Πέμπτη 18 Ιουνίου 2015

АКАТИСТ НА СВ. ИОАН ШАНХАЙСКИ И САН ФРАНЦИСКИ

Глас 8, Кондак 1
Избрани чудотворче и велики служителю Христов, който изливаш в последните времена неизчерпаеми потоци от вдъхновение и множество от чудеса, ние Те възхваляваме с обич и Ти викаме: Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Икос 1
Бидейки ангел в плът, Ти си ни явил в последните времена славата на Бога, който всякога бди над човеците. Гледайки красотата на Твоите добродетели, ние, твоите чеда сега Ти викаме:
Радвай се Ти, който си живял в целомъдрие от най-ранно детство!
Радвай се Ти, който всякога си пребивавал в страх Божи и си изпълнявал Неговата свята воля!
Радвай се Ти, в чиито безчислени добродетели Бог ни откри славата Си!
Радвай се Ти, който тайнствено си чувал надалече молитвите на изпадналите в беда!
Радвай се Ти, който си бил изпълнен с любов към твоите люде и си направил всичко възможно за тяхното спасение!
Радвай се Ти, който носиш радост на всички които Ти се молят с вяра и любов!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 2
Гледайки богатството и разнообразието на твоите добродетели, о свети първосвещениче, ние виждаме в Теб жив източник на съвременните Божии чудеса. С любовта си и с чудните си дела Ти насърчваш всички нас, които с вяра викаме към Бога: Алилуия!

Икос 2
Изпълнен с любов, Ти си бил същинска крепост на богословието, о свети отче, и познанието си за Бога си предал с любов на страдащите човеци. Научи да познаваме истинския Бог с любов и нас, които сега Ти викаме с благоговение:
Радвай се, твърда крепост на Православната вяра!
Радвай се, драгоценен съсъд на даровете на Светия Дух!
Радвай се, справедлив обвинител на безверието и
лъжеученинията!
Радвай се, ревностен изпълнител на Божиите заповеди!
Радвай се, строги подвижнико, който не е познал почивка!
Радвай се, любещи пастирю на стадото Христово!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 3
По Божията милост, ти си се проявил като баща на сираците и наставник на младежите, като си ги възпитавал в страх Божи и си ги приготвял за служба на Бога. Затова и ние, твоите чеда, като те гледаме с любов, викаме с благодарност към Бога: Алилуя!

Икос 3
Не ние на земята, а небесните жители би следвало да те
хвалят, защото нашите думи са безсилни да възпеят твоите
дела. Въпреки това, принясяйки пред Бога нашите скромни
дарове, ние Те славим така:
Радвай се Ти, който винаги си запазвал чедата си с Твоите
непрестанни молитви!
Радвай се Ти, който винаги си защитавал стадото си със силата на Кръстния знак!
Радвай се Ти, чиято любов не е познала граници между
държави и разлика между раси!
Радвай се, светило пресветло, обичано от всички!
Радвай се, пример на духовно смирение!
Радвай се, извор на духовна утеха за всички нуждаещи се!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 4
Смутени от Твоите благочестиви дела и любов, ние грешните не знаем как достойно да те възхваляваме, о първосвещениче Иоане! Ти си пропътувал до края на света, за да спасиш своите люде и да проповядваш светото Евангелие на тези които са в тъмнина. Благодарейки на Бога за твоите апостолски трудове, ние Му викаме: Алилуя!

Икос 4
Гледайки твоя живот, людете от различни земи се удивляваха на милостта с която Бог ни е дарил, дори и в тези последни времена. Ние също, удивлявайки се, казваме с благоговение:
Радвай се, просветление на тези които живеят в тъмнината на неверието!
Радвай се ти, който си последвал своите люде в най-далечния изток и запад!
Радвай се, чудесен фонтан, излят от Бога!
Радвай се, любещ назидател на заблудените!
Радвай се, скорошно утешение на разкаялите се грешници!
Радвай се, подкрепа на онези които вървят по правия път!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 5

Като си противодействал на разрушителните сили на природата, Ти си се явил посредник на Божието всемогъщество, о свети първосвещениче, запазвайки своите люде от смъртоносен вятър и бури, по Твоите молитви и със силата на кръстния знак. Запази сега и нас, които с почуда викаме към Господа: Алилуя!

Икос 5
Всички които са повярвали в твоята помощ в отчаяни обстоятелства и злощастие са намерили избавление, о смели ходатаю пред трона Господен! Затова сега и ние възлагаме надеждата си на теб, да ни пазиш от беди с твоите молитви пред Бога, като ти викаме:
Радвай се ти, който си попречил на природните стихии да
причинят беда на твоето стадо!
Радвай се ти, който с молитвата си се грижиш за всички които са в нужда!
Радвай се, несвършващ хляб за гладните!
Радвай се, изобилно благосъстояние на онези които живеят в бедност!
Радвай се, утешение на страдащите!
Радвай се, бързо повдигане на падналите!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 6
Показал си се като нов Моисей, извеждайки своето стадо от робство, о първосвещениче Иоане! Изведи от греховното робство и защити от враговете Господни и нас, които викаме на Господа: Алилуя!

Икос 6
Ти си направил невъзможното да убедиш владетелите на този свят да се смилят над людете ти, о добри Пастирю! Моли се сега и за нас, да преживеем в мир и спокойствие и да спасим душите си, ние, които с благодарност ти викаме:
Радвай се, Помощнико на всички които те призовават с вяра!
Радвай се ти, който избавяш от смърт и нещастия!
Радвай се ти, който предпазваш от лъжи и клевети!
Радвай се, Пазителю на невинните от окови!
Радвай се ти, който осуетяваш нападенията на нечестивите!
Радвай се, изобличителю на лъжите и възвеличителю на истината!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 7
О, почитателю на светиите от изтока и запада, Ти си възстановил в Православната Църква светиите на запада, в земи отдалечили се от истината. Сега заедно с тези светии се молиш на Бога за нас, които Му викаме: Алилуя!

Икос 7
О ревностни последователю на светите иерарси на Галия, Ти си се показал в последните времена един от тях, като си наставлявал своето стадо да пази Православната вяра която изповядва, а хората от запада си трогнал със своя свят живот. Запази в същата тази вяра и нас, които сега ти викаме:
Радвай се, нови Мартине по своите чудеса и аскетични подвизи!
Радвай се, нови Германе по своята изповед на Православната вяра!
Радвай се, нови Иларие по своето дивно богословие!
Радвай се, нови Григорие по своята любов към божиите светии!
Радвай се, нови Фавсте по своята великодушна любов и монашески плам!
Радвай се, нови Кесарие по своето твърдо, но любящо ръководство на Божията църква!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 8
В края на живота си, о свети първосвещениче, ти си бил повикан в Новия Свят, за да отнесеш там своето свидетелство за древното християнство и да изтърпиш гонение за своята праведност, като така си направил съвършена своята душа за рая. Сега като се учудваме на твоето страдание и дълготърпение, ние викаме към Бога: Алилуя!

Икос 8
О работнико на лозята на Христос, който не си познал почивка дори в края на своя мъчен живот, подкрепи сега в нашите трудове и нас, които в старание и изпълнени с вяра в Христа, те хвалим така:
Радвай се ти, който си устоял до край и така си спечелил спасение!
Радвай се ти, който си приел достойно да умреш пред иконата на Божията Майка!
Радвай се ти, който си запазил вярата и куража си в центъра на несправедливо гонение!
Радвай се ти, който си се потрудил докрай за своето стадо и си срещнал смъртта седейки като първосвещеник!
Радвай се ти, който си се върнал по въздуха за да бъдеш погребан заедно със стадото си!
Радвай се ти, който вършиш чудеса на тези които идват на гроба ти с вяра и любов!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 9
Целият ангелски род се възрадва за твоето възлизане до техния небесен дом, учудвайки се на чудесата които си извършил на земята чрез благодатта на Светия Дух, на когото пеем: Алилуя!

Икос 9
Ораторите намират за невъзможно да опишат твоя свят живот с множеството си красноречиви думи, о праведни Иоане, защото ти си бил жив храм на силата на неизразимия Бог. Ние обаче, като не можем да замълчим пред чудесата показани на нашето маловерно време, те славословим така:
Радвай се божествени чертоже, на когото е дадено по волята на добрия Цар!
Радвай се малко и скромно огнище, съдържащо красотата и простора на ангелските жилища!
Радвай се ти, който си придобил дом неръкотворен и вечен в небесата!
Радвай се болнице, в която чудесно се изцерява всяка болест!
Радвай се малка стая, в която е скрит свещенният труд на молитвата!
Радвай се, благословени храме на Светия Дух!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак10
Желаейки да спаси света, Спасителят на всички е изпратил между нас нов светия и чрез него ни е повикал от мрачните дълбини на греха. Чувайки този зов за покаяние, ние недостойните се обръщаме и викаме към Бога: Алилуя!

Икос 10
Ти си стена защитаваща ни от злочестини, о първосвещениче Иоане, защото по твоето небесно застъпничество ние се спасяваме от нападките на демонските страсти и от нещастията които ни заобикалят на земята. Сега надявайки се на твоята твърда молитвена подкрепа, ние ти викаме с вяра:
Радвай се, проглеждане на слепите!
Радвай се, сила и живот на тези които са на смъртно легло!
Радвай се, богупроявен съвет за съмняващите се и обърканите!
Радвай се, освежаващо питие за загиващите в горещините на мъката!
Радвай се, любящ баща за самотните и изоставените!
Радвай се, свети учителю за тези които търсят истината!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 11
Твоят живот е възхвала на най-святата Троица, презвъзхождащ другите в мисли, думи и дела, о най-благословени Иоане! Затова и много мъдро ти си проповядвал истинската вяра, която е достигнала и до нас, за да пеем сега с вяра, надежда и любов на единия Бог в Троица: Алилуя!

Икос 11
Ние те виждаме като лампа на Православието, светеща измежду мрака на невежеството, о богоизбрани пастирю на Христовото стадо, отче Иоане!
Защото дори след твоето успение ти си показвал истината на незнаещите и си напътствал онези които търсят ръководство. Покажи правилния път и на всички нас, които сега ти викаме:
Радвай се, сияние на божествена мъдрост за непросветените!
Радвай се, дъга на тихи радости за смирените!
Радвай се, мълнио за упоритите грешници!
Радвай се, светкавице на Божията ревност!
Радвай се, изливане на богословски мисли!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 12
Благоволение е излято през последните времена върху всички нас! Виждайки го то да идва от свят първосвещеник, който някога е ходил помежду ни, нека го приемем с благоговение и благодарност, викайки към Бога: Алилуя!

Икос 12
Пеейки и възхвалявайки Бога, небесният хор от светии се радваше че Той не е изоставил падналия и неверен свят, но е показал Своето всемогъщество чрез теб, неговия кротък и смирен раб. О благословени Иоане, заедно с всички светии и ние те поздравяваме и ти отдаваме почит така:
Радвай се нова звезда на праведността, светеща в небесната твърд!
Радвай се нови пророче, изпратен преди дявола да бъде пуснат на воля за последен път!
Радвай се нови Иона, призоваващ всички на война срещу греха!
Радвай се нови кръстителю, извеждащ всички към живот в молитва и покаяние!
Радвай се нови Павле, страдал в името на проповедта на словото Божие в духа на истината!
Радвай се нови апостоле, чиито чудеса внушават вяра и блогоговение!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 13
О свети и най-дивни първосвещениче Иоане, утеха на всички страдащи, приеми сега нашата молитвена жертва, та по Твоите молитви пред Бога да бъдем пощадени от геената огнена и по твоето благоприятно Нему застъпничество вечно да Му викаме: Алилуя, Алилуя, Алилуя!

(Икос 1 и Кондак 1 се четат отново.)

Икос 1
Бидейки ангел в плът, Ти си ни явил в последните времена славата на Бога, който всякога бди над човеците. Гледайки красотата на Твоите добродетели, ние, твоите чеда сега Ти викаме:
Радвай се Ти, който си живял в целомъдрие от най-ранно детство!
Радвай се ти, който всякога си пребивавал в страх Божи и си изпълнявал Неговата свята воля!
Радвай се ти, в чиито безчислени добродетели Бог ни откри славата Си!
Радвай се ти, който тайнствено си чувал надалече молитвите на изпадналите в беда!
Радвай се ти, който си бил изпълнен с любов към твоите люде и си направил всичко възможно за тяхното спасение!
Радвай се Ти, който носиш радост на всички които ти се молят с вяра и любов!
Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Кондак 1
Избрани чудотворче и велики служителю Христов, който изливаш в последните времена неизчерпаеми потоци от вдъхновение и множество от чудеса, ние те възхваляваме с обич и Ти викаме: Радвай се, о свети първосвещениче Иоане, чудотворче на последните времена!

Молитва
О възлюбени първосвещениче Иоане, живеейки между нас Ти си виждал бъдещето като настояще, далечното като близко до сърцето и мислите на хората като свои. Ние знаем, че за всичко това ти си бил озаряван от Бога, с Когото винаги си бил в тайнствено общение чрез молитвата и с Когото сега съжителстваш във вечността. Както някога си чувал мислената молитва на своето разпиляно стадо още преди да бъде изречена, тъй и сега чуй нашите молитви и ги принеси пред лицето на нашия Бог. Ти си преминал в безвремененния живот на отвъдния свят, но въпреки това си ни останал близък, защото рая е по-близо до нас от нашите собствени души. Покажи и към нас, плахите и самотните, същото състрадание което някога си показал към треперещите сираци. Дай и на нас, изпадналите в греховност, обърканост и отчаяние същите строги, но любещи наставления, които някога си дал на твоето избрано стадо. В теб ние виждаме живия образ на нашия Създател, живия дух на Словото Божие и основа на нашата вяра. Чистият живот който си водил във време греховно за нас е пример на целомъдрие, извор на поучение и вдъхновение. Гледайки славата с която си награден, ние знаем че Бог не е изоставил своите люде. По-скоро ние сме се отдалечили от Него и сега е необходимо отново да си върнем божественият образ, както ти самият си направил. По твоето застъпничество, о благословени, позволи да умножим усилията си за придобиване на нашата небесна родина, насочвайки любовта си нагоре, като се подвизаваме усърдно в молитва и добродетелност и усилваме в борбата срещу дяволските нападения. Изпроси за нас милостта Божия, та да можем и ние един ден да наследим неговото царство. Защото най-голямото ни желание е да живеем вечно с Него, с Отца, и Сина и Светия Дух, сега, и винаги и във вечни времена. Амин.Превод от английски: Елена Гинина, Виена

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου