Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2015

Акатист на Пресвета Богородица пред Нейната икона "Отрада или Утешение"

Кондак 1
Облажаваме Те, Пречиста Дево и Майко, победна радост и похвала на небесните сили, и изправяне на целия човешки род! А Ти, едничко наше упование, изпрати благодатна отрада на душите ни, за да Те възпяваме, почитайки Твоята дивна икона:
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Икос 1
Ангелските ликове се удивляват, гледайки Твоята Атонска икона, на която Ти, Пречиста Дево и Майко, с дясната Си ръка кротко отклоняваш десницата на Младенеца от Твоите нетленни уста: какво е това знамение на иконата? А ние ще речем, пеейки така:
Радвай се, Дево, Майко на Всевишния; радвай се, дивен рай на благодатта.
Радвай се, наша небесна отрада; радвай се, крепка надежда на човеците.
Радвай се, защото Твоята икона възвестява спасение на цялата земя; радвай се, защото Твоят взор утешава намиращите се в тлението.
Радвай се, небесна светлина, озаряваща мъглата на нашите дни; радвай се, нетленен цвят, оживяващ нашите тленни дела.
Радвай се, защото се молиш на Твоя Син за целия свят; радвай се, защото гориш в топла молитва като светилник.
Радвай се - радостно Ти възклицаваме; радвай се - в песни Те възпяваме.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 2
Земният ум недоумява как да постигне Твоите тайни, Пречиста, Богоблажена Дево! Ти в чиста утроба по действие на Духа безсеменно си приела Словото на Отца и си съединила Бога с човеците, и повеляваш на всички да пеят песен: Алилуия.


Икос 2
Ти осеняваш свише с Твоя покров Атонската Гора, Дево, дадена Ти по жребий от Твоя Син, и дивно я запазваш от беди и напасти. Атонските обители се славят с чудеса от Твоите икони и с приятни гласове Те хвалят:
Радвай се, Дево, Отрада в печали; радвай се, Скоропослушнице в скърби.
Радвай се, Одигитрия за пътешестващите; радвай се, Вратарнице на свещените храмове.
Радвай се, добра Предвъзвестителко за униващите в беда; радвай се, истинно Утешение на всички, прибягващи към Тебе.
Радвай се, богатство на бедните, елеоносна Жена; радвай се, защото тайно благоволиш към четящите акатист.
Радвай се, защото чудно си казала на стареца в келията: “Радвай се!”; радвай се, живоносна Майко.
Радвай се, защото е достойно да Те възпяваме; радвай се, защото по дълг Те облажаваме.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!Кондак 3
Смирените думи на Девата: “да бъде”[1], в очите на Милосърдния Бог потъпкват гордата прелест на Ева: ето, Син Божий става Син на Дева[2], и непристъпният Бог живее с човеците. Затова с незамлъкващи уста Ти принасяме благодарствена песен: Алилуия.


Икос 3
Наредени в ликове над морето и горящи с молитвена светлина, светините на Атон сияят пред Бога и славата на Божията Майка явно осенява светите глави на Атон и всеки час призовава към пение ликовете на пустинниците, които Й пеят хвалебно:
Радвай се, слава на възжеланите пустини; радвай се, Чудо на поднебесните висоти.
Радвай се, осеняваща планини и хълмове; радвай се, освещаваща скали и стръмнини.
Радвай се Ти, чрез Която се открива пътят за небесните страни; радвай се Ти, чрез Която се отваря раят на нетленната пролет.
Радвай се, крин в долината, благоуханна радост; радвай се, лилия в полето, вечнотечаща сладост.
Радвай се, Изток на светлината, озарил земните долини; радвай се, поток на живота, източващ жива вода.
Радвай се, глас на непрестанни моления; радвай се, щит на свещените селения.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 4
Дево, Ти предстоиш пред Твоя пресладък Син в молитви за човешкия род и неговото спасение. О, Майко, блага Отрадо на човеците, Ти виждаш бездната на нашите зли грехове! А ние, хвърлени в рова на тлението, не смеем да издигнем очи и да пеем: Алилуия.


Икос 4
Ватопедската обител се слави с чудна икона с древното име Отрада. За нея преданието на блажените старци пази благодатна, дивна повест за слава на Богородица Застъпница, която, като слушаме, да пеем на Пречистата:
Радвай се, блага отрада на света; радвай се, стена и ограда на верните.
Радвай се, неизказано чудо на чудесата; радвай се, озарено Небе на небесата.
Радвай се, край на желанията за обичащите безмълвието светии; радвай се, жадуван рай за търсещите покой.
Радвай се, защото чрез Тебе всяка душа оживява; радвай се, защото чрез Тебе мъртвият ум възкръсва.
Радвай се, горнило на вярата, в което се стопява неверието; радвай се, тайна сила, която въздига от тлението.
Радвай се, слава на крепките отшелници; радвай се, твърдост на бодрите монаси.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 5
Родила Живота на целия свят, родила бездна от милости, Пречиста Дево, Ти с ясно око виждаш дълбината на нашите скърби, чуваш гласа на въздишките на земните, скоро ни се притичваш на помощ и ни учиш да пеем на Всеблагия: Алилуия.


Икос 5
Жадни за злато и кръв, морски разбойници дръзко обкръжиха светата обител през нощта, мислейки рано сутринта да убият монасите и да похитят светинята. А Ти, незаспиваща Застъпнице, защитаваш Своя жребий, за да Те слави:
Радвай се, отрада на Ватопед; радвай се, преграда пред вражеските козни.
Радвай се, защото изобличаваш злите замисли; радвай се, защото отблъскваш лютите врагове.
Радвай се, защото не заспиваш, спасявайки Своя дял; радвай се, защото бодро отклоняваш облаците на злите стрели.
Радвай се, крепост на почитащите светостта на Твоите чудни икони; радвай се, стълб на възпяващите многото Твои чудеса.
Радвай се, победа на кротките и поражение на гордите; радвай се, защита на правите и посрамване на лъжливите.
Радвай се, Кормчия на заблудените; радвай се, молитвено кадило.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 6
Твоят девствен взор, Блага Майко, излива струи на любов и щедрости: защото Ти пазиш нашето излизане и влизане, спасяваш верните на суша и по море; още щом в сърцето проблесне искра на покаяние, за да пеем: Алилуия.


Икос 6
Изпълнили чина на общата утринна молитва, монасите се прибраха в килиите до Литургията. А игуменът на обителта, молейки се сам в храма, чу глас от Твоята икона “Отрада”: “Днес не отваряйте вратите”, и обзет от трепет, старецът възкликна:
Радвай се, Дево, стража на светинята; радвай се, спасение на Своя дом.
Радвай се, щит в утрото и нощта, радвай се, велика и страшна сила.
Радвай се, защото пощадяваш грешните по Своето милосърдие; радвай се, защото поразяваш силните, въставащи против нас.
Радвай се, венец на надеждата, знамение на мира; радвай се, жезъл на победата, обещание за слава.
Радвай се, камък-сапфир, подобен на небесно видение; радвай се, светъл Престол и Царева колесница.
Радвай се, защото Твоят глас услажда ушите; радвай се, защото Твоят образ е прекрасен за очите.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 7
Близо е Син Човечески, Неговият Страшен Съд е при вратите - ни възвестява гласът на Богоносните Писания. Но ние, ленивите, нехаем за края и не слушаме страшните думи, защото всички доброволно се покорихме на суетата и нямаме думи да изречем към Бога: Алилуия.


Икос 7
Старецът игумен трепетно издига поглед към иконата и вижда: ето, лицата пред него оживяват, страшният Младенец загражда с ръка устата на Девата и казва: “О, Майко, не им казвай, нека бъдат наказани!” - и старецът, ужасен, пее на Пречистата така:
Радвай се, Дево, Владичице на света; радвай се, блага Царице на небето.
Радвай се, защото утоляваш Божия гняв; радвай се, защото отклоняваш страшния съд.
Радвай се, всемилосърдна Майко, избавление от беди; радвай се, благодатна Помощнице, упование на душите.
Радвай се, защото скоро прогонваш нашите печали; радвай се, защото дивно лекуваш болестите на грешните.
Радвай се, като утро разливаща тиха светлина; радвай се, съгряваща като слънце хладните души.
Радвай се, чудна Отроковице; радвай се, дивна Богоневесто.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 8
Единомислено обръщаме взор към Тебе, Дево, Която не ни оставяш в деня на въздаянието: простри към нас Твоята щедра ръка, защото от своите грехове слязохме до адските бездни - и кой ще ни избави от бъдещите мъки? Кой ще ни утвърди, за да пеем: Алилуия?


Икос 8
Майката отклонява десницата на пресладкия Син, и леко извърнала лице, казва на стареца: “Всички братя да излязат на стената и да отблъснат злите разбойници!”. Старецът събира братята и всички, видели чудото, възпяват:
Радвай се, блага Христова Майко; радвай се, покров на тихата пустиня.
Радвай се - с какви похвални слова да Те възвеличим; радвай се - какви благодатни похвали да Ти принесем?
Радвай се, защото неопалимо носиш предвечната Светлина; радвай се, защото непостижимо държиш ипостасния Огън.
Радвай се, наша нерушима Стена; радвай се, велика бездна от милости.
Радвай се, по-честна от огнените Херувими; радвай се, по-чиста от пламенните Серафими.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 9
Иов, страдалец пред Бога, мъдро ни поучава, казвайки: ето, благочестието е мъдрост и благо за всички отделили се от света и извършващи сладостния подвиг на молитвата, на които Богородица помага да се укрепяват в молитви и да зоват: Алилуия.


Икос 9
Радостно гледайки копието от иконата “Отрада” в храма, драгоценен дар на Атонските обители, мислено да се съединим в молитва с хвалебните ликове на светогорските отци, които от своите небесни висоти ни призовават да пеем на Пречистата:
Радвай се, светиня на страни и народи; радвай се, благост за всички християни.
Радвай се, приела Огън в Своята утроба; радвай се, явила Словото в плът.
Радвай се, лек облак на Светлината, принесъл Христа в света; радвай се, лествице, издигаща се от земята на небето.
Радвай се, стомна с манна, сладка храна на гладните; радвай се, златна чаша, ново питие за жадните.
Радвай се, превисоко Небе, озаряващо в светлина верните; радвай се, тучна нива, веселяща душите на всички.
Радвай се, тиха слава на Ангелите; радвай се, блага отрада за човеците.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 10
Да устремим ума към небето, да издигнем чувствата над тленното - о, колко желано е да се спасим от света, имайки в духа си единствен стремеж към горното и в сърцето - едничка надежда на Бога. Помагай ни, Богородице Дево, и ни води в правия път, за да пеем: Алилуия.


Икос 10
Изпращайки честната икона на път от Атон на север, за благодатен покров на новата обител, в залог за небесна помощ на града, честният схимонах светогорец каза: това е благословение от Владичицата! Молете се, вярвайте и пейте:
Радвай се, благодатен наш Покров; радвай се, залог за нашето упование.
Радвай се, утешение на изпадналите в беда; радвай се, умиление на намиращите се в грехове.
Радвай се, защото укрепяваш сърцата в часа на Божия гняв; радвай се, защото умъдряваш умовете в ден на изпитание.
Радвай се, защото отвръщаш от нас облаците на злите навети; радвай се, защото не ни погубваш докрай във време на бедствия.
Радвай се, едничко наше пристанище в дни на буря, повдигана от безбожието; радвай се, избавление от лъжлива прелест.
Радвай се, тиха наша радост в живота; радвай се, райска слава във вечността.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 11
Тъмните сили владеят в света, но не могат да познаят Христовата светлина, сила и слава, и само молитвата е сила на верните, сълзите са техен залог, победа и слава. О, Майко и Дево, дай ни облак от сълзи и бодър дух, за да пеем: Алилуия.


Икос 11
Радост сияе на лицата, глас вика от Атон: Владичицата идва при вас, излезте, посрещнете със свещи Девата от Небесата, посрещнете Я повече със сълзи на радост, любов и умиление, празнувайте и пейте с радостен глас:
Радвай се, осветен Кивот; радвай се, превъзнесен Престол.
Радвай се, възпявана от горните чинове; радвай се, страх и трепет за адските сили.
Радвай се, веселие за човешките сърца; радвай се, спасение за заблудените души.
Радвай се, защото Твоят пресладък глас възвестява вечна радост; радвай се, защото Твоят претих взор ни обещава тишина.
Радвай се, защото умоляваш Твоя Син и Бог за човеците; радвай се, отваряща ни вратите на райските чертози.
Радвай се, жилище на Дух Светий; радвай се, скиния на живия Бог.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 12
Днес пеем ангелска песен на Благодатната Мария: защото Тя е сладост и рай, блаженство и отрада в часа на изпитание и гняв, надежда за вечни блаженства след смъртта. Радвай се, усърдна Застъпнице, и ни подай радост, за да пеем на Бога: Алилуия.


Икос 12
Божията Майка със Своята икона Отрада дивно да защити крепостта на светинята и молитвата, този манастир и храмовете, за да не угасне вовеки кандилото пред спасителния лик на Богоневестата, и сонмове монаси и миряни с радостен глас непрестанно да зоват:
Радвай се, храм, по-светъл от Сион; радвай се, светлина и слава на Атон.
Радвай се, непрестанна мисъл на монасите; радвай се, нестихваща песен на девствениците.
Радвай се, защото денем ни изпращаш роса на утешение; радвай се, защото нощем изтръгваш сълзи на умиление.
Радвай се, дивно Име, чудодействащо тайно; радвай се, Божие миро, щедро излято в света.
Радвай се, защото чрез Теб над нас се излива безкрайна светлина; радвай се, защото с Теб е предвечният Младенец.
Радвай се, светлина за човеците, които Те почитат; радвай се, радост за нас, които Те възпяваме.
Радвай се, Майко Божия, нетленна Невесто, светла наша Отрада!


Кондак 13
О, Всепречиста Дево, светла наша Отрада, нетленна Майко на пресладкия Син! Огради ни от всякакви беди и скърби, избави ни от бъдещите мъки, Блага, и ни удостой с вечна радост да пеем пред горния престол: Алилуия.


Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Ангелските ликове...” и 1-ви кондак “Облажаваме Те...”.


Молитва
О, Пресвета Владичице, Госпожо, Дево Богородице, нетленна Невесто, благословена Майко, светла наша Отрада, възжелано Утешение! Приеми сега това дръзновено и неотстъпно моление, което Ти принасяме от грешни уста и недостойни души пред Твоята света и светозарна икона. Пощади ни, наша милостива, милосърдна и щедролюбива Застъпнице, и не ни предавай на съда и гнева на Твоя Син и наш Спасител, Господ Иисус Христос, пред Когото безкрай съгрешихме и сме виновни за Неговото осъждане и справедлива присъда, да бъдем наказани според нашите грехове, превишаващи всяка мяра на Неговото дълготърпение. Погледни към нас от Твоите небесни висоти, където Ангелите трепетно Те славят, и виж нашата земна нищета: как обедняхме от вяра, надежда и любов, как се помрачихме по ум, ожесточихме сърцата и чувствата си. Изцели ни с Твоята молитва, Дево Изцелителко! Вдигни ни, падналите духом, укрепи разслабените по ум, пробуди унилите и отчаяните, изцели болните по душа и тяло. Погледни милостиво на нашия град и го пощади, отклонявайки Божия гняв с Твоето ходатайство. Укроти гордите стремежи на хората и техните богоотстъпнически вълнения. Повей с тихото дихание на Твоята благодат на смутените души и съкрушените сърца. Запази чистотата на съпружеството, честта на майчинството, благословението на девството. Изпрати под покрива на нашите жилища освещаващия лъч на божествената светлина, за да се изобличат неприличните деяния, да се посрамят хулните речи, да се укротят злобните мисли. О, миролюбива, всеблагостна и претиха Дево и Майко, Която скърбиш за нашите падения, въздишаш за нашето спасение! Утоли бурите в Църквата, умири разколите и разделенията, събери разпилените, обърни отпадналите и приведи всички към единение със Светата Църква, та с една душа и един ум да се слави на земята, както и на небесата, едното Пресвето и спасително Име на Единосъщната Троица, на Отца, и Сина и Светия Дух във вечни векове. Амин.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου