Τετάρτη 8 Ιουνίου 2011

Απολυτίκια του αγίου Εφραίμ Νέας Μάκρης.(5 Μαίου ,3 Ιανουαρίου)

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

χος α Τς ρήμου πολίτης

ν ρει τν μμων σπερ λιος λάμψας καί μαρτυρικς, Θεοφόρε, πρός Θεόν ξεδήμησας, βαρβάρων ποστάς πιδρομάς, φραίμ Μεγαλομάρτυς το Χριστο , διά τοτο ναβλύζεις χάριν εί, τος ελαβς βοσι σοι, δόξα τ δεδωκότι σοι σχύν, δόξα τ σέ θαυμαστώσαντι, δόξα τ νεργοντι διά Σο, πσιν άματα.

ΚΟΝΤΑΚΙΟΝ

χος γ Παρθένος σήμερον

ν τ ρει σκησας, τν μώμων Θεόφρον καί ν τοτ νυσας, το μαρτυρίου τόν δρόμον, θεν Σε, διπλος στεφάνους Ζωοδότης, στεψεν, ερομάρτυς φραίμ ξίως, κτενς κδυσωποντα, λεηθναι τος σέ γεραίροντας.

ΜΕΓΑΛΥΝΑΡΙΟΝ

Βί διαλάμπων σκητικ ν ρει μώμων, γωνίσω μαρτυρικς καί θαυμάτων χάριν, θεόθεν κόμισω, φραίμ σιομάρτυς, γγέλων σύσκηνε.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

χος β τε κατλθες

τε κατλθες πρός μαρτύριον θλητά γενναιότατε τότε πληθύς Θείων Νόων τε ξεπλάγη τος θλοις Σου, τε δέ καί πυρακτωμένον δαυλόν Σύ πέμεινας πσαι α χορεαι τν πιστν ρθοδόξων κραύγαζον, Μεγαλομάρτυς φραίμ κ κινδύνων μς διαφύλαττε.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

χος γ Εφραινέσθω τά οράνια

Θαυμασίων Σέ ξίωσε ησος Παντοδύναμος, διό προφθάνεις ν τάχει ν μέρ καί νυκτί καλού μενος, ρυόμενος τος δολοις σου κ παντοίων κακώσεων, δραίωμα εσεβείας μέγιστον, Μεγαλομάρτυς φραίμ ρους μώμων χαρμονή τοτον τόν μνον μου πρόσδεξαι ς θυμίαμα εάρεστον.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

χος δ Τό φαιδρόν τς ναστάσεως

Τό σεπτόν καί χαριτόβρητον λείψανον ς θησαυρόν κεκτημένη Μονή σου γάλλεται καί τά δαιμόνια διώκει στρατεύματα γείαν τς ψυχς παρέχον φθόνως τε· διό εχαριστομεν Σε φραίμ Μεγαλομάρτυς Χριστο, πσι παρέχων τά συμφέροντα.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

χος πλ. α Τόν συνάναρχον Λόγον

Τόν Σταυρόν το Κυρίου ποθήσας γιε, κρεμάσθης ν δένδρ σπερ μνός ληθής, προσευχόμενος θερμς λαβες δύναμιν τελειωθείς μαρτυρικς πέρ Χριστο το Λυτρωτο, φραίμ μοναζόντων κλέος, τν Μαρτύρων τερπνότης καί τν πιστν προστάτης μέγιστος.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

χος πλ. β γγελικές δυνάμεις

Τάς δονάς το κόσμου παρεδες γιε καί τήν τρυφήν τήν μένουσα πεπόθησας καί βίον τν γγέλων κολούθησας Μάκαρ ν καθαρ καρδί, νίκησας Βελίαρ γωνισθείς νδρικς, κέρδισας στεφάνους Βασιλείας τν Ορανν ν σχάτοις τος καιρος φανείς φραίμ πανένδοξε.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

χος βαρύς Κατέλυσας τ Σταυρ Σου

πέμεινας τήν μανίαν το δράκοντος, τά θράση τν σεβν κατετρόπωσας και τ πυρί τ σβέστ τς Χάριτος τήν φλόγα τήν τν βασάνων κατέσβεσας, τι δείχθης ήττητος ντως Χριστο φραίμ στρατιτης Μακάριε.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

χος πλ. β γγελικές δυνάμεις

κ τάφου προλθες ς εοσμος νθός γκρατείας τρισόλβιε, να παθν τήν δυσωδίαν κβαλν ες σωτήριον δόν, φραίμ δηγήσης με.

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟ

χος πλ. α Χριστός νέστη

φραίμ σίων καλλονή Μαρτύρων καύχημα καί κλέος σκέπε· φρούρει· φύλαττε πιστος δεομένους Σε.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου