Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015

АКАТИСТ НА ПРЕСВЕТА БОГОРОДИЦА В ЧЕСТ НА НЕЙНАТА ИКОНА "ТРОЕРУЧИЦА" - 28 юни

Кондак 1
На Тебе, Поборнице Воеводо, обрадвана от Бога Приснодево Богородице, посетила Атонската Гора с явяването на Своята чудотворна икона и даряваща много милости от нея на християнския род, възгласяме похвално пение. А Ти, Майко Божия, като имаш непобедима сила и майчина грижа за нас, побързай ни на помощ и ни избави от всякакви беди, за да Ти зовем:
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Икос 1
Земен ангел и небесен човек, преподобният Иоан Дамаскин от топла любов към Тебе, Богомайко и Владичице, се погрижи за Твоята света икона, благоговейно я постави в своята келия и в усърдни молитви Ти говореше пред нея:
Радвай се, родила вечната Радост, Спасителя на света; радвай се, потъпкала всепагубния ад със силата на Твоето Рождество.
Радвай се, изпълнила пророческите думи; радвай се, загладила престъплението на Адам и Ева.
Радвай се, безболезнено носила на ръката Си Единия от Троица; радвай се, неопалимо вместила в утробата Си огъня на Божеството.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 2
Преподобният Иоан Дамаскин, като видя своята десница, много писала в защита на честта и поклонението на светите икони, безмилостно отсечена по клевета от царя иконоборец, я изпроси от неверния мъчител, и като я допря до отсеченото място, със сълзи се молеше за изцеление пред Твоята честна икона, Пречиста Дево. А Ти, всеблага и всесилна Застъпнице за нашия род, скоро си чула неговата молитва, застанала си пред него насън и си му дарила изцеление на отсечената ръка, за да пее с благодарност на Бога: Алилуия.


Икос 2
Човешкият разум не може да постигне силата на благодатните изцеления, чудесно явени от Твоята икона, Майко Божия, нито да обясни великото чудо - как отсечената десница на преподобния за една нощ стана здрава и цяла и на нея остана само червен белег от язвата, оставен от Благата Лечителка, Която слуша от нас такива похвали:
Радвай се, бърза Утешителко на скърбящите души; радвай се, радостотворна Посетителко на болезнуващите сърца.
Радвай се, ободряваща безнадеждните страдалци с надежда за изцеление; радвай се, приемаща на Своите ръце болните, оставени от лекарите.
Радвай се, свръхестествено направила здрава и цяла отсечената десница на Божия избраник; радвай се, защото няма нищо невъзможно за Тебе, милосърдна Ходатайко, Която винаги се застъпваш за нас.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 3
Познал силата на десницата на Всевишния в изцелението на своята отсечена десница, богогласният Иоан Те възпя с дивни песни, Всеблага Владичице, и в памет на великото чудо постави на Твоята целебна икона подобие на своята отсечена ръка. Затова и днес тази Твоя света икона се нарича “Троеручица”, и с трите ръце, изобразени на нея, изразява тайнството на Света Троица, а с чудесата, подавани от нея, прави всички да възхваляват Господа: Алилуия.


Икос 3
Имайки голяма ревност по Бога, духоносният песнописец на светата Църква и неин Божествен прославител, сладкият преподобен Иоан до края на живота си прославяше с хвалебно пение Твоята дивна милост към него, Богородителко, и в памет на славното чудо носеше на главата си плата, в който бе обвита отсечената ръка, а Твоята многоцелебна икона остави след себе си на светата Лавра на преподобния Сава Освещени като богато наследство, та всички верни да възпяват изобразената на нея Изцелителка на душите и телата така:
Радвай се, могъща победителко на враговете на светата Православна вяра; радвай се, покровителко на проповедниците на Евангелското учение.
Радвай се, защита и похвала на благочестивите християни; радвай се, утешение на боголюбивите монаси.
Радвай се, добра помощнице на подвизаващите се против света, плътта и дявола; радвай се, изрядна покровителко на ревнителите за целомъдрието и чистотата.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.Кондак 4
Буря от недоумение смущава моя ум: как бих могъл с недостойни уста да възпея Твоята слава, Пречиста Дево, която си показала в Твоята света икона, дарявайки ни я за помощ и защита от видими и невидими врагове. Затова величая Твоите неизброими милости към християнския род, изповядвам Твоите чудеса и смиреномъдрено пея на Вседържителя: Алилуия.


Икос 4
Монасите от светата Лавра на Сава Освещени, като чуха за великите добродетели на дошлия на поклонение в Лаврата сръбски първосветител Сава, по Твое внушение, Богомайко, му дадоха за благословение Твоята света икона “Троеручица”, която той донесе с благоговение, като многоценен дар, в Сръбската земя и поучаваше своето паство да Ти зове:
Радвай се, защото с Твоята икона от изток до запад възвестяваш силата на Христовото всемогъщество; радвай се, защото с нея бързо лекуваш душевни и телесни недъзи.
Радвай се, дарила Твоята икона на Сръбската земя в залог на Твоето благоволение; радвай се, крепко утвърдила Православието в нея с Твоите чудеса.
Радвай се, благодатно посетила областта на Симеон Мироточиви; радвай се, осенила с Твоя майчин покров паството на първопрестолния Сава.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 5
Като Боготечна звезда се яви Твоята икона, Богородителко, сложена по Твоя воля на осле и пусната от Сърбия, и ослето, без да бъде водено, я донесе на Атонската Гора при вратите на Хилендарската обител. Монасите я приеха като небесен дар, поставиха я в олтара на съборната църква на обителта и с дълбоко умиление зовяха към Подателя на благата Бога: Алилуия.


Икос 5
Хилендарските монаси, като видяха Твоето благоволение към тях, Преблагословена Дево, проявено в чудесното идване на Твоята света икона “Троеручица” при тях, с радост и любов ѝ се покланяха, целуваха я и с песни Ти възгласяха такива похвали:
Радвай се, пътеводителко на подвижниците на благочестието към горния Сион; радвай се, защото привеждаш пустинолюбивите монаси към Небесния Иерусалим.
Радвай се, чудесно покорила безсловесното осле на Твоята свята воля; радвай се, дивно пренесла на осле Твоята благодатна икона от Сърбия на Атон.
Радвай се, изпълнила пустинята на Атон с благоуханието на светинята; радвай се, облагодатила Хилендарската обител със Своето благоволение.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 6
Хилендарската обител на Атон проповядва богатството на Твоите милости и щедрости, Богородице Дево, и радостно тържествува, имайки за свой игумен Твоята света икона “Троеручица”, защото такава бе Твоята воля: Твоята икона да пребивава там на игуменското място в Божия храм и в душите на братята, и те от Тебе Едничка да вземат благословение за всяко послушание и да възхваляват така благоволилия за тях Творец: Алилуия.


Икос 6
Възвестила си Твоята воля, Богомайко, на хилендарските монаси, смутени от разногласия при избора на игумен, като чудесно си поставила Твоята света икона на игуменското място и във видение си открила на един от тях, че Сама Ти желаеш да бъдеш Настоятелка на тяхната обител чрез Твоята честна икона, и повече да не си избират игумен. А те с умилени души и сърца радостно въззоваха към Тебе:
Радвай се, крепка и всемощна покровителко на благоподвизаващите се монаси; радвай се, топла застъпнице за тях пред Твоя Син и Бог.
Радвай се, невидимо приела игуменския жезъл в Хилендарската обител; радвай се, защото и досега запазваш тази обител цяла и благоустроена.
Радвай се, защото изпълваш със страх и благоговение сърцата на братята, приемащи благословение от Твоята икона; радвай се, страшно наказваща неблагоговейните и дръзките.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 7
Като искаше да направиш не само Атон, но и всички други православни страни причастни на благодатта на великите чудеса, подавани от Твоята Троеручна икона, Пречиста Владичице, Ти си я разпространила по всички градове, села, църкви и монашески обители и си я прославила с дивни чудеса. Затова всички верни чеда с любов почитат Твоята света икона “Троеручица” и усърдно зоват към изобразения на нея заедно с Тебе Христос: Алилуия.


Икос 7
Преблагословена Дево, Ти дивно явяваш милости на верните люде и чрез Твоята света икона “Троеручица” със силата на Христовата благодат извършваш преславни чудеса: просвещаваш слепите, укрепяваш разслабените, лекуваш болните и винаги подаваш Твоята помощ на всички, които прибягват към Твоята целебна икона и Ти зоват така:
Радвай се, избрала за Свой жребий Светата Атонска Гора; радвай се, осенила всички православни страни с покрова на Твоята милост.
Радвай се, неизменна Настоятелко на Хилендарската обител; радвай се, неизчерпаемо съкровище на изцеления на много места и пустини.
Радвай се, радвай се, преславно извършваща чудеса от Твоята икона на Атон, в Русия, Сърбия и други страни; радвай се, избавяща от всякакви беди онези, които Те обичат и почитат.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 8
Странно е да се види как хилендарските монаси пристъпват към Твоята икона като към игумен и вземат благословение от Нея за своите послушания. Но, о, Всеблага, както приемаш и благославяш тях, така не лишавай от Твоето майчино милосърдие и нас, недостойните, но милостиво приеми нашите молитви, възнасяни пред Твоята света икона, осени ни с Твоето благодатно благословение, избави ни от всякакви беди и скърби и ни научи богоугодно да пеем на Триединния Бог: Алилуия.


Икос 8
Цял свят е преизпълнен, като с богосветли звезди, с Твоите чудотворни икони, Богородице Дево, сред които, като лъчезарна денница, благодатно сияе с предивни чудеса Твоята Троеручна икона и сгрява нашите хладни сърца със знамения на Твоя милостив промисъл за нас. Затова почитаме светото изображение на пречистия Твой лик и Ти зовем пред него така:
Радвай се, обрадвана от Бога и пренепорочна Приснодево; радвай се, Едничка чиста и благословена между жените.
Радвай се, нетленна и непознала брак Майко на Агнеца и Пастира; радвай се, прекрасна и светоносна Палато на най-святото от всички светии Слово.
Радвай се, белоснежен и благовонен крин на девството и чистотата; радвай се, Царице и Владичице на Небето и земята.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 9
Всеблага Владичице, Ти простираш Своята майчина грижа над верните от всяка възраст, като милосърдно откърмваш младенците, невидимо ръководиш децата, утвърждаваш в благочестие мъжете, укрепяваш в немощи старците, и на всички даряваш всяко добро и полезно с Твоето всесилно ходатайство пред Престола на Пресвета Троица, на Която благодарствено пеем: Алилуия.


Икос 9
Витиите с човешка мъдрост не могат да Те възхвалят достойно, Богородице, несравнено по-честна от Херувимите и по-славна от Серафимите, родила Единия от Троица, Жизнодателя Христа. А ние, вдъхновени от любов към Тебе, със смиреномъдрие дръзваме да Ти принесем такива песни:
Радвай се, всесилна Застъпнице за християнския род; радвай се, милосърдна Майко на всички скърбящи и обременени.
Радвай се, защото с Твоето кротко сияние разпръсваш мрака на нашите грехове и страсти; радвай се, защото премъдро ни наставляваш по пътя на покаянието.
Радвай се, крепка Защитнице за всички нас в страшния час на смъртта; радвай се, наша усърдна Ходатайко за добър отговор пред праведния Съдия.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 10
Залог за спасение ни се даде Твоята света и всечестна икона, Богородице Дево, защото, както някога си предрекла на Божествения евангелист Лука, Твоята сила и досега благодатно пребивава с нея, укрепява вярата ни с преславни чудеса, безвъзмездно лекува болните и привежда душите ни към пътя на спасението, за да зовем на прославилия Твоето име във вселената Цар на Небето и земята: Алилуия.


Икос 10
Стена си за девиците и за монашеския лик, Богоневестна Дево, и за всички, които усърдно прибягват към Тебе и благоговейно почитат Твоята света икона, защото Подателят на благата Господ ни я даде за помощ и изцеление от душевни и телесни недъзи и ни внушава да Ти пеем така:
Радвай се, добра Кърмителко на девиците и сираците без майка; радвай се, пътеводителко на благоскърбящите монаси и монахини към небесните награди.
Радвай се, посещаваща с благодатно утешение затворените в тъмница и окови; радвай се, благословение на благочестивите домове и съпружества.
Радвай се, наставнице на младите в целомъдрие и въздържание; радвай се, привеждаща старците към благо житие и мирен край.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 11
Чуй милостиво нашето молебно пение, всемилостива Госпожо, което с вяра и любов възнасяме пред Твоята пречиста икона, и ни огради от душегубни учения на неверие и суеверие, хулещи светоотеческата Православна вяра, избави ни от лукави препъвания и запази нас и нашето Отечество от зли крамоли, козни и навети, повдигани от враговете на вярата и Отечеството, и ни сподоби в любов и единомислие, с всички верни чеда на Светата Христова Църква богоугодно да пеем на нашия Създател: Алилуия.


Икос 11
Твоята света икона, Богородице Дево, като светоносна свещ просвещава целия свят със сияние на чудеса, съгрява сърцата ни с любов към Тебе, пречиста и преблагословена Майко на пресладкия наш Господ Иисус Христос, дарил ни Тебе за покров и защита от сатанинските пълчища, които се боят и треперят само от Твоето име, знаейки Твоята сила, която величаем и Ти зовем:
Радвай се, защото премъдро възпираш нашите видими и невидими врагове; радвай се, защото невидимо наказваш хулителите на светата Православна вяра.
Радвай се, защото всесилно прогонваш от нас духовете на злобата; радвай се, защото не допускаш те да надделяват над нас.
Радвай се, защото ни утвърждаваш в любов към Бога и ближните; радвай се, защото бързо изпълняваш всичките ни благи желания.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 12
Благодат свише се даде на Твоята света икона Троеручица, преблага Владичице: да утешава скърбящите, да изцелява болните, да просвещава слепите, да укрепява разслабените, да утвърждава верните в благочестие, да привежда неверните към познание на истината със ставащите от нея знамения и чудеса, които наистина превъзхождат човешкия разум и вдъхновяват душите на верните за непрестанно славословие на Твореца с богокрасна песен: Алилуия.


Икос 12
Възпяваме Твоите чудеса, благодатна Богородителко, не скриваме Твоите щедрости, изповядваме Твоите благодеяния, прославяме Твоята безмерна милост към християнския род, известна по всички краища на земята, защото от изток до запад се възхвалява Твоето свято име, благославяно от всички родове и призовавано в молитва по всички страни. И на Тебе, така прославена и превъзнесена от Твоя Син и Бог, хвалебно пеем:
Радвай се, тихо пристанище на плаващите в бурното житейско море; радвай се, защото милостиво умиротворяваш вълнението на страстите.
Радвай се, защото издигаш падналите в отчаяние с надежда за спасение; радвай се, защото вразумяваш със знамения и чудеса съмняващите се във вярата.
Радвай се, подателко на блажено успокоение на богоугодно подвизаващите се в монашеските обители; радвай се, защото и живеещите в света не лишаваш от Твоето застъпничество.
Радвай се, наша Помощнице, помагаща ни с Твоята Троеручна икона.


Кондак 13
О, всевъзпявана Майко на пресладкия наш Изкупител Господ Иисус Христос! Чуй молебния глас, който смирено Ти възнасяме пред Твоята света икона, и с Твоята майчина молитва към роденото от Тебе по-свято от всички светии Слово, избави от всякакви напасти и от вечните мъки всички, които молитвено призовават Твоето име и благодарно пеят на Бога: Алилуия.


Този кондак се чете три пъти. След това 1-ви икос “Земен ангел и небесен човек...” и 1-ви кондак “На Тебе, Поборнице Воеводо...”.


Молитва първа
О, Пресвета и Преблагословена Дево, Богородице Марие! Припадаме и Ти се покланяме пред Твоята свята икона, спомняйки си Твоето преславно чудо - изцелението на отсечената десница на преподобния Иоан Дамаскин, явено от тази икона, чието знамение и досега се вижда на нея в образа на третата ръка, добавена към Твоето изображение. На Тебе се молим и от Тебе просим, всеблага и всещедра Застъпнице за нашия род: чуй нас, които Ти се молим, и както си чула блажения Иоан, призовал Те в скръб и болест, така не пренебрегвай и нас, скърбящите и боледуващи от раните на многоразлични страсти, и усърдно прибягващи към Теб със смирени и съкрушени души. Ти виждаш, Всемилостива Госпожо, нашите немощи, нашето страдание, нужда и потребност от Твоята помощ, защото отвсякъде сме обградени от врагове и нямаме помощник, нито застъпник, ако Ти, Владичице, не се умилостивиш над нас. Молим Ти се, чуй нашия изпълнен с болка глас и ни помогни непорочно да запазим до края на дните си светоотеческата Православна вяра, неотстъпно да изпълняваме всички Господни заповеди, винаги да принасяме истинно покаяние пред Бога за нашите грехове и да се удостоим с мирен християнски край и добър отговор на Страшния Съд на Твоя Син и наш Бог, Когото умоли за нас с Твоята майчина молитва, да не ни осъжда според нашите беззакония, но да ни помилва по Своята велика и неизказана милост. О, Всеблага! Чуй ни и не ни лишавай от Твоята всесилна помощ, та получили спасение чрез Тебе, да възпеем и прославим в земята на живите Тебе и родения от Теб наш Изкупител Господ Иисус Христос, на Когото подобава слава и власт, чест и поклонение, заедно с Отца и Светия Дух сега и всякога, и във вечни векове. Амин.


Молитва втора
О, Пресвета Госпожо, Владичице Богородице, явила велико чудо на свети Иоан Дамаскин, като на показал истинна вяра и несъмнена надежда! Чуй ни, грешните, които усърдно се молим пред Твоята чудотворна икона и просим Твоята помощ, не отхвърляй това моление поради многото ни прегрешения, но като Майка на милосърдието и щедростите, ни избави от болести, скърби и печали, прости греховете ни, изпълни с радост и веселие всички, почитащи Твоята свята икона, за да възпеем радостно и с любов да прославим Твоето име, защото Ти си избрана от всички родове и благословена във вечни векове. Амин.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου