Σάββατο 13 Ιουνίου 2015

АКАТИСТ на Пресвета Богородица пред Нейната икона, именувана „Достойно есть” или „Милваща”

КОНДАК 1

На Тебе, преблагословената Дева Богородица, достойно възпявана от Ангелите на Небесата и Божия избраница между всички човеци да послужи на въплъщението на предвечното Слово, ние грешните на земята, дръзваме да принесем хвалебно пение. А Ти, Всемилваща Царице Богородице, приеми милостно това наше пение, спаси ни от всички беди и ни освободи от вечните мъки, та да зовем към Теб: Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните!

ИКОС 1
Архангел Гавриил бе пратен от Тебе, Богородице, при смирения послушник на Атонската планина, който Те възпяваше с хвалебни песни в своята килия пред святата Твоя икона, за да го научи на песен небесна, с която Те славословят Ангелите в горния Сион. Затова и ние тук долу на земята, възпоменавайки този Твой благ промисъл за човеците, с благодарност Те възпяваме така: Радвай се, Ти, Която си достойно възхвалявана от Архангели и Ангели; Радвай се, обладавана от всички небесни сили. Радвай се, Присноблажена и Пренепорочна. Радвай се, Майко на нашия Бог. Радвай се, По-чтима от Херувимите; радвай се, несравнимо по-славна от Серафимите. Радвай се, нетленно родила Бог-Слово. Радвай се, Ти, Която си наистина същинска Богородица. Радвай се, Възвеличавана на Небето и на земята. Радвай се, Възпявана от горните и долните. Радвай се, Единствена благословена между жените. Радвай се, защото си произрасла за нас — Плода на Живота. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните!

КОНДАК 2
Виждайки дивния гостенин как възпява Тебе, Владичицата, с пресладка песен в килията му, пустиножителят - послушник не можа да разпознае, че това е Ангел, ала твърде много се услади от неговото небесно пение и го помоли да му напише думите на изпятата песен. когато пък видя, как под неговия пръст каменната плоча стана мека, и писаните слова върху нея се издълбаваха като върху пясък, позна в това чудесно действие и извика към родилия се от Тебе Бог Слово: Алилуия!

ИКОС 2
Откривайки с богоозарен разум новата песен, Архангелът извести на послушника, че така Те възпяват, Богородице, Ангелските ликове в горните обители, и му заповяда да възвести на човеците словата на небесната песен и да ги научи ангелоподобно да Ти пеят: Радвай се, благодатна Марие; радвай се, защото Господ е с Тебе. Радвай се, Благословена между жените. Радвай се, неискусобрачна Родителко на Бог - Слово. Радвай се, непорочни Храме на Светия Дух. Радвай се, защото си заченала неизказано. Радвай се, Ти, Която си родила нетленно. Радвай се, защото пребиваваш и като Майка, и като Дева. Радвай се, Ти, Която си запазила Себе Си непорочно и свято, и в майчинство, и в девство. Радвай се, защото с чистотата Си превъзхождаш и Ангелите. Радвай се, непреставащо Удивление на горните Умове. Радвай се, защото си въздигнала човешкия род. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните!

КОНДАК З
Превръщайки с Божия сила твърдия камък в мек восък, Архангел Гавриил написа на него с пръст словата на хвалебната песен в чест на Тебе, Богородице, та така всички да узнаят за това велико чудо и несъмнено да повярват, че наистина така Те възпяват горе небесните сили, подражавайки на които, и ние пеем за Твоето величие, Дево, и с радост духовна викаме към прославилия Те Бог: Алилуия!

ИКОС З
Имайки душевна простота и непорочно сърце, смиреният послушник се удостои да беседва с Ангел и да види чиноначалника на горните сили. А ние, омрачени от лукавство и злоба, взирайки се с трепет в Твоята света икона, Владичице, усърдно Ти се молим да ни отвърнеш от злобата ни и да ни научиш със смирение и кротост на духа да Ти казваме:  Радвай се, Ти, Която си осветила Атонската планина с Твоето благодатно присъствие. Радвай се, защото нейните хълмове и долини се изпълниха със славата на Твоите чудеса. Радвай се, Ти, Която си удостоила Атонските пустиножители с ангелското явяване. Радвай се, защото монашеските обители там се умножиха за спасение на човешките души. Радвай се, защото и на всички пребиваващи в пост и молитва, Ти си обещала Своето застъпничество. Радвай се, защото спасяваш каещите се от ужасните бури на житейското море. Радвай се, Ти, Която изпращаш отгоре благодатта на Твоя Син и Бог по ония места, посветени на Тебе. Радвай се, Ти, Рай мисловен, показваща Божиите храмове. Радвай се, Ти, Която изграждаш безбурно пристанище в ония, които търсят спасение. Радвай се, защото ни даваш всичко необходимо за нашето благочестие. Радвай се, Подателко на временните и вечни блага на живеещите богоугодно. Радвай се, наша Ходатаице за Царството Небесно. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните!

КОНДАК 4
Буря от недоумение смути духовния старец на младия послушник, когато той чу от устата на своя ученик песен нова и чудна, и видя каменната плоча с издълбаните като на восък върху нея слова. когато пък научи за посещението на дивния гостенин, нарекъл себе си Гавриил, той разбра, че това е бил същият архангел, Който в древност Ти благовести, Дево, че ще заченеш безсеменно Бог Слово. Затова величаейки Твоето величие, Царице на небето и земята, той възпя радостно Твореца на Ангелите и човеците: Алилуия!

ИКОС 4
Като чуха за Архангелското посещение, Атонските монаси се стекоха да видят плочата, върху която бяха изписани свръхестествено буквите на небесната песен, и Те възпяха, Владичице, пред същата Твоя света икона, пред която Те възпя и Архангелът. Приеми, прочее, и тези наши молитви, които Ти поднасяме, пеейки така: Радвай се, Благодатна, защото заради Теб се радва ангелският събор. Радвай се, защото заради Теб тържествува и човешкият род. Радвай се, Ти, Която си носила на ръце Оня, Който всичко държи. Радвай се, защото си вместила в утробата Си Оня, Когото цял свят не може побра. Радвай се, Ти, Която си дала в дълг на Създателя Своята плът. Радвай се, защото си родила Най-прекрасния от всички синове човешки. Радвай се, Ти, Която си хранила с мляко Даващия храна на всичко живо. Радвай се, защото си се грижела за Твоя Син - за Промислителя на цялата вселена. Радвай се, Похвало на девството; радвай се, Славо, на майките. Радвай се, Ти, Която в раждането запази девството. Радвай се, защото си съчетала раждането с девството. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните!


КОНДАК 5
Някога Боговидецът Мойсей получил Закона Божий на каменни скрижали, изписани от пръста Божий, а Светогорските монаси приели небесната песен, прославяща Богородица и изписана на каменна плоча, от Архангел. Така научени да Ти принасят ангелско славословие, те пеят и на благоволилия към тях Бог: Алилуия!

ИКОС 5
Виждайки великото чудо на Архангелското явяване и новата песен, Атонските предстоятели изпратиха каменната плоча с изписаните от Ангела букви на царя и патриарха в Цариград, в уверение истинността на това преславно чудо. А те, Богородице, приемайки я с радост, и като залог на Божието благоволение към цялата православна Църква, и нареждайки със закон тази ангелска песен да Ти се поднася като похвала в цялата Църква, с умиление зовяха към Тебе така: Радвай се, Дево, защото си преукрасена с хубостта на всички добродетели. Радвай се, Невесто неневестна. Радвай се, Ти, Която си отгледала неповяхващия Цвят, Христос. Радвай се, мисловен Рай, произрасъл за нас Дървото на Живота. Радвай се, небесна Сянка, Която ни запазваш от зноя на страстите. Радвай се, Покрове на света, по-широк от облак. Радвай се, добросенчесто Дърво, от Което лъха спасителна прохлада за верните. Радвай се, Изворе на живата вода, от Която, който пие, няма да умре. Радвай се, защото Ти умоляваш праведния Съдия. Радвай се, Опрощение на нашите грехове. Радвай се, защото пребиваваш в небесната слава отдясно на Бога. Радвай се, защото не лишаваш от Своето милосърдие земнородните. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните,

КОНДАК 6
Светата Църква проповядва величието на Твоите чудеса, Марие Богородице, и светло се радва, възпявайки Те с ангелската песен, донесена на земята от чиноначалника на горните сили Гавриил. Помоли се с тях, Пречиста Господарке, на Твоя Син и Бог да запази Църквата Си непоклатима в благочестието и да посрами всички ереси и разколи, надигнали се срещу нея, а нас, нейните чеда да сподоби неосъдително да Му пеем: Алилуия!

ИКОС 6
Възсияла си с множество чудеса, о, милостива Богомайко, чрез Твоята света икона, Владичице, не само на Света Гора, но и на още много и много места, и с това Ти ни учиш да Ти зовем така: Радвай се, наша Радост, услаждаща скръбните сърца, издигнати към Тебе. Радвай се, блага Застъпнице, Която бързаш да ни помогнеш. Радвай се, Ти, Която ни даряваш чрез Своята икона залог за спасение. Радвай се, защото чрез нея Ти прославяш Атон и още много страни. Радвай се, Надеждо наша вярна. Радвай се, Упование наше непосрамващо. Радвай се, Освобождение от нашите скърби. Радвай се, Облекчение на нашата печал. Радвай се, Опора на православната вяра. Радвай се, Посрама на неверието и зловерието. Радвай се, Явление на Божествената любов. Радвай се, защото вършиш преславни чудеса. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице на грешните!

КОНДАК 7
На желаещите да пожънат спасение Ти си милостивата Покровителка и Помощница, Майко Божия, и винаги ходатайстваш за тях пред Твоя Син и Бог. А дори някой и да падне поради телесна немощ в едно или друго съгрешение, Ти го въздигаш за спасение, защото всички искаш да се спасят, всички искаш да дойдат до познание на истината, и така да възпяват Христа Бога: Алилуия!

ИКОС 7
Ново небе и нова земя е приготвил Твоя Син и Бог, Всеблага Господарке, за ония, които Го обичат, и които Теб са избрали за своя превъзходна Пътеводителка. Затова Те молим: не допускай да погинем в греховните дълбини, а ни изведи на верния път, който води към страната на светлината и вечната радост, та да Те възпяваме похвално така: Радвай се, първо украшение на горния Сион. Радвай се, всегдашна Застъпнице на обителите тук долу. Радвай се, добра Земльо, проиграела спасителния клас на света. Радвай се, неразорана Ниво, принесла плод от Светия Дух. Радвай се, Ти, Която си приела огъня на Божеството в Своята утроба. Радвай се, защото утоляваш глада на падналото човечество с Хляба на Живота. Радвай се, Престоле на Царя на славата. Радвай се, Палато, преукрасена от Вседържителя. Радвай се, Животворен Храме на Триипостасния Бог. Радвай се, Врата Господня, през Която Божият Син дойде при нас. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните!

КОНДАК 8
Чудното Архангелско явяване на Атонската планина е станало по Божий промисъл, та чрез него да се прослави Твоето всевъзпявано име, Марие Богородице, и така всички верни се научиха да Те възпяват, както Те възпяват Ангелите на Небето - Като По-чтима от Херувимите и По-славна от Серафимите и Майка на нашия Бог, за Която се радва всяка твар, и човешките родове благодарно зоват към Господа: Алилуия!

ИКОС 8
Всичкото си упование на Тебе Възлагаме, Майко Божия, и в скърбите си към Твоята света икона усърдно прибягваме, чакайки да получим благодатно утешение от нея. Помогни ни, Владичице, да понасяме с търпение и благодарност всяка скръб, и вместо малодушно да роптаем, със съкрушено сърце да Ти викаме: Радвай се, Радосте на всички скърбящи. Радвай се, Утешение на всички печални. Радвай се, сладък Покой за отрудените и обременените. Радвай се, Ти, Която при скръб и недоумение влагаш блага мисъл сърцето. Радвай се, защото в дни на униние ни въодушевяваш с надеждата за Вечните блага. Радвай се, Ти, Която простираш ръка за помощ на изкушаваните. Радвай се, Ти, защото отклоняваш Божия гняв от главите ни. Радвай се, Ти, Която подаваш мир и спокойствие в житейските бури. Радвай се, защото изпълняваш нашите добри желания. Радвай се, Ти, Която увенчаваш с благодатни дарове търпеливите страдалци. Радвай се, защото удостояваш с райско блаженство всички, които се подвизават добре. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните.

КОНДАК 9
Всички небесни Ангели Те обладават с незамлъкващи похвали, Царице и Владичице на всички твари, а ние, които сме от земя и пръст, каква достойна похвала да Ти въздадем, Всевъзпявана? Ала надявайки се на Твоето безкрайно милосърдие и подбуждани от любов към Теб, възпяваме Твоите чудеса, разгласяваме за благодеянията Ти, славословим името Ти, и кланяйки се усърдно на Твоята света икона, смирено пеем на изобразения заедно с Теб Богомладенец Христос: Алилуия!

ИКОС 9
Ораторските умове изнемогват как да възпеят Твоите чудеса, Богородице, но Ти, която пребъдваш в доброта и знаеш с каква голяма обич са преизпълнени сърцата ни към Теб, милостиво ни приеми според вярата ни, а не според някакви мъдри красноречиви думи. Затова послушай добросърдечно тези наши искрени песнопения, с които дръзваме да Те славословим така: Радвай се, Ти, Която си вместила в Своята утроба съпрестолното на Отца Слово. Радвай се, защото си родила незалязващата Светлина. Радвай се, Ти, Която чрез Своето раждане си дарувала на света вечния Живот. Радвай се, защото си носила в ръце Предвечния като Младенец. Радвай се, оживотворен Граде на Всецаря. Радвай се, осветена Скиния на Живия Бог. Радвай се, Ти, Която си съединила долния свят с горния. Радвай се, Миротворице, защото си преизпълнена с Божествен мир. Радвай се, Утвърждение на благочестивите. Радвай се, всесилно Оръжие срещу враговете. Радвай се, несъкрушим щит на верните. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Защитнице на грешните!

КОНДАК 10
Твоят земен дял, Богородице Дево - прославената с много Твои чудеса света планина Атонска - стана наистина прибежище за спасение от суетата на света. Но Ти послушай и се застъпи за тези, които са на всяко друго място и с любов Те призовават. Не преставай да умоляваш Твоя Син, Всеблага, да не отнема благодатта Си от нито едно място, където верните се събират, за да Му възпяват похвалната песен: Алилуия!

ИКОС 10
Стена неразрушима и стълб несъкрушим си, Преблагословена Дево, за девствениците и всички подвижници на благочестието срещу техните врагове: на Теб се и даде голяма сила да побеждаваш тъмните адски сили и да избавяш от изкушенията на душепагубни човеци прибягващите към Теб, а най-вече пребиваващите в целомъдрие и святост, които в един глас, зоват към Тебе така: Радвай се, Ти, Която повече от слънцето сияеш с чистота. Радвай се, начало и освещение на девството. Радвай се, крине, изпълнил с благоухание падналото човечество. Радвай се, Ти, защото заради Твоето смирение Всевишният Те е осенил със Своето благоволение. Радвай се, вярна Рабиньо Господня. Радвай се, защото Те облажават всички родове. Радвай се, защото Силният Ти сътвори величие. Радвай се, защото царуваш заедно с Твоя Син във вечна слава. Радвай се, Ходатаице Божия на благочестивите. Радвай се, Ти, Която окриляш дръзновението на грешните пред Бога. Радвай се, неизчерпаем извор на милост и щедрости. Радвай се, защото си преизпълнена със състрадание към страдащите. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните.

КОНДАК 11
И хиляди песни да Ти поднесем, пак няма да стигнат за достойна прослава на Твоите милости, Преблагословена Майко Божия, които непрестанно изливаш върху нас. Ала като се боим да не излезем неблагодарни пред Тебе, според силите си Ти въздаваме с вяра и любов тази малка похвала, и спомняйки Твоите безчетни чудеса, възпяваме върховния Творец на чудесата: Алилуия!

ИКОС 11
Твоята икона, о, Всемилостива Владичице, сияе с неугасващите лъчи на всякакви чудеса и благодатно просвещава, както светата Атонска планина, така и целия православен свят. Затова още от дребни времена при нея се стичат на поклонение хиляди и хиляди православни християни, които с умиление Ти пеят тези добри похвали: Радвай се, Ти, която си явила на света Царя Христа. Радвай се, защото на Твоята икона си изобразена заедно с Него. Радвай се, Ти, която си видяна от Исаия, като тайнствени клещи. Радвай се, Къпино неизгаряща, предявена от боговидеца Мойсей. Радвай се, оросено руно на Гедеон. Радвай се, Гора добросенчеста, възпята от Авакум. Радвай се, Врата затворена, показана на Йезекиил. Радвай се, Планина неразбиваема, показана на Даниил. Радвай се, Ти, Която си предсказана от пророците с много образи. Радвай се, Изпълнение на пророческите писания. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните!

КОНДАК 12
Богородице Дево, Ти си дарила Твоята икона на Христовата Църква, като драгоценно съкровище, като благодатен съсъд на Светия Дух. И както някога си обещала да бъдеш с нас, човеците, дори до свършека на света, казвайки за Своята първа икона - нека бъде в нея Моята благодат и сила, - така вярваме, Всевъзпявана, че и сега Ти пребъдваш с нас навсякъде, където се почита и тази Твоя света икона, именувана „Достойно естъ" и където верните въздават на Твоя Син и Бог похвалната песен: Алилуия!

ИКОС 12
Възпявяйки Твоите чудеса, Богородице, ние се покланяме усърдно на Твоята света икона, целувайки я със сърдечна любов, и сякаш пред Теб Самата се молим: погледни милостиво на нас, Майко Божия, и както сега Те гледаме изобразена на иконата Ти, така ни удостой да Те видим и в страшния час на смъртта, как с крепката Си десница ни изтръгваш от ръката на дявола и ни завеждаш в Царството Христово, та с благодарност да Ти зовем: Радвай се, Ти, Която след Бога си наше първо Прибежище и Покров. Радвай се, Ти, Която обгръщаш с майчинската Си любов, целия християнски свят. Радвай се, Ти, Която утвърждаваш верните в свят живот. Радвай се, защото им подаваш мирна християнска кончина. Радвай се, Ти, Която избавяш уповаващите се на Тебе от властта на страшния Миродържец. Радвай се, защото се застъпваш на въздушните митарства за ония, които Те славят. Радвай се, Ти, Която ни отваряш райската врата. Радвай се, Ти, Която ходатайстваш за тези, които Те обичат, да влязат в Царството Небесно. Радвай се, Ти, Която седиш в небесната слава заедно с Твоя Син и Бог. Радвай се, защото въвеждаш в Небесната слава и всички, които Те почитат. Радвай се, Здраве на нашите тела. Радвай се, Спасение на душите ни. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните!

КОНДАК 13
О, Всевъзпявана Майко, Която си родила най-святото от всички светии Слово, от Ангелите възпявана на Небесата и от човеците прославяна на земята! Приеми милостиво това наше малко моление и дарувай душевно спасение и телесно здраве на всички, които с вяра Те почитат и пеят на Бога: Алилуия!

(Този Кондак се чете три пъти, след това Икос 1 „Архангел Гавриил..." и Кондак 1 „На Тебе, преблагословената Дева...")

ИКОС 1
Архангел Гавриил бе пратен от Тебе, Богородице, при смирения послушник на Атонската планина, Който Те възпяваше с хвалебни песни в своята Килия пред святата Твоя икона, за да го научи на песен небесна, с Която Те славословят Ангелите в горния Сион. Затова и ние тук долу на земята, възпоменаваш този Твой благ промисъл за човеците, с благодарност Те възпяваме така: Радвай се, Ти, Която си достойно възхвалявана от Архангели и Ангели; Радвай се, обладавана от всички небесни сили. Радвай се, Присноблажена и Пренепорочна. Радвай се, Майко на нашия Бог. Радвай се, По-чтима от Херувимите; радвай се, несравнимо по-славна от Серафимите. Радвай се, нетленно родила Бог-Слово. Радвай се, Ти, Която си наистина същинска Богородица. Радвай се, Възвеличавана на Небето и на земята. Радвай се, Възпявана от горните и долните. Радвай се, Единствена благословена между жените. Радвай се, Ти, си израсла за нас Плода на Живота. Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпница за грешните!

КОНДАК 1
На Тебе, преблагословената Дева Богородица, достойно възпявана от Ангелите на Небесата и Божия избраница между всички човеци да послужи на въплъщението на предвечното Слово, ние грешните на земята, дръзваме да принесем хвалебно пение. А Ти, всемилваща Царице Богородице, приеми милостно това наше пение, спаси ни от всички беди и ни освободи от вечните мъки, та да зовем към Теб: Радвай се, Помощнице на християните и милосърдна Застъпнице за грешните!

МОЛИТВА към Пресвета Богородица "Милваща"

О, Пресвета и Премилостива Владичице Богородице! Припадайки пред Твоята света икона, ние смирено Ти се молим: чуй гласа на нашето моление, погледни на нашите скърби и беди и, като любвеобилна Майка, побързай да ни помогнеш на нас безпомощните. Умоли Твоя Син и наш Бог да не ни погуби заради беззаконията ни, а да ни покаже човеколюбиво Своята милост. Изпроси за нас, Владичице, от Неговата благост телесно здраве и душевно спасение, мирен живот, плодородие на земята, благоразтворение на въздуха и благословение свише за всички наши добри дела и начинания...И както в древност си погледнала милостиво на смиреното славословие на Атонския послушник, който те възпяваше пред Твоята пречиста икона, и си му изпратила Ангел да го научи на небесната песен, с която Те славословят горе Ангелите и Херувимите, така и сега приеми нашето усърдно молитвословие, което Ти принасяме. О, Царице Всевъзпявана! Простри към Господа Твоите Богоносни ръце, с които си носила Богомладенеца Иисуса Христа и Го умоли да ни избави от всяко зло. Покажи, Владичице, милостта Си към нас: болните изцели, скърбящите утеши, на ония, които са в беда помогни и ни удостой да завършим благочестиво този земен живот, да получим християнска непосрамваща кончина и да наследим Небесното Царство чрез Твоето майчинско ходатайство пред Родилия се от Теб Христос Бог наш, на когото заедно с Безначалния Негов Отец и с Пресветия Дух, подобава всяка слава, чест и поклонение сега и всякога, и во веки веков. Амин.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου