;
Радуйся, усердный делатель молитвенного бдения;
Радуйся, река чудес излиянная Богом;
Радуйся, глубина тишины, умирение тревогам;
Радуйся, миру себя не связавший;
Радуйся, ангельскую жизнь на земле стяжавший;
Радуйся, к покаянию возвращавший Христовых овец;
Радуйся, смягчивший горечь многих сердец;
Радуйся, всегда входивший через тесные врата;
Радуйся, ныне в лике ангельском для Господа поют твои уста;
Радуйся, возвращавший здравие телесное;
Радуйся, возвещавший Царствие Небесное;
Радуйся, отче Порфирий!
Кондак 4
Смиренно внимая Божественному промыслу, ты прибыл в Афины, пасти Христовых овец. Здесь, с неутомимым горением Церкви служа, ты многих людей, искавших помощи, опоры и надежды, наставил на истинный путь, побудил непрестанно взывать Богу: Аллилуиа!
Икос 4

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2015

АКАТИСТ НА СВ. АПОСТОЛ АНДРЕЙ ПЪРВОЗВАНИ

Кондак 1

С песни да възхвалим първозванния Апостол Христов, проповедника на Светото Евангелие, боговдъхновения просветител на езичниците, стоящ на върха на хълма, където неговата десница въздигна Кръст и към него, като пръв последовател на Църквата, показващ след себе си пътя към Христа, с умиление да въззовем:  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Икос 1
На Агнеца Христос, вземащ греха на света, ангел благовестник си бил, Апостоле Андрее,  и с Него во веки пребиваваш на Небесата, погледни и оттам на пението, което ти принасяме в твоя храм, и както си богат с Божията благодат, дай ни с благи думи, да въззовем към тебе:  Радвай се, утринна звезда, възсияла към нас от град Витсаида;  радвай се, равночестни брате на върховния Петър; Радвай се, учениче на великия Христов Предтеча;  радвай се, пръв от останалите Апостол призван към Апостолско служение от Самия Господ; Радвай се, защото и другите с радост си призовал: "Елате, намерихме желания Месия";  радвай се, и нас привеждащ ни към Него.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 2
"Учителю, къде живееш?" - попитал си Андрее, Спасителя на нашите души, и пребивавайки с Него един ден, възлюбил си за всички дни на живота си намерения от тебе Месия и твоя по-голям брат си привел към Него. И нас, като твои по-малки братя, не преставащ да привличаш към Него, та и ние, следвайки твоите стъпки, да възпеем Бога: Алилуя.

Икос 2
Като видя в тебе, свети Андрее, пламъка на вярата и любовта, Господ те намери на Генисаретското езеро, като рибар хвърлящ заедно с брат си, мрежи в дълбините, и ви каза: "Вървете след Мене, и Аз ще ви направя ловци на човеци", Ти веднага го последва и с боговдъхновено слово като с мрежа уловил си човеци за Христа, и ние, уловени от тебе в спасението, ти възгласяме:  Радвай се, ти, който от Самия господ се научи на духовен лов;  радвай се, ти, който в същото това езеро, връхлетян от буря с останалите Апостоли,  с вяра си се спасил в Господа, запрещаващ на ветровете и морето. Радвай се, придобил голяма вяра, когато си видял пречудното насищане на пет хиляди души с пет хляба: радвай се, приел от Господа да изцеляваш всеки недъг и всяка болест.  Радвай се, ти, който като глас от небето бе чут от елините, видяли Христос чрез тебе;  радвай се, ти, комуто на Елеонската планина бе открито какво има да стане при свършека на света.  Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак З
Като верен Христов приятел си се насладил на Господните странствания и на Безсмъртната трапеза на планината Сион, заедно с останалите Апостоли, съзрял си Господа и Бога твой, от Него си приел и Дух Свети, да свързваш и развързваш греховете на хората. И пак в същата горница Сионска се изля върху тебе обещания Дух във вид на огнени езици. И се удивиха всички народи, на чиито езици възвести Божието величие, пеейки: Алилуя.

Икос З
Приел от Господа заповед да проповядваш Евангелието на всички твари, много градове и страни си обиколил, Апостоле Андрее, призовавайки хората към познание на Истинния Бог  и кръщавайки ги в Името на Отца и Сина и Светия Дух; с тях и ние се сподобихме с благодатта на кръщението. Затова благодарствено те възпяваме:  Радвай се, верни възвестителю на Христовите чудеса; радвай се, гръмогласни проповедниче на Светото Евангелие.  Радвай се, съкрушителю на идолското служение;  радвай се, насадителю на истинското благочестие. Радвай се, защото по твоето слово хората се възраждат от вода и Дух;  радвай се, защото верните на тебе се причащават от Безсмъртната трапеза. Радвай се, Андрее, Първозванни Христов Апостоле.

Кондак 4
Сила Божия те осени,Апостоле Първозванни, да благовестиш силата и славата на Сина Божий и да утвърждаваш всички да вярват в Светата Троица. С това и нас, които се покланяме на Единия в Три Лица Бог, на плодородните пасбища на вярата Христова опази, та винаги, освещавани от. благодатта на Светия Дух, велегласно да ти пеем: Алилуя.

Икос 4